Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazba DPH u zámečnických prací

ID24373 | | Ing. Petra Konderlová

Prosím o stanovení sazby DPH u zámečnických prací, především se mi jedná o montáž, opravu bezpečnostní vložky, zámků, seřízení dveří, montáž, opravu a servis dveřních zavíračů v bytových domech. V případě, že se montuje bezpečnostní systém s čipy, použije se pro dodání čipu s montáží stejná sazba DPH jako u montáže? 

Úroková sazba - cena obvyklá

ID24358 | | Ing. Martin Děrgel

Exstují dvě právnicé osoby se sídlem v ČR, jsou v pozici mateřská a dceřiná společnost. Je uzavřena smlouva o půjčce, kdy věřitelem je mateřská společnost, přičemž úroková sazba je na úrovni 2 %, podle znaleckého posudku je ale obyvklost na úrovni cca 4 - 6 %. Víme, že existuje názor, kdy mateřská společnost může půjčit bezúročně své dceřiné společnosti a nemělo by vznikat riziko dodanění na cenu obyvklou. V našem případě také mateřská společnost půjčuje za nižší cenu, aby v podstatě posílila svůj podíl, existuje nějaké riziko, že bude zvýšen ZD u mateřské společnosti? 

Statutární zástupce

ID24361 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme základní škola zřízená městem. S platností od 1. 9. 2019 bude zástupce ředitele školy zastávat současně funkci statutárního zástupce ředitele. Jakým dokumentem tak učinit? Pověřením, jmenováním nebo dohodou o změně pracovní smlouvy - změna funkce (doplnění funkce). Současně ukončení funkce stávajícího statutárního zástupce ředitele školy se provede pouze písemným sdělením? 

Dodatečné DPPO

ID24355 | | Ing. Christian Žmolík

Nyní jsem zjistila, že jsem omylem nezaúčtovala výpis za prosinec 2018. Jakým způsobem lze opravit daňové přiznání právnických osob? Je možné zaúčtovat výpis a poté podat dodatečné DPPO včetně správných příloh? 

Úrok z prodlení od FÚ, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

ID24353 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud firma obdrží např. 30. 4. 2019 výzvu (Výměr od FÚ) k úhradě nedoplatku daně nebo pojistného za rok 2018, kde jsou vyúčtovány i úroky z prodlení, a je to za rok 2018, bude úrok proúčtován až v roce 2019, kdy jsme obdrželi Výměr, nebo Výzvu? Samozřejmě je úrok z prodlení nedaňový náklad, ale jde mi o to, jestli to má být ještě v roce 2018 jako předpis úroku z prodlení MD 545 /D 336, nebo až při obdržení výměru, tedy v r. 2019? 

Sazba DPH u konvektomatu

ID24349 | | Ing. Martin Svoboda

Jakou sazbu DPH uplatnit u konvektomatu, který je instalován v kuchyni výchovného ústavu? Instalace spočívá v napojení na elektřinu a odpad vody. Je konvektomat zabudován do stavby viz výše, a je možné proto uplatnit sníženou sazbu DPH, nebo se jedná o samostatné zařízení se sazbou 21 %? 

Změna účelu stavby

ID24348 | | Ing. Jan Kašpar

U nemovité stavby, která dosud byla v katastru nemovitostí vedena jako rodinný dům, došlo ke stavebním zásahům, na základě kterých bude stavba následně vedena jako bytový dům. Jedná se – s přihlédnutím ke znění § 33 odst. 2 zákona o daních z příjmů – o změnu jeho účelu?

Daňové zvýhodnění na dítě

ID24311 | | Josef Rajdl

Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na syna (synovi je 15 let) – máme potvrzení od druhého z manželů, že neuplatňuje zvýhodnění, vše je tedy v pořádku. Syn zaměstnankyně je přemístěn do výchovného ústavu. Jako zaměstnavatel jsme byli vyzváni k potvrzení příjmu matky. Délka pobytu dítěte ve výchovném ústavu není zatím známa. Můžeme my jako zaměstnavatel matky nadále uplatňovat zaměstnankyni daňové zvýhodnění na syna, který je umístěn ve výchovném ústavu?

Dohoda o provedení práce

ID24337 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Potřebujeme zaměstnat dva důchodce (starobní důchod), a to na DPP. Mzda bude do 10 000 Kč, odpracované hodiny nepřesáhnou 300 hodin za rok a oba budou mít podepsané prohlášení. Bylo by to: jedna osoba na výpomoc - účetnictví, administrativní práce a 2. osoba výpomoc při montážích. Nevím, zda toto je možné, zda mohu mít na tyto činnosti zaměstnané osoby na DPP, když se bude jednat o pravidelnou činnost každý měsíc v rozsahu cca 25 hodin měsíčně (350 Kč za hodinu). V případě, že toto možné je, tak v tomto případě zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí žádné pojištění ani daně - to mám zjištěné. Je v tomto případě možná DPP, když je pracovní činnost pravidelná, opakující se, zda zaměstnavatel posílá na FÚ, OSSZ, VZP nějaká měsíční hlášení, když jsou nulová, a zda důchodce musí za rok podávat daňové přiznání, když si vydělá cca 105 000 Kč za rok na DPP?

Výše dávky nemocenského pojištění

ID24330 | | Ing. Marta Ženíšková

Byla jsem 3 roky na rodičovské s jedním dítětem, po narození prvního dítěte jsem ukončila své dva pracovní poměry a pobírala následně rodičovský příspěvek. Nyní jsem dva měsíce zaměstnána a ve třetím odpracovaném měsíci budu muset odejít na rizikové těhotenství, tedy mé druhé. Budu mít nárok na dávky nemocenské, pokud za mne zaměstnavatel odvedl ve dvou měsících řádně všechny odvody? Budu mít nárok i na mateřskou z toho nynějšího zaměstnání? Ja nějaký práh či strop dávek nemocenského pojištění? Jak si případně spočítám, kolik nemocenské dostanu? Kolik jsou maximální dávky nemocenského? Dosáhne na ně člověk s hrubým příjmem 30 000 Kč?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru