Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 2015Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Uskladnění kol firemního vozu - časové rozlišení

ID27819 | | Ing. Petra Konderlová

Dvakrát do roka (jaro, podzim) obdržíme fakturu za uskladnění kol firemního vozu (vždy cca 2 000 Kč), tato služba je fakturována spolu za službu přezutí pneumatik.

1) Pokud se bude jednat u stále se opakující částku nevýznamné hodnoty, nemusí se časově rozlišovat - náklady jsou stále stejné. Lze to aplikovat i na tento případ firemního vozu?

2) Pak máme druhý automobil, který máme pronajatý na rok, a zde by tedy u případné fakturace za uložení kol mělo být časově rozlišené, protože nevím, zda v dalším roce bude opět auto pronajaté do společnosti. Pak by v dalším roce byl náklad daňově neúčinný, pokud by tedy vůz již nebyl ve společnosti v pronájmu? Ještě dodávám, že u položky uskladnění kol není nikdy časové omezení od kdy do kdy. 

Paušální výdaje u automobilu

ID27941 | | Ing. Petra Konderlová

FO, plátce DPH má ve firmě osobní automobil. Z poř. ceny auta, náhradních dílů a pohonných hmot uplatňuje DPH.

1) Pokud by přešla FO na paušální výdaje na pohonné hmoty a neuplatňovala ani DPH z pohonných hmot, je povinnost vést knihu jízd? DPH by uplatnila jen při pořízení a dále z oprav a náhradních dílů.

2) FO poskytuje firemní automobil jako náhradní vozidlo pro klienty autoservisu. Může v tomto případě použít paušální výdaje na tento automobil?

Krácení odpisů

ID27947 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH používá auto z 80 % pro podnikání a z 20 % pro soukromé využití, musí krátit v tomto poměru také odpisy? Paušální výdaje na PHM může uplatnit 48 000 Kč za rok? 

Havarijní pojštění a úhrada DPH servisu

ID27900 | | Ing. Martin Svoboda

Zaměstnanec měl nehodu se služebním vozidlem firmy. Vozidlo bylo dáno do smluvního servisu pojišťovny u které bylo sjednáno havarijní pojištění. Servis provedl opravu a vystavil nám fakturu na částku 25 655,28 Kč bez DPH (31042,89 s DPH) Mezi tím došel dopis od pojišťovny, že servisu uhradí předloženou fakturu od servisu za opravu bez DPH = 25 655 Kč. mínus 3000 Kč spoluúčast. Celkem tedy pojišťovna servisu uhradí 22 655 Kč. Nyní po nás chce servis doplatit DPH a spoluúčast, tedy rozdíl z nám vystavené faktury na celkovou částku 31 042,89 Kč a částkou 22 655 Kč co jim zaplatila pojišťovna. Po nás tedy chtějí doplatit 5387,61 DPH + 3000 Kč spoluúčast. Chci se zeptat, jak to tedy celé zaúčtovat, když od servisu máme kompletní fakturu na částku 31 042,89 Kč. Jak zaúčtovat to DPH a jak zaúčtovat, aby nám ho zase stát vrátil a jak zaúčtovat tu spoluúčast.

Vstupní cena - oprava odpočtu dle § 75 odst. 4

ID27782 | | Ing. Jiří Nigrin

V roce 2020 jsme pořídili osobní automobil na leasing, vozidlo bylo určeno ke služebním i soukromým jízdám. Na počátku jsme stanovili výši poměrného koeficientu (krácení DPH na vstupu) kvalifikovaným odhadem, poměrem 80/20. Na konci roku byl zjištěn skutečný poměr 60/40, tzn. musí dojít k opravě (ne k úpravě dle § 78, § 78a zákona o DPH) poměrového koeficientu dle § 75 odst. 4 zákona o DPH. Vstupuje oprava odpočtu dle § 75 odst. 4 do vstupní ceny vozidla? V dalších letech, pokud dojde k úpravě odpočtu dle § 78, § 78a zákona o DPH bude neuplatněná DPH součástí daňových nákladů dle pokynu D22. Je má úvaha správná?

Opravná položka (oprava) x pojistné plnění

ID27783 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2020 jsme zaregistrovali pojistnou událost u pojišťovny k vozidlu , které máme v leasingu. K opravě vozidla dojde až v následujícím roce. Dle vašeho časopisu Otázky a odpovědi (dotaz ID: 26842 | DAUCID: 25922) bych měla v roce 2020 vytvořit odhad k výnosu pojišťovny a účetní opravnou položku k opravě vozidla. Týká se i vozidel v leasingu? A opravnou položku účtovat na 09?

Eletromobily a plug-in hybridní vozidla - spotřeba

ID27795 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost pořídila elektromobily - které jsou určeny pouze pro služební účely a mají v technickém průkazu uvedenou spotřebu 129 Wh/km. Dále pořídila také plug-in hybridní vozidla pro služební i soukromé účely, u těchto vozidel je v technickém průkazu uvedena spotřeba 1,6 litrů /km a v dalších údajích je uvedena také spotřeba 194 Wh/km. Dobíjení obou druhů vozidel je pro zaměstnance možné prostřednictvím wallboxu, které jsou ve vlastnictví naší společnosti. Wallboxy neumí dát informaci, o skutečném objemu elektřiny, kterým se dobije vozidlo. Cena elektrické energie se dá zjistit z nákladů společnosti. Dobíjení doma není u služebně-soukromých vozidel povoleno. Dobíjení z veřejně dostupných dobíjecích stanic je povoleno. Jak v uvedených případech postupovat při evidenci dobití a pak hlavně spotřeby těchto vozidel? Jak vypočítat částku, kterou má uhradit zaměstnanec za soukromé jízdy u plug-in hybridů? Jak evidovat knihu jízd? Musí v ní být evidence přesného dobíjení vozidla? Pokud ano, je to administrativně hodně náročné, protože zaměstnanci dobíjí vozidla i 3 x za den a stejně bychom neměli evidenci, jak se vozidlo dobilo. Elektrickou energii máme účtovanou na účtu spotřeby za celou budovu, bude nutné po výpočtu spotřeby u daných vozidel evidenčně tuto energii účtovat samostatně na jiném účtu hlavní knihy - podobně jak spotřebu PHM?

Automobil - silniční daň a odpisy

ID27805 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma koupila osobní auto do majetku firmy na konci roku (listopad, prosinec), jedná se o nákladní auto. Vyřídila TP v starém roce, ale jako plátce silniční daně se přihlásila až v novém roce. V starém roce nebude uplatňovat žádné daňové náklady na auto (PHM, dalniční známka, pojištění), až když bude plátce silniční daně? V kterém případě nemusí platit silniční daň, i když je auto v majetku firmy - např. (dlouhodobá nemoc? )A jak uplatňovat daňové odpisy?

Použití § 90 zákona o DPH při prodeji dopravního prostředku

ID27871 | | Ing. Martin Novák

Daňový subjekt hodlá nabytou movitou věc evidovat jako zásobu, nezamýšlí ji používat jako svůj hmotný majetek, ale má v úmyslu ji následně prodat. Tuto movitou věc - dopravní prostředek - nabude od soukromé osoby (nepodnikatele). S držením věci jsou však spojeny nezbytné náklady, které daňový subjekt na sebe musí vzít a po dobu držby je hradit (přeregistrace, pojištění). Dle živnostenského listu má tento daňový subjekt (PO) oprávnění (mimo jiné) k činnosti maloobchod, velkoobchod, nemá přímo oprávnění k obchodní činnosti s použitým zbožím (dle živnostenského zákona zastavárenská činnost a obchod s použitým zbožím). Může režim § 90 zákona o DPH při prodeji využít, jestliže daný předmět výše uvedeným způsobem nabude a bude evidovat jako zboží na skladě?

 

Pořízení auta ze zahraničí a zařazení do obchodního majetku

ID27736 | | Ing. Jiří Vychopeň

Podnikatel OSVČ vedoucí daňovou evidenci pořídil automobil z DE. Pořizovací cena je 27 647 EUR, což je ke dni vystavení dokladu přepočet 695 185 Kč. Podnikatel zaplatil automobil ve výši 27 647 EUR přes účet, kde mu bylo strženo z účtu 708 470 Kč (přepočet). V které ceně zařadí podnikatel automobil do užívání pro odpisy? Pokud v ceně 695 185 Kč, co bude tedy s rozdílem mezi cenou pořízení 695 185 Kč a zaplacenou částkou 708 470 Kč? Jedná se u tohoto rozdílu o daňově účinný výdaj dávaný rovnou do výdajů? Nebo tento rozdíl vstupuje do ceny pořízení, tzn. zařazení do užívání bude v hodnotě 708 470 Kč? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru