Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Platba soukromou kartou zaměstnance

ID25815 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanec mi přinesl paragon za nákup spotřebního materiálu pro firmu k proplacení z firemní pokladny. Paragon hradil zaměstnanec kartou ze svého soukromého účtu. Je možné zaúčtovat v pokladně MD 501/D 211 nebo je správný jiný postup ?

Práce o víkendu

ID25697 | | JUDr. Petr Bukovjan

1) V případě, že má společnost v pracovním řádu možnost práce po-ne ale v pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je jen po-pá - je možné uznat i onu práci o víkendu jsou součást pracovní doby?

2) V případě, že zaměstnanec pracuje na hlavní pracovní poměr s pružnou pracovní dobou - je možné, aby neměl splněný fond pracovní doby - měsíční? Jedná se o případ, kdy ve smlouvě má psán týdenní fond pracovní doby ale zaměstnanec vykonal 2 měsíce činnosti v nižším rozsahu než je FPD, 3. měsíc je napracoval - všechny měsíce dostal stejnou mzdu.

3) Je možné, aby zaměstnanci, který pracuje na zkrácený úvazek (0,6) - nicméně je uzavřena pracovní smlouva - byl počítán FPD bez svátků? Ve smlouvě je opět stanoveno, že pracovní doba je po-pá. 

Daňová uznatelnost úroků z úvěru

ID25821 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud má s. r. o. úvěr od banky ve výši 600 000 Kč k 1. 1. 2019, dále kontokorent se zůstatkem k 31. 12. 2019 -316 000 Kč, úroky zaplacené za rok 2019 činí 91 000 Kč a vlastní kapitál činí k 31. 12. 2019 -1 646 000 Kč, jsou úroky z úvěru daňově uznatelné, když banka není spojenou osobou? 

Sazba DPH - stavební činnost

ID25824 | | Ing. Martin Novák

Společnost s. r. o. se zabývá stavební činností - např. zemní práce s vlastními stavebními stroji - bagr a nakladač, práci vykonávají zaměstnanci firmy. Můžeme uskutečněné zdanitelné plnění vyfakturovat v sazbě DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 15 % v případě, že se jedná o přípravu terénu pro vybudování základů nové provozovny pro jinou firmu (OSVČ)?

Solidární zvýšení daně a příjmy zdaněné srážkovou daní

ID25842 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Zaměstnanec má podepsáno prohlášení poplatníka a jeho příjem u tohoto zaměstnavatele překročil hranici pro výpočet solidárního zvýšení daně. Podává si tak sám DP. Zároveň má však i příjem z DPČ u jiného zaměstnavatele, kde nemá podepsáno prohlášení a tento příjem má zdaněný srážkovou daní podle zvláštní sazby daně. Musí do daňového přiznání tento příjem uvést a navýšit o něj i příjem, z kterého se počítá solidární zvýšení daně? 

DPH u prodeje zasíťovaných pozemků nezahrnutých do obchodního majetku

ID25836 | | Ing. Martin Svoboda

Občan, plátce DPH, před 10 lety nakoupil pozemky, které byly časem zařazeny do územního plánu a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do podnikání, koupil je jako FO nepodnikatel. Bude prodej zasíťovaných pozemků podléhat odvodu DPH?

Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok

ID25838 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně (pracující v režimu 40 hod/týdně od pondělí do pátku) požádala o čerpání dovolené mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. Základní nárok je 25 dní. Mateřská dovolená trvá od 1. 1. 2020 do 3. 3. 2020. Z loňského roku má zaměstnankyně nárok na 12 dní dovolené, které tedy bude čerpat od 4. 3. do 19. 3. 2020. Tímto pro účely dovolené v roce 2020 "odpracuje" 57 dní. Za rok 2020 tak vznikne nárok na 2/12, což jsou další 4 dny. Lze tyto 4 dny přičíst k odpracovaným dnům ve 2020 a tím pádem dojde ke zvýšení nároku za 2020 na plných 25 dní, nebo takto postupovat nelze, neboť výše zmíněné 4 dny se vypočetly podle jiného pravidla (dle odpracovaných dnů)? A pokud je možné takto postupovat (tedy 4 dny započíst jako výkon práce), lze postupovat i opačně? Může si zaměstnavatel zvolit, že tyto 4 dny do odpracované doby počítat nebude a nárok na dovolenou ve 2020 stanoví pouze na 4 dny?

Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti

ID25844 | | Ing. Petra Konderlová

Prosím o vyjasnění, zda do kolonky místo výkonu v příloze č. 1 se uvádí skutečné - faktické místo výkonu práce zaměstnance, když má ve smlouvě sice uvedené dvě místa - Unhošť, Kladno - ale skutečně pracuje jen v Unhošti, tak se má uvést Unhošť? Sídlo společnosti je v Kladně, společnost má ještě provozovnu i v Unhošti. A dále dohody o provedení práce - místo výkonu práce v dohodě Unhošť. Sídlo společnosti je v Kladně. Uvádí se místo výkonu, nebo sídlo společnosti, nebo místo pobytu zaměstnance? Pokud uvedu sídlo, nebo místo pobytu, tak to vlastně nemá nic společného s místem výkonu práce. 

Přidělení jiné práce zaměstnanci

ID25812 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnavatel má hodně zakázek a nestíhá je vyřizovat. Může nakázat administrativním pracovníkům práci ve výrobě či ve skladu? Pokud zaměstnanec má v pracovní smlouvě uvedenu pozici - marketingový specialista a v náplni práce mimo jiné uvedeno, že bude konat také "ostatní práce dle požadavku vedení společnosti", znamená to, že ho může zaměstnavatel poslat na jakoukoliv práci ve společnosti?

Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda

ID25683 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně čerpala v roce 2019 rodičovskou dovolenou a v měsících květen až říjen pracovala jen několik hodin v měsíci. V žádném měsíci neodpracovala plný počet hodin určených pro daný měsíc. Mzda byla úkolová. Je povinností zaměstnavatele dodržet nejnižší úroveň zaručené mzdy i v případě, že zaměstnankyně byla na rodičovské dovolené a občas si přivydělala mzdu hluboko pod úrovní minimální mzdy?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru