Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kombinace dotací Covid

ID28110 | | JUDr. Vlasta Víghová

Když OSVČ čerpá kompenzační bonus, dotaci z programu Antivirus a Covid nájemné, může čerpání těchto dotací kombinovat ve stejném období s dotačními programy Ošetřovné pro OSVČ a Covid Gastro?

Zaokrouhlení stravenkového paušálu ve mzdě

ID28118 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Peněžitý příspěvek na stravování ve výši 75,60 Kč za odpracovanou směnu, je maximální možná částka, která je nedaňovým příjmem zaměstnance. Jak zaokrouhlit nárok při odpracování 8 směn? Výpočet příspěvku při odpracování 8 směn: 75,60 Kč x 8 = 604,80 Kč. Mám zaokrouhlit na 605 nebo na 604 Kč?

Pachtovné a daň z příjmu fyzických osob

ID28116 | | Romana Smékalová

Starobní důchodce pronajímá zemědělské pozemky. Platí, že do výše 15 000 Kč inkasovaného pachtovného za rok nepodléhá dani z příjmů fyzických osob?

Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků

ID28124 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Zaměstnanec si chce v ročním zúčtování uplatnit úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu a dvou pozemků. Jeden z nich je v katastru označen jako ostatní plocha (jiná plocha) a druhý jako orná půda. Dle všeho se jedná v prvním případě o parkovací místo a v druhém o předzahrádku k bytu. Je možné úroky z úvěru uplatnit, když byl úvěr poskytnut kromě koupě bytové jednotky i na koupi těchto dvou dalších pozemků?

Zdanění příjmu v Nizozemí

ID28135 | | Ing. Josef Rajdl

Podnikatel, FO, Angličan, žijící v ČR, obdržel od daňového úřadu Nizozemí zprávu, že je povinen přiznat daň z příjmu pro nerezidenty. Má internetové stránky, kde za úplatu nabízí návody, jakým způsobem fotografovat. Poskytuje elektronickou službu, je zaregistrovaný jako identifikovaná osoba, DPH odvádí prostřednictvím MOSS. Má povinnost z příjmů, které obdržel od občanů z Nizozemí, přiznat daň v NL? A je tato povinnost z této elektronické služby i pro ostatní státy EU?

Vracení DPH z kupní ceny nemovitosti

ID28167 | | Ing. Jan Kašpar

Kupujeme komerční objekt, kde plánujeme provozovat ubytovací zařízení od výrobního družstva, jsou plátci DPH a stojíme před otázkou, zda pořídit jako SJM, nebo jako s. r. o. které je plátcem DPH. V jakém případě a existuje vůbec možnost, že bychom mohli nárokovat vracení DPH z nemovitosti?

Archivace pracovních smluv

ID28143 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak dlouho se musí archivovat pracovní smlouvy? Je to 10 let od ukončení pracovního poměru? 

Přefakturace energií a odpočet DPH z přijatých plnění

ID28160 | | Ing. Martin Svoboda

Jak správně postupovat při uplatnění odpočtu DPH? Společnost vlastní nemovitost. Část nemovitosti pronajímá (pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH) a přeúčtovává část energií na jednotlivé nájemce (jinou činnost nevykonává). Energie jsou vyúčtovány jednotlivým nájemcům dle pronajaté plochy a při vyúčtování je uplatněno DPH na výstupu. V případě, že by byla celá nemovitost pronajatá a veškeré energie přeúčtovány na nájemníky včetně DPH, uplatnili bychom odpočet DPH z přijatých plnění za dodávky energií v plné výši. Nicméně část prostor pronajatá není - je užívána společností a tedy i část energií není přeúčtována na nájemce. Prosím o radu, jak v tomto případě postupovat při uplatnění odpočtu DPH z přijatých plnění za dodávky energií. Je možné u poměrné části přijatých plnění za energie, u kterých dochází k následné přefakturaci na jednotlivé nájemce včetně DPH, uplatnit odpočet DPH v plné výši? A u části přijatých plnění za energie, která přefakturována nejsou (spotřeba energií připadající na prostory užívané společností), použít krácení odpočtu koeficientem?

Zateplení bytového domu

ID28171 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost s r. o. vlastní byt v bytovém domě. V roce 2020 proběhlo zateplení domu a zastřešení balkonů (stavební povolení). Nyní jsme obdrželi vyúčtování fondu oprav, kdy podíl technickém zhodnocení na byt činí 30 000 Kč, předpokládám, že splátky úvěru 16 000 Kč se do TZ nezahrnují. Musíme v tomto případě o částku 30 000 Kč navýšit hodnotu bytu nebo můžeme zaúčtovat do nákladů, když podíl nepřesahuje 40 000 Kč? 

Dobropis k nákladům na reprezentaci

ID28176 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V roce 2019 firma uhradila fakturu za akci pro zákazníky, tuto fakturu zaúčtovala na účet 513 jako náklady na reprezentaci a v přiznání k dani z příjmů PO vykázala na řádku č. 40 jako daňově neuznatelný náklad. Během roku 2020 přišel k této faktuře dobropis. Jak tento dobropis zaúčtovat a jak ho vykázat do daňového přiznání?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru