Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zahraniční faktury

ID27576 | | Josef Rajdl

OSVČ, neplátce DPH (vedlejší činnost, paušální výdaje), si přivydělává prací (překladatelské služby) pro zahraniční klienty na Upwork (webová platforma registrovaná v USA). Portál sám vystavuje faktury na základě provedené služby. Z vyfakturované částky je strhnuta provize platformy a VAT 20%. Např. příjem za provedenou službu je 80 USD, strnutá provize 16 USD, strnuté VAT 3,36 USD. K vyplacení je částka 60,64 USD. OSVČ si z Upworku pošle peníze na paypal a z paypal na český účet u české banky, kde je díky kurzovních rozdílů opět nižší částka. Jaká částka (příjem) se má zahrnout do daňového přiznání? Částku, kterou má na faktuře 80 USD, nebo částka která je mu připsaná na bankovním účtu daný rok?

Pracovní poměr a dohoda o provedení práce u stejného zaměstnavatele

ID27629 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je možné, aby zaměstnavatel zaměstnával zaměstnance na pracovní poměr a zároveň na dohodu o provedení práce? Zaměstnanec pracuje jako operátor balení, má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (7,5 hod denně, pouze ranní směna). Zároveň by pro zaměstnavatele chtěl vykonávat na DPP úklidové práce s rozvržením pracovní doby úterý 2 hod po práci, čtvrtek 2 hod po práci a sobota 4-5 hod. S limitem 300 hod/rok počítáme. 

Faktura od Microsoftu

ID27631 | | Pavla Hadrabová

Dostali jsme fakturu od firmy Microsoft Ireland Operations Limited s adresou v Irsku, ale s českou DIČ, a to CZ680473475. Faktura je za Microsoft 365 a je vyčíslena v korunách s českým DPH 21%. Mám ji v tomto případě zadat normálně do přijatých plnění jako jiné faktury od českých dodavatelů? 

Pojištění přerušení provozu

ID27634 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Fyzická osoba podnikající, plátce DPH, daňová evidence. Výplata pojistného plnění z titulu pojištění přerušení provozu restaurace (tj. ušlý zisk + úhrada stálých a variabilních nákladů). Jedná se o příjem z podnikání podle § 7 a není předmětem daně z přidané hodnoty?

Nárok na dovolenou

ID27636 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jaký má nárok zaměstnanec na dovolenou za rok 2020 - rovnoměrně rozvržená prac. doba, ale s tím, že dva měsíce v roce (leden a prosinec) bylo odpracováno 5 směn týdně po 7,5 hod a zbytek (únor až listopad) byly odpracovány týdně 4 směny, které v součtu daly vždy za týden 37,5 hod.? Nejdříve bylo totiž naplánováno, že pracovní doba 37,5 hod týdně bude vždy ve 4 dnech v týdnu, pak ale nakonec byl leden 2020 v běžném režimu (5 dnů x 7,5 hod) a v prosinci z důvodu nemoci byly opět směny v režimu 5 směn po 7,5 hod. Jinak ostatní měsíce byly 4 dny / 37,5 hod týdně. Mám u tohoto zaměstnance nárok na dovolenou za rok 2020 brát dle původního plánu 4 dny v týdnu, nárok tedy na 16 dnů za rok? Nebo rozpočítat dle skutečnosti ( počet směn x počet týdnů, na které je nárok / 52 týdnů) ? A ještě k tomu, tento zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu měsíce ledna. 

Srážková daň z licenčních poplatků v BG

ID27550 | | Ing. Martin Děrgel

Prodali jsme software as a service do BG, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Bulharská firma nám poslala o 10 % méně, protože odvedla srážkovou daň z licenčních poplatků. V jiné odpovědi jsem tady našla, že máme udělat zápočet této srážkové daně proti české dani z příjmu právnických osob v rámci daňové přiznání. Společnost je ale v tomto roce ve ztrátě. Jakým způsobem máme tedy postupovat? Máme si od zákazníka vyžádat nějaké potvrzení o odvedené dani, kterým bychom tuto skutečnost doložili (pokud ano, jaký dokument by to měl být)? 

Ukončení pracovního poměru

ID27553 | | JUDr. Petr Bukovjan

Nyní mám uzavřený pracovní poměr a pobírám rodičovský příspěvek na dítě a dále k tomu jsem uzavřela DPP na tři měsíce. K 31. 1. 2021 bych chtěla pracovní poměr ukončit z důvodu péče o dítě, neboť už to prostě nestíhám pracovat na plno, ale dále bych si pak chtěla najít nějaký zkráceny pracovní úvazek. Je možné ukončit pracovní poměr např. k 31. 1. a jít na pracovní úřad např. od května? Měla bych nárok podporu v nezaměstnanosti, budu-li hledat nějaký zkrácený úvazek? Pokud ano - počítala by se mi podpora z mého nynějšího zaměstnání, které ukončím k 31. 1. a na pracovní úřad půjdu např. až od května či dubna, kdy mi skončí DPP? Z čeho by se mi počítal případný výměr pro podporu z PP či i z DPP, kterou mám uzavřenou od ledna-března? Nebo bych nárok na podporu již neměla a pouze by mě úřad zaevidoval jako uchazeče o zaměstnání? 

Životní pojištění jednatele placené s. r. o.

ID27580 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o potvrzení správnosti postupu a účtování: dva jednatelé a jediní vlastníci společnosti s. r. o. mají u České pojišťovny uzavřenou pojistku životního pojištění Můj život. Jedná se o pojistnou smlouvu uzavřenou v roce 2014 na 20 let. Za oba dva jednatele platí pojistku s. r. o.

1) Za 1. jednatele platí částku 2 443 Kč, z toho je 2 115 Kč na životní pojištění, 262 Kč úraz.

2) Za 2. jednatele platí částku 840 Kč, z toho je 661 Kč na životní pojištění, 179 Kč na úraz. Účtováno takto: a) 2115 Kč MD 527/D 325 - daňově, 262 Kč MD 518/D 325 – nedaňově, b) 661 Kč MD 527/D 325 - daňově, 179 Kč MD 518/D 325 - nedaňově.

Částka jednatelům není v rámci mzdy (smlouva o jednatelství) nijak odečítána ani nikde zohledňována, platí ji celou s. r. o. a dále se nikde nevyúčtovává. Je tento postup správný?

DPH u prodeje majetku, který byl využíván k osvobozenému plnění bez nároku na odpočet

ID27595 | | Ing. Ladislav Pitner

Spolek, plátce DPH, si před lety pořídil jurtu, kterou využíval v souvislosti s plněními osvobozenými bez nároku na odpočet. U jurty si tedy neuplatnil DPH na vstupu. Nyní bude jurtu prodávat. Bude na faktuře za prodej vyčíslovat DPH?

Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob

ID27626 | | Ing. Vlasta Ptáčková

1. Starobní důchodce nastoupil do zaměstnání (zástup ve školství) v měsíci září 2020. Při nástupu (v září) podepsal prohlášení poplatníka a uplatňoval slevu na poplatníka v měsících září – prosinec 2020. V lednu 2021 zažádal o roční zúčtování záloh za rok 2020. Musí podepsat ještě dodatečně prohlášení poplatníka (XD) za měsíce leden – srpen 2020 nebo postačí prohlášení, které podepsal při nástupu?

2. Starobní důchodce nastoupil do zaměstnání (zástup ve školství) v měsíci březnu 2020. Při nástupu (v březnu) podepsal prohlášení poplatníka. Pracovní poměr ukončil v květnu 2020. V měsících červen – srpen nikde nepracoval. V září 2020 opět nastoupil ke stejnému zaměstnavateli. Musí opět podepsat prohlášení poplatníka nebo postačí prohlášení, které podepsal v březnu 2020? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru