Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zpětná registrace k DPH, Kontrolní hlášení, Daň z příjmů

ID26572 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s. r. o. se registrovala více jak o rok se zpožděním jako plátce DPH. Jelikož jsou odběratelé služeb z větší části neplátci DPH a nebyla uzavřena dohoda ve prospěch dofakturace DPH, budou fakturované částky konečné včetně DPH. Příslušná DPH bude vypočtena shora. Bude nutné vystavit nové faktury jako daňový doklad? V případě odběratele/podnikatele s uvedeným DIČ u plnění nad 10 000 Kč bude plnění uvedeno v kontrolním hlášení klasicky v oddíle B.2.? Odvedená DPH ze všech plnění bude daňovým výdajem, v jakém období a jak o ní účtovat? Daň z příjmu (např. celkové plnění v sazbě DPH 21% je 13 000 Kč (při výpočtu shora bude základ 10 743,80 Kč a DPH 21% 2 256,20 Kč) do základu pro výpočet daně z příjmu mi bude vstupovat částka 10 743 Kč? 

Prodej obchodního podílu a DPH

ID26595 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, prodá obchodní podíl dceřiné společnosti. Jaký vliv bude mít tento prodej na DPH v případě prodeje: 1) občanovi ČR, 2) občanovi EU, 3) občanovi ze 3. země? V jakých řádcích DPH se případně projeví?

Odstupné člena orgánu - odvod pojistného

ID26556 | | JUDr. Marcela Smutná

Člen představenstva akciové společnosti dostal smlouvu o ukončení výkonu funkce (byl odvolán), kde je uvedeno, že dostane odstupné ve výši trojnásobku jeho měsíční odměny. Jak to mám vykázat na výplatní pásce? Mohu odstupné člena orgánu vykázat jako klasické odstupné zaměstnance, tedy na stejný mzdový kód? A bude se z tohoto odstupného platit sociální a zdravotní odvody? Daň se platit bude, to vím. 

Průměrný výdělek

ID26586 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec pracuje 8 hod/den (5x/týden), pobírá minimální mzdu, tj. 14 600 Kč + prémie dle odvedené práce (celková výše prémií v 1. kvartále byla 2840 Kč, tj. v průměru 947 Kč/měsíc). Od 1. 4. - 31. 5. 2020 byl na nemocenské, v červnu pracoval pouze od 1. 6. do 19. 6. Od 20. 6. zase nemocenská. Jelikož neodpracoval ve 2. kvartále 21 dnů, jak je to s výpočtem průměrného výdělku, který bude použit v červencové mzdě? Budu zde používat vzoreček (14600 + 947) : 4,348 : 40 = 89,39 Kč nebo budu vycházet ze mzdy za 6/2020, která byla 11 616 Kč - 725 Kč (placené volno)/112 = 97,24 Kč?

Účtování dotace v programu Antivirus A, B

ID26577 | | Ing. Martin Děrgel

Jak správně časově zaúčtovat dotaci na mzdy od ÚP ke zmírnění následků epidemie koronaviru v programu Antivirus A, B? Jedná se o mzdy (resp. náhrady za překážky zaměstnanců) za duben, žádost byla podána v květnu a vyplacena na bankovní účet v červnu. Již v 30. 4. po skončení směn se dalo vědět, jaký bude výsledek překážek. V 5/2020 řádně firma odvedla soc. a zdrav. pojištění a podala žádost. V 6/2020 ji bylo vyplaceno na účet. Četl jsem si na toto téma víc přispěvků a jsou uváděny dva způsoby, kde figurují různá data účetního případu.

Postup I: 4/2020 - MD 521/D 331 (podklad mzdová rekapitulace); 5/2020 - MD 378/D 346 (podklad žádost); 6/2020 - MD 221/D 378 (podklad BU); 6/2020 - MD 346/D 648 - zúčtování dotace.

Postup II (někdy používán účet 346 místo 378): 4/2020 - MD 521/D 331 (podklad mzdová rekapitulace); MD 378/D 648 - v 5/2020 (podklad žádost); MD 221/D 378 - v 6/2020 (podklad BU).

Jaký z těchto postupů je správný a v jakých měsících by zaúčtování mělo proběhnout? Bohužel jsem se setkal se zpětným vrácení dotace (na DHM) skrz špatné zaúčtování a tím podle Krajského úřadu porušení podmínek pro získání dotace. Proto se takto z opatrnosti radši ptám.

Přílohy u dodatečného přiznání k dani z příjmů fyzických osob

ID26564 | | Ing. Matěj Nešleha

Z důvodu přechodu OSVČ z uplatňování výdajů paušálem na výdaje uplatňované ve skutečné výši bude podáváno dodatečné daňové přiznání za rok 2018, kde bude základ daně zvýšen o neuhrazené pohledávky k 31. 12. 2018. Přikládají se k tomuto dodatečnému přiznání všechny přílohy, které poplatník už odevzdal v původním daňovém přiznání? Všechny již odevzdané přílohy zůstávají beze změny, důvodem podání DDAP je jen změna metody v uplatňování výdajů.

Dodatečné přiznání za 2018

ID26551 | | Josef Rajdl

V lednu 2018 došlo k fyzické likvidaci nepotřebného DHM. Nyní jsme zjistila, že tato skutečnost nebyla promítnutá v účetnictví. Majetek nebyl vyřazen, navíc byl stále odpisován. Provedla jsem opravu a podávám dodatečné přiznání včetně opravené rozvahy, výsledku hospodaření a přílohy. Nevím ale, jak uvést změnu výše hospodářského výsledku, když řádek 10 musí zůstat stejný s řádným přiznáním. Mohu například do řádku 162 uvést rozdíl, o který je výsledek hospodaření po provedených opravách nižší?

Dovoz ojetých motorek z EU

ID24097 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Rozhodl se dovážet ojeté motorky z EU a prodávat v ČR. Motorky v zemích EU budou nakupovány jak od plátců DPH, tak i neplátců podnikatelů nebo od občanů. Jaké povinnosti musí podnikatel splnit v ČR?

Daňově uznatelné náklady - soukromý zemědělec

ID26580 | | Ing. Matěj Nešleha

Soukromý zemědělec (OSVČ) pronajme společnosti s ručením omezeným, jejímž je jediným společníkem a jednatelem skladovací prostory. Fakturu za celoroční pronájem vystaví v prosinci 2019. DUZP je prosinec, splatnost je leden dalšího roku a úhrada proběhla 10. 1. 2020. Jsou tyto náklady za pronájem pro s. r. o. daňově uznatelné, když OSVČ bude příjem zdaňovat až za rok 2020? 

Zálohy na služby k nájmu

ID26583 | | Ing. Martin Děrgel

S. r. o, plátce DPH, podnajímá kancelářské prostory, které má pronajaté v kancelářské budově. Fakturuje nájem a zvlášť služby, které mají rozdílnou sazbu DPH (voda, teplo, ostraha, daň z nemovitosti). Zálohu na tyto služby hradí pronajímateli kancelářského komplexu ve stejné výši. Měsíční zálohy na služby stanovila s. r. o. (podnajímatel) jednou částkou, neurčila tedy jaká částka je z celkové zálohy určena na konkrétní službu. Z přijatých záloh neodvádí DPH. Skutečné náklady na jednotlivé služby vyfakturuje po obdržení vyúčtování od pronajímatele (většinou v létě následujícího roku) s tím, že u každé služby stanoví zákonnou sazbu DPH. Od celkové fakturované částky odečte nezdaněné zálohy. 1) Je správné, že z přijatých záloh s. r. o. neodvádí měsíčně DPH? Není na překážku, že s. r. o. dostává na stejné služby od pronajímatele zálohové faktury, kde jsou služby vypsány dle jednotlivých sazeb DPH? 2) Jaké je DUZP pro vystavení zúčtovacích faktur podnájemníkovi?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru