Otázky s klíčovým slovem: Cestovní služby

počet otázek s klíčovým slovem : 67Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Provize slevových portálů

ID24276 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme poskytovatelé cestovních služeb (výletů) jako cestovní agentura (plátce DPH, s. r. o.). Využíváme slevové portály k podpoře prodeje. Zveřejníme nabídku s konkrétním výletem na konkrétní místo v konkrétním termínu, případně si může zákazník vybrat z několika termínů. Zákazníci si kupují vouchery (poukazy) a hradí je přímo slevovému portálu. Po konání výletu je ze strany slevového portálu vystaveno vyúčtování slevové akce, kde je uvedeno, kolik se prodalo voucherů, kolik se jich uplatnilo a kolik jich propadlo. Za uplatněný voucher je určitá smluvně pevně daná procentuální provize, za propadnutý voucher je pevně daná provize ve výši až 100 % hodnoty voucheru. Rozdíl pak chodí na bankovní účet. Slevový portál po tomto vyúčtování vystaví fakturu na provizi z prodaných voucherů, kde uvede, o jakou konkrétní slevovou akci se jednalo. K jednomu výletu vystaví i několik faktur, např. zvlášť za propadnutý voucher a zvlášť za uplatněný voucher. Každá z těchto faktur má jiné DUZP. Do jakého zdaňovacího období patří náklad této provize z pohledu daně z příjmů?

Je to do:

1. období konání výletu, nebo

2. období, do něhož spadá den, kdy slevový portál provedl vyúčtování prodaných voucherů a provize? Doplníme, že podle obchodních podmínek vzniká nárok na provizi u některých slevových portálů a) dnem konání výletu, na němž účastník výletu uplatnil voucher, nebo b) dnem, kdy slevový portál provede vyúčtování prodejní akce. Na tyto dny váže slevový portál i DUZP u své provize. Jako příklad uvedu výlet, který se konal v 12/2018 a provizní faktury byly vystaveny s DUZP v 01/2019 i později. Provize je daňovým nákladem roku 2018 nebo 2019?

Účtování u cestovní agentury v daňové evidenci

ID23734 | | Ing. Jiří Vychopeň

Klientka, fyzická osoba, není plátcem DPH, má malou cestovní agenturu, vede daňovou evidenci. Jak správně zaúčtovat nákup vstupenek z Ticketportalu, vstupenky do divadla... a následný prodej klientům? Jedná se o nedaňový výdaj a nedaňový příjem a do DPFO se zaúčtuje pouze provize? A jak je to u prodeje zájezdu, např. příjem od klientů a náklady na dopravu a na nákup vstupného nedaňově a do DPFO dát pouze zisk z daného zájezdu? A ohledně obratu a registrace DPH - započítávají se veškeré příjmy, nebo jen provize?

Cestovní služby

ID23785 | | Ing. Martin Děrgel

Cestovní agentura pořádá zájezdy spojené s potápěním. Nakoupí letenky, pronájem lodě - vše mimo EU. Letenky jsou nakoupeny u české společnosti, pronájem lodě ve třetích zemích. Agentura sama poté poskytuje průvodcovské služby a potápěčské exkurze. Jak máme postupovat z hlediska DPH? Jedná se o cestovní službu? 

Cestovní kancelář pořádající sportovní zájezdy německým odběratelům

ID23727 | | Ing. Martin Svoboda

Dobrý den, prosím o vysvětlení problematiky DPH, když se malá česká cestovní kancelář poskytující sportovní zájezdy v ČR německým sportovním klubům plátcům DPH stane plátce DPH? sazby daně, zvláštní režimy, nároky na odpočet? Společnost aktuálně je neplátce DPH a díky pořádání sportovních zájezdů pro německé plátce, není ani identifikovanou osobou.

Rekreace z FKSP - DPH

ID20643 | | Ing. Tomáš Brokl

Jsme střední škola, v rámci příspěvků zaměstnanců na rekreace z FKSP máme fakturu od Cestovní kanceláře - Žilina, tedy Slovensko. Pobyt zaměstnance je v Velkých Losinách Česko. Jak to bude s DPH? Na faktuře prý nebude vyčíslena. Zatím máme zálohovou - tam také není. Máme se nějak zajímat o dodanění zde v Česku? Jedná se o cestovní službu? Bude osvobozeno a my nemusíme řešit?

Cestovní kancelář - inspekční cesty a DPH

ID18627 | | Ing. Martina Matějková

Cestovní kancelář provádí tzv. inspekční cesty, aby si ověřila provozní, profesionální přístup zaměstnanců. Je tento náklad uznatelný pro výpočet přirážky ve zvláštním režimu DPH podle § 89?

Doplnění dotazu "Cestovní kancelář - zvláštní režim" z 26. 1. 2017 (ID 18567)

ID18614 | | Ing. Martina Matějková

Při prodeji skipasů jsem používala dosud "zvláštní režim" u DPH, protože jsem se řídila informací daňové správy, že SKIPAS je v DPH zařazen do dopravného, tudíž se je prodej SKIPASU prodej přepravy a může se použít zvláštní režeim. Prosím, platí stále tato informace, kterou přikládám?

"SKIPAS(jízdenka na lyžařské vleky) Od 1. 1. 2005 je provozování lyžařských vleků zařazeno do přílohy č. 2 zákona jako doprava osob se sníženou sazbou daně. Plátce, který nakoupí jízdenky na lyžařský vlek, při prodeji zákazníkovi vlastním jménem poskytuje cestovní službu a je povinen uplatnit zvláštní režim podle § 89."

Cestovní kancelář - zvláštní režim

ID18567 | | Ing. Martina Matějková

CK nakoupí skipasy a prodává je jiné CK v tuzemsku. Může použít zvláštní režim?

Může fyzická osoba provozující činnost cestovní kanceláře vést daňovou evidenci?

ID18348 | | Ing. Matěj Nešleha

1. Fyzická osoba, plátce DPH vede cestovní kancelář. Příjem za rok (veškerý příjem od klientů za cestovní služby) činí cca do 8 mil. Kč. Může vést daňovou evidenci? 

2. Zájezdy cestovní kanceláře jsou především do třetích zemí, připravují se dlouho, několik měsíců. Klienti platí několik splátek, než je zájezd zaplacen celý. Na každou splátku je vystavena faktura. Nebylo by správnější fakturovat místo splátek jednotlivé zálohy, které by se po zaplacení poslední zálohy odečetly od celkové ceny zájezdu, a tím by byl i zájezd celý vyúčtován?

Stornopoplatky - cestovní služby

ID17477 | | Ing. Christian Žmolík

Cestovní agentura A nakupuje ubytování od agentury B a prodává ho klientům. Protože část rezervovaných pokojů agentura A neobsadila, a pozdě zrušila jejich rezervaci, agentura B fakturuje agentuře A stornopoplatky. Agentury spolu nemají uzavřenu žádnou smlouvu, vše probíhá na základě dohod a mailových objednávek. A za roky spolupráce je nepsaným pravidlem, že při zrušení rezervace později než jeden měsíc před předpokládaným příjezdem klientů, bude účtován stornopoplatek. Písemně to však nikde uvedeno není. Jsou tyto stornopoplatky pro agenturu A daňově uznatelným nákladem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru