Otázky s klíčovým slovem: Časové rozlišení

počet otázek s klíčovým slovem : 199Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Účtování na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let

ID24840 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. eviduje na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let určitou částku. Částka je se znamínkem minus. Společník může svým rozhodnutím nechat převést tuto částku na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let. Musí společník toto rozhodnutí udělat a kdy nejpozději? Je možné, aby společník rozhodl převádět zůstatek účtu 426 postupně i když nerozdělený zisk bude vyšší než zůstatek na účtu 426? Je možné, aby společník toto rozhodnutí neudělal a jak dlouho? Lze i bez tohoto rozhodnutí vyplácet zisk k rozdělení?

Technická podpora zařízení

ID24655 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma zakoupila zařízení na přenos datových služeb. Protože skončila záruční doba a vyskytují se problémy při provozu firma smluvně požádala o technickou podporu SW/FW (software, finware) na jeden rok /2019-09==2020-08/. Prodejní firma za tuto službu účtuje 75 744 Kč bez DPH. Zajímá mě, jak tuto částku účtovat:

a) mohu ji časově rozdělit na rok 2019 a 2020 a zaúčtovat na účet 511,

b) jedná se technické zhodnocení v roce 2019 a navýšení pořizovací ceny?

Prodej zboží na konci roku - časové rozlišení

ID24467 | | Ing. Tomáš Brokl

Jsme společnost zabývající se nákupem a prodejem zboží. Provozujeme i internetový obchod. Pokud si klient objedná 31. 12. 2019 zboží, vystaví se mu ihned automaticky faktura. Zboží ale bude zabaleno a expedováno až 3. 1. 2020. Jsou vystavené faktury pro společnost výnosem roku 2019 nebo 2020? Vyskladněné zboží bude, předpokládám, nákladem roku 2020.

Pojistné plnění

ID24022 | | Ing. Petra Konderlová

Firma, plátce DPH, má v majetku stroj, který byl poškozen a oprava se řeší přes pojišťovnu. Oprava proběhla v roce 2018, plnění od pojišťovny přišlo na účet až v roce 2019. Náklady na opravu mám tedy zaúčtované v 2018, do jakého roku ale patří příjem od pojišťovny? Firma bude podávat přiznání k DPPO až k 30. 6. 2019.

Vystavený dobropis a vrubopis po uzavření účetní závěrky

ID23912 | | Ing. Martin Svoboda

Máme klienta, společnost s. r. o., plátce DPH, který podniká v telekomunikačních službách (přeprodej služeb telefonního operátora ČR). Klient si na základě uzavřené smlouvy s telefonním operátorem každý měsíc fakturuje provizi za prodej služeb tohoto mobilního operátora. Každý měsíc má splnit daný plán, který se hodnotí měsíčně a pak ještě kvartálně. Klient má již provedenou účetní závěrku a podané přiznání za rok 2018. V současné době se dozvěděl, že operátor při zpětné kontrole 2018 zjistil, že některé provize byly vyplaceny neoprávněně a zároveň některé provize vyplaceny nebyly. Tyto skutečnosti nebyly našemu klientovi v době sestavování účetní závěrky 2018 známy. Klient musí vystavit dobropis a zároveň vrubopis vztahující se k roku 2018. Jak má klient v tomto případě postupovat v zaúčtování, pokud je již rok 2018 uzavřen a skutečnosti pro vystavení dobropisu a vrubopisu se dozvěděl v dubnu 2019? Jaký dopad to bude mít na daň z příjmů a na DPH? Podotýkám, že se nejedná o zanedbatelnou položku, a v případě, že by byl dobropis i vrubopis zohledněn v roce 2018, byl by daňový základ zhruba o několik desítek tisíc nižší. Je možné dobropis i vrubopis daňově přiřadit do roku 2019, nebo by se jednalo o krácení daňového základu za 2019?

Výdaje na nerealizovaný projekt – daňové náklady a DPH

ID23752 | | Ing. Jan Ployer

Projekční kancelář (plátce DPH) začala spolupracovat s investorem na zakázce, a z tohoto důvodu vynaložila v roce 2018 peněžní prostředky služby od subdodavatelů konkrétně na získání elektronických mapových podkladů a geodetického zaměření v celkové výši 38 000 Kč. Vzhledem k tomu, že projekt byl odložen na rok 2019, nebyly tyto výdaje účtovány do nákladů ale jako náklady příštích období na účet 381 a byl uplatněn nárok na odpočet DPH. Projektant nikdy ani nezačal na projektu pracovat, jen byly obstarány podklady pro jeho práci. Nyní bylo investorem od záměru odstoupeno. Je možné tyto výdaje, na základě odstoupení od záměru, přeúčtovat do daňově účinných nákladů roku 2019? A zůstane zachován nárok na odpočet DPH?

 

Bonusy za platební morálku

ID23822 | | Ing. Ivana Pilařová

Dodavatel vytvoří opravný daňový doklad za platební morálku v roce 2018 svému odběrateli. Zdanitelné plnění je 31. 1. 2019, doklad byl vystaven 5. 2. 2019. Z hlediska daně z příjmů u odběratele, kam patří fakturovaná částka? Má být v závěrce roku 2018 odběratele použit dohadný účet aktivní na neznámou částku, anebo lze opravný doklad zaúčtovat kompletně do roku 2019?

Dodatečná sleva na zboží

ID23802 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme plátci DPH. V roce 2018 jsme prodali zboží firmě A (plátce DPH). Tato firma A nám v roce 2019 vyfakturovala (po dohodě uzavřené v únoru 2019) 1/3 částky z faktury roku 2018 jako spoluúčast. Beru to jako dodatečnou slevu ke zboží. Do kterého roku patří náklady z dodatečné slevy na zboží prodané v roce 2018? Jak tedy správně zaúčtovat dodatečnou slevu?

Ztráta z prodeje formy

ID23776 | | Ing. Jiří Nigrin

Výrobní firma nakoupí formu za 200 000 Kč a prodá ji zákazníkovi za 100 000 Kč. Forma zůstane ve výrobní firmě, která má od zákazníka garantovaný odběr výrobků z této formy, jímž se uhradí i ztráta z prodeje formy. Bude ztráta z prodeje jednorázovým daňovým nákladem, popř. je možné provést částečné rozlišení nákladů z prodeje formy? Údržbu formy hradí výrobní firma a náklady na údržbu jsou rovněž zohledněny v ceně výrobků. Jsou náklady na údržbu daňově účinné?

Výnosy příštích období

ID23770 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. zabývající se pořádáním koncertů v r. 2018 v období 10-12/2018 přijala peníze za vstupenky vybrané na koncert, který se koná v únoru 2019. DPH z těchto vstupenek bylo odvedeno v r. 2018. Musí se základ daně z těchto příjmů v r. 2018 časově rozlišit MD 315/D 384 a v únoru v roce 2019 v den konání koncertu zaúčtovat do výnosů MD 384/D 602? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru