Otázky s klíčovým slovem: Byt

počet otázek s klíčovým slovem : 473Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daň z nemovitých věcí

ID27557 | | Ing. Jan Kašpar

Koupil jsem si bytovou jednotku do osobního vlastnictví v bytovém domě. Smlouva o koupi bytové jednotky byla podepsána 16.12. 2020. V katastru nemovitostí nejsem do dnešního dne (12. 1. 2021) zapsán jako vlastník bytové jednotky. Mám podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2021 (za rok 2020 - zápis není proveden v KN) nebo až 31. 1. 2022 (zápis do KN bude proveden předpokládám v lednu 2021).

Prodej bytu

ID27394 | | Ing. Jan Kašpar

Pokud prodám byt ve vlastnictví 1 rok a příjmy z prodeje bytu použiji na nákup pozemku pro zajištění vlastní bytové potřeby, je tento příjem z prodeje bytu osvobozen? Předpokládám, že pronájem bytu dle § 9 nemá na osvobození vliv.

Fond oprav z pohledu s. r. o. pronajímající byty

ID26894 | | Ing. Martin Děrgel

Jak postupovat s inventarizací zálohového účtu fondu oprav? Při koupi bytu jsme nikdy neměli vyčíslenou výši fondu oprav týkající se určitého bytu. Zálohy placené správci celého domu dle předpisů dáváme na účet 314007. Na konci roku nám správce zašle nákladovou částku, kterou účtuji na MD 511/D 314007. Takto to děláme již roky. Bohužel až letos jsem dostala zůstatky fondu oprav od správců a ty nám samozřejmě nesedí s našemi zůstatky. Logicky se nemohou rovnat, když jsme neúčtovali o zálohách na fond oprav, které byt měl, než jsme ho koupili. Ještě jsem zjistila, že několik domů, kde vlastníme byty, mají úvěry na opravy. Je pro mne nějaká povinnost účtovat o těchto úvěrech? Potřebuji poradit, jak postupovat a zda mi stačí inventarizovat konečný zůstatek na mém účtu na své vytvořené tabulce za roky, co byt patří nám. Jedná se cca o 40 bytů.

Údržba plastových oken v panelovém domě

ID26538 | | Ing. Kateřina Kurková

BD instalovalo v domě plastová okna v r. 2004 a do r. 2011 je neudržovalo. Servis prováděn nebyl. V r. 2013 vzniklo ze zákona SVJ a podle Prohlášení vlastníka jsou okna společným majetkem. Okna jsou v dobrém stavu a výbor tedy dosud o servisu neuvažoval. Vlastníci si pravděpodobně křídla oken udržují sami. Životnost oken je 15 - 20 let. - musí se okna po době životnosti měnit nebo, je-li jejich stav dobrý, mohou se jen dál udržovat - jak často by měl být prováděn servis oken (předpokládáme správně, že tato povinnost je uložena správci domu se zodpovědností výboru SVJ) - je možné, aby výbor rozhodl o tom, že údržba oken bude dána do povinností uživatele jednotky, tedy vlastníkovi nebo toto musí rozhodnout Shromáždění? 

Prodej zděděného bytu

ID26446 | | Ing. Jan Kašpar

V rámci dědictví byl nabyt byt po bratrovi. Po ukončení dědictví byla nemovitost ihned následně prodána. Prodej tedy bude podléhat zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) Vzhledem k tomu, že byt byl nabyt bezúplatně, je možné jako výdaj použít cenu dle zákona o oceňování. Ve všech odpovědích na toto téma jsem dohledal, že se v tomto případě jedná o cenu uvedenou v dědickém usnesení. Není mi však jasné, zda tato cena opravdu splňuje postupy uvedené v zákoně o oceňování. Je nutné nechat zpracovat znalecký posudek ke dni nabytí dědictví nebo je opravdu možné bez rizika použít cenu dle dědického usnesení?

DPH při dodání nebytové jednotky plátci

ID26228 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost – plátce DPH bude kupovat nově postavenou ubytovací jednotku (rekreační objekt) včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a podílu na pozemku tvořícího funkční celek s jednotkou. Jednotka bude využívána pro podnikání v ubytovacích službách. Ve smlouvě o smlouvě budoucí je uvedeno že při dodání plátci se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92d. Proběhly zálohové platby, na tyto dodavatel vystavil daňové doklady na přijatou zálohu v sazbě 21%. Má být dodání jednotky správně v přenesení daňové povinnosti nebo je nějaký důvod pro neuplatnění režimu přenesení daňové povinnosti?. Bude mít společnost nárok na odpočet DPH v případě, že dodavatel uplatní při prodeji 21 % a neuplatní režim přenesení daňové povinnosti? Může společnost uplatnit nárok na odpočet DPH z daňových dokladů k zálohám ?

Sazba DPH - správné zařazení

ID26068 | | Ing. Martin Svoboda

Jaká sazba DPH (15 %, 21 %), by se měla účtovat v případě montáže automatické závory na pozemku, který náleží k bytovce (bytovému domu) o 4 bytech. Byty jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků (každý byt vlastní někdo jiný). Společné prostory jsou děleny a každý vlastník bytu vlastní 1/4 všech společných prostorů. Tudíž i pozemek na který bude automatická závora namontována má 4 vlastníky. Vlastníci nemají založené bytové družstvo.

 

Zdanění krátkodobého pronájmu

ID25942 | | Josef Rajdl

Vlastním byt, který pronajímám. Uzavřela jsem smlouvu s agenturou, se kterou mám smlouvu o zprostředkování. Jedná se o českou agenturu a ta byt nabízí ke krátkodobým pronájmům (ubytování turistů apod.). Tento příjem bych měla zdaňovat jako příjem z podnikání (ubytování) nebo příjem z pronájmu, protože ubytování nenabízím sama, ale přes agenturu? 

Pronájem bytu

ID25720 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba má ve vlastnictví byt, na který má hypotéku, ale bydlí jinde a byt pronajímá. Může si v daňovém přiznání za pronájem tohoto bytu uplatnit úhrady za hypotéku na tento byt? Může si uplatnit úroky z hypotéky na tento byt, když slouží k pronájmu?

Sazba DPH u prodeje garáže v bytovém domě

ID25710 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaká sazba DPH se uplatní při prodeji garáže v bytovém domě? V bytovém domě není žádný byt nad 120 m2. Garáž je samostatná jednotka. Jedná se o prodej hned po kolaudaci (současně po prvním užívání). 1. Jaká sazba se uplatní, pokud si zákazník koupí byt a současně i jednotku garáž. 2. Jaká sazba se uplatní, pokud si zákazník koupí jen garáž (např. z toho důvodu, že si byt koupí přítelkyně).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru