Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vstupní cena - oprava odpočtu dle § 75 odst. 4

ID27782 | | Ing. Jiří Nigrin

V roce 2020 jsme pořídili osobní automobil na leasing, vozidlo bylo určeno ke služebním i soukromým jízdám. Na počátku jsme stanovili výši poměrného koeficientu (krácení DPH na vstupu) kvalifikovaným odhadem, poměrem 80/20. Na konci roku byl zjištěn skutečný poměr 60/40, tzn. musí dojít k opravě (ne k úpravě dle § 78, § 78a zákona o DPH) poměrového koeficientu dle § 75 odst. 4 zákona o DPH. Vstupuje oprava odpočtu dle § 75 odst. 4 do vstupní ceny vozidla? V dalších letech, pokud dojde k úpravě odpočtu dle § 78, § 78a zákona o DPH bude neuplatněná DPH součástí daňových nákladů dle pokynu D22. Je má úvaha správná?

Splácení postoupené pohledávky

ID27644 | | Ing. Martin Děrgel

Firma s. r. o. zaměstnává zaměstnance se zdravotním postižením. Od úřadu práce dostává příspěvky na jejich zaměstnávání. Tyto příspěvky dostává za čtvrtletí zpětně, ale o více než dva měsíce později po skončení čtvrtletí. Než peníze přijdou, firma si sjednala s platební institucí smlouvu o postoupení pohledávky na výplatu mezd. Ke smlouvě náleží i faktura, na které stojí provize dle smlouvy o postoupení pohledávky a tato faktura je odečtena od částky na smlouvě o postoupení pohledávky a konečná částka přichází na účet každý měsíc. Částku bude firma vracet navýšenou o úroky. Půjčené peníze jsou účtovány na MD 315/D 646 a MD 221/D 315. Když jsou vráceny zpět, bude to přes jaký účet prosím? Domnívám se, že nelze použít účet č. 546. Nemělo by být účtováno jen jako nějaká půjčka, půjde do výnosů?

Platba insolvenčnímu správci

ID27607 | | Ing. Jiří Vychopeň

Klient vede daňovou evidenci, je plátce DPH, od roku 2018 je v insolvenci, měsíční poplatek insolvenčnímu správci činí 10 000 Kč. Je tento poplatek daňovým nebo nedaňovým výdajem poplatníka?

Opravná položka (oprava) x pojistné plnění

ID27783 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2020 jsme zaregistrovali pojistnou událost u pojišťovny k vozidlu , které máme v leasingu. K opravě vozidla dojde až v následujícím roce. Dle vašeho časopisu Otázky a odpovědi (dotaz ID: 26842 | DAUCID: 25922) bych měla v roce 2020 vytvořit odhad k výnosu pojišťovny a účetní opravnou položku k opravě vozidla. Týká se i vozidel v leasingu? A opravnou položku účtovat na 09?

Nárok na odpočet DPH při rekonstrukci bytového domu

ID27793 | | Pavla Hadrabová

Společnost s. r. o., plátce DPH, má hlavní podnikatelskou činnost v oblasti velkoobchodu, kde generuje hlavní obrat řádově 50 mil. Kč. Kromě toho má ve vlastnictví bytový dům, tak je i zapsaný v katastru, byty nejsou rozděleny, zapsány v katastru jako samostatné jednotky. V přízemí bytového domu jsou zkolaudované nebytové prostory. Byty jsou pronajímány v režimu osvobození od DPH(nájem 600 000 Kč/rok) a nebytové prostory jsou pronajímány plátcům DPH v režimu s DPH na výstupu(nájem bez DPH 300 000 Kč/rok) Nyní bude probíhat v celém objektu kompletní rekonstrukce a to nejen např. společných prostor, ale i v jednotlivých bytech. Náš dotaz zní, zda bude mít společnost nárok na odpočet v krácené výši a jakém poměru (koeficientu). Domníváme se, že ze všech prací na objektu bude mít společnost nárok na odpočet sice v režimu krácení koeficientem, protože budova slouží ke zdanitelným i osvobozeným plněním, ovšem pro účely výpočtu koeficientu budeme vycházet z poměru osvobozené nájmy vůči celkovému obratu společnosti, nikoliv pouze z poměru osvobozené nájmy vůči celkové nájmy na daném objektu. 

Provoz e-shopu v USA

ID27475 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba neplátce DPH, vedoucí daňovou evidenci má volnou a řemeslnou živnost. Provozuje e-shop v ČR a dále prodává zboží přes e-shop v USA (platforma pro prodej zboží od více prodejců) - jedná se o designové návrhy, které FO navrhla a zákazník si je přes americký e-shop zakoupí. Dle místa objednání se produkt vytiskne (může to být jak EU, tak USA), přičemž americký e-shop se postará o veškerou logistiku a zboží dopraví zákazníkovi. Z firemního účtu FO odejdou peníze pro vytvoření zboží a jakmile za něj zákazník zaplatí z USA přijdou peníze z celkové ceny z e-shopu v USA. Zboží kupují občané nepodnikatelé. FO v ČR nic neskladuje.

1) Počítají se příjmy z platformy v USA do obratu FO?

2) Jaký by byl daňový vliv (DPH), kdyby zboží kupovali i podnikatelé?

3) Jaké daňové dopady tento prodej může mít a na co si dát pozor?

 

Eletromobily a plug-in hybridní vozidla - spotřeba

ID27795 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost pořídila elektromobily - které jsou určeny pouze pro služební účely a mají v technickém průkazu uvedenou spotřebu 129 Wh/km. Dále pořídila také plug-in hybridní vozidla pro služební i soukromé účely, u těchto vozidel je v technickém průkazu uvedena spotřeba 1,6 litrů /km a v dalších údajích je uvedena také spotřeba 194 Wh/km. Dobíjení obou druhů vozidel je pro zaměstnance možné prostřednictvím wallboxu, které jsou ve vlastnictví naší společnosti. Wallboxy neumí dát informaci, o skutečném objemu elektřiny, kterým se dobije vozidlo. Cena elektrické energie se dá zjistit z nákladů společnosti. Dobíjení doma není u služebně-soukromých vozidel povoleno. Dobíjení z veřejně dostupných dobíjecích stanic je povoleno. Jak v uvedených případech postupovat při evidenci dobití a pak hlavně spotřeby těchto vozidel? Jak vypočítat částku, kterou má uhradit zaměstnanec za soukromé jízdy u plug-in hybridů? Jak evidovat knihu jízd? Musí v ní být evidence přesného dobíjení vozidla? Pokud ano, je to administrativně hodně náročné, protože zaměstnanci dobíjí vozidla i 3 x za den a stejně bychom neměli evidenci, jak se vozidlo dobilo. Elektrickou energii máme účtovanou na účtu spotřeby za celou budovu, bude nutné po výpočtu spotřeby u daných vozidel evidenčně tuto energii účtovat samostatně na jiném účtu hlavní knihy - podobně jak spotřebu PHM?

Přefakturace mzdových a jiných nákladů do EU

ID27787 | | Pavla Hadrabová

Jak je to s DPH při přefakturaci mzdových nákladů, nákladů za telefonní služby a nákladů na pořízení notebooku z dceřiné společnosti na mateřskou do Německa?

Automobil - silniční daň a odpisy

ID27805 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma koupila osobní auto do majetku firmy na konci roku (listopad, prosinec), jedná se o nákladní auto. Vyřídila TP v starém roce, ale jako plátce silniční daně se přihlásila až v novém roce. V starém roce nebude uplatňovat žádné daňové náklady na auto (PHM, dalniční známka, pojištění), až když bude plátce silniční daně? V kterém případě nemusí platit silniční daň, i když je auto v majetku firmy - např. (dlouhodobá nemoc? )A jak uplatňovat daňové odpisy?

Odpisy při úmrtí člena společnosti (sdružení fyzických osob)

ID27597 | | Ing. Jiří Vychopeň

Sdružení otec a dva synové, vedou daňovou evidenci. Otec 29. 9. 2020 zemřel, synové pokračují. Příjmy a výdaje dělí - synové po 45 0%, otec 10 %. Jak odpisovat majetek ze sdružení? Ke dni 28. 9. 2020 bylo podáno DPFO za otce a uplatněn u něj 1/2 odpis z jeho 10 % podílu. Dědické řízení zatím nebylo ukončeno. Jak s odpisy dále: u otce od 29. 9. - 31. 12. 2020 mohu zase uplatnit 1/2 odpis? A jak uplatní za rok 2020 odpisy synové?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru