Otázky s klíčovým slovem: Bankovní účet

počet otázek s klíčovým slovem : 186Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Účtování úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ

ID27529 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaký je správný postup u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ? Daňové hledisko: - dle §36/5/b je u úroků uplatňována srážková daň - dle §38mb/b není SVJ zdůvodů úroků v bance povinno podat DP Účetní hledisko: rok 2020: - bankovní výpis - 211/644 - úrok 6,36 Kč - 211/644 - srážk. daň - 1,20 Kč - interní doklad k 31.12. - 644/931 rok 2021: - po rozhodnutí Shromáždění vlastníků - 931/911 Jsou tyto postupy správné? 

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

Přeplatek na vydané faktuře

ID24616 | | Ing. Petra Konderlová

Někteří klienti při bezhotovostní platbě faktur zasílají zaokrouhlené platby na celé stokoruny nahoru jako projev spokojenosti, čímž nám na bankovním účtu vzniká přeplatek. Postupujeme tak, že tyto částky účtujeme MD 221/D 325999 jako přeplatek a vracíme zpět. Je možné tyto drobné částky do 50 Kč zaúčtovat do výnosů, nebo je lépe vracet zpět a jaký by to mělo dopad na DPH, pokud bychom je nevraceli?

Nahlášení účtu PayPal na finanční úřad

ID23814 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. používá ke své ekonomické činnosti kromě běžných účtů také účet Pay Pal. Nyní se na mě jednatel obrátil s dotazem, zda je i tento účet Pay Pal nutné nahlásit na finanční úřad. Je nutné ho tedy na finanční úřad nahlásit? Osobně si myslím, že to nutné není, jelikož se nejedná o „klasický“ bankovní účet, spíše o jakousi elektronickou peněženku. Pokud se ale pletu a je nutné účet finančnímu úřadu hlásit, můžete mi poradit, jakým způsobem to přesně udělat? Do kolonek formuláře pro změnu registračních údajů účet PayPal nenapasuji. Na výpise nevidím ani číslo, ani IBAN Pay Palového účtu. Je tam uvedeno pouze Pay Pal ID, a to je emailová adresa. Jakým způsobem mohu zjistit, které Pay Pal účty registrovat lze a která nelze?

Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)

ID23707 | | Ing. Martin Děrgel

Našim zaměstnancům odesíláme mzdu vždy na jeden jimi uvedený bankovní účet. Jak je to v případě, že zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr a zároveň pobírá odměnu za jednatelství na základě smlouvy o obchodních korporacích? Mohu mu na jeho žádost mzdu za každý z těchto dvou pracovního poměru odesílat na odlišný účet, nebo to musí být stejný účet? Zaměstnavatel zároveň měsíčně přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění. Tento příspěvek zaměstnavatele je měsíčně odesílán příslušným penzijním fondům. Zároveň ve směrnici máme stanoveno, že tento příspěvek zaměstnavatele je podmíněn vlastní platbou zaměstnance na penzijní připojištění a tato jeho vlastní platba mu bude měsíčně ve mzdě stržena a odeslána penzijnímu fondu. Jedná se mi o to, jestli poplatek bance za tuto srážku (vlastní platba zaměstnance), je daňovým nákladem firmy a u zaměstnance nemusí být přidaňován, a nemusí se z něj odvádět zdravotní a sociální pojištění?

Devizový účet

ID22488 | | Ing. Ivana Pilařová

Uvažuji o zřízení devizového účtu. Můžete mi prosím poradit, jak je to s účtováním - jak účtovat převody peněz a různé platby? Jakých chyb se vyvarovat? Je třeba každý pohyb přepočítávat na české Kč?

Nezúčtovávané výběry z běžného účtu

ID20632 | | Ing. Miroslava Kočová

Společnost s ručením omezeným, jediný společník a jednatel vybírá z běžného účtu peníze, které nezúčtovává (je účtováno jako výběry do pokladny). Tím pádem vzniká velmi vysoký pokladní zůstatek, řádově v milionech korun. Na konci roku zaúčtujeme tento zůstatek jako pohledávku za společníkem, proti účtu 365. Je tento postup správný? Nemáme v tomto případě jiné, další povinnosti?

Depozitní účet

ID21444 | | Ing. Danuše Prokůpková

K jakým účelům může ÚSC využívat depozitní účet? Hlavně se mi jedná, zda se může z důvodu rozpočtové skladby na něj provést "jakoby vyplacení mzdy", tj. převod finančních prostředků z běžného účtu na účet depozitní a v lednu udělat zpáteční převod na účet běžný a klasicky vyplatit prosincovou mzdu v lednu z účtu běžného. Existuje nějaký právní předpis, který upravuje používání depozitního účtu? 

Nařízený odvod z investičního fondu

ID21050 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Zřizovatel, město, nařídil příspěvkové organizaci odvod z fondu reprodukce majetku. Podle ČÚS č. 704 se do r. 2015 účtovalo MD 416/D 241, nyní zní tento předpis MD 416/D 401. Jak ale zaúčtuji úhradu z bankovního účtu? Současně mi není jasné, proč by mělo docházet ke zvýšení jmění.

Účet fondu oprav bytového domu vedený na fyzickou osobu

ID21394 | | JUDr. Vlasta Víghová

Bytový dům o 4 bytových jednotkách nemá založeno SVJ. Pověřený vlastník bytu vede účet domu (fond oprav) na své jméno. Na účet přispívají jednotliví majitelé bytů a z něj jsou hrazeny opravy, údržba společných částí domu a poplatky za energie, vodu, které jsou pak rozúčtovány. Jaká je možnost zabezpečení tohoto účtu, aby v případě nenadálé příhody (exekuce, úmrtí…) pověřeného vlastníka nedošlo k zablokování účtu, případně nebyl řešen v dědickém řízení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru