Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Krácení dovolené při uzavření provozoven státem

ID27794 | | JUDr. Petr Bukovjan

Společnost s r. o. podniká v oblasti gastronomie a má státem povinně uzavřenou restauraci kvůli epidemii covid-19. Na zaměstnance pobírá náhradu mzdy z programu Antivirus A plus. Může se krátit dovolená zaměstnancům, kteří nepracují kvůli uzavření restaurace státem? Pokud ano, tak jak se provádí výpočet krácení?

Stravenkový paušál a exekuce

ID27798 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) zavedený od roku 2021 předmětem soudního výkonu rozhodnutí či exekuce? Pokud se do čistého příjmu pro srážky ze mzdy nepočítá, lze ho postihnout exekučním příkazem na jinou peněžitou pohledávku (§ 313 OSŘ)? Pokud má zaměstnanec insolvenci a soud rozhodne, že se insolvenčnímu správci má odesílat celá mzda zaměstnance, má se zasílat i tento peněžitý příspěvek na stravování? Pokud ano, jak s ním insolvenční správce naloží? Lze stravenkový paušál postihnout exekučním příkazem na jinou peněžitou pohledávku (§ 313 OSŘ)? Pokud má zaměstnanec insolvenci a soud rozhodne, že se insolvenčnímu správci má odesílat celá mzda zaměstnance, má se zasílat i tento peněžitý příspěvek na stravování? Pokud ano, jak s ním insolvenční správce naloží?

Bezúplatné plnění z pohledu DPPO a DPH

ID27801 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost se zabývá pronájmem textilu zákazníkům. Vyřazený textil (oděvy) má možnost dodávat zpracovatelské firmě k likvidaci. Je možné z pohledu DPPO i DPH toto dodávat odběrateli textilu bezplatně s tím, že my zaplatíme pouze odvoz? V minulosti jsme naopak za likvidaci textilu platili, takže tato varianta je pro nás výhodnější. 

Povinné ukládání dokumentů do Sbírky listin

ID27712 | | Ing. Martin Děrgel

Přebírám účtování společnosti jednočlenné s. r. o., MIKRO účetní jednotka, kde je ve sbírce listin pravidelně uložena pouze účetní závěrka. Rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozhodnutí a rozdělení zisku / úhrady ztráty uveřejněno není. Účetní jednotka tyto rozhodnutí má v listinné podobě "Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady", bez notářského zápisu, ale to by mělo být v pořádku pokud se nepletu. Pokud vím, tak žádná výjimka pro MIKRO účetní jednotky není a mělo by to být zveřejněno ve Sbírce listin. Má to společnost doplnit zpětně? A od jakého účetního roku? Od závěrky roku 2014 nebo od kdy? 

Financování dceřiné společnosti

ID27682 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost během roku posílá určené částky jako financování dceřiné společnosti mimo EU. Akumuluje se to na účtu 069. Ke konci roku dceřiná společnost poskytuje roční výkazy s částkou, která odpovídá zůstatku financování ke konci účetního období. Jak tento zůstatek zaúčtovat v české společnosti?

Prodej rozestavěného domu

ID27799 | | Ing. Jan Matějka

Jak to bude se zdaněním, pokud občan prodal v roce 2020 rozestavěný dům z důvodů nedostatku finančních prostředků a v roce 2021 si koupí byt? Pokud by využil peníze z prodeje rozestavěného domu v roce 2021 na koupi bytu, bylo by možné tyto prostředky osvobodit od zdanění v roce 2020? Pokud je to možné, jaká je tam lhůta a počíta se tato na měsíce nebo na zdaňovací období? 

Storna letenek v době pandemie

ID27657 | | Ing. Martin Děrgel

Firma s četnými zahraničními cestami konanými letecky má v době pandemie koronaviru dva typy storna letenek. Zaměstnavatelem vynaložené částky na nerealizovanou zahraniční pracovní cestu jsou tak u zaměstnavatele škodou, kterou je třeba řešit jako škodu vzniklou zaměstnavateli:

1) Let byl zrušen z důvodu vnitrofiremního příkazu v době jarní pandemie – zákaz vycestování na služební cesty byl vydán firmou. Storno nebylo pojištěné, a nedošlo tak k celé vratce nákladů na letenky. Škoda nezpůsobená cizím zaviněním, a navíc neuhrazená nikým cizím, jen zaměstnavatelem - tj. způsobil si škodu sám sobě. Ale je zde na místě otázka, zda by tato škoda nepřevýšila případnou náhradu ze strany zaměstnance, kdyby např. z důvodu vyslání na pracovní cestu se nakazil covid-19 a nedej bože zemřel. Rozdíl bude nedaňový náklad podle § 25 odst. 1 písm. n) zákona o daních z příjmů – manka a škody přesahující náhrady? Náhrada není v plné výši původního nákladu na letenku. Nevejde se firma např. pod § 24 odst. 2 písm. l) tím, že chrání zdraví zaměstnanců, tj. pod text § 24 odst. 2 písm. l) „opatření stanovené zvláštními předpisy“? Zaměstnavatel přece odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců za všech okolností, nejen na pracovišti, ale i na pracovní cestě, a tak si sám musí rozhodnout, jestli je pro něj pracovní cesta tak důležitá, aby riskoval zdraví, příp. život zaměstnanců.

2) Lety zrušily aerolinky samy z důvodu pandemie a nekonání letů a rovněž neuhradily firmě celou částku. Zákaz vycestování firmou již v té době vydán firmou nebyl, neboť byl vydán státem. Nevyplacené rozdíly storna poplatků letenek rovněž firmě nikdo nenahradil. Škoda způsobená cizím zaviněním, ale neuhrazená do plné výše původně vynaloženého nákladu. Lze aplikovat § 24 odst. 2 písm. l), v části dovětku tj. „zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy“?

 

Ztráta minulých let v DPFO

ID27751 | | Ing. Jan Matějka

Poplatník si dělal sám daňové přiznání a v letech 2014 - 2018 vykazoval ztrátu v § 7 ZDP. Jiné příjmy neměl. Nyní se obrátil na účetní a požádal o zpracování DPFO za rok 2019. Je možné, aby se zřekl uplatnění ztrát minulých let a tím snížil možnost kontroly z 8 let na 3 roky?

Poplatky za stravu pro cizí žáky

ID27562 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Z důvodu karantény ve školní jídelně na sousední základní škole, jejímž zřizovatelem je obec, vaříme také pro žáky a učitele této školy. Běžně takovéto vaření provádíme v rámci své doplňkové činnosti – hostinské činnosti. Protože jsme plátci DPH, účtujeme také DPH. Když vaříme pro žáky základní školy – je to pro ně vlastně školní stravování, je zde osvobození od DPH, nebo máme postupovat stejně, jako v případě ostatních cizích strávníků? U učitelů základní školy bychom postupovali jako u cizích strávníků. 

Osvobození prodeje stavebního pozemku

ID27573 | | RNDr. Libor Fiala

Lze od daně z příjmů FO osvobodit prodej stavebního, dosud nezastavěného pozemku, který poplatník vlastní 4 roky s tím, že získané prostředky využije pro uspokojení vlastních bytových potřeb? Z textu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) to chápu, že lze osvobodit jen pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, ale o samotném pozemku se již nepíše. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru