Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zůstatek na účtu č. 427-Ostatní fondy

ID27879 | | Ing. Martin Děrgel

Převzala jsem společnost, která má zůstatek na účtu 427-Ostatní fondy). Je to letitý zůstatek, pravděpodobně vytvořen za účelem proplacení příspěvku na dovolenou (nicméně nevyužit). Klient chce fond zrušit. Mohu tímto ostatním fondem uhradit ztráty z let minulých nebo si lze příspěvek vrátit zpět na účet?

Převod zrušeného životního pojištění na nové

ID27887 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Je možné uplatnit si odpočet pojistného na životní pojištění (smlouva od 1/2020) podle potvrzení z pojišťovny, když je v něm zahrnuto i pojistné převedené z původní, zrušené smlouvy o životním pojištění (smlouva od 2/2017 do 1/2020)? Pojistné z původní smlouvy bylo v minulých letech již odečítáno z daní. Nebo jakým způsobem v tomto případě postupovat v souvislosti s daní z příjmů?

Sleva na poplatníka - nerezident

ID27888 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Daňový nerezident (Slovák) pracuje v ČR na DPP (do 300 hod. ročně a 10 000 Kč) a podepsal zde prohlášení poplatníka. Zároveň plánuje pracovat na HPP na Slovensku, kde chce uplatnit slovenskou slevu na poplatníka. Mohou z tohoto pro něho plynout nějaké povinnosti (podávat daňové přiznání atd.)?

Dědictví a daňové přiznání

ID27899 | | Ing. Petra Konderlová

Uvádí se částka získaná jako pozůstalost po rodičích do daňového přiznání? Fyzická osoba podává daňové přiznání z důvodu souběhu příjmu ze mzdy a dohody o provedení práce. V roce 2020 získala jako dědic (po rodičích) jednak hotovost a jednak prodala dům po rodičích (rodiče v něm žili 30 let). Musí se částky získané z dědictví do daňového přiznání uvádět? Odvádí se z nich nějaká daň? Pokud se musí uvést do DP, prosím o informaci, na jaký řádek se částky zapisují.

Havarijní pojštění a úhrada DPH servisu

ID27900 | | Ing. Martin Svoboda

Zaměstnanec měl nehodu se služebním vozidlem firmy. Vozidlo bylo dáno do smluvního servisu pojišťovny u které bylo sjednáno havarijní pojištění. Servis provedl opravu a vystavil nám fakturu na částku 25 655,28 Kč bez DPH (31042,89 s DPH) Mezi tím došel dopis od pojišťovny, že servisu uhradí předloženou fakturu od servisu za opravu bez DPH = 25 655 Kč. mínus 3000 Kč spoluúčast. Celkem tedy pojišťovna servisu uhradí 22 655 Kč. Nyní po nás chce servis doplatit DPH a spoluúčast, tedy rozdíl z nám vystavené faktury na celkovou částku 31 042,89 Kč a částkou 22 655 Kč co jim zaplatila pojišťovna. Po nás tedy chtějí doplatit 5387,61 DPH + 3000 Kč spoluúčast. Chci se zeptat, jak to tedy celé zaúčtovat, když od servisu máme kompletní fakturu na částku 31 042,89 Kč. Jak zaúčtovat to DPH a jak zaúčtovat, aby nám ho zase stát vrátil a jak zaúčtovat tu spoluúčast.

Přerušení podnikání

ID27901 | | Ing. Jiří Nigrin

Jsem OSVČ, plátce DPH, používám výdaje procentem z příjmů. Dne 1. 9. 2020 jsem přerušil podnikání a nezahájil jsem ho do konce roku. Některé pohledávky jsem dostal zaplacené až po 1. 9. 2020. Mohu i u těchto příjmů uplatnit výdaj procentem z příjmů? 

Sleva na dítě a studenta

ID27904 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Od kolika let může být dítě zaměstnáno, je hranicí 15 let? Může si rodič uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě a současně si dítě může uplatňovat slevu na studenta? 

Rodičovská dovolená v době od roku 2019 do roku 2021 a nárok na dovolenou

ID27902 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 20. 5. 2018. Dítě se narodilo dne 24. 6. 2018. Mateřská dovolená skončila dne 1. 12. 2018. Nárok na dovolenou je u zaměstnavatele do konce roku 2020 určen na dobu 25 dnů (při pracovní době 40 hod. týdně). Z roku 2017 je zůstatek zaměstnankyně ve výši 1,5 dne (tzv. stará dovolená). Nárok na dovolenou v dané zaměstnankyně činí roce 2018 tedy činí 23 dne (nárok 25 dnů, 1.12.2018 konec MD, dne 2. 12. 2018 nástup na RD, tzn. odpracováno 11 měsíců = 11/12 z 25 dnů = 23 dny), celkem tedy nárok v roce 2018 i se starou dovolenou ve výši 24,5 dne. V roce 2018 vyčerpala 10 dnů řádné dovolené, zůstává k čerpání 14,5 dne. Mezi MD a RD zaměstnankyně na řádnou dovolenou nenastoupila, k čerpání RP (rodičovského příspěvku) došlo bezprostředně po skončení MD. Za dobu od 2. 12. 2018 do 31. 12. 2020 zameškala celkem 544 pracovních dnů. 1/12 výměry dovolené (25 dnů) činí 2,08 dne. Za prvních 100 zmeškaných dnů byla dovolená krácena o 1/12 (2 dny), zůstává k čerpání 12,5 dne, zameškaných dnů zbývá 444. Za každých dalších zameškaných 21 dnů se dovolená krátí o 1/12 (2,08 dne = zaokrouhleně o 2 dny) 444/21 = 21,14 (zaokrouhleně 21) 21 × 2 = 43 dny. Můžeme tedy krátit o 43 dny. Ke konci roku 2020 tedy nezbude žádný nárok na dovolenou = vše je pokráceno. Od roku 2021 došlo k novele - zaměstnankyně má nárok na řádnou dovolenou za 20 týdnů rodičovské dovolené. Rodičovskou dovolenou bude čerpat do konce roku 2021. Zaměstnavatel upravil celozávodně nárok na dovolenou v čerpání 4 týdnů (= 160 hodin) pro rok 2021. Bude mít tedy zaměstnankyně nárok na dovolenou za rok 2021 ve výši 62 hodin?

Neuplatněná sleva na manželku

ID27916 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec si v únoru 2021 uvědomil, že za roky 2017 a 2018 neuplatil v ročním zúčtování slevu na manželku, na kterou měl nárok. Jak lze takovou situaci řešit? Má si zaměstnanec podat daňové přiznání za dané roky nebo vzniká povinnost zaměstnavateli toto opomenutí napravit?

Pracovní úraz a roční zúčtování

ID27917 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec měl v listopadu 2020 pracovní úraz a Kooperativa mu vyplatila v roce 2021 ztrátu výdělku 16 681 Kč hrubého. Předpokládám, že Kooperativa z této částky ztrhla zálohovou daň a zaměstnavatel tak nemůže provést roční zúčtování, protože si zaměstnanec sám musí podat daňové přiznání?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru