Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH

ID130 | | František Kocour

Od 1. 7. 2006 jsme se stali plátci DPH. Podnikáme v oblasti: Hostinská činnost bez ubytovacích zařízení. Vedeme daňovou evidenci. Jaká je sazba DPH na prodej \"přes ulici\", např. zmrzlina do kornoutku, cukrovinky, limonáda celé balení, atd.? Pokud prodáváme nealkoholické nápoje v našem zařízení je sazba DPH 19 %? Provozujeme herní šipkový automat, vztahuje se na něho DPH?

Škoda na přepravovaném nákladu

ID128 | | František Kocour

Zaměstnanec (řidič) způsobil škodu na přepravovaném zboží. Zboží nebylo pojištěné, ani zaměstnanec neměl pojistku. Majitel zboží chce nyní náhradu. Musí nám vyfa náhradu škody (cena zboží + ostatní náklady s tím spojené) nebo zboží a nebo záleží na domluvě? Pokud bude fa za náhradu škody, bude fa bez DPH. Pokud za zboží, můžu si DPH uplatnit? Mohu dát fakturu do daňově uznatelných nákladů?

Pojištění léčebných výloh při pracovní cestě do zahraničí

ID127 | | František Kocour

Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu do zahraničí. Po jejím ukončení předložil doklad, že před služební cestou uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění léčebných výloh pro dobu trvání této cesty. Pojistnou smlouvu uzavřel jako fyzická osoba. Nyní žádá o proplacení částky pojistného v souvislosti s vyúčtováním služební cesty. Bude pojistné pro firmu daňovým nákladem?

Časové rozlišení - plátci DPH

ID125 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak měl účtovat plátce DPH při pronájmu nebytových prostor podléhajících DPH, pokud nájemní smlouva byla uzavřena na období zahrnující část roku 2005 a část r. 2006? Jde o čtvrtletního plátce. Lze účtovat před koncem r. 2005 částku připadající na rok 2006 na účet časového rozlišení (384) a v r. 2006 část připadající na 1.Q r. 2006 odúčtovat z účtu 384 do tržeb v 1. čtvrtletí r. 2006 a část připadající na 2. čtvrtletí až ve 2. čtvrtletí r. 2006 - nebo je nutno začátkem roku 2006 odúčtovat do tržeb celou částku za 1. a 2. Q najednou? Lze tolerovat postup, kdy tato účetní jednotka o časovém rozlišení neúčtuje a účtuje o tržbách za nájem v příslušném čtvrtletí r. 2006 až v tomto příslušném čtvrtletí?

Úroky z poskytnuté půjčky a DPH

ID120 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše společnost poskytla běžnou půjčku jiné společnosti. Jsou úroky z takto poskytnuté půjčky zdanitelným plněním osvobozeným od DPH bez nároku na odpočet dle § 54 odst. 1 c) ZDPH? V jakém časovém okamžiku máme částku uvádět v DAP v ř. 530, datem předpisu nebo úhrady úroků? Pokud předpisem, pak za jaké časové období, měsíc, kvartál rok? Jak postupovat v případě, kdy k zaplacení úroků dojde až po 1 kalendářním roce?

Mzda českého a německého pracovníka v SRN vyplácená v EUR

ID99 | | JUDr. Jaroslav Jakubka

Reklamní agentura (český subjekt - s. r. o.) najala české studenty s místem bydliště v ČR na dohodu o provedení práce s místem výkonu práce SRN (fotbalové mistrovství světa) a mzda bude vyplácena v EUR. V případě potřeby hodlá zaměstnat na dohodu o provedení práce i německé občany. Jak postupovat při zpracování mezd u českých a německých státních příslušníků? Jedná se o tyto otázky: 1. Uzavření pracovněprávního vztahu (lze použít stejný vzor dohody o provedení práce pro české i německé občany /přeložený do němčiny/?). Jaké formality je nutné vyřídit, aby se dodržela legislativa ČR a SRN? 2. Zavedení pracovníků do účetního systému pro zpracování mezd - v evidenci české firmy budou vedle českých občanů i občané němečtí? 3. Zpracování mezd a jejich zdanění. Dohodnutou částku v EUR předpokládám přepočítat a vést v systému v CZK. Jak postupovat při odvodu srážkové (resp. pokud se přesáhne částka 5 000 CZK zálohové) daně? Odvést českému státu daň jak za české, tak za německé občany? Musí německý občan prokazovat v SRN svůj výdělek a jeho zdanění v ČR, nebo jeho výdělek se bude zdaňovat v SRN? Jaké další dokumenty o výdělku a sražené dani předat německým občanům? 4. Budou němečtí pracovníci (resp. výše jejich mzdy) uvedeni v ročních výkazech - Vyúčtování srážkové daně odvedené zaměstnavatelem a Vyúčtování daně z příjmů odvedené zaměstnavatelem? V jakých dalších ročních výkazech musí být dále postihnuta skutečnost, že německým občanům byla vyplácena českým subjektem mzda?

Uplatnění odpočtu DPH

ID126 | | Ing. Ladislav Pitner

Obchodní společnost, plátce DPH, pořizuje nemovitost, která bude celá zařazena do obchodního majetku společnosti. Z 51 % bude sloužit jako provozovna, z 49 % jako byt, který bude pronajímán. 1. Při zhotovení vnitřních omítek nemovitosti dodavatelská stavební společnost fakturovala zvlášť zhotovení vnitřních omítek pro byt s 5 % DPH a zvlášť zhotovení vnitřních omítek pro provozovnu s 19 %. Je tento postup správný? 2. Při zhotovení oken do celé nemovitosti, schodiště a dalších společných částí nemovitosti se má rovněž postupovat podle otázky č. 1 (viz výše) nebo stavební práce nerozdělovat na práce s 5 % DPH a práce s 19 % DPH a fakturovat práce celkem s 19 % DPH? 3. Při uplatňování odpočtu obchodní společnost postupuje podle ustanovení § 75 a § 76 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že však provádí jen zdanitelná plnění s nárokem na odpočet DPH, jsou ve jmenovateli a čitateli koeficientu shodné částky a tudíž uplatňuje i z přijatých plnění v souvislosti s výstavbou nemovitosti odpočet v plné výši. Je tento postup správný? Nebo po kolaudaci nemovitosti má společnost podle podlahové plochy bytu a provozovny uplatněný odpočet dodanit?

Poskytnutí služby s místem plnění ve třetí zemi

ID122 | | Ing. Ladislav Pitner

Musíme si při poskytnutí služby osobě ze třetí země v případě, kdy je místo plnění právě ve třetí zemi (např. dle § 10 odst. 4 písm. c/) ověřovat, zda je příjemce služby plátcem DPH, či obdobné daně ve třetí zemi?

Příplatek mimo základní kapitál

ID119 | | Ing. Jiří Jarkovský

Čtyři společníci založili s. r. o. Po půl roce se rozhodli, že 2 společníci, kteří jsou zároveň i jednateli společnosti, budou řešit krátkodobý nedostatek finančních prostředků, příplatkem mimo základní kapitál. Můžete mi poradit, na co si mají dát pozor při sepisování smlouvy o poskytnutí příplatku, jak je to s úroky, jestli má tento příplatek vliv na výši vkladu a základní kapitál a jak je to s účetní nabývací cenou podílu?

Sdružení bez právní subjektivity

ID114 | | Ing. Jiří Jarkovský

Dvě fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, utvořili k 1. 1. 2006 sdružení bez právní subjektivity. V roce 2005 si každý koupil osobní auto, které je v majetku firmy a byly v roce 2005 provedeny odpisy u jednotlivých podnikatelů. Jak dále postupovat ve sdružení, kde obě auta používají, s výdaji na tyto auta? Dále odpisovat u jednotlivých členů sdružení, a jak s dalšími výdaji spojenými s užíváním aut (pojištění, opravy, silniční daň, PHM). Do výdajů sdružení nebo na jednotlivce?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru