Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vliv paušálních výdajů na pohonné hmoty na vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění

ID25449 | | Ing. Petra Konderlová

Mají paušální výdaje na pohonné hmoty vliv na snížení vyměřovacího základu v přehledu pro sociální a zdravotní pojištění? 

Výdaje paušálem na pohonné hmoty

ID25448 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, neplátce DPH, uplatňuje dle § 7 výdaje paušálem 60 % a k tomu má příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Může si uplatnit pod § 9 zákona o daních z příjmů paušální výdaje na pohonné hmoty ve výši 4 000 Kč/měsíčně, když auto nemá v podnikání a zároveň dle § 9 zákona o daních z příjmů nepodat přiznání k dani silniční? 

Vklad pozemků do SJM a jejich následný prodej

ID25408 | | Ing. Jiří Nigrin

Manžel vlastní mnoho let pozemky, pak je vloží do SJM (tento příjem bude pro manželku od daně z příjmů osvobozen). Pokud by se následně pozemky prodaly, jak se bude počítat časový test 5 let pro osvobození od daně z příjmů? 

Dodatky k pracovní smlouvě - evidence a číslování

ID25419 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Můžeme číslovat dodatky k pracovní smlouvě ve formátu - poř. číslo v příslušném roce/ rok např. 1/2019, 2/2019 atd. a pak v dalším roce 1/2020, 2/2020 a pak máme u zaměstnance seznam dodatků, kde jsou dodatky chronologicky časově sepsány v klasické tabulce. Seznamy jsou jen u zaměstnanců, kteří mají více dodatků. 

Metodika výpočtu rozpuštění vedlejších nákladů na konci roku

ID25420 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost nakupuje zboží a zásoby účtuje způsobem A na účet 132001. Ostatní pořizovací náklady (dopravné) ke zboží účtuje na účtě 132002. Na konci roku byla provedena inventura zboží a zjištěn přebytek zboží na skladu. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění ostatních pořizovacích nákladů - konečný stav účtu 132 002? Má se inventurou zjištěný přebytek skladu zaúčtovat až po výpočtu a zaúčtování koeficientu, nebo před výpočtem?

Převod společnosti na jiného společníka

ID25421 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s ručením omezeným změnila společníka. Společníci si ocenili společnost na 3 miliony a dohodli se, že ke změně společníka dojde k 31. 12. 2019. Dohodnutá cena má být zaplacena do března 2020. Zápis do ORS byl již proveden. Za rok 2019 je předpokládaný zisk 2 miliony. Účetní závěrka bude sestavena do 15. 2. 2020. Výplata zisku po zdanění srážkovou daní u zdroje náleží původnímu společníkovi nebo už novému společníkovi? Může firma použít k výplatě kupní ceny původnímu společníkovi z bankovního účtu společnosti? 

Rozprodej zůstatku skladu po ukončení podnikání

ID25422 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Podnikatel odchodem do důchodu pozastavil svou činnost a chtěl by prodávat zůstatek skladu zboží formou nahodilého stánkového prodeje v létě. Je možné takový prodej pokládat za nahodilý? Pokud ano, budou příjmy zahrnuty do § 10 zákona o daních z příjmů? Kolik si může v roce 2020 důchodce vydělat touto činností, aby nemusel podávat daňové přiznání?

Poplatky SVJ za držení psa

ID25423 | | JUDr. Vlasta Víghová

V panelovém domě ve správě SVJ se množí počet uživatelů bytů, kteří jsou v nájmu (smlouva s vlastníkem jednotky) a mají v bytě psa. Má SVJ možnost zakázat pronajímání bytu nájemníkovi, který drží psa v bytě, když pes zjevně používá i společné části domu jako chodba, schodiště nebo výtah? Pokud takové právo SVJ nemá, může se souhlasem schůze SVJ vybírat poplatek na úhradu úklidu prostor a užívání výtahů? 

Směna bytů a zdanění

ID25425 | | Ing. Jiří Nigrin

Dvě rodiny se dohodly o výměně bytu v rámci jednoho domu. Kupní smlouvy byly podloženy znaleckým posudkem a tyto ceny (1,6 mil. a 2,4 mil) byly proti sobě započteny s tím, že vyšší cena byla ve výši 800 000 Kč druhému vlastníkovi jednotky vyplacena. Vlastník, jehož cena jednotky je dle znalce 2,4 mil., byt v roce 2019 začal pronajímat. Výdaje související s příjmy z § 9 ZDP chce uplatňovat ve skutečné výši, minimálně z důvodu odpisů a hypotéky na byt. Z jaké ceny bude odpisovat? Daň z převodu nemovitých věcí byla vypočítána dle znaleckých posudků, protože byty měli vlastníci od roku 2011. Je to správně?

Dodání zboží do jiného členského státu - podklady

ID25427 | | Ing. Ladislav Pitner

Co vše potřebujeme k prokázání osvobození od DPH při přemístění zboží do jiného členského státu? První varianta, dopravu zajišťujeme my jako dodavatel, a to u externího přepravce. Druhá varianta, odběratel má vlastního přepravce, dopravu si platí sám.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru