Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zahraniční pracovní cesta bez poskytnutí zálohy

ID4363 | | Ing. Marie Nyklová

Pracovník vykonal zahraniční pracovní cestu, na kterou mu nebyla poskytnuta záloha. Po návratu z pracovní cesty mu byly vyplaceny cestovní náhrady v Kč, jejich výše byla zjištěna dle § 184 a 183 zákoníku práce, tj. pro přepočet měny se použije kurs vyhlášený Českou národní bankou a platný v den nástupu zahraniční pracovní cesty. Předmětem mého dotazu je, zda při tomto účetním případu se účtuje o kursových rozdílech, tzn. rozdíl kursu ČNB platného v první den pracovní cesty (použitý při vyplácení cestovních náhrad) a účetního kursu použitého při zúčtování pracovní cesty do nákladů, např. nárok je 550 EUR, kurs ČNB platný první den pracovní cesty činí 25,450 EUR, účetní kurs 25,590 Kč: Vyúčtování pracovní cesty 512/333 kurs 25,590 Kč, 14 075 Kč. Vyplacení cestovních náhrad 333/261 kurs 25,450 Kč, 13 998 Kč. Kursový rozdíl 333/663 77 Kč.

Doplňující dotaz k otázce ID č. 17254 - Exekuce a dohoda o provedení práce

ID17325 | | Josef Rajdl

Pokud u nás zaměstnanec do 31. 7. 2016 pracoval na HPP, pak od 1. 8. 2016 jen na DPP a z toho HPP mu bylo sráženo na exekuce přednostní i nepřednostní, některé vydané před datem 1. 9. 2015, některé až v r. 2016, tak pak v novém poměru - z DPP máme pokračovat ve srážkách, nebo na ty vydané před datem 1. 9. 2015 nebude brán zřetel a srážet se začne z dohody o provedení práce jen na exekuční příkazy vydané po 1. 9. 2015?

Prodej pozemku

ID8818 | | Ing. Barbora Krížová

Právnická osoba prodala pozemek zahrnutý v obchodním majetku, prodej byl ziskový. Kupní smlouva byla uzavřena v 11/2010, peníze na účet od kupujícího obdržela také v 11/2010. K přepisu v katastru nemovitosti došlo až v následujícím roce 2011. Je příjem z prodeje pozemku (respektive rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou) příjmem roku 2010 nebo 2011. Naše daňová poradkyně nám tvrdí, že důležité je datum zápisu do katastru, což bylo v roce 2011 a proto bez ohledu na kupní smlouvu a příjem peněz v roce 2010, je tento příjem příjmem roku 2011. Do kterého účetního období by jste daňově zahrnuli tento příjem?

Změny v § 35c odst. 5 ZDP

ID13103 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o vysvětlení praktického dopadu změny v § 35c odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně mi jde o cizince ze 3. země (např. Ukrajince), kteří na území ČR buď vykonávají samostatně výdělečnou činnost na základě živnostenského listu, nebo jsou zaměstnaní. Nemají jiný zdroj příjmů než na území ČR, zdržují se na území ČR více než 183 dní v roce – do své domovské vlasti jezdí pouze „na prázdniny“, to lze ověřit počtem a frekvencí vydaných faktur a placení sociálního pojištění po všech 12 měsíců v roce. Může být takový cizinec považován za daňového rezidenta a nárokovat daňové zvýhodnění na dítě, které:

a)    žije v ČR,

b)    žije v domovské vlasti, ovšem rodiče s ním tvoří společnou domácnost, protože dítě vyživují.

c)    Může mít nějaký vliv na prokázání daňové rezidentury fakt, zda v ČR žije i partner/manžel dotčeného cizince?

d)    Může mít nějaký vliv na posouzení daňové rezidentury cizince fakt, že dítě, na které uplatňuje daňový bonus, nemá do ČR vízum?

Jak prakticky může takový cizinec svou daňovou rezidenturu v ČR prokázat? Stačí podat k přiznání k dani z příjmů FO čestné prohlášení? Jaké nejlepší důkazy může svému správci daně podat už při podání přiznání, aby předešel dalšímu prokazování?

Vybavení kuchyně bistra

ID22007 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o. otevírá nové bistro a nakoupila vybavení kuchyně:

1) Konvektomaty, pracovní nerezové stoly včetně baterií a sprch, digestoře, myčky, sporáky atd.

2) Kuchyňský mlýnek, hnětač těsta, fritézu apod.

Můžeme vybavení uvedené pod bodem 1) zařadit do souboru majetku a odpisovat ve 2. odpisové skupině a bod 2) zařadit rovnou do spotřeby (cena jednotlivých kuchyňských spotřebičů do 40 000 Kč), nebo pokud vytváříme soubor, musíme do něj zařadit vše? Může být v souboru zařazena i digestoř a baterie k mycím stolům - nebo tyto položky musí být součástí ocenění nemovité věci? Tyto předměty jsou vyloženě pro potřeby bistra - jejich demontáž nijak neznehodnotí nemovitou věc.

3) Pokladní systém - zahrnuje pokladnu, tiskárnu, dálkový objednavač, PC server vč. kabeláže, licence a pokladního softwaru - do jaké odpisové skupiny ho zařadíme?

Účtování při koupi nového vozu

ID4381 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsem fyzická osoba, plátce DPH a vedu daňovou evidenci. Zakoupil jsem nový vůz VW. Při objednávání vozu jsem zaplatil 50 000 Kč zálohu (42 016 Kč + 7 984 Kč DPH). Při přejímce auta jsem obdržel dobropis na 50 000 Kč a fakturu na automobil v částce 766 827 Kč + 145 408 Kč DPH. Celkem 912 235 Kč. Zaplatil jsem 638 565 Kč včetně DPH a zbytek budu splácet jako úvěr na 36 měsíců. Jak mám tyto faktury zaúčtovat a mohu si zaúčtovat hned celou DPH? Automobil bude sloužit jako firemní.

Lékařské výkony hrazené pacientem

ID8834 | | Ing. Martin Děrgel

Lékařka v oblasti kožního lékařství, plátce DPH, provozuje i kosmetické služby. Chtěli bychom se zeptat, zda placené zdravotní výkony (vyřezání znamének, bradavic) podléhají snížené sazbě DPH, anebo jsou osvobozené podle § 58 zákona o DP? Někdy tyto úkony hradí pojišťovna, posílají se i na rozbory.

Nezletilý plátce daně

ID13122 | | Ing. Jan Ployer

Nezletilý osmiletý syn je majitelem lesa. Během roku vznikly následující položky: příjmy z prodeje dřeva, náklady na sazenice a sazení, odměna správci lesa, daň z nemovitosti (přišla na jméno syna). Kdo má příjmy zdanit a jak? Mám za syna podat daňové přiznání k dani z příjmů a nebo je zahrnout do mého přiznání (jsem zaměstnanec, vyúčtování mi provádí zaměstnavatel). Jaké jsou možnosti při účtování? Je nějaká minimální hranice, kdy se příjmy nezdaňují?

Sazba DPH u výstavby

ID17341 | | Ing. Martina Matějková

1. Stavební firma staví nový objekt - dle stavebního povolení polyfunkční dům. Více než 2/3 podlahové plochy stavby tvoří 5 bytů menších než 120 m2 ( dvě patra) a v přízemí budou komerční prostory. Staví pro soukromou osobu, neplátce. Může na výstavbu celého objektu uplatnit sníženou sazbu daně?

2. Jak to bude se sazbami daně v případě rekonstrukce rodinného domu, rovněž pro soukromou osobu, neplátce:

a) podlahová plochy prostor pro bydlení převyšuje plochy komerčních prostor v přízemí - lze uplatnit na celou rekonstrukci sníženou sazbu?

b) podlahová plocha prostor pro bydlení je menší než komerční prostory v přízemí - musí se sazby rozdělit - snížená pro obytné prostory a zvýšená pro úpravy komerčních prostor?

Výstavba RD - dílčí nebo zálohová fakturace

ID22017 | | Ing. Martin Děrgel

Stavební firma staví rodinné domy, doba výstavby je cca půl roku. Po dobu výstavby klient platí zálohy a po předání rodinného domu se vystaví celková faktura, která vstupuje do výnosů. Při přechodu roku se účtuje o nedokončené výrobě u nepředaných domů. Je jednodušší fakturovat takto zálohově? Mohly by se fakturovat i dílčí plnění jednotlivých etap? Jaké by z tohoto vyplývaly povinnosti? Muselo by toto být uvedeno ve smlouvě o dílo? Musely by na tyto dílčí fakturace předávat a dělat předávací protokoly s klientem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru