Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné

ID24641 | | Ing. Petra Konderlová

Koupili jsme pro své zaměstnance mobilní telefony a hradíme za ně náklady za hovorné. Jak máme prokázat, že se jedná pouze o pracovní hovory a zaměstnanec využívá mobil pouze pro pracovní účely? Je dostačující prohlášení zaměstnance, že mobil používá pouze pro pracovní účely, včetně hovorného? 

Rodičovská dovolená

ID24642 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně přišla s žádostí o rodičovskou dovolenou, že ji chce čerpat jen ve čtvrtek a pátek do tří let věku ditěte. Toto jí měli poradit v nějaké neziskové organizaci. My jsme její žádost posoudili podle obsahu jako žádost o kratší pracovní dobu. Takto jsme její žádosti vyhověli a vyřídili. Rodičovskou dovolenou nečerpá. Nicméně, pokud by byly vážné provozní důvody na naší straně, není podle našeho názoru možné čerpat dva dny rodičovskou dovolenou nebo kdykoliv si zaměstnankyně či zaměstnanec rozhodne. 

Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě

ID24646 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na 16leté dítě, které právě nastoupilo po základní škole na střední školu, potřebujeme kromě podepsaného prohlášení také potvrzení o studiu? Domnívám se, že do 18 let potvrzení nepotřebuji, jelikož dítě není zletilé.

Daňové zvýhodnění na dítě

ID24648 | | Ing. Petra Konderlová

Dcera našeho zaměstnance maturovala 14. 5. 2019. Do zaměstnání na hlavní pracovní poměr nastoupila 27. 5. 2019. V říjnu 2019 nastupuje na vysokou školu s kombinovaným studiem. V pracovním poměru zůstává. Studium na vysoké škole navazuje na střední školu. Mohl náš zaměstnanec uplatňovat daňové zvýhodnění už od toho května, když byla dcera už zaměstnána?

Technická podpora zařízení

ID24655 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma zakoupila zařízení na přenos datových služeb. Protože skončila záruční doba a vyskytují se problémy při provozu firma smluvně požádala o technickou podporu SW/FW (software, finware) na jeden rok /2019-09==2020-08/. Prodejní firma za tuto službu účtuje 75 744 Kč bez DPH. Zajímá mě, jak tuto částku účtovat:

a) mohu ji časově rozdělit na rok 2019 a 2020 a zaúčtovat na účet 511,

b) jedná se technické zhodnocení v roce 2019 a navýšení pořizovací ceny?

Odměna jednatele a nemoc

ID24656 | | Ing. Marta Ženíšková

Jednatel (společnost má 2 jednatele), který má odměnu dle smlouvy o výkonu funkce 30 000 Kč měsíčně, si doma způsobil nepracovní úraz. Nechal si vypsat nemocenský lístek od 16. 9. 2019. Ve smlouvě o výkonu funkce není žádné ujednání ohledně nemoci, náhrady odměny při nemoci. Je zde pouze sjednána měsíční výše odměny 30 000 Kč. Nemocenskou od OSSZ by měl pobírat od 30. 9. 2019. Jak máme nyní postupovat při zpracování odměny za měsíc září a říjen? V září odměnu zkrátit o 1 den (30. 9.) a vyplatit 30 000 Kč/21 x 20 dní. Náhradu odměny tak vůbec neřešit? A odměnu za měsíc říjen vůbec nevyplatit? Jak je to s jeho výkonem funkce jednatele v jednotlivých měsících? Je možné se nemocenské vzdát?

Založení s. r. o. - účty, data účtování

ID24630 | | Ing. Petra Konderlová

Jak se správně účtuje o založení s. r. o.? Na jakých účtech se zobrazí základní kapitál ještě nesložený v bance, daný zakladatelskou listinou u notáře? Samotná úhrada základního kapitálu? Jak je to s daty? Berou se data založení u advokáta nebo zapsané v obchodním rejstříku? Od jakého data můžeme dávat účtenky do účetnictví? 

Prodej zboží na Slovensko obchodní společností s dopravou přímo od výrobce zboží

ID24590 | | Ing. Martin Děrgel

A) Česká společnost s. r. o., plátce DPH v ČR, nemá provozovnu na Slovensku, dodavatel zboží pro společnost B) B) Slovenská společnost s. r. o., plátce DPH na Slovensku, nemá provozovnu v Česku, odběratel od společnosti A) C) Česká společnost s. r. o., plátce DPH v ČR, prodejce zboží D) Česká výrobní společnost s. r. o., plátce DPH v ČR, výrobce zboží Společnost A) objedná zboží u společnosti C). Společnost C) objedná zboží u výrobce D) a objedná i dopravu na Slovensko. Výrobce D) vyfakturuje společnosti C) výrobky a vlastní dopravu na Slovensko s 21% DPH. Společnost C) vyfakturuje společnosti A) zboží a dopravu s 21% DPH. Společnost A) fakturuje slovenské společnosti B) zboží a dopravu v režimu dodání zboží do EU a dodání služby do EU tedy bez DPH (reverse charge) 1. Může si společnosti A) z faktury od společnosti C) nárokovat celé DPH jak ze zboží, tak z dopravy? Když společnost C) nakoupila zboží od výrobce D) s vlastní dopravou výrobků až na Slovensko? 2. Může společnost A) fakturovat slovenské společnosti B) zboží a dopravu bez DPH v režimu reverse charge. 3. Jak by to bylo, kdyby slovenský odběratel B) nebyl plátce DPH na území Slovenska?

Obchodní jednání

ID24598 | | Ing. Martin Děrgel

Jednatel s. r. o., chodí na obchodní jednání s partnery na obědy. Účtenek z restaurací za jídlo a pití má za měsíc cca 10. Je možné nějak dosáhnout, aby tyto náklady byly uznatelné? To by musel z těchto obchodů vyplynout nějaký kontrakt nebo smlouva? Pan jednatel trvá na tom, aby byly účtenky uznatelné a pořád tvrdí, že minulá účetní mu to do nákladů dávala. Podle mě jsou to výdaje na reprezentaci daňově neuznatelné.

Vrácení DPH při zrušení registrace k DPH

ID24597 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátce DPH si zakoupil v listopadu 2018 zařízení kanceláře – skříňovou sestavu, cca za 20 000 Kč včetně DPH. V září 2019 ukončil plátcovství DPH z důvodu malého obratu. V podnikání dále pokračuje a pořízený majetek zůstává v obchodním majetku. Musí při ukončení DPH vrátit částečný odpočet ze skříňové sestavy?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru