Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH u služby z EU od neplátce za softwarové práce k prodeji zboží v ČR pro plátce DPH

ID25283 | | Ing. Martin Novák

Neplátce DPH z Anglie nám fakturuje službu - vývoj software pro naše zboží, které prodáváme z ČR. Jsme plátci DPH v ČR. Jak to u nás bude z pohledu DPH: musíme zaplatit DPH na výstupu, nárokovat si DPH - samovyměření nemůžeme, když firma z Anglie není plátce DPH? 

Dotace na provoz firmy - vstup do obratu DPH k registraci

ID25284 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma s. r. o., neplátce DPH, obdržela dotaci na provoz - náklady své činnosti od města, tj. pořádání taneční akce "Roztáčíme obec" pro občany určitého města v ČR. Vstupuje tato dotace do obratu pro sledování registrace k DPH? Tato dotace není na pořízení hmotného majetku. Není nám ale jasné, jak si vysvětlit dotace k ceně, muselo by se jednat o to, že služba lidem účtovaná na této akci by byla levnější o poskytnutou dotaci? 

Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci

ID25286 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnankyně uzavřela pracovní smlouvu k 31. 1. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2019. Zkušební doba byla sjednána v délce 3 měsíce. Byl jí předepsán nárok dovolené na 11 měsíců poměru tedy 18,5 dne. Zaměstnankyně řádně odpracovala všechny pracovní dny v rozmezí od 31. 1. do 4. 3. 2019 (tedy 23 dní). Od 5. 3. do 31. 12. byla soustavně nemocná. K 31. 12. 2019 jí rovněž skončila pracovní smlouva, kterou dále neobnovuje. V jaké výši má skutečný nárok na dovolenou?

DPH - služba nebo zboží

ID25287 | | Ing. Martin Novák

Český plátce DPHsi dává tiskout knihy v Polsku polské firmě také plátci DPH (VAT). V jaké formě dodává podklady k tisku knihy, by nemělo být důležité. Polská firma fakturuje do ČR s DPH nulovým. Chtěla jsem se informovat, jestli se jedná a službu a bude se na českém daňovém přiznání DPH uvadět 21 % nebo 10 % a bude se jednat o nákup knih z Polska? A hlavně bude se jednat o reverse charge? 

Cestovní náhrady

ID25293 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ vysílala v roce 2019 zaměstnance na služební cestu na Slovensko. Zaměstnanec ke služební cestě používal své soukromé vozidlo. Jako kompenzace za to, že se během služební cesty opotřebovává jeho soukromé vozidlo, byla mu poskytnuta náhrada za použití vozidla 4,10 Kč za každý ujetý kilometr jízdy, Vozidlo jezdí na naftu, takže mu náležela i náhrada 33,60 Kč za spotřebované PHM, dále mu bylo proplaceno zahraniční stravné dle vyhlášky ve výši 35 eur (jednalo se o více než 18 hodinovou cestu) a dle vnitřní směrnice OSVČ mu náleželo 40% procent kapesné. Na Slovensku pobýval při jednotlivých služebních cestách např. 3 až 4 dny. Jaký kurz České národní banky má OSVČ použít při při přepočtu české koruny? Vhodné je prý použití kurzu ke dni nástupu na pracovní cestu. Je to přesně den, kdy zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z místa pravidelného pracoviště, kdy ale zaměstnanci náleží tuzemské stravné. Anebo je to den, kdy zaměstnanec překročí hranice na Slovensko?

Náležitosti DPP a cestovního příkazu

ID25297 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Musí být na DPP do 10 000 Kč a cestovním příkazu uvedeno číslo občanského průkazu? Osoby pracující na DPP neevidujeme v žádném mzdovém SW.

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj ve vztahu k investiční pobídce - slevě na dani

ID25282 | | Ing. Martin Děrgel

Poplatník je příjemcem příslibu investiční pobídky a bude uplatňovat nárok na slevu na dani podle § 35b zákona o daních z příjmů (dále ZDP). Jednou z podmínek uplatnění nároku na slevu je i dodržení podmínky uvedené v § 35a odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP, tj. že poplatník uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší možné míře položky odčitatelné od základu daně podle § 34 ZDP. Podle § 34 odst. 4 ZDP je odčitatelnou položkou od základu daně i odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Poplatník si zdaleka není jistý, zda jeho aktivity v oblasti vývoje by mohly splňovat podmínky pro uplatnění odčitatelné položky od základu daně. Musí poplatník v případě, že bude uplatňovat výše uvedenou slevu na dani, řešit (pravděpodobně nákladně, neboť mu to bude muset udělat nějaká poradenská společnost a v případě neexistence příslibu investiční pobídky by tuto skutečnost vůbec neřešil) nutnost uplatnění i této odčitatelné položky? Jaká jsou daňová rizika, pokud tak neučiní?

Penze ze Spojeného království

ID25292 | | Ing. Martin Děrgel

Klient během roku 2019 obdržel dvě jednorázové platby z veřejného důchodového systému Velké Británie a v prosinci začal pobírat pravidelnou měsíční penzi. Nejedná se o penzi za veřejnou službu. Je český daňový rezident. Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění jsem se dočetla, že penze se zdaní pouze v ČR, ale je mi to divné, protože v UK jsou tyto penze osvobozeny od daně. Můžete mi prosím potvrdit, jaký je správný postup? A pokud bude potřeba danit v ČR, je možnost použít částečné osvobození od zdanění důchodů, jako to mají české důchody?

Chybná fakturace

ID25298 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost, měsíční plátce DPH, vystavila v 10/2019 českému plátci fakturu za služby. Společnost vystavenou fakturu uvedla v DPH i v KH za 10/2019. Faktura však byla v 12/2019 zákazníkem vrácena s vyjádřením, že je chybně vystavena - nedošlo k uskutečnění služby. Znamená to, že ji zákazník nemá v účetnictví. Předpokládám, že správný postup nyní je, vystavit ODD do 10/2019, podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH do 10/209. Je i jiný způsob, jak lze v účetnictví fakturu stornovat (odepsat), tak aby nemusela společnost podávat dodatečné přiznání k DPH a následné KH za 10/2019? I za podmínky, že by si nenárokovala možnost vrácení odvedeného DPH z této faktury? 

Záloha zahraniční firmě z roku 2014

ID25299 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2014 zaplatila naše firma zálohu polské firmě v částce 227 000 Kč, přes veškeré soudní tahanice jsme soudní jednání vzdali, neboť nám bylo řečeno, že by soudní výlohy byly dražší než výše jmenovaná částka. Chtěla bych tuto částku odepsat do nákladů, váhám s tím, zda je, nebo není daňově uznatelná? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru