Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příjmy společníka společnosti pro daň z příjmů

ID26600 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost (dříve sdružení) má dva společníky. Jeden fakturuje odběrateli celou částku a druhý si 50 % nároku fakturací vůči prvnímu společnikovi - vystaví mu fakturu. To samé výdaje, jeden nakoupí a druhému 50% fakturuje. Tzn, že jeden eviduje 100 % příjmů a jeden 50 %. Jak to bude v případě uplatnění paušálních výdajů při DPFO? Každý si dá do příjmů pouze "svých" 50 % a z toho uplatní paušál?

Slevy poskytované zákazníkům

ID26601 | | Ing. Ivana Pilařová

Obchodní společnost poskytuje svým zákazníkům slevy za splnění různých podmínek prodeje. O přiznaných slevách neúčtuje, ale eviduje je mimo účetnictví. Každý zákazník má o svých slevách přehled, využívá je při nákupu dalšího zboží od společnosti. Má se v účetnictví společnosti na konci roku nějak zohlednit výše přiznaných ale dosud nevyčerpaných slev? Pokud ano tak jak?

Prodej ojetého vozidla do Německa

ID26603 | | Ing. Martin Novák

Jsme s. r. o., plátce DPH, a prodáváme ojetý automobil, u kterého jsme původně uplatnili DPH. Kupujícím je německý občan, který žije v Německu a bude si auto registrovat v Německu. Jsme povinni odvést z prodejní ceny DPH?

Režim DPH u subdodávky montážních prací na Slovensku

ID26616 | | Ing. Martin Svoboda

Naše firma provádí dodávku a montáž technologie, např. v mlékárně dodáváme a montujeme rozvodné potrubí. Nyní tuto službu provádíme v mlékárně na Slovensku, pro plátce DPH na Slovensku, tedy předpokládám, že budeme toto dodání zboží s montáží fakturovat bez české DPH v souladu s § 24a zákona o DPH a v přiznání k DPH vykážeme toto plnění na řádku 26 přiznání k DPH. Nyní jsme si vzhledem k velké zakázce objednali spolupráci českého živnostníka, plátce DPH, který pro nás jako subdodávku bude provádět montážní práce na Slovensku. Jak nám má český subdodavatel fakturovat svoji práci na Slovensku, bude fakturovat s českou DPH, protože fakturuje český plátce českému plátci? A naše firma bude mít nárok na odpočet takto fakturované DPH? Nebo je správný jiný postup a jaký?

Poskytnutí daru

ID26604 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost chce přispět invalidovi na část invalidního vozíku. Aby šlo o bezúplatné plnění, lze ve smlouvě s invalidou sjednat, že společnost zašle příspěvek na vozík přímo prodejci vozíků a uvést do smlouvy identifikační náležitosti tohoto prodejce? Potřebuje společnost od prodejce vozíků k této transakci nějaký doklad? Jako podklad pro prokázání poskytnutí daru pro daňové účely bude sloužit pouze smlouva s invalidou?

Revizor SVJ a jeho písemnosti

ID26537 | | JUDr. Vlasta Víghová

Revizor SVJ řeší stížnost jednoho z vlastníků bytu. Korespondují si jen elektronicky. Revizor informuje výbor průběžně, ale jen ústně. Korespondenci odmítá předsedovi výboru přeposlat. Má na to právo? Jak se má předseda nebo výbor bránit, když byl revizor řádně zvolen shromážděním vlastníků jednotek a jeho funkční období ještě neskončilo?

Evidence odpracované směny

ID26606 | | JUDr. Petr Bukovjan

Dle § 96 odst. 1 písm. a) zákoníku práceje zaměstnavatel povinen kromě jiného vést evidenci začátku a konce odpracované směny. V aplikaci evidujeme kromě jiného začátek a konec práce přesčas, noční práce, odpracované doby v době pracovní pohotovosti, pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel, přestávek v práci na jídlo a oddech a poskytnutého pracovního volna z důvodu překážek v práci. Jak by měla vypadat evidence začátku a konce odpracované směny v případě, kdy zaměstnanec požádá na část směny o pracovní volno z důvodu překážky v práci? Např. zaměstnanec má směnu od 8.00 do 16.00 hod., v době od 8.00 do 10.00 hod je na vyšetření ve zdravotnickém zařízení a výkon práce zahájí v 10.00 hod. Lze uvést jako začátek směny čas 8.00 hod. (ve vazbě na § 348 zákoníku práce) a konec v 16.00 hod. s tím, že v evidenci je dalším řádkem uvedena doba poskytnutého pracovního volna nebo začátek odpracované směny v tomto případě je až v 10.00 hod.? 

Vratné obaly - rozpuštění do účetnictví

ID26611 | | Ing. Ivana Pilařová

V účetnictví evidujeme přijaté a zaplacené zálohy za vratné obaly, které víme, že nám nikdy nikdo nevrátí a my je také nevrátíme, protože je už na skladě nemáme (zákazník nám je nevrátil). Můžeme tyto zálohy rozpustit do účetnictví MD 324/D 648 a MD 548/D 314 daňově?

Daňová uznatelnost poštovného

ID26614 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud jednatel/společník zasílal pracovní dokumenty na svou s. r. o. a uvedl odesílatele sebe a adresáta svou s. r. o., může být v s. r. o. toto poštovné daňově uznatelné? 

Určení místní příslušnosti u OSVČ

ID26615 | | Ing. Jan Matějka

OSVČ má dle výpisu z Registru ekonomických subjektů sídlo v Praze 8, avšak trvalé bydliště má v Praze 6. Dle ustanovení daňového řádu se místní příslušnost určuje podle § 13 odst.1 písm. a) - pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu. Je tedy správně, že místní příslušnost finančního úřadu je Praha 6 ?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru