Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení ojetého auta kategorie N1

ID1599 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsem fyzická osoba-podnikatel při zaměstnání, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci. Chtěl bych prodat Škodu Felicii kombi kategorie M1, pořízenou na leasing v r. 2001 a koupit jiný ojetý vůz kategorie N1 s odpočtem DPH. Leasing jsem řádně splatil, vůz zařadil do obchodního majetku v 7/2004 za zůstatkovou cenu 122 Kč vč. DPH. 1) Musím mít odhad na prodej stávajícího automobilu? Musí se prodej zdanit a pokud ano, lze ev. uplatnit odpočitatelnou částku leasingových splátek, které jsem po dobu leasingu nedával do daňových výdajů, neboť jsem automobil používal i pro soukromé potřeby? Jak je to s dálniční známkou, lze pořídit ve stejném zdaňovacím období ještě jednu, či je nutno tu stávající nechat odlepit a dát do nového automobilu? 2) Můžete mi na příkladu automobilu za cca. 250 000 Kč vč. DPH podrobně přiblížit, zda je výhodnější pořídit automobil na leasing či úvěr? A vůbec celou problematiku prodej stávajícího/koupě nového ojetého?

Oprava v pronajatých prostorách

ID1598 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Jsem podnikatel-FO, vedu účetnictví, jsem plátce DPH. Podnikám v pronajatých prostorech. Za dobu pronájmu došlo k poničení asfaltového povrchu - ježdění deskami, nakladači atd. V nájemní smlouvě jsou pouze běžné opravy. Oprava asfaltového povrchu by byla větší - asi za 150 tisíc Kč. Může být tato oprava mým nákladem?

Vykazování tržeb v pohostinství

ID1597 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Jde o provozovnu pohostinství, fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci. Majitelka vaří jídla pouze občas, při akcích. Vždy zpracuje kalkulace jídel, kde již má zpracováno množství porcí a podle toho nakoupí. Jde mi o to, že z kalkulovaných surovin uvaří a potom vše neprodá. Čili vykázané tržby pak neodpovídají kalkulovanému množství a nákupu. Může mít v tomto případě výdaje za všechny nákupy daňově uznatelné? V jiné, větší provozovně, kde se vaří běžně, podle mého názoru ani nelze vše přesně podle nákupů a kalkulací prodat, jelikož majitelé pohostinství musí dodržovat také hygienické předpisy a po určité době již nemohou jídla podávat. Jak v těchto případech postupovat, co by se mělo vykázat a co bude daňově uznatelné?

Členský příspěvek

ID1596 | | Ing. Helena Machová

Jsem osoba samostatně výdělečně činná, nejsem plátce DPH a vedu daňovou evidenci. Tento rok jsem se účastnila Sněmu Únie zubních techniků. Na tomto Sněmu bylo schváleno zvýšení členských příspěvků. Doposud jsem tyto členské příspěvky nezahrnula do nákladů. Některé mé kolegyně na radu svých účetních tyto příspěvky dávají do nákladů. Je to tak správně?

Zaúčtování dobropisu k fakturám z minulých let

ID1595 | | Ing. Antonín Jeřábek

V roce 2007 se firma dohodla s odběratelem (občan) na stornu stavebních prací a vystavila dobropis, který odběratel potvrdil a převzal. Z dobropisu firma uplatnila DPH. V účetnictví bude proveden zápočet dobropisu a vydané faktury (faktura je z roku 2005, kdy byla účtována do výnosů) a nebyla uhrazena. Jak zaúčtovat dobropis v roce 2007, jedná se o významnou vyšší částku, která ovlivní výsledek hospodaření. V minulých letech nebyla v účetnictví vytvořena žádná opravná položka k uvedené faktuře a ani nebyla tvořena žádná rezerva.

Svačiny

ID1593 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme zemědělský podnik a ve žních poskytujeme zaměstnancům 1x denně svačiny, jak je správně účtovat. Jsou daňovým nákladem? Můžeme si odečíst DPH? (Nápoje poskytujeme také, ale ty jsou jednoznačně nákladem s odpočten DPH.)

DPH a doklady u vývozu do USA

ID1592 | | Ing. Ladislav Pitner

Můj klient, plátce DPH, začíná vyvážet svoje zboží do USA. Bude vyvážet plátcům DPH i soukromým osobám. Zboží přepravuje přes přepravní firmu letecky. Ta mu vydala Přepravní list + originál dokladu STAPLE DOCUMENTS ABOVE PERFORATON. U tohoto originálu jsou další tři kopie. Na Přepravním listu i na druhém dokladu je pouze razítko a podpis firmy, která přepravu uskutečňuje (jedná se o firmu z Prahy). Na faktuře je podpis příjemce z USA. Mohu zaúčtovat tento doklad s 0% DPH jako vývoz nebo to nejsou dostačující doklady pro finanční úřad?

Kvalifikovanost

ID1525 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme úplná základní škola. Na naši školu se hlásí učitelka AJ, která studovala ukrajinskou státní univerzitu, bylo ji MŠMT vydáno potvrzení, že její vzdělání je rovnocenné se vzděláním v ČR, a je oprávněna používat titul Mgr., v březnu složila zkoušku z českého jazyka pro cizince. Od příštího roku bude studovat jednooborovou angličtinu. Je tato paní učitelka kvalifikovaná pro výuku na 2. stupni základní školy?

Započtení oddělení ŠD do úvazku

ID1523 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Prosím o zodpovězení dotazu, zda se oddělení ŠD započítávají do počtu přidělených hodin zástupkyni, když v organizačním řádu má zástupkyně ŠD pod sebou. Jde o to, kolik hodin má učit... Platí, že řediteli školy se započítávají třídy i oddělení školní družiny?

Zvýšení kvalifikace

ID1522 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Žádám o informaci, kde si může pracovnice se SŠ vzděláním (sociálně-právní s maturitou) doplnit vzdělání, aby byla dle zákona kvalifikovaná na učitelku v MŠ? Další učitelka MŠ má vystudované vychovatelství (Stř. ped. škola - obor vychovatelství) a chtěla by si rovněž doplnit vzdělání na učitelku v MŠ?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru