Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 1901Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení nového přívěsu z Německa

ID26371 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba, plátce DPH, pořídil nový přívěs z Německa od plátce DPH. Faktura za pořízení zboží je včetně německé DPH. Přívěs bude zaregistrován až v ČR. Kupující tvrdí, že je možné, aby německý plátce odvedl daň v Německu a český plátce požádal o vrácení DPH v České republice pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Já se domnívám, že tento postup je chybný a že má být uplatněn klasický režim pořízení zboží z EU. Jaký postup je správný? 

Silniční daň

ID26312 | | Mgr. Václav Pikal

Podnikatel používá automobil ke své podnikatelské činnosti. Nicméně tento automobil nemá zařazen v obchodním majetku, neuplatňuje si v souvislosti s automobilem žádné náklady (PHM, opravy atd), ani cestovné. O automobilu vůbec neúčtuje (nemá ho žádným způsobem ve své evidenci). Musí platit silniční daň? 

Výdaje související s § 10 ZDP

ID26353 | | Ing. Jiří Nigrin

V případě zdanění prodeje automobilu do 1 roku od pořízení, lze uplatnit výdaje - nákupní cenu a popřípadě opravy, modernizaci oproti příjmů dle § 10 ZDP?

Auta v podnikání

ID26333 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ, plátce DPH, pro svoji ekonomickou činnost potřebuje auta. Jedno osobní auto má v majetku firmy. Druhé auto je v tech. průkazu na RČ majitele firmy, a proto je sepsaná smlouva o výpůjčce. Může na na oba automobily ve firmě uplatnit paušál na automobil (jedno 5000 Kč a druhé np. 4000 Kč měsíčně)? a jaké další daňové náklady může uplatnit osob. auto v majetku? Může žádát o odpočet DPH za PHM, i když skutečné náklady PHM nebudou účtované? 

Společník, aktivní obchodní činnost, typ smlouvy a odměna, prokurista

ID26191 | | Ing. Jiří Vychopeň

Prosím o radu s výběrem vhodného typu smlouvy pro společníka s měsíční odměnou a možností využívání firemního vozidla pro činnosti firmy. Ve firmě figuruje menšinový společník, který není jednatelem. Tento společník však tráví aktivně čas (cca 50 hodin měsíčně flexibilně bez ohledu na zákoník práce) pro firmu a chce být za to oprávněně odměňován. Jeho působení spočívá v obchodní činnosti a nakupování zásob pro společnost včetně navazování styku s obchodními partnery. Do jiných oddělení jako je marketing, účetnictví, skladový provoz by přístup neměl. Stejně tak vzhledem k jeho statusu společníka se nedá předpokládat, že by měl běžnou pracovní smlouvu jako ostatní zaměstnanci. Ve své činnosti bude bude hodně flexibilní a tato činnost nebude podléhat evidence odpracovaných hodin jako u ostatních zaměstnanců, dovolené atd. Z toho důvodu usuzujeme, že by byla nejlepší obdobná smlouva jako je smlouva o výkonu funkce jednatele s tím, že by nešlo o jednatele, ale o prokuristu. Ve smlouvě by bylo dohodnuto, že může využívat firemní vozidlo. Zdaňování odměny bylo bylo podle par. 6 jako u zaměstnance. Uvažujeme správně, nebo byste navrhovali jinou formu smlouvy a jiné zdanění? Jako další řešení by mohla být smlouva externím o zastoupení, kde by tento společník při výkonu obchodní činnosti vystupoval jako OSVČ, fakturoval by podle § 7 zákona o daních z příjmů podle dohodnutých podmínek. Avšak tady vidíme riziko s použitím firemního automobilu osobou, která není dle daně z příjmu zaměstnancem, a možné (do)danění podle § 6 zákona o daních z příjmů. Pokud by však jednatel využíval svoje soukromé vozidlo, mohl by být odměňován jako externí OSVČ (obchodní činnost) dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Zařazení vozidla do užívání

ID26270 | | Ing. Jiří Nigrin

Koupili jsme starší vozidla dne 16. 3. 2020 od jiné firmy. Mají SPZ a používají se. Nechali jsme je na dopravce přepsat na naší firmu, ale až 1. 6. 2020. Od kterého data je mohu zařadit do užívání? A PHM můžu uplatňovat od data nákupu? 

Registrace k DPH a leasing

ID26259 | | Ing. Martin Svoboda

Firma požádala o dobrovolné přihlášení k dani z přidané hodnoty a stala se plátcem DPH, ale před tímto datem pořídila firma nákladní automobil na leasing. Od 1. 1. 2020 nově platí, že si firma odpočítává DPH u leasingu z celkové hodnoty leasovaného předmětu okamžite při převzetí leasingu. Jak se nyní zachovat z hlediska DPH, má firma v současné době nárok na odpočet DPH z daňového dokladu (5/2020) pořízení předmětu leasingu před datem registrace k DPH?

Doplnění dotazu Dokazování DAUC ID: 25307

ID26250 | | Ing. Jan Matějka

V případě, že by kupující - plátce DPH - neměl nárok na odpočet daně v plné výši - pak tedy jak "dokázat" cenu obvyklou? Dle jakého postupu dokazuji cenu obvyklou? Otázka tedy zní: jak se dokazuje dle § 36a zákona o DPH cena obvyklá v praxi? Je potřeba mít znalecký posudek kdyby FÚ cenu rozporoval nebo nikoliv? Nebo stáčí mít připraveny vytištěné nabídky z internu, které jsou tam volně vloženy třeba z autobazaru? 

Nákup a prodej auto u plátce DPH

ID26189 | | Ing. Martin Novák

OSVČ, plátce DPH, v loňském roce 2019 koupil automobil za 300 000 Kč + 63 000 Kč DPH. Odpočet uplatnil odhadem ve výši 80 % - 50 400 Kč. Po skončení roku musel provést úpravu na ř. 45 neboť skutečně pro podnikání najel 60 % - upravil tedy o 12 600 Kč. Nyní v červnu bude auto prodávat neboť musí zajistit alespoň nějaké peníze pro svého jednoho zaměstnance. Nyní do konce května 2020 je stav poměru využití auta 70 % pro podnikání.

Jakou částku musím vypořádat v druhém roce na ř. 60 pokud auto prodávám - dělá se úprava s vypočteným poměrem užití 70 % nebo s číslem 1 - jako, že prodávám - využije se řádek 60?

Auto budeme prodávat za 220 000 Kč + DPH - bude klasicky odvedena DPH na výstupu na ř.1 daňového přiznání?

Případně jaké další úpravy v přiznání udělám či nějaké další povinnosti s prodej auta z pohledu DPH? 

Dokazování

ID26190 | | Ing. Jan Matějka

OSVČ, plátce DPH, prodává již odepsaný osobní automobil, který má zařazen v obchodním majetku. Prodává ho svému bratrovi do podnikání, který je také OSVČ a plátce DPH. Bratr ihned automobil zařadí od obchodního majetku. Má otázka je následující: Musejí bratři mezi sebou dodržet cenu obvyklou dle § 36a zákona o DPH? Pokud ano - pak si jí stanoví na základě filtrace např. na internetu - kolik přibližně stejně stará, ojetá auta stojí nebo je nutné dělat nějaký znalecký posudek? Nikde v zákoně o DPH jsme toto nenašli. Musí si prodávající i kupující připravit nějaký podklad - stačí vytištěné nabídky z internetu, aby při případné kontrole mohli dokázat, že to byla cena obvyklá? Jak se v případě kontroly z FÚ postupu v dokazování, resp. finanční úřad předloží např. znalecký posudek na onen automobil a naší cenu dle "internetu" může tak vyvrátit? Jak se řeší cena obvyklá z pohledu praxe?

Doplňující otázka:

V případě, že by kupující - plátce DPH - neměl nárok na odpočet daně v plné výši - pak tedy jak "dokázat" cenu obvyklou? Dle jakého postupu dokazuji cenu obvyklou? Otázka tedy zní: jak se dokazuje dle § 36a zákona o DPH cena obvyklá v praxi? Je potřeba mít znalecký posudek kdyby FÚ cenu rozporoval nebo nikoliv? Nebo stáčí mít připraveny vytištěné nabídky z internu, které jsou tam volně vloženy třeba z autobazaru? Děkuji za odpověď ohledně ceny obvyklé.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru