Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 14812 - Záloha na náklady insolvenčního řízení

ID14939 | | Ing. Jiří Vychopeň

Obdržela jsem vaši odpověď ID 14812 ze dne 3. 9. 2015, týkající se zálohy na náklady insolvenčního řízení – zda insolvenční správce, plátce DPH, musí z přijaté zálohy přiznat a odvést DPH. Odpověděl jste mi, že záloha uhrazená insolvenčním navrhovatelem insolvenčnímu správci není předmětem DPH, protože ji nelze považovat za úplatu přijatou dlužníkem na určité konkrétní zdanitelné plnění. Také z pohledu daně z příjmu se přikláníte k názoru, že by měla mít nedaňový charakter, jako např. u peněžité jistoty na nájemné. Dne 3. 10. 2014, číslo ID 12578, jsem s vámi konzultovala otázku, zda tato záloha u insolvenčního správce, který vede daňovou evidenci, je daňovým příjmem z hlediska daně z příjmu, a zda vstupuje i do částky k registraci DPH. Odpověděl jste mi, že záloha poskytnutá insolventnímu správci představuje zálohu na konečnou cenu jeho služby, a proto se jedná o zdanitelný příjem správce. Obdobně je záloha relevantní rovněž pro účely DPH (ale nezapočítává se do obratu). Chci vás ještě jednou požádat o radu, jakým systémem se má tedy uplatňovat přijatá záloha na náklady insolvenčního řízení: z pohledu daně z příjmů – zda záloha na náklady insolventního řízení je zdanitelným příjmem, a pokud ano, zda je zdanitelným příjmem insolventního správce, nebo může být i zdanitelným příjmem společnosti v konkurzu (složená věřitelským výborem), z hlediska DPH: je přijatá záloha předmětem DPH a musíme z přijaté platby odvést DPH? Pokud musíme z přijaté platby odvést DPH – kdy nastane DUZP? Vydáním Usnesení o přiznání zálohy, nebo až přijetím této zálohy na účet insolventního správce?

 

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 14958 - Likvidace dceřiné společnosti

ID15091 | | Ing. Miroslava Kočová

Dceřiná společnost poslala matce KZ na bankovní účet. Příjem peněz má matka zaúčtováno na MD 221. Jak účtovat na straně D? Matka vlastní 100 % obchodního podílu společnosti, nemá žádné pohledávky či jiné úkony u společnosti – vše je čisté.

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 15033 - Přenesení daňové povinnosti

ID15120 | | Ing. Martin Děrgel

Uvedená paleta není obal. Osivo je dodáváno ve vacích, to je obal a součást přenesené daňové povinnosti. Palety jsou jako pomocné v automobilu, kterým se osivo doveze a u některého odběratele se palety nechají (aby byl volný automobil pro další náklady a někdy se palety odběrateli nenechávají). K tomu, aby bylo osivo složené u odběratele, nejsou palety potřeba. V případě, že se nechají, tak jsou palety vyúčtované spolu s osivem, osivo nad 100 000 Kč v přenesené daňové povinnosti a palety jako samostatné plnění v normálním režimu DPH. Palety se pak operativně vracejí zpět dodavateli a ten vystaví dobropis. Kdo si chce paletu nechat, nevrací, prostě si koupil paletu pro další použití. Myslíte, že je tedy možné v tomto případě, když nám dodavatel vystavuje fakturu s rozděleným plněním osivo přenesená daňová povinnost, palety normální režim, to takto ponechat a považovat za to, že paleta netvoří součást dodání osiva?

'Doplňující dotaz k otázce ID č. 15196 - Zdanění zápůjček

ID15270 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud budeme poskytovat zápůjčky dceřiné společnosti a budou dlouhodobé (delší než jeden rok), máme účtovat zápůjčky na účet 066 - Dlouhodobý finanční majetek nebo na účet dlouhodobých pohledávek - účet 351? A úroky z nich?

'Doplňující otázka k dotazu ID č. 14825 - DPH u cestovní služby

ID15442 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Jak uz jsem uvedla, Madarsky platce dane zde bude poradat konferenci v praze. je registrovany k DPH zde v CR. nekteri zakaznici (v naproste vetsine fyzicke osoby) si koupi od nej pouze vstupenku na konferenci (prekladatelska konference), nekteri si od nej koupi i ubytovani na tento den v hotelu a nekteri si koupi i na druhy den zajezd na Karlstejn. Tzn. Madarsky platce nakoupi sluzby ubytovani a dopravy a vstupenky na hrad a preproda je v balicku zakaznikovi (individualne dle jejich preferenci - nekdo koupi vse, nekdo jen listek nakonferenci). nepodleha toto rezimu Cestovni sluzby?? a pokud ano, tak podlehaji mu vsechny vyse zminene "balicky" nebo jen ten co obsahuje ubytovani ci prepravu? pokud si nekdo koupi jen vstupenku a napriklad listek na vecerni galaveceri bude toto zahrnuto v cestovni sluzbe, a tim i ve vypoctu prirazky? v pripade ze samotna vstupenka bude podlehat klasickemu DPH 21%, ale v kombinaci s ubytovanim ci vyletem jiz bude podlehat cestovni sluzbe, musi teda platce vystavovat faktury kazdemu klientovi jinak? nekomu s DPH nekomu bez DPH s poznamkou o cestovni sluzbe?

„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace

ID24224 | | Ing. Zdeněk Morávek

Umožňuje vyhláška č. 114/2002 Sb., aby zřizovatel (město) přidělil příspěvkové organizaci do FKSP více, než činí základní příděl, a to každoročně?

§ 10 zákona o DPH a souhrnné hlášení

ID17077 | | Ing. Jiří Vychopeň

Architektonická firma s. r. o., plátce DPH, nabízí své služby vztahující se k nemovitým věcem v rámci Evropské unie. Firma je čtvrtletním plátcem DPH. Dotaz směřuje k fakturaci služeb pro plátce VAT na nemovité věci v EU (projekty) a pro neplátce VAT v EU. Kdy bude odvádět DPH dodavatel, nebo kdy odběratel služby? Jestli česká firma, když bude fakturovat bez DPH, hodnota bude na řádku 21 daňového přiznání a souhrnné hlášení budeme zasílat společně s čtvrtletním přiznáním k DPH, nebo za daný měsíc, kdy služba byla předána? V kontrolním hlášení se promítne také architektonická služba (projekty, výkresy) pro firmy členských států EU.

§ 104 ZDPH - příklady

ID11050 | | Ing. Ladislav Pitner

Prosím o sdělení a zdůvodnění, zda lze § 104 uplatnit na pozdě došlé faktury:

a)      tuzemský reverse charge,

b)      služba z EU,

c)      zboží z EU,

d)     dovoz zboží mimo EU.

A zvlášť posoudit situaci máme/nemáme koeficient.

Další dotaz: máme koeficient 0,99 za 2013, ale tuzemské faktury s DUZP 2013 došlé:

e)      2013

f)       únor 2014 uplatníme v řádném přiznání za 2/2014.

Jaká hrozí sankce ze strany FÚ v případech a)-f)?

§ 108 zákona o DPH - reverse charge

ID9722 | | Ing. Zdeňka Hušáková, Ing. Martina Matějková

Jak máme prosím chápat od 1. 1. 2013 nové znění § 108 zákona o DPH? Znamená to, že příjemce služby i od neplátce z EU bude provádět reverse charge a uvádět tato plnění do DAP a SH? Prosím o přesné vysvětlení (né citaci zákona) + příklad a odkaz na jednotlivé řádky DAP DPH pro jasnější aplikaci v praxi.

§ 10b zákona o DPH

ID12260 | | Ing. Petra Konderlová

Prosím o bližší vysvětlení § 10b zákona o DPH. Jaké konkrétní služby se uplatňují na základě tohoto paragrafu a pokud vyloženě vyjmenované služby nejsou zde uvedeny, tak spadají do § 9 (mám na mysli věci, které se vztahují ke kulturním, vzdělávacím akcím)? Není mi příliš jasné, jak mám chápat body a) a b).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru