Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ošetřovné v době pandemie koronaviru

ID26593 | | JUDr. Petr Bukovjan

Počítá se pro účely dovolené ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení kvůli covid-19 do odpracované doby?

Správný tvar DIČ na faktuře z USA za služby

ID26584 | | Ing. Martin Svoboda

Setkala jsem se s fakturou z USA, kde je rozepsáno české DPH a dodavatel uvedl DIČ ve tvaru EU826012240. Jak správně postupovat s tímto DIČ? Mám nárok na odpočet DPH, případně ho mám vyměřit jako službu z EU nebo z 3. země? 

Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021

ID26589 | | JUDr. Petr Bukovjan

Od roku 2021 se bude dovolená evidovat v hodinách. Bude se moci v hodinách i čerpat? Nyní si zaměstnanci vybírají jako nejmenší jednotku dovolené 0,5 dne. Budou si nyní dovolenou moci vybírat po hodinách nebo jaká bude nejnižší možná jednotka dovolené k čerpání? Pokud nyní zaměstnanci čerpají náhradní volno za práci přesčas, mají dojednáno se zaměstnavatelem, že jim poskytnutí mzdy za práci přesčas přenese až na dobu čerpání náhradního volna. Lze to tak praktikovat i po novele zákoníku práce?

Povinné pojištění vozidla u OSVČ

ID24115 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ - plátce DPH - si pořídla osobní automobil - vloží ho do obchodního majetku a bude ho odpisovat. Ve smlouvě a na faktuře je uvedena OSVČ. Je možné z pohledu zákona o dani z příjmů či DPH, aby uzavřel povinné pojištění (případně i havarijní pojištění) na auto manžel OSVČ a vystupoval zde jako pojistník - nebrání to odpisování vozu či uplatnění odpočtu DPH? V případě, že manžel uzavře pojistnou smlouvu na automobil, které manželka jako OSVČ zařadí do obchodního majetku, bude si moci OSVČ uplatnit toto pojistné zaplacené manželem v daňových nákladech? Kde najdu ustanovení zákona, zda může, resp. nemůže uplatnit OSVČ povinné ručení na vozidlo, které zaplatil manžel, a na něj je i smlouva a vystupuje zde jako pojistník? Jak toto řeší zákon o dani z příjmů a zákon o DPH? Je v těchto zákonech nějaká návaznost? Na automobil si OSVČ chce uplatnit paušál na dopravu a chce uplatnit poměrně odpočet DPH z nákupu vozu.

Exekuce/odstupné

ID26130 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec má 5 exekucí (nepřednostní) z toho první se vyplácí - ukončení PP/výplata včetně odstupného.

Při skončení PP bude mít nárok i na výplatu odstupného (jelikož ukončuje PP dle § 52 písm. c) ohledně výpočtu exekuce/srážky, dle novely o exekucích z 4/2020 by měla zaměstnanci zůstat část (dle vyplaceného odstupného průměrných výdělků/rozděleno měsíčně) nezabavitelná část, ale při jeho poslední zúčtovatelné mzdě 40 000 Kč/hrubého+ odstupného 160 336 Kč, 200 336 Kč/hrubého celkem = čistého celkem 161 651 Kč mi k výplatě zůstává po srážce/ex 20 724 Kč, proč ? Pochopila jsem tedy špatně, že mu nezůstane alespoň rozdíl z hrubé mzdy/před odstupným + (4 x 6 908 Kč nezabavitelná část).

Dohoda o narovnání

ID26519 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma A dluží firmě B 600 000 Kč z titulu peněžité zápůjčky. Vzhledem k tomu, že není moc šance, že tato půjčka bude vrácena tak firma B postoupí pohledávku firmě C. Cena za postoupenou pohledávku je 5 000 Kč. Tato cena je uhrazena. Následně dojde k dohodě o narovnání, kde je uvedeno, že se strany dohodly na narovnání a společnost A uhradí společnosti C částku ve výši 30 000 Kč. Jak zaúčtovat dohodu o narovnání ve všech třech firmách? 

 

Ocenitelná práva

ID26526 | | Ing. Matěj Nešleha

Je možné vykazovat náklady na reklamu (Google Ads, Seznam Peněženka, Favi...) ne jako náklad na reklamu, ale jako jiná ocenitelná práva a odpisovat?

Prodej vozidla a DPH

ID26557 | | Ing. Tomáš Brokl

Pokud plátce DPH, podnikatel nebo s. r. o. zabývající se prodejem drobného zboží, koupí vozidlo do svého obchodního majetku od neplátce DPH a následně ho bude po 2 letech prodávat, bude odvádět z prodeje vozidla DPH, když ho koupil od neplátce?

DPH u pokládky podlah

ID26558 | | Ing. Tomáš Brokl

Pokud podlahář, plátce DPH, opraví nebo udělá novou plovoucí podlahu či položí koberec ve starším bytě do 120 m2, zdaňuje 15 % DPH?

Příloha k účetní závěrce - informace o plnění členům statutárních orgánů

ID26581 | | Ing. Ivana Pilařová

Dle § 39 odst. 1 písm. f) vyhlášky č.500/2002 Sb. je nutné v příloze k účetní závěrce uvádět mimo jiné poskytnutá zajištění a ostatní plnění členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů. Patří mezi tyto ostatní plnění plnění i peněžní odměny jednatele, příspěvky na životní pojištění či možnost používat služební auta pro soukromé účely poskytovaná jednatelům v s. r. o.? Pokud ano, postačí ocenit poskytnutí vozidla pro soukromé účely stejným způsobem, jakým se oceňuje nepeněžní příjem pro účely daně ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 ZDP?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru