Otázky s klíčovým slovem: Časové rozlišení

počet otázek s klíčovým slovem : 239Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dotace COVID-Nájemné a COVID-Gastro

ID28313 | | Ing. Jiří Vychopeň

Již v několika článcích jsem se dočetla, že dotace COVID-Nájemné a COVID-gastro se zdaňují do příjmu v roce 2021, kdy o nich bylo rozhodnuto, kdy bylo jasno, že bude dotace poskytnuta, v podstatě i žádost byla podána 2021, přestože je dotace poskytnuta na nájem roku 2020, dále se zdůrazňuje věcná a časová souvislost. Nikde ale není řečeno, jak mám splnit časovou souvislost. Dle mého názoru vyloučím v roce 2020 časovým rozlišením náklady a zahrnu do nákladů roku 2021, kde bude v příjmu dotace. Je tento názor správný? Nebo zůstanou náklady v roce 2020 daňově a příjem daňově v roce 2021?

Vratka poměrné části předplaceného členství ve fitness centru

ID28410 | | Bc. Stanislav Suchan

Fitness centrum prodalo členství na 24 měsíců na splátky. Poměrově jde do výnosů 24 měsíců. Např. prodej členství v roce 2018, jde do výnosů 2018-2020. Po ukončení členství v roce 2021 se zjistilo, že členka již 12 měsíců splátky nehradila z důvodu nemoci a nebude moci pokračovat. Vystaví se dobropis v roce 2021 a může se těchto 12 splátek odečíst z účtu 602 v roce 2021, když výnos na tomto účtu figuroval v letech 2018-2020? 

Správné časové rozúčtování výnosů COVID-Gastro

ID28191 | | Ing. Ivana Pilařová

Dostali jsme kompenzaci COVID-Gastro Uzavřené provozovny za období 9. 10. 2020 - 10. 1. 2021. Bylo nám uznáno 79 dní, 400 Kč za každého zaměstnance. Jak výnosy rozdělit za rok 2020 a 2021 - kolik dní v roce 2020 a kolik dní do roku 2021? Nikde jsem nenašla, jak se přišlo k číslu 79 dní. Nejsou to ani pracovní dny, ani kalendářní dny. Bude provozní dotace Covid Gastro výnosem roku 2021 i daňově? A jak tomu bude u dalších obdobných provozních dotací o které se žádalo v roce 2021, např. Covid-nájemné 3?

Dotace Antivirus, COVID - časové rozlišení

ID28029 | | Ing. Ivana Pilařová

Může být použit můj návrh účtování dotace na různé typy dotací COVID na přelomu období? 

1. Dotace Antivirus-prosinec v prosinci účtován nárok na dotaci na účty MD 378/D 346, protože však ze strany Úřadu práce byla dotace Antivirus potvrzena formou úhrady na účet až 2. 2. 2021, provedla bych zúčtování za tento přelom období takto: účtování k 31. 12. 2020 - časové rozlišení výnosu MD 385/D 648 - příjem příštích období dotace Antivirus prosinec v okamžiku přijetí dotace 2. 2. 2021 na účet a) výpis z BÚ MD 221/D 378, b) její zúčtování MD 346/D 385.

2. Dotace COVID-Ubytování - podáno za období říjen 2020 až leden 2021. Nepředpokládám, že bude tato dotace schválena do období, kdy budu muset mít provedenou účetní závěrku. Mám provést za období říjen–prosinec 2020 zúčtování dohadnou položkou MD 389/D 648 a případné zúčtování dotace - pokud bude schválena pak provést zápisem – MD 346/D 389? 

Ochranné známky - účtování

ID27759 | | Ing. Ivana Pilařová

Klient má zaregistrovány ochranné známky na své obchodní značky s délkou platností 10 let. Jednotlivé známky jsou vždy v hodnotě pod 60 000 Kč. Ale např. jedna ze značek má tři ochranné známky pro trh v ČR, SK a EU. V případě součtu přesahuje hodnota 60 000 Kč. Posuzuje se zmíněný případ jako celek nebo každá známka zvlášť? V případě, že je známka pod 60 000 Kč s platností na 10 let, je potřeba dodržet časové rozlišení také na 10 let? 

Uskladnění kol firemního vozu - časové rozlišení

ID27819 | | Ing. Petra Konderlová

Dvakrát do roka (jaro, podzim) obdržíme fakturu za uskladnění kol firemního vozu (vždy cca 2 000 Kč), tato služba je fakturována spolu za službu přezutí pneumatik.

1) Pokud se bude jednat u stále se opakující částku nevýznamné hodnoty, nemusí se časově rozlišovat - náklady jsou stále stejné. Lze to aplikovat i na tento případ firemního vozu?

2) Pak máme druhý automobil, který máme pronajatý na rok, a zde by tedy u případné fakturace za uložení kol mělo být časově rozlišené, protože nevím, zda v dalším roce bude opět auto pronajaté do společnosti. Pak by v dalším roce byl náklad daňově neúčinný, pokud by tedy vůz již nebyl ve společnosti v pronájmu? Ještě dodávám, že u položky uskladnění kol není nikdy časové omezení od kdy do kdy. 

Časové rozlišení služeb

ID27725 | | Ing. Zdeněk Morávek

Firma s. r. o. zajišťuje IT služby pro školy. Na konci roku má firma přijatou fakturu za IT služby od externího dodavatele, které uskutečnil v prosinci. Školám tyto služby firma přefakturováva spolu s dalšími až v příštím roce. Jak správně zaúčtovat časové rozlišení?

Opravná položka (oprava) x pojistné plnění

ID27783 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2020 jsme zaregistrovali pojistnou událost u pojišťovny k vozidlu , které máme v leasingu. K opravě vozidla dojde až v následujícím roce. Dle vašeho časopisu Otázky a odpovědi (dotaz ID: 26842 | DAUCID: 25922) bych měla v roce 2020 vytvořit odhad k výnosu pojišťovny a účetní opravnou položku k opravě vozidla. Týká se i vozidel v leasingu? A opravnou položku účtovat na 09?

Nepoužívání časového rozlišení u pojištění vozidel

ID27837 | | Ing. Christian Žmolík

Firma neúčtuje o časovém rozlišení u pojištění vozového parku (cca 10 vozidel). Argumentuje pokynem D-22, že se jedná o pravidelné a opakující se výdaje. Při začátku pojistného období je celá částka zaúčtovaná na účet 568. Je tento postup skrz daňový a účetní pohled? Může se jednat o pojištění např. ročně do 200 000 Kč, obrat firmy je 300 mil. Kč. Nejedná se o úmyslnou optimalizaci, ale o roky zavedený systém ve firmě. Z mého pohledu by to nemělo být napadnutelné.

Časové rozlišení - nákup a prodej letenek

ID27767 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Cestovní kancelář nakupuje a prodává letenky. Jedná se o letenky se zpátečními lety např. odlet v prosinci a návrat v červnu dalšího roku. Řešíme dilema, jak v účetnictví letenky uchopit. Zda se jedná o prodej jednorázový a neprovádět časové rozlišení nebo provádět časové rozlišení na období na celou dobu s ohledem na zpáteční let. Může se stát, že klient čas příletu změní a poté se mu doúčtovávají náklady spojené se změnou letu.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru