Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úroky z prodlení z vystavených faktur po splatnosti

ID27617 | | Ing. Petra Konderlová

Je možné zaúčtovat do výnosů úroky z prodlení v momentu vystavení dokladu o dlužném úroku, nebo až v případě úhrady těchto úroků protistranou? 

Odvod DPH u zprosředkování finanční služby dle § 54 zákona o DPH

ID27620 | | Ing. Martin Svoboda

Firma B, plátce DPH (vykonává jen zprostředkování) zprostředkovává klienty pro firmu C, která provádí finanční činnosti. Dle § 54 odst. 1 písm. y) je tato činnost pro firmu B osvobozena od DPH. Je zde firma A, která zprostředkovává klienty pro firmu B, která je následně zprostředkuje pro firmu C. Je činnost firmy A jako zprostředkovatele pro firmu B taktéž osvobozena od DPH?

SVJ a odměna členům výboru

ID27624 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Jak to bude s odvody na SP, ZP a zdaněním u odměn členům výboru SVJ, pokud jim bude jednorázově schválena odměna ve výši: 1) do 3.000 Kč 2) do 10.000 Kč 3) nad 10.000 Kč?

Termín pro podání přiznání k DPH po zrušení registrace

ID27591 | | Ing. Jan Matějka

Fyzická osoba - podnikatel, čtvrtletní plátce DPH, požádal o zrušení registrace k DPH (nedosahoval obratu 1 mil. Kč). Finanční úřad mu vyhověl a vystavil Rozhodnutí o zrušení registrace. Podnikatel od 15. 1. 2021 není plátce DPH. První dotaz: do jakého data má povinnost podat poslední přiznání za období 1. 1. – 14. 1. 2021? Druhý dotaz: pokud chce mít poslední přiznání podané co nejdříve, může tak učinit ještě v lednu 2021?

Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR

ID27535 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba s dvojím občanstvím (Česká republika, Velká Británie) je zaměstnancem britského zaměstnavatele, který nemá v ČR žádnou provozovnu. V roce 2020 se zaměstnanec z důvodu epidemické situace zdržoval více něž 183 dní na území ČR. Pro svého zaměstnavatele pracoval z místa pobytu v ČR v režimu home office, zaměstnavatel mu vyplácel mzdu podrobenou odvodovým povinnostem podle britských předpisů. Podle smlouvy o ZDZ s Velkou Británií by ze mzdy za období výkonu práce na území ČR měla být daň z příjmů odvedena v ČR. Předpokládám, že - se jedná pouze o část celoročního příjmu, která odpovídá době strávené v ČR; - zaměstnanec musí v ČR podat daňové přiznání, v němž uvede výši celoročního příjmu a následně vyloučí ze základu daně část příjmu obdrženého v době pobytu ve Velké Británii; - zaměstnanec bude muset požádat o vrácení daně sražené ze mzdy vyplacené za práci provedenou z území ČR. Má vzniklá situace jiné řešení než výše uvedené? Jak se stanoví výše příjmů v jednotlivých zemích (poměrem dnů nebo podle výplatních pásek za jednotlivá období)? Jak by měla být situace vyřešena z hlediska sociálního pojištění a zdravotního pojištění? Zdravotní pojištění uvedená osoba zatím řešila tak, že se v ČR přihlásila jako samoplátce – osoba bez zdanitelných příjmů.

Pohledávka

ID27598 | | Ing. Jan Matějka

Společnost chybně poslala peníze na cizí účet (měla zaplatit přijatou fakturu dodavateli, bohužel si spletla účet a zaslala peníze jinam). Tuto chybu oznámila bance a policii, je to ve vyšetřování. Pokud nebudou peníze vráceny, je možno tuto částku např. daňově odepisovat jako pohledávku? (víme, komu byly peníze zaslány, víme částku - cca 250 000 Kč, zřejmě nevymůžeme zpět).

Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS

ID26972 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak vyplnit přílohu č. 3 DPFO za rok 2019, především jakou výši daně je možno započíst, když poplatník ještě neobdržel potvrzení od zahraničního finančního úřadu? Poplatník má za rok 2019 penzi 1) v ČR 400.200,- 2) v Belgii 353.000,- Celkem 753.200,- Osvobozeno 480.600,- Zdanitelná penze 272.600,- Od zahraničního finanční úřadu zatím neobdržel doklad o zaplacené dani. Je možné do Přílohy č. 3 uvést údaje následovně? ř. 321 272.600,- (zdanitelná penze ČR + BEL) ř. 323 40.890,- (15 % z 272.600) a následně vypočítat koeficient zápočtu na ř. 324. Jestliže by tento postup byl možný, je pak třeba po obdržení dokladu o zaplacené dani v zahraničí (kdyby byla uvedena jiná daň) podávat dodatečné přiznání k DPFO? Je-li postup jiný, velice prosím o radu s použitím výše uvedených částek. 

Zprostředkování prodeje obchodního podílu

ID27556 | | Ing. Martin Novák

Jaká je sazba DPH u služby zprostředkování - zprostředkovatelská činnost. Jedná se konkrétně o zprostředkování prodeje obchodního podílu s. r. o. a zprostředkování prodeje akcií.

Daň z nemovitých věcí

ID27557 | | Ing. Jan Kašpar

Koupil jsem si bytovou jednotku do osobního vlastnictví v bytovém domě. Smlouva o koupi bytové jednotky byla podepsána 16.12. 2020. V katastru nemovitostí nejsem do dnešního dne (12. 1. 2021) zapsán jako vlastník bytové jednotky. Mám podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2021 (za rok 2020 - zápis není proveden v KN) nebo až 31. 1. 2022 (zápis do KN bude proveden předpokládám v lednu 2021).

Vrácení neoprávněné faktury

ID27558 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma vystaví fakturu za práce, odvede z ní DPH. Další měsíc odběratel fakturu vrátí, protože je neoprávněná, odběratel si fakturu nezaúčtoval. Musí firma vystavit opravný daňový doklad, aby si mohla nárokovat zpět DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru