Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přeplatky ZP, SP a výdaje %

ID1122 | | Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Poplatník uplatňuje výdaje % z příjmu, jde o daňovou evidenci. Jak správně zaevidovat přeplatek z minulého roku na sociální a zdravotní pojištění? a) Možno o tento přeplatek ponížit zálohy na tento rok, to zn., jakoby zaevidovat mínusem k pojistnému? b) Někdo tvrdí, že lze tento přeplatek zaevidovat jako příjem a z tohoto příjmu též uplatnit % výdajů - to jsem však na pochybách, jelikož výdaje na SP, ZP stojí vlastně mimo těch výdajů uplatňovaných % z příjmů, a proto si myslím, že logické bude postupovat dle možnosti a). Pokud by se mohl uplatnit způsob b), znamenalo by to zvýhodnění oproti a).

Výše příjmu u fyzické osoby za rok 2006 v daňovém přiznání

ID1140 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jaká výše příjmu má být vyplněna v daňovém přiznání fyzické osoby v příloze č. 1; ř. 101 v případě, že bylo v roce 2006 provedeno dodatečné daňové přiznání za rok 2005, kde byly dodaněny pohledávky k 31. 12. 2005, protože jsem přecházela na paušální výdaje (od roku 2006)? Zda má být v řádku 101 celý příjem za rok 2006, pak odečteny paušální výdaje 50 % a následně asi v řádku 106 zapsaná již zdaněná částka (dle dodatečného daňového přiznání). Nebo má být v řádku 101 částka již snížená o to co již bylo zdaněno. Jde i o to, aby to bylo správně pro PSSZ a zdravotní pojišťovnu. Při dodatečném daňovém přiznání jsem toto neupravovala na PSSZ a zdravotní pojišťovně.

Dary z FKSP při odchodu do důchodu

ID5520 | | PaeDr. Jan Mikáč

Do konce roku 2009 jsme mohli zcela jasně dodržet vyhlášku č. 114/2002, § 14. z fondu lze poskytnout zaměstnancům věcné nebo peněžní dary d) při prvním odchodu do starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu. Jak to bude v roce 2010, kdy zaměstnanec může pobírat důchod, ale nemusí skončit pracovní poměr. Jak je třeba řešit tento případ, změnou obsahu pracovní smlouvy v tom smyslu, že do ostatních ujednání uvedeme pracující důchodce a odměnu můžeme vyplatit?

Vystoupení účastníka sdružení

ID9996 | | Ing. Martin Děrgel

Jakým způsobem udělat vypořádání účastníka sdružení. Dvě fyzické osoby spolupracují na základě smlouvy o sdružení rovným dílem 50 + 50 %. Nyní by chtěl jeden účastník sdružení vystoupit. Daňovou evidenci má na starost účastník, který bude nadále pokračovat v činnosti. Jakým způsobem udělat vypořádání? Oba účastníci jsou plátci DPH. Za dobu sdružení mají v majetku 3 automobily (jedno je zcela odepsané, jedno bude odepsané v roce 2014 a další v roce 2015 dvě poslední auta byla pořízena na úvěr, který stále pokračuje, jedno se bude platit ještě 29 měsíců a další 37 měsíců) – je třeba u těchto automobilů udělat odhad ceny a polovinu uhradit vystupujícímu účastníku (jak s úvěrem těchto automobilů)? Také mají v evidenci drobný hmotný majetek – rovněž je třeba udělat odhad na zůstatkovou cenu (jednotlivé hodnoty majetku, byly v pořizovací ceně od 4 500 Kč do 7 000 Kč, jde asi o pět položek. Jak dále s pohledávky a závazky – oceňují se v částkách bez DPH nebo s DPH? Jakým způsobem se to pak promítne do daňové evidence účastníka sdružení, který bude pokračovat v činnosti a jak u dalšího, kterému zřejmě bude vyplacen podíl v penězích.

Prodej osobního vozu

ID14239 | | Ing. Barbora Krížová

Společnost pořídila v roce 2014 osobní automobil pro vedoucího pracovníka v hodnotě 900 000 Kč. Odpočet DPH byl při pořízení vozu krácen, protože vozidlo bylo poskytnuto i pro soukromé účely. V přiznání DPH bylo zachyceno na řádku 47. Vozidlo bylo řádně odpisováno. V roce 2015 bude vozidlo prodáno (cena + 21%DPH). Je nutné posuzovat tržbu z prodeje vozu a zůstatkovou cenu? K čemu slouží řádek 47 v přiznání DPH?

Přiznání 13. platové třídy

ID5537 | | PaeDr. Jan Mikáč

Kontrola z KÚ nám vytkla špatné přiznání 13. platové třídy pro výchovného poradce. Proti protokolu jsme vznesli námitky, jsou uváděny nepravdy ( např. že nebyla vypracována náplň pro 13. plat. tř.) a že vzdělání zaměstnance přiznání této třídy neumožňuje. Učitelka má toto vzdělání: Pedagogika se státní zkouškou z pedagogického poradenství a školní pedagogiky, učitelství pro střední školy obor pedagogika. Prosím o Váš odborný názor na přiznání 13. platové třídy a radu, jak se bránit proti nepravdivému tvrzení v protokolu. Nyní již nemáme žádnou možnost opravného prostředku vzhledem k KÚ.

Dividendy

ID18586 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

V roce 2016 obdržela fyzická osoba dividendu ve výši 224 009 Kč od Erste Group Bank AG. Ve vyúčtování je uvedeno: typ výplaty: výplata dividendy/splát. kapitálu, hrubá částka 8 500 EUR, daň 0,-, čistá částka 8 500 EUR, kurz převodu 26,354. Bude FO příjem uvádět v daňovém přiznání v § 8? Jak je možné, že dividenda není zdaněna srážkovou daní nebo je to snad jiný druh příjmu?

Neplátce DPH a služby pro občany a firmy z EU

ID23510 | | Ing. Martin Svoboda

Neplátce DPH poskytne služby ve formě startovného na území České republiky pro občany EU a také firmy v EU dle § 10 ZDPH. Musí se neplátce stát ze zákona osobou identifikovanou a odvést DPH ke dni poskytnutí služby? Myslíme si, že nikoliv, jelikož neplátce neposkytuje službu do Evropské unie, služba byla zde na území ČR, a tím pádem se nemusí stát identifikovanou osobou. 

Předdůchod a práce, předčasný důchod a práce

ID10008 | | Ing. Marta Ženíšková

Je možné současně s předdůchodem nebo s předčasným důchodem podnikat jako OSVČ nebo pracovat jako zaměstnanec? V případě výdělečné činnosti jako OSVČ odvede předdůchodce nebo předdčasný důchodce z této činnosti sociální, zdravotní pojištění a daň z příjmu? Je možný souběh předdůchodu a předčasného důchodu? Musí předdůchodce platit minimální zdravotní a sociální pojištění?

Zjednodušené daňové doklady

ID14250 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud plátce DPH obdrží zjednodušený daňový doklad s vyčíslenou částkou DPH (např. doklad na PHM), má nárok na odpočet daně, která je uvedena na tomto dokladu nebo na částku daně, kterou si sám vypočítá?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru