Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

ID26529 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem zemědělský podnikatel (FO, plátce DPH) a chci zažádat za rok 2019 o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Jak je to se zdaněním příspěvku a jak je to s DPH z příspěvku?

Místo výkonu práce

ID26515 | | JUDr. Marcela Smutná

Pokud má zaměstnanec v dohodě o provedení práce sjednáno místo výkonu práce Česká republika, co uvádím do přílohy k Vyúčtování daně ze závislé činnosti pro finanční úřad? 

Rozdělení zásob u rozvádějících se spolupracujících manželů

ID26512 | | Ing. Matěj Nešleha

Manžel je plátce DPH, manželka přestane být spolupracující osoba a bude podnikat sama na sebe s majetkem, který si manželé rozdělí. Tím se tedy asi nestává automaticky plátcem DPH, když byla spolupracující osoba? Manželé teď mají složitou komunikaci a manžel neví, jestli si manželka požádá o plátcovství DPH nebo počká na obrat.

Manžel a manželka jsou spolupracující osoby (FO), dělí se 50:50, plátci DPH. Společně vlastní budovy k podnikání, v jedné budově bydlí, budovy jsou odepisovány více než 10 let a část krácena (bydlení). Nyní se manželé rozvádějí a dělí si majetek. V majetku mají skladové zásoby, u kterých při nákupu byla uplatněna DPH. Manželé si rozdělí podnikání, jak správně z hlediska DPH a účetnictví rozdělit zásoby? Větší část zásob připadne manželce. Jak vypořádat odepisované budovy? Jedna budova připadne manželce. Lze některou z odepisovaných budov převést do osobního vlastnictví? Jaké to bude mít dopady? A dále by tento majetek byl pronajímán v § 9 zákona o daních z příjmů? Bude odváděna DPH. Manželka se stane plátce DPH?

Údržba plastových oken v panelovém domě

ID26538 | | Ing. Kateřina Kurková

BD instalovalo v domě plastová okna v r. 2004 a do r. 2011 je neudržovalo. Servis prováděn nebyl. V r. 2013 vzniklo ze zákona SVJ a podle Prohlášení vlastníka jsou okna společným majetkem. Okna jsou v dobrém stavu a výbor tedy dosud o servisu neuvažoval. Vlastníci si pravděpodobně křídla oken udržují sami. Životnost oken je 15 - 20 let. - musí se okna po době životnosti měnit nebo, je-li jejich stav dobrý, mohou se jen dál udržovat - jak často by měl být prováděn servis oken (předpokládáme správně, že tato povinnost je uložena správci domu se zodpovědností výboru SVJ) - je možné, aby výbor rozhodl o tom, že údržba oken bude dána do povinností uživatele jednotky, tedy vlastníkovi nebo toto musí rozhodnout Shromáždění? 

Sazba DPH u reverse charge

ID26573 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH nakoupí zboží - zelenou (nepraženou) kávu od plátce DPH z EU. Je zde uplatněný režim reverse charge. Jaká sazba má být v DPH uplatněna - 15 % nebo 21%? Zboží je následně prodáváno v ČR s 15% sazbou.

Prodej zboží evropskému dodavateli a vývoz

ID26576 | | Ing. Martin Svoboda

Tuzemská společnost s ručením omezeným prodává rakouskému plátci kovové výrobky. Rakouský odběratel sjednává a platí přepravu, která výrobky vyzvedne přímo v tuzemsku a veze do Vídně k letecké dopravě a zboží je posláno letecky přímo do Číny ke konečnému zákazníkovi. Jak vykazovat tyto obchodní případy v daňovém přiznání k DPH, souhrnném nebo kontrolním hlášení? Jedná se o vývoz nebo o dodání zboží do EU, faktura je vystavená na rakouského plátce , ale zboží jde přímo do třetích zemí ? Jaké dokumenty si má s. r. o. uchovávat jako důkazní prostředky pro uplatnění osvobození od DPH na výstupu?

Přefakturace telefonních služeb

ID26571 | | Ing. Martin Novák

Zaměstnanci naší společnosti mají přiděleny různé telefonní tarify. Někdo má neomezený tarif, jiný např. 130 Kč. Po překročení stanoveného telefonního tarifu mu je tato částka dána k úhradě a z této částky odvedeno DPH. Někdy ale zaměstnanec použije služební telefonní tarif k úhradě svých soukromých aktivit - darovací sms, nákup jízdenek. Dodavatel T-Mobile nám tyto služby fakturuje osvobozené od DPH. Jelikož tyto výdaje nesouvisí se zaměstnáním, jsou zaměstnanci fakturovány - dány k úhradě. Podléhají tato osvobozená plnění odvodu DPH nebo je fakturuji ve stejném režimu jako T-Mobile?

Úroky

ID26569 | | Ing. Christian Žmolík

Akciová společnost poskytla půjčku fyzické osobě (nejde o propojené osoby ani o zaměstnance). Fyzická osoba ke konci roku neuhradila dohodnuté úroky. Může si je akciová společnost vyloučit z daňových výnosů?

Internetový obchod a obrat pro DPH při zasílání zboží 3. zemí

ID26566 | | Ing. Ladislav Pitner

Internetový obchod - neplátce DPH, zasílá zboží občanům do zemí mimo EU. Zboží odesílá poštou. Počítá se mu tento prodej do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Pořízení vozidla z EU

ID26548 | | Ing. Martin Novák

OSVČ plátce DPH, koupil v Německu v roce 2019 vozidlo. Faktura od německého prodejce na vozidlo byla včetně německého DPH. Tuzemská OSVČ fakturu uhradila v plné výši a dále nic neřešila, nežádala zpět německou daň a ani nevykázala nákup vozidla v rámci daňového přiznání k DPH. V letošním roce plánuje OSVČ ukončení podnikatelské činnosti ( odchází do důchodu) a rovněž chce zrušit plátcovství k DPH. Když neuplatnil český podnikatel nárok na odpočet, bude muset hradit daň při zrušení registrace k DPH z tohoto vozidla?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru