Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výstavba výtahu ve spoluvlastnictví

ID24502 | | Ing. Jan Ployer

Vlastníme pět nebytových jednotek v administrativní budově, kde společné prostory se prolínají s jinou budovou a jsou ve vlastnictví jiné firmy. Nyní jsme se společně dohodli pro vybudování výtahu (cca 1 mil. Kč), který bude v podílovém spoluvlastnictví 50/50. Považuje se výtah za součást nemovitosti (rozpočítat cenu do ceny nebytových jednotek) nebo se jedná o samostatný hmotný majetek? Ve které odpisové skupině se bude odepisovat a jak zaevidovat výtah na kartu hmotného majetku? Bude odepisovat z výše našeho podílu, tedy z 50 % hodnoty výtahu?

DPH u pozemku prodávaného k výstavbě dálnice

ID24479 | | Ing. Jan Ployer

Zemědělské družstvo prodává pozemek - ornou půdu. Prodává ji k výstavbě dálnice. Přímo ve smlouvě je určeno, že pozemek bude sloužit pro zajištění veřejně prospěšné stavby dálnice, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí. Jedná se v tomto případě o stavební pozemek, a bude tedy prodej zatížen DPH?

Daňový doklad k přijaté platbě služba do EU a třetí země

ID24518 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jaký je správný postup vystavování daňového dokladu k přijaté platbě za poskytnutou službu do EU a třetí země a kam uvést v daňovém přiznání? Daňový doklad k přijaté platbě za službu do třetí země bych uvedla na řádek č. 26 daňového přiznání, do souhrnného hlášeni nikoliv. Po uskutečnění plnění by měla být na řádku č. 26 uvedená zbylá hodnota plnění? A jak to bude u EU?

Prodej vozidla a krácená DPH

ID24520 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s ručením omezeným v roce 2013 koupila vozidlo, u kterého uplatnila při nákupu nárok na odpočet DPH pouze ve výši 50 %, po dobu používání vozidla krátila veškeré náklady s provozem vozidla také v poměru 50:50 a stejně i tak odpisy. Nyní v roce 2019 bude vozidlo prodávat, bude muset odvádět DPH z celé prodejní ceny nebo může jen ve výši 50 % a zdaňovat jen poloviční část daní z příjmů?

Účtování o pozemku ve stavební firmě

ID24403 | | Ing. Miroslava Kočová

Stavební firma s. r. o. má v plánu koupit pozemek a na něm postavit k prodeji dům. Jak bude účtovat o koupeném pozemku, když bude sloužit k výstavbě a následnému prodeji? 

Hydraulická lopata k vysokozdvižnému vozíku - technické zhodnocení

ID24401 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2010 jsme odkoupili po leasingu vysokozdvižný vozík za cenu 1 280 Kč, evidován na skladové kartě na účtu 022 400 jako drobný majetek, účetně odepisován 24 měsíců. Letos jsme k tomuto vozíku přikoupili hydraulickou lopatu v hodnotě 52 800 Kč, na další faktuře od stejné firmy nám byla vyčíslena montáž lopaty na vozík v hodnotě 10 794 Kč. Jak postupovat ohledně účtování a odpisů? Jedná se o technické zhodnocení vozíku?

Praktický lékař - obrat pro účely DPH

ID24526 | | Ing. Martin Novák

Praktický lékař si zakoupil bagr a otevřel si živnostenský list na dokončovací stavební práce a pronájem věcí movitých se záměrem, že bude sám provádět zemní práce dodavatelsky (jako způsob relaxace) a případně bagr příležitostně pronajímat. Jak se bude pro účely DPH počítat obrat pro případnou registraci k DPH - budou se započítávat jen faktury za zemní práce a pronájem bagru, nebo se k tomu bude přičítat i fakturace lékaře zdravotním pojišťovnám za zdravotní služby, kde je roční obrat více než 2 mil. Kč, tedy pak by lékař první vydanou fakturou za zemní práce splnil podmínky pro registraci k DPH? 

Vklad na kartu Benziny

ID24527 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel společnosti si nechal vystavit firemní kartu Easy od Benziny. Bankovní platební kartou provede vklad na platební kartu Benziny. Jak zaúčtovat tuto platbu a dále platbu kartou Easy za PHM? Jako doklad je účtenka od Benziny o provedeném vkladu a další účtenka je za zaplacení PHM kartou Easy. 

Nákup formy - třetí země

ID24529 | | Ing. Martin Svoboda

Firma z USA nám vyfakturovala formy na odlitky, která ale nebude dodána do ČR. Forma zůstane ve Spojených státech a stejný dodavatel formy nám na ni bude vyrábět díly na naše výrobky, které budou dováženy. Bude nákup formy zaznamenán v přiznání DPH, i přesto, že nenaplňuje známky dovozu? Pokud ano, na který řádek tento prodej uvést? 

Likvidace automobilu po havárii

ID24530 | | Ing. Martin Svoboda

Podnikatel, fyzická osoba, si pořídila osobní automobil v 3/2018. Letos 6/2019 došlo k autonehodě a pojišťovna ukončila řízení jako totální škodu s tím, že podnikateli vyplatí náhradu za auto v rámci škodní události. Musí v tomto případě, pokud si podnikatel nárokoval DPH v plné výši při nákupu automobilu, dojít k odvodu DPH v poměrné výši zpět FÚ? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru