Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ukončení leasingu osobního automobilu

ID4238 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2006 spol. s r. o. uzavřela leasingovou smlouvu na koupi osobního vozu. Cena auta byla 100 000 Kč, mimořádná splátka 50 000 Kč. V roce 2009 došlo k řádnému ukončení leasingu. Odkupní cena vozu dle leasingové smlouvy dělá 1 000 Kč. Mělo by se teď po ukončení leasingu vozidlo zařadit do majetku firmy? Jaký je u toho účetní postup? Poznámka: vůz již není pojízdný, společnost ho chce prodat na náhradní díly.

Osvětlení areálu

ID12995 | | Ing. et Ing. Milan Blatný

Společnost postavila novou výrobní halu, okolo celého areálu vybudovala osvětlení umístěné na sloupech. Je správná naše úvaha, že výrobní hala bude zařazena do 5. odpisové skupiny a osvětlení areálu do 4. odpisové skupiny?

Zahraniční schůzka

ID4256 | | Ing. Marie Nyklová

Jednatel, který je zároveň zaměstnancem s. r. o. odjel na dvoudenní firemní jednání do SRN. Z firemního účtu uhradil ubytování – 2 noci v hotelu, PHM a večeři při jednání, na kterou pozval čtyři německé obchodní partnery. Jak tyto položky budou zaúčtovány? Jak to bude s DPH? Budou tyto výdaje daňově uznatelným nákladem a jsou zde nějaké limity? Zahraniční cesty míváme zcela ojediněle. Na výpise z banky jsou uhrazené částky již přepočteny z EUR na CZK.

Převzetí hmotného majetku na úvěr

ID8696 | | Ing. Martin Děrgel

Potřebovala bych poradit jak pokračovat a jakou pořizovací cenu navést při převzetí úvěru. Fyzická osoba vedení daňové evidence - dopravce. Dne 11. 4. 2012 si pořídil přívěs formou úvěru - pokračování v úvěru. Faktura DZ 141 650 + DPH 20 % 28 330 celkem 19 980 Kč původní úvěr přechozího majitele na částku 152 982 - částka 16 998 kupní cena zaplacená předem tj. 10 % z celkové hodnoty faktury. Nový majitel faktura viz výše, zřejmě stejná jako u prvního majitele. Pokračování ve splácení úvěru - dodatek k úvěru. Nový majitel pokračuje od 7 splátky. Splátky jsou rozděleny na jistinu, úrok, pojištění. Jakým způsobem zjistím cenu pro odepisování hmotného majetku? Nejedná se o leasing, ale úvěr.

Exekuční příkaz

ID17203 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost pronajímá byty fyzickým osobám. Při pozdních úhradách nájmu společnost nepředepisuje poplatky z prodlení. Pokud není nájem uhrazen vůbec a dlužné částky z nájmu jsou vyšších částek, rozhodne se pro soudní vymáhání. V roce 2015 byl doručen "Exekuční příkaz", kde je stanoveno, že povinný uhradí včetně dlužné částky poplatek z prodlení ve výši XX Kč. V roce 2015 dosud nebyla dlužná částka a tudíž ani poplatek uhrazen. Nicméně došlo k opomenutí zaúčtování předpisu poplatku z prodlení, předpisy nájmu jsou účtování průběžně každý měsíc. Co to pro společnost bude znamenat z hlediska daňové kontroly. Domníváme se, že dodatečné daňové přiznání asi není nutné, vzhledem k tomu, že se jedná o sankce, které nebyly uhrazeny a v daňovém přiznání by byly vyloučeny. Ale nevíme, jak z hlediska účetnictví. Zda je možno zaúčtovat do výnosů až v roce úhrady nebo proúčtovat pomocí účtu 426 – jde cca o 80 000 Kč?

 

Daňový doklad k přijaté službě v režimu reverse charge a datum přiznání k DPH

ID21863 | | Ing. Pavel Matějka

Daňový doklad k přijaté službě v režimu reverse charge má datum vystavení v dubnu, DUZP v březnu. Je chybou evidence v přiznání k DPH za duben?

Výpis z trestního rejstříku

ID8713 | | PaeDr. Jan Mikáč

Musí základní škola vyžadovat při přijetí nového zaměstnance výpis z trestního rejstříku? A záleží na tom, zda ho přijímá na pozici učitele, účetní aj.?

Zdanění majetku po zemřelém plátci

ID17219 | | Ing. Jiří Nigrin

Plátce daně z přidané hodnoty, který vedl daňovou evidenci si v únoru zakoupil nový traktor u kterého uplatnil nárok na vrácení DPH. V listopadu náhle zemřel a již v jeho živnosti nikdo nepokračuje. Manželka, která nepodniká musí nyní po skončení dědičného řízení traktor prodat. Bude muset vrátit DPH?

Soudně prohraná pohledávka

ID12965 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost má v účetnictví pohledávku ve výši 600 000 Kč, která měla splatnost v roce 2011. Opravná položka nebyla tvořena. Nyní společnost obdržela rozhodnutí soudu, že tato pohledávka je neoprávněná. V roce 2011 byla řádně zdaněna a odvedeno DPH. Jak nyní postupovat s odpisem pohledávky a s DPH?

Pronájem bytu - odpisy

ID21889 | | Ing. Jiří Vychopeň

Klient si pořídil družstevní byt (zaplatil za převod členských práv) a do cca půl roku mu byl byt převeden do osobního vlastnictví. Tento byt chce začít pronajímat a příjem z pronájmu bude zdaňovat v § 9. Chtěl by uplatňovat skutečné výdaje. Může z hodnoty dle znaleckého posudku uplatňovat odpisy z takto nabytého bytu, popř. může jako vstupní cenu uplatnit cenu za převod členských práv a cenu za převod do osobního vlastnictví?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru