Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Aprobace učitelky TO v ZUŠ

ID4315 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Dvacetiletá absolventka obou stupňů ZUŠ v tanečním oboru s ukončeným středoškolským vzděláním SPOŠ Prostějov, by si ráda dokončila vzdělání s aprobací výuky TO a vyučovala tento obor na naší ZUŠ. Můžete mi poradit, která škola by pro ni byla nejvhodnější vzhledem k jejímu věku i předešlému vzdělání a já ji jako ředitelka školy mohla uznat plně aprobovanou?

Nákup nemovitosti

ID8771 | | Ing. Zuzana Pšeničková

S. r. o. (je založena jednatel + jednatel) zakoupila dle kupní smlouvy ze dne 6. 6. 2012 budova + pozemek za celkovou kupní cenu 1 750 000 Kč. S. r. o. zaplatila z účtu 250 000 Kč a zbytek zaplatil jednatel ze svých soukromých peněz. Do katastru budova bude zapsána v červenci. Můžete poradit, jak zaúčtovat, když část je z účtu s. r. o. a část ze soukromých peněz? Bude odvedeno DPH ze základu 1 750 000 Kč? Kdy?

Vyřazení PC z evidence drobného dlouhodobého majetku

ID13069 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s. r. o. vyřazuje drobný dlouhodobý hmotný majetek (evid. v podrozvahové evidenci standardně) z důvodu morálního opotřebení. Nedojde ale pravděpodobně k fyzické likvidaci (odvozu do sběrného dvora), nýbrž zaměstnanci, kteří toto PC používali, mají zájem o jeho další využití pro domácí (soukromé) účely, vedení je připraveno toto schválit. Jak by měl v tomto případě vypadat vyřazovací protokol, resp. co potřebujeme jako podklad pro vyřazení z podrozvahové evidence? Měla by být uzavřena darovací smlouva mezi s. r. o. a dotyčným zaměstnancem, event. prodejní smlouva se symbolickou částkou např. 100 Kč? Jaký je obvyklý postup a jaké jsou daňové dopady pro společnost a pro zaměstnance? V případě, že by zaměstnanec o své PC zájem neprojevil a deklarovala by se fyzická likvidace jako způsob vyřazení - má společnost povinnost ekologické likvidace, tj. odvozu do sběrného dvora a má povinnost o tomto kroku archivovat potvrzení?

DPH u cestovních služeb

ID17274 | | Pavla Hadrabová

OSVČ (plátce DPH) poskytuje průvodcovské služby pro klienty německé cestovní kanceláře. Fakturu vystavuje německé společnosti bez DPH. V druhém případě OSVČ (plátce DPH) poskytuje průvodcovské služby pro klienty americké cestovní kanceláře. Fakturu vystavuje americké společnosti včetně DPH. Je to takto správně?

Platba v eurech

ID4333 | | Ing. Marie Nyklová

Jsme střední škola, zřízená krajem, příspěvková organizace. Při platbě faktury, vystavené na Slovensku v eurech nám naše banka (Komerční) přepočte částku v eurech aktuálním kursem a z našeho bankovního účtu odečte již částku v Kč. Je ještě třeba přepočíst kursem ČNB ten den a účtovat tudíž o kursových rozdílech? Nebo je možné účtovat částkou, která nám je odečtena Komerční bankou z našeho bankovního účtu?

Oznámení o osvobozeném příjmu

ID21954 | | Ing. Martin Bureš

Podle zákona o daních z příjmů je součástí daňového přiznání fyzické osoby i oznámení o příjmu vyšším než 5 000 000 Kč v běžném roce. Je zde uvedeno jednotné číslo, tedy posuzuje se každý příjem samostatně, nesčítají se různé zdroje a různé příjmy? Konkrétně jde o příjem z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku. Zahrnuje se do příjmů „celá prodejní cena“ nebo jen zisk z prodeje? Pokud se uskuteční např. 6 samostatných obchodů, do limitu se testuje každý samostatný prodej nebo se sčítá skupina příjmů „prodej cenných papírů za celé období“?

Cestovné a stravné

ID8789 | | JUDr. Marie Salačová

Jsme s. r. o., máme zaměstnance, který využívá svůj automobil pro firmu. Automobil má na leasing, a protože je sám OSVČ platí si i silniční daň. Předpokládám, že firma již silniční daň neplatí, ale prosím o informaci, zda může mimo náhradu za spotřebované PHM dostat i základní náhradu? Pokud ne, lze řešit nějakou další finanční částku jiným způsobem?

Zkušební doba

ID13081 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

Firma chce dát výpověď zaměstnanci ve zkušební době, ten je ale na nemocenské, takže to není možné, zajímá mě, až se zaměstnanec vrátí do práce, zda nemoc přerušila zkušební dobu a ta bude pokračovat dál po návratu do práce anebo běží i během nemoci zkušební doba? (pokud nemoc skončí po zkušební době, může firma dát zaměstnanci ještě výpověď?)

Zasílání zboží na Slovensko

ID17279 | | Ing. Jiří Nigrin

Tuzemská s. r. o. - plátce DPH v tuzemsku dodává (zasílá) zboží na Slovensko, neplátcům DPH (koncovým uživatelům). Jaký je nyní limit pro registraci k DPH na Slovensku a za jaké období to přesně je?

Vířivka

ID21975 | | Ing. Tomáš Brokl

Může si dát společnost do účetnictví fakturu za vířivku, jako relaxační pro zaměstnance?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru