Otázky s klíčovým slovem: Automobil

počet otázek s klíčovým slovem : 1828Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpis automobilu

ID25326 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud je automobil zakoupen v prosinci, tedy na konci roku, má to nějaký vliv na odpis tohoto majetku? Musí se např. krátit - poloviční odpis atd.?

Cestovní náhrady

ID25293 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ vysílala v roce 2019 zaměstnance na služební cestu na Slovensko. Zaměstnanec ke služební cestě používal své soukromé vozidlo. Jako kompenzace za to, že se během služební cesty opotřebovává jeho soukromé vozidlo, byla mu poskytnuta náhrada za použití vozidla 4,10 Kč za každý ujetý kilometr jízdy, Vozidlo jezdí na naftu, takže mu náležela i náhrada 33,60 Kč za spotřebované PHM, dále mu bylo proplaceno zahraniční stravné dle vyhlášky ve výši 35 eur (jednalo se o více než 18 hodinovou cestu) a dle vnitřní směrnice OSVČ mu náleželo 40% procent kapesné. Na Slovensku pobýval při jednotlivých služebních cestách např. 3 až 4 dny. Jaký kurz České národní banky má OSVČ použít při při přepočtu české koruny? Vhodné je prý použití kurzu ke dni nástupu na pracovní cestu. Je to přesně den, kdy zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z místa pravidelného pracoviště, kdy ale zaměstnanci náleží tuzemské stravné. Anebo je to den, kdy zaměstnanec překročí hranice na Slovensko?

Pronájem automobilu

ID25176 | | Romana Smékalová

Společnost U. s. r.o. je vlastníkem automobilu, ale provozovatel je jiná FO. Společnost U. s. r.o. si tedy může automobil odepisovat a dávat do nákladů servisní práce, pojištění automobilu a např. silniční známku - je to prosím tak? Musí společnost U. nějakým způsobem pronajímat měsíčně automobil provozovateli automobilu? Pokud ano, jde to udělat na základě faktury a bude faktura s DPH anebo bez DPH? Společnost U. s. r. o. je plátcem DPH a FO není - je to soukromá osoba. Pokud by byla FO jednatelem společnosti vznikne jiná situace s pronájmem? S A může si FO (pokud by to byl podnikatel) dávat fakturu do svého účetnictví (myslím fakturu o pronájmu)? Pokud by se napsala nějaká dohoda, že automobil používá jen U. s. r. o., tak je možné dávat do účetnictví i benzin anebo používat paušál? Je možné, aby tedy automobil používala jen společnost, i když je provozovatel někdo jiný, tzn. že by uplatňovala veškeré náklady, včetně nafty?

Silniční daň - právnická osoba

ID25251 | | Mgr. Václav Pikal

Právnická osoba vlastní silniční motorové vozidlo (do 3,5t). V roce 2019 bylo vozidlo použito jen ve dvou měsících. Musí právnická osoba platit silniční daň za rok rok 2019, nebo jen za dva měsíce, ve kterých bylo vozidlo použito? 

Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.

ID25276 | | Ing. Martin Děrgel

Jednatel s. r. o. s názvem A je zároveň zaměstnancem s. r. o. s názvem B, kde každý měsíc vykazuje jízdy pro firmu B cestovními příkazy. Firma A má automobil zařazený v majetku s. r. o. Je možné tento automobil používat i pro firmu B a vykazovat na něj cestovní příkazy? Pokud ne, tak jak nejlépe tuto situaci vyřešit?

Výdaje u fyzické osoby uplatněné paušálem

ID25250 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba uplatňuje daňový výdajový paušál (řemeslná živnost 80 %). Na školení nám bylo přednášeno, že k tomuto výdaji lze ještě v daňovém přiznání uplatnit paušální výdaje na automobil. Je to možné?

Havárie vozidla na přelomu roku

ID25259 | | Ing. Petra Konderlová

Jsme s.r.o., plátci DPH. Dne 10. 12. 2019 zaměstnanec havaroval se služebním vozidlem, oprava vozidla byla dokončena 3.1.2020 a pojistné plnění od pojišťovny proběhlo 8.1.2020. Patří tato oprava do nákladů roku 2019 nebo 2020? Je spoluúčast z pojištění (rozdíl mezi plněním od pojišťovny a celkovou cenou opravy) daňově uznatelné?

Prodej nového osobního vozidla diplomatovi mimo EU

ID25240 | | Ing. Martin Novák

Jak prodat nový osobní vůz diplomatovi do Turecka - s DPH nebo bez DPH (osvobozeno)? Jaké doklady musí kupující předložit? Podle jakého ustanovení zákona o DPH postupovat, když kupující chce auto koupit bez DPH?

Použití soukromého automobilu OSVČ

ID25234 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba - OSVČ, vede daňovou evidenci - provozuje autodopravu. K podnikání využívá i několik soukromých automobilů (dodávek - které má v TP průkazu zapsaná na rodné číslo, tyto dodávky nikdy nebyly součástí obchodního majetku OSVČ, nikdy nebyl uplatněn odpočet DPH při pořízení automobilu). OSVČ má několik zaměstnanců, kteří v rámci výkonu své práce jezdí jednak firemními automobily (automobily na IČO, vložené v obchodním majetku OSVČ) a jednak jezdí soukromými automobily OSVČ (automobily na RČ, nevložená do obchodního majetku OSVČ). Z hlediska pojištění, bezpečnosti práce apod. s tímto není problém. V automobilu je vedena kniha jízd, na konci měsíce se spočítá počet ujetých firemních kilometrů a to se vynásobí náhradou za 1 km a zahrne do daňové evidence. Lze z hlediska daně z příjmů, cestovného - do výdajů uplatnit základní náhradu a náhradu za PHM za ujeté kilometry při použití soukromého automobilu pro firmu a mohou těmito automobily z hlediska daně z příjmů a cestovného mohou opravdu jezdit i zaměstnanci OSVČ?

Účtování o prodloužené záruce

ID25144 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V roce 2018 jsme pořídili vozidlo a v roce 2019 si zaplatili prodlouženou záruku na 60 měsíců ve výši 30 000 Kč. O prodloužené záruce účtujeme tak, že ji časově rozlišujeme na 60 měsíců, v nákladech roku 2019 je pouze poměrná část na účtu 548. Je toto zaúčtování z vašeho pohledu správně? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru