Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazby DPH v cukrárně

ID26348 | | Ing. Ladislav Pitner

Je v případě prodeje zákusků a kávy, které si zákazník nechá zabalit a vezme sebou a zkonzumuje mimo cukrárnu, tento prodej brán jako dodání potravin a je nutné uplatnit sazbu 15 %? Pokud si zákazníci vychutnají zákusky přímo v cukrárně, jedná se o stravovací službu a uplatňujeme 10% sazbu DPH. 

Výdaje související s § 10 ZDP

ID26353 | | Ing. Jiří Nigrin

V případě zdanění prodeje automobilu do 1 roku od pořízení, lze uplatnit výdaje - nákupní cenu a popřípadě opravy, modernizaci oproti příjmů dle § 10 ZDP?

Reverse charge

ID26354 | | Ing. Ladislav Pitner

Obdrželi jsme fakturu z Polska. Jedná se o nákup koženky (drobný spotřební materiál pro firmu). Uvedli jsme svoji DIČ dodavateli. Na faktuře je vyčíslena částka za zboží bez DPH a DPH 0%. Dle mého názoru se jedná o reverse chargé. Je to tak? Na faktuře doměřím tedy DPH 21%? Nevadí, že faktura z Polska je v českých korunách a nikoliv v jejich měně? 

Sazba DPH u vytápění plynem

ID26357 | | Ing. Martin Novák

Podnikatel je v pronájmu nebytových prostor (provozuje fitko), které následně zčásti podnajímá (výživové poradkyni). Chodí mu od pronajímatele faktury na zálohy na vytápění plynem v sazbě 21 % a dál je fakturuje výživové poradkyni taky v sazbě 21 %. Je to v pořádku od 1. 1. 2020? 

Zmařená investice, pokuta

ID26366 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost koupila od města nemovitost-pozemek. Ve smlouvě se společnost zavázala postavit a zkolaudovat stavbu do 4 let ode dne převodu vlastnického práva. V případě nesplnění termínu stanovila pokutu ve výši 250 000 Kč. Společnost po dobu čtyř let řešila možnost výstavby-zadala výběrové řízení na architekta, vybranému architektovi pak přípravu studie na výstavbu haly, jednalo se specialisty na logistiku o způsobu nejekonomičtějšího skladování v nové hale. Uvedené náklady společnost účtovala na účet 042. Při zpracování studie došlo k přeměření pozemku, přičemž se zjistilo, že má pozemek sklon 7m v celé délce, což by výstavbu haly zdražilo o 30 milionů korun. Společnost tedy ustoupila od záměru halu stavět z důvodů vyšších investic než předpokládala. Společnost uzavřela s městem novou smlouvu o odkupu pozemku za původní cenu. 1. jsou investice na účtu 042 daňově uznatelné z titulu zmařené investice, kdy ke zrušení došlo z objektivních důvodů? 2. Přestože společnost jednala s městem o možnosti zrušit pokutu, město společnosti pokutu stanovenou ve smlouvě za nedodržení povinnosti do 4 let budovu zkolaudovat vyúčtovalo. Společnost pokutu uhradila. Je tato pokuta považována za smluvní pokutu a je možné ji považovat za daňový náklad?

Dodaní zboží do EU prostřednictvím dvou dopravců

ID26367 | | Ing. Martin Svoboda

Český plátce DPH z důvodu snižování nákladů uvažuje o dodání zboží na Slovensko tak, že objednané zboží určené na Slovensko slovenským plátcům DPH v ČR zabalí, opatří adresou konečného zákazníka a předá tuzemskému dopravci, který toto zboží převeze na území Slovenska do depa slovenské doručovací společnosti, a tato pak za vnitrostátní slovenské ceny provede doručení konečným zákazníkům. Bude toto dodání zboží v ČR osvobozeno od DPH?

Umělecký výkon

ID26256 | | Ing. Matěj Nešleha

Podnikatel OSVČ (reklamní činnost), plátce DPH. Lze fakturovat jeho pořízené a zpracované fotografie (cena + 10 000 Kč) jako umělecký výkon? Pokud ano, za jakých podmínek vzhledem k DPH a dani z příjmu?

Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství

ID26265 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatelka pobírá od roku 2016 odměnu za výkon funkce jednatele 20 000 Kč hrubého měsíčně. Odměna je zdaňována prakticky jako mzda, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Jiný příjem jednatelka nemá. Bude mít v roce 2020 nárok na peněžitou pomoc v mateřství? 

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem

ID26285 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnanec měl v srpnu 2018 uznaný pracovní úraz bez pracovní neschopnosti, při němž si přetrhl šlachu bicepsu. Nyní se na zaměstnavatele obrátil s tím, že následkem tohoto pracovní úrazu musí podstoupit operaci. Kromě náhrady za ztrátu na výdělku nárokuje také bolestné a ztížení společenského uplatnění. Kdo přesně posoudí přímou příčinnou souvislost s původním pracovním úrazem? Má se zaměstnanec obrátit na Kliniku pracovního lékařství a co je k tomu potřeba? Lékařské zprávy, které zaměstnanec předložil, nejsou jednoznačné a vyskytují se v nich různé diagnózy. Zaměstnavatel není schopen posoudit, zda se v tomto případě jedná o příčinnou souvislost, či nikoliv. 

Podíly na zisku a program Antivirus

ID26292 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud by si společník chtěl vyplatit v letošním roce podíly na zisku za minulé roky, bude mít nárok na dotaci z programu Antivirus B a C?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru