Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Exekuce

ID25178 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme zaměstnance v exekuci, má několik exekucí. Dosud byla splácena jedna exekuce. Zaměstnanec se nyní stal zároveň příjemcem starobního důchodu. Bylo doručeno rozhodnutí od jiného exekutora jiné exekuce, který nařídil srážet pouze polovinu nezabavitelné částky, tu druhou polovinu bude srážet „sociálka“ z důchodu. Je správný postup takový, že to, co jsme dosud posílali prvnímu exekutorovi budeme posílat dále a tomu druhému pošleme 1/2 nezabavitelné částky, nebo je jiný správný postup?

Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ

ID25180 | | Ing. Marta Ženíšková

Zastupitelé si schválili odměny za práci zastupitele vyšší 3 000 Kč a vyšší od 1. 1. 2020. Zakládá se tím povinnost odvádět sociální pojištění a od kdy je mám na ČSSZ přihlásit?

Zdanění příjmů z pronájmu

ID25152 | | Romana Smékalová

Matka darovala konce června dceři byt, ve které je nájemník, který platí měsíční nájemné. Nájemní smlouva je na matku a celý rok chodí platby za nájem na účet matky. Jak to bude se zdaněním nájmu, jestliže od začátku července je majitelem bytu dcera, ale nájemní smlouva nebyla změněna a peníze stále chodí matce? Matka bude zdaňovat nájem za celý rok, nebo musí příjem za období 07-12 zdanit dcera, i když příjem chodil matce? Jaké to bude mít tato situace daňové dopady na matku a jaké na dceru? 

Software jako zboží

ID25130 | | Ing. Martin Děrgel

Lze účtovat prodej software jako zboží? Společnost nakupuje z Rakouska software a ten hned prodává zákazníkům. Nic na něm nemění a nedělá. Následně poskytuje na tento software telefonickou podporu a školení. Tyto služby máme účtováne jako službu a lze je časově rozlišit. Na daný software společnost každý roku nakupuje licenci a tu opět prodává zákazníkovi. Chtěla bych se poradit, zda nákup softwaru i nákup podpory lze účtovat do zboží. Jedná se mi i o to, že někdy je podpora na software koupena pro zákazníka na 2 roky. Pokud by to bylo jako zboží časově by se nerozlišovalo. Souhlasíte se mnou? 

Faktura za ubytování jednatele/společníka

ID25126 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., má pouze 1 jednatele/společníka, který není zaměstnaný. Mohu si dát do nákladů fakturu za ubytování? 

Paušální výdaje na automobil

ID25122 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel vede daňovou evidenci, chtěl by si uplatnit paušál na auto. Z důvodu zdravotního hendikepu nevlastní řidičský průkaz. Auto je registrované na manželku, která mu zajišťuje služební cesty pro podnikání. Může si uplatnit paušální výdaje? V příštím roce by chtěl koupit nový automobil. Vlastníkem automobilu by byl on, ale jelikož nevlastní řidičský průkaz, byl by problém v uplatnění DPH při nákupu tohoto vozu? 

Přeřazení majetku

ID25120 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba (podnikatel) má automobil v majetku firmy, uplatnil si z něj při nákupu v roce 2013 DPH ve výši 100 %. Nyní chce auto vyřadit z majetku do soukromého užívání. Je nutné dodanit DPH z obvyklé ceny z důvodu vyřazení z majetku nebo po 5 letech od nákupu již není potřeba nic dodanit?

Dodatečné přiznání k DNNV - změna vstupní ceny pořizované nemovitosti či účtování do výsledku

ID25113 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. pořídila nemovitost, proběhl zápis do KN a s. r. o. zařadila nemovitost do užívání, přičemž DNNV s tímto nabytím související dohadně účtovala do pořizovací (i vstupní ceny pro DO). Poté proběhlo vyměření DNNV ve stejné částce, jak byla dohadována. Následně však, cca po půl roce, stále však ve stejném zdaňovacím období, došlo k podání dodatečného přiznání k DNNV na daň nižší, a to z důvodu využití závěrů z rozsudku NCC 4 Afs 88/2017-35, kdy daň byla vypočtena ze základu daně bez DPH. Nyní nevím, zda o nižší DNNV upravovat pořizovací (a vstupní cenu) a přepočítat odpisy, či rozdíl účtovat do výnosů. Nejedná se již o upřesnění dohadné položky, která již byla rozpuštěna, ale o nově nastalou událost a nový účetní případ... 

Náklady na exekuci

ID25106 | | Ing. Simona Kropáčková

Společnost s r. o. soudně vymáhá pohledávku a vznikly ji náklady na exekuci od exekutora. Lze tyto náklady považovat za daňově účinné již při vynaložení? Nebo tento náklad je daňový až v případě, kdy dojde k příjmům z exekuce? Jak případně zaúčtovat?

Pracovní agentura - přechodné ubytování zaměstnanců

ID25140 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba, plátce DPH, pracovní agentura zaměstnává montážní dělníky ze zahraničí. Svým zaměstnancům hradí jako nepeněžní plnění přechodné ubytování v ubytovně pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště. Poskytovatel ubytování vystavuje zaměstnavateli daňový doklad s 15% DPH. Má tento zaměstnavatel nárok na odpočet DPH z úhrady za přechodné ubytování svých zaměstnanců? Pronájem pracovní síly společnost fakturuje s DPH, jedná se o zdanitelné plnění. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru