Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup vozidla, dodatečný odpočet DPH, daň z příjmů

ID26670 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem OSVČ, v současnosti neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. V listopadu 2020 si jako neplátce koupím pro podnikání nové auto. V únoru 2021 se po překročení obratového limitu přihlásím k plátcovství DPH. Je možné si dodatečně uplatnit odpočet DPH z nákupu vozidla? A případně kdy a na jakém řádku v přiznání DPH má být odpočet uveden? Musím v tomto případě vozidlo vložit do obchodního majetku? Bude se platit (případně jak) silniční daň? Jak by to bylo s DPH a daní z příjmů v budoucnu, pokud bych chtěla vozidlo převést zpět do soukromého užívání a případně pak i prodat? Jsou nějaká limitující období v souvislosti s těmito úkony a daněmi (DPH, daň z příjmů - kdy se daně musí odvést a kdy už ne)? Pokud bych musela danit příjem z prodeje vozidla, je možné si oproti němu uplatnit nějaký výdaj?

Pořízení zboží (toolingu) z Německa a doprava tohoto zboží pořizovatelem plátcem DPH z ČR

ID26675 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost plátce DPH s DIČ CZ si dopraví na své náklady tooling z Německa ze sídla dodavatele (osoby registrované k dani v jiné členské zemi s VAT DE). Otázka zní: Dodavatel toolingu uvádí na faktuře dodací podmínku FCA Laupheim (Německo). Je zboží předmětem daně v Německu? Bude na faktuře německá daň? Můžeme žádat o vrácení daně v Německu? Co bychom měli změnit na dodací podmínce, ať můžeme pořízení zboží samovyměřit a nežádat o vrácení daně v Německu?

Odměny jednatelům po schválení výsledku hospodaření valnou hromadou - tvorba rezervy

ID26681 | | Ing. Matěj Nešleha

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 byly vypláceny v roce 2020 odměny jednatelům a představenstvu. Je nutné pro tyto případy tvořit rezervy nebo fondy ze zisku?

Zařazení automobilu do užívání

ID26689 | | Ing. Jiří Nigrin

Pokud si podnikatel koupí firemní automobil v 03/2020, ale nechal si ho na sebe přepsat až v 07/2020, od kdy může zahájit odpisování (zařadit do užívání) a od kdy může uplatňovat doklady za nákup pohonných hmot? 

Osobní automobil a spolupracující osoba

ID26697 | | Ing. Jiří Nigrin

Poplatník, vedoucí daňovou evidenci, koupil nový osobní automobil. Osobní automobil koupil na manželku, která je evidovaná jako spolupracující osoba poplatníka. Poplatník i spolupracující osoba (manželka) nemají rozdělené společné jmění manželů. Ve velkém technickém průkazu je zapsaný jako majitel manželka a jako provozovatel poplatník. Je možné takové auto zařadit do obchodního majetku a plně odpisovat? Jsou na něm uskutečňovány pouze jízdy týkající se podnikání. 

Fakturace za užití ochranné známky - sociální pojištění

ID26706 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ jako majitelka ochranné známky tuto ochrannou známku licenční smlouvou ze dne 1. 1. 2020 úplatně poskytla k užívání. Roční fakturace byla dohodnuta k 31. 12. 2020 dle prodaných výrobků s OZ. OSVČ k 31. 8. 2020 ukončila podnikání a zrušila všechny své živnosti. Bude fakturace za užití ochranné známky k 31. 12. 2020 podléhat sociálnímu pojištění?

Nárok na stravenky - noční směna

ID26708 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace, kde máme své závodní stravování. Obědy se vydávají v době od 12:00 hod. do 14:45 hod. Ovšem vrátní, kteří pracují v nepřetržitém režimu a mají i noční směny v době od 17:00 - do 7:00 hod., nemají možnost využít tohoto závodního stravování. Mohou si zakoupit stravenku pouze za neděli, kdy je kuchyně zavřena. Může organizace těmto zaměstnancům zajistit stravenky i na dny, kdy mají noční směny? 

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci

ID26710 | | Ing. Petra Konderlová

Naše s. r. o. chce poskytnout zaměstnanci, který je cizím státním příslušníkem, bezúročnou zápůjčku 3 000 EUR, kterou by splácel v 10 měsíčních splátkách po 300 EUR. Zápůjčka by byla vyplacena z našeho EUR účtu a splácena taktéž na náš bankovní účet vedený v EUR. Jelikož výše zápůjčky nedosáhne hranice 300 000 Kč, nebude podléhat zdanění ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Je tento postup možný a správný?

Benefit - poskytnutí auta zaměstnanci a účtování

ID26711 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnavatel má v podnájmu osobní auto z účtovaného nájmu si nenárokuje DPH, účtuje na účet 518900 nedaněný. Toto auto má k dispozici zaměstnanec, na základě smlouvy se zaměstnavatelem, kterému se ve mzdě přidaní 1 % z pořizovací ceny vozidla. Hrubá mzda je 100 000 Kč, 1 % z ceny vozidla je 13 000 Kč. Celkem vyměřovací základ pro OSSZ a ZP je 113 000 Kč. Jak toto zaúčtovat?

Pronájem služebního bytu zaměstnanci

ID26712 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma má v pronájmu služební byt, kde je měsíční nájem 19 984 Kč. Tento byt od 3/2020 užívá zaměstnanec (cizinec), bezúplatně. Náklady hradí firma, a účtuje jako nedaněné tj. MD 512/D 321. Od 1. 9. 2020 je uzavřena dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o srážkách ze mzdy, že bude firma zaměstnanci srážet ze mzdy částku ve výši nájemného tj. 19 984 Kč, tj. 100 %. Jakým způsobem to celé zaúčtovat a zda z tohoto případu neplynou další povinnosti zaměstnavateli nebo zaměstnanci?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru