Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Fond oprav

ID28034 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost s r. o. (majitel nemovitosti, ve které má společnost provozovnu) plánuje v následujících dvou letech rekonstrukci nemovitosti (střecha, omítky atd.), ráda by si pro tuto příležitost ráda zřídila nějaký fond na opravu, jednalo by se cca o částku 2 mil. Kč 1. Jaký účet pro tuto příležitost použít? Rezervní fond nebo jiný, prosím o číslo z účtové osnovy. 2. Jak přesně transakci zaúčtovat? MD FOND, D 221, případně 211? 3. Jak účtovat při opravě, kdy bude mít s.r.o. k dispozici již doklad k opravě? 4. Co když se fond nevyčerpá celý nebo se nakonec rekonstrukce neuskuteční, jak potom účetně postupovat s rozpuštěním fondu - je možné převést do nerozděleného zisku minulých obdobích? 5. Co když se s.r.o. rozhodne v průběhu nemovitost prodat někomu jinému fyzické či právnické osobě? Co potom s případně nevyčerpaným fondem?

Dotace z Ministerstva zemědělství

ID28033 | | Ing. Jiří Nigrin

Zdaňuje se dotace z Ministerstva zemědělství poskytnutá na půdu v § 10 ZDP a mohu použít paušální výdaj ve výši 80 %? 

Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem

ID28028 | | Ing. Marta Ženíšková

Se zaměstnancem je uzavřena dohoda o pracovní činnosti, sjednáno je následující: práci bude vykonávat v rozsahu max. 20 hodin týdně, za vykonanou práci bude poskytována odměna ve výši 140 Kč/hod., sjednaný příjem za měsíc je v rozmezí 1 500 - 9 000 Kč. Pokud zaměstnanec v r. 2020 měl v jednom měsíci příjem ve výši 2 000 Kč (pracoval méně hodin, měl neplacené volno), i v tomto měsíci bude nemocensky pojištěn, nebude se provádět odhláška ze sociálního pojištění, a z výplaty se bude odvádět sociální pojištění? Chápu to správně?

Prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění v důsledku opatření proti koronaviru a přehledy za rok 2020

ID28038 | | Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková

Zpracovali jsme DPFO i přehledy na pojišťovny v daňovém SW pro OSVČ, která v měsících březen až srpen 2020 vykonávána vedlejší činnost, nedosáhla rozhodné částky pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ (a k této účasti se dnem podání přehledu nepřihlásila). V přehledu na SP jí vyšel přeplatek ve výši „částky, o kterou se snižuje pojistné na DP na řádku 34“ – tedy ve výši minimálních záloh, které stát OSVČ „odpustil“ – 6 x 1018 Kč. Na přehledu pro ZP se prominuté minimální zálohy objevily obdobně. Znamená to tedy, že i když OSVČ tyto prominuté zálohy neplatila, bude jí je stát vracet?

Dotace Antivirus, COVID-Gastro a COVID-Nájemné a zaúčtování v daňové evidenci

ID28016 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsem OSVČ a vedu daňovou evidenci. Z důvodu uzavření restaurace jsem žádal o dotaci v programu Antivirus plus na zaměstnance ve výši 100 %.

1) Jak zaúčtovat tuto podporu-mzdy za listopad byly vyplaceny v prosinci a účtovány v prosinci jako výdaje snižující základ daně. Podpora za listopadové mzdy byla schválena až v lednu 2021 (a připsána na účet v lednu 2021). Bude se jednat o příjem zvyšující základ daně až v roce 2021?

2) Dále jsem žádal o dotaci Covid Gastro za období 14. 10. 2020 - 10. 1. 2021. Žádost podána v lednu 2021. Dotaci jsem obdržel v únoru 2021 - jedná se o příjem daňový nebo nedaňový?

3) Dotace Covid - Nájemné Výzva 2 za období červenec - září 2020 (nájemné uhrazeno v období roku 2020 -výdaje snižující základ daně). Žádost podána v lednu 2021, dotace byla schválena a vyplacena v lednu 2021 - bude se jednat o příjem zvyšující základ daně v roce 2021?

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

ID27982 | | Pavla Hadrabová

Dopravce si sjednává na splnění svých zakázek smluvní dopravce a po obdržení faktury od nich následně fakturuje konečnému zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že součástí faktury od smluvního dopravce jsou různá potvrzení a přílohy, stává se, že fakturu obdrží dopravce pozdě. Je možné toto ošetřit tak, že by bylo ve smlouvě s uvedeným dopravcem uvedeno, že zdanitelné plnění je uskutečněné po obdržení všech zákonem stanovených podkladů dle § 21 odst. 4a zákona o DPH?

Prodej nemovitosti

ID28039 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osob, občan (nepodnikatel), vlastní nemovitost, kterou hodlá prodat. Příjem z prodeje bude od daně z příjmů osvobozen (splněn časový test). Kupujícím bud (i) dcera majitelky a (ii) přítel této dcery. Každý kupující bude vlastnit ideální 1/2 nemovitosti a budou ji využívat k bydlení. Celková kupní cena bude stanovena zhruba ve výši 1/3 běžné (tržní ceny). To znamená, že každý z kupujících získá podíl na nemovitosti za výrazně nižší cenu, než je cena obvyklá. Hrozí některému z kupujících dodanění daní z příjmů z titulu koupě nemovitosti za výrazně nižší cenu?

Nepodání přiznání - zaměstnanec

ID28041 | | Ing. Jan Matějka

Pokud zaměstnavatel neudělal zaměstnanci roční zúčtování daně, má zaměstnanec povinnost podat si daňové přiznání sám, i když nemá vůbec žádné jiné příjmy? vím, že může požádat o zúčtování, ale jde mi o situaci, kdy to neudělal, i když mohl.

Ukončení činnosti a vyřešení DPH

ID28042 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel (fyzická osoba) přerušila svoji ekonomickou činnost. Je plátce DPH, registraci k DPH neukončil. Může jeho registrace pokračovat neomezeně dlouho nebo je nutné např. po roce registraci ukončit a vypořádat DPH? Konkrétní problém - tato osoba koupila před rokem automobil, a pokud by ukončila registraci, musela by zřejmě aktuálně část DPH vrátit (5letý test)

Osvobození z prodeje rodinného domu

ID28043 | | Ing. Jan Kašpar

Poplatník, fyzická osoba nepodnikající, koupil v roce 2018 rodinný dům s pozemkem za 2 500 000 Kč. V nemovitosti neměl bydliště. Koncem roku 2020 rodinný dům s částí pozemku prodal za 2 400 000 Kč. Zbývající pozemek prodal v roce 2021 za 2 400 000 Kč. Získané finance plánuje použít na uspokojení bytové potřeby. Bude mít příjmy z prodeje osvobozeny od daně z příjmu? Pokud ne, jak se rozdělí výdaje na pořízení nemovitosti k jednotlivým příjmům?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru