Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vznik stálé provozovny v ČR (SZDZ se Švýcarskem) - provoz skladu

ID27543 | | Ing. Martin Děrgel

Švýcarská obchodní firma hodlá přemístit sklad automotive výrobků ze Švýcarska do Prahy, ze skladu v Praze je hodlá prodávat do celého světa (jak do EU tak i do 3. zemí). Důvodem přemístění skladu ze Švýcarska do ČR je úspora za nájem ve Švýcarsku. Dle čl. 5 odst. 4 pís. b) SZDZ se Švýcarskem nevzniká švýcarské firmě v ČR stálá provozovna, pokud se sklad používá jen k dodání, čili pakliže bychom zaměstnali 1 skladníka pro expedici výrobků anebo najali logistické služby od jiné firmy, nevznikne švýcarské firmě v ČR SP. Stačila by tak jen registrace k DPH. Pokud ale v budoucnu švýcarská firma zaměstná v ČR odbytáře, který bude vyřizovat internetové poptávky z celého světa a bude tak vykonávat aktivní obchodní činnost, SP v ČR vznikne, neboť provoz skladu již tak nebude splňovat pomocný a přípravný charakter. Je to tak možné?

DPH u přefakturace pojištění nemovitosti a daně z nemovitých věcí

ID27596 | | Ing. Martin Děrgel

Pronajímatel fakturoval nájemci prostor jako plnění osvobozené bez nároku na odpočet. Na konci roku nájemci přefakturoval částku za pojištění nemovitosti, roční odvoz komunálního odpadu a daň z nemovitosti. U všech těchto položek vyčíslil 0% DPH. Je to v pořádku?

OSVČ - důchodce ukončení podnikání

ID27602 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ bez zaměstnanců je plátcem DPH a vede DE. V majetku má osobní auto koupené r. 2016, odpisované zrychleně dle zákona. K 31. 12. 2019 byla ZC ve výši možného odpisu 5. rokem. Závazky i pohledávky měl k 31. 12. 2020 vyrovnané, Materiál ani zboží k 31. 12. 2020 nevlastnil, v nádrži auta zůstalo cca 10 litrů PHM. - Je možné vyřadit auto z obchodního majetku do soukromého vlastnictví již v lednu 2020 a výdaje s autem spojené vyřadit jako daňově neúčinné? - Pokud by vyřadil auto z obchodního majetku k 31. 12. 2020 a za ten rok ještě uplatnil odpis, jaký to bude mít dopad na ZDP a na DPH? - Nebylo by jednodušší uzavřít rok 2020 a podnikání zrušit až k 31. 1. 2021 s odregistrováním na všech daních (DP, DPH, daň silniční)?

Odpis pohledávky

ID27609 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. eviduje pohledávku po splatnosti (splatnost 01/2019). Dlužník vstoupil v roce 2019 do insolvence, v roce 2020 byl prohlášen konkurs. Věřitel pohledávku nepřihlásil. Je možné pohledávku i tak v plné výši daňově odepsat a jak postupovat? Po 18 měsících po splatnosti (tj. k 07/2020) zaúčtovat zákonnou opravnou položku ve výši 50%, následně po 30 měsících po splatnosti (tj. k 07/2021) zaúčtovat další zákonnou opravnou položku ve výši zbylých 50%, pak lze odepsat 100% pohledávky? A opravné položky jsou v tomto případě daňově uznatelné a taktéž odpis?

Práce s rypadlem/jeřábem v kombinaci s dopravou, přenesení daňové povinnosti

ID27221 | | Ing. Martin Děrgel

Dopravce nakoupil rypadlo (jeřáb), pokud tento jeřáb použije na staveništi, tak fakturuje v režimu přenesení daňové povinnosti. Bohužel se však často jedná o kombinované faktury, kde je plnění stavební firmě za to, že doveze nákladním autem nějaký materiál (např. kámen) a druhá položka je, že jeřábem tento materiál na staveništi přesune/zarovná lžicí na nějaké konkrétní místo (druhá položka je již činnost s jeřábem nikoliv nákladním autem). Obě dvě tato plnění jsou z katalogu firmy a mají přibližně podobnou hodnotu, nedá se říct, že by jedno plnění bylo spíš hlavní a druhé spíš vedlejší. Je správné fakturovat dopravu s 21% a práce s rypadlem jako přenesení daňové povinnosti? Případně jaké řešení je tady správné?

Mimořádné odpisy dlouhodobého majetku v roce 2020 a 2021

ID27641 | | Ing. Christian Žmolík

V dubnu 2020 naše organizace zakoupila 2 automobily, zařadila jsem je do 2. odpisové skupiny. První automobil byl zařazen s hodnotou 321.058,27 Kč a druhý 337.587,20 Kč. Jaký by u nich měl být měsíční odpis? A pokud bych chtěla využít mimořádných odpisů, jaký by byl odpis? Lze za rok 2020 odepsat dlouhodobý majetek ve výši 60 % vstupní ceny a v roce 2021 ve výši 40 % vstupní ceny? Tím pádem odepíši majetek za 2 roky místo za 5 let?

Soukromý automobil

ID27651 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. s jediným společníkem, který není zaměstnancem společnosti ani si nevyplácí odměnu jednatele, používá pro společnost soukromý automobil. Je třeba mít se s. r. o. sepsanou nějakou smlouvu o výpůjčce (možnost půjčení za 0,- Kč)? Jaký způsobem zaúčtuji náhrady za používání tohoto vozidla? Nákup PHM není v účetnictví (použití průměrné ceny dle vyhlášky). 

Podnikající právnická osoba a ukončení podnikání z důvodu podmínek BREXIT

ID27605 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba podnikající v ČR již 15 let má společníky z Velké Británie. Situace na trhu s dárkovým zbožím zaznamenala po roce 2016 klesající tendenci, proto se jednatel rozhodl zboží ve skladu prodat a postupně podnikání utlumit. Zaměstnance nemá od roku 2018. V roce 2019 byl zisk již minimální, navíc nebyly jasné vztahy mezi EU a VB. Firma proto již nepodnikala, závazky měla vypořádané a postupně získané peníze z pohledávek zdanila. K 31.12.2020 již nemá ani majetek, protože auto prodala do bazaru. Se správou daní, sociálním i zdravotním pojištěním má vše vyrovnáno do nuly. V rámci účetní závěrky bude VZZ vykazovat účetní ztrátu s ohledem na nutné výdaje jako např. správní poplatky. V rozvaze zůstávají prakticky jen zůstatky v pokladně a bance a na straně pasiv základní jmění a nerozdělený zisk. Je možné podat DP k DPPO nulové s tím, že účetní ztráta bude z rozhodnutí účetní jednotky považována za daňově neúčinnou? Jak dlouho má správce daně možnost takovou firmu kontrolovat? Za celé období byla firma ve zisku a platila řádně daně, jediným rokem ztráty byl rok 2014, ale ztráta již byla uplatněna. Do kterého roku má firma uschovat v ČR doklady a které již může zlikvidovat, aby měla před odjezdem majitelů do ciziny vše v pořádku?

Smrt OSVČ - zaměstnavatele

ID27563 | | Josef Rajdl

Podnikající fyzická osoba OSVČ, zaměstnavatel, dne 29. 8. 2020 zemřel. Jeho manželka, ustanovený správce dědictví, nahlásila na živnostenském úřadu a u notáře, že hodlá pokračovat v podnikání zemřelého manžela. Dle § 342 ZP by tím měla veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejít na nástupce, jímž je v tomto případě manželka. Je třeba se zaměstnanci z tohoto důvodu uzavírat nějaké dodatky k pracovním smlouvám? Nebo stačí jen nějaká písemná informace, že pracovněprávní vztahu trvá a přechází pod nového nástupce? K jakému datu by měla být podána "odhláška" zemřelého zaměstnavatele a přihláška nového na příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách? Je třeba provést v této souvislosti ještě nějaké kroky? 

Dobrovolné příspěvky nezletilému autorovi

ID27506 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dvanáctiletý syn naprogramoval několik programů, které chce dát zdarma ke stažení na internetu případným zájemcům. Chce tam uvést, že je možné ho finančně podpořit drobnou částkou, kterou je možné zaslat na bankovní účet. Syn má svůj vlastní bankovní účet (dětské konto) - je možné tyto příspěvky nechat posílat tam? Jak to bude se zdaněním těchto drobných darů? Nebo je nutné příspěvky posílat na účet rodiče a za účelem přijímání těchto příspěvků si musí rodič zřídit živnostenský list? Jak nejlépe tuto situaci řešit, aby nedošlo k porušení zákona? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru