Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Mzdové dokumenty, kopie nebo posílání emailem

ID26956 | | advokáti s.r.o. Holubová

1) Je možné zaměstnanci zasílat naskenované kopie dokumentů ELDP, zápočtového listu a potvrzení o zdanitelných příjmech na jeho e-mail? Tyto dokumenty umíme zaheslovat, tak aby heslo věděl pouze zaměstnanec a zaměstnavatel. Případně můžeme si obstarat souhlas zaměstnance s posláním těchto věcí na jeho e-mail, pokud by to bylo vyžadováno?

2) Pokud by e-mailovou cestou toto nešlo, tak je možné zaměstnanci dávat tyto dokumenty pouze jako papírové kopie originálů (tzn. není tam originální podpis účetní nebo jednatele za zaměstnavatele; originál leží u účetní nebo jednatele firmy). Dočetl jsem se, že je možné takto řešit ELDP, ale nevím, zda by to prošlo u dalších dvou zmiňovaných dokumentů.

Náhrada za použití soukromého vozidla

ID26931 | | Mgr. Václav Pikal

Zaměstnanec si pronajme osobní automobil od přítelkyně, používá ho při pracovních cestách. Může si uplatňovat náhradu za ujeté kilometry a průměrnou spotřebu, stejně jako by byl vlastníkem vozidla on?

Úhrada faktur za jinou organizaci

ID26921 | | Ing. Zdeněk Morávek

Náš spolek sdružuje členy se zájmem o podporu vzdělávání v určitých oblastech. Spolek se rozhodl podpořit vydání knihy, která pojednává o těchto oblastech vzdělávání. Knihu bude vydávat vydavatelství, které pak bude i majitelem výtisků a bude zajišťovat distribuci knih. Zisk z jejich prodeje bude ziskem vydavatelství. Náš spolek obdržel dar na podporu vzdělávacích činností. S vydavatelstvím jsme se dohodli, že vydání knihy podpoříme tak, že budeme hradit faktury za činnosti potřebné k vydání knihy (překlad z němčiny, úpravy textů, design knihy apod.). Je v pořádku, že budeme hradit práce pro jinou firmu, ze kterých nebude náš spolek mít žádný hmotný užitek?

Elektromobil používaný zaměstnancem

ID26907 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak to bude při stanovení příjmu zaměstnance v případě použití služebního elektromobilu v situaci, kdy vozidlo je nabíjeno i doma na náklady zaměstnance a je využíváno jak pro služební, tak soukromé účely? Po přečtení obou KOOV mi pořád není jasné praktické provedení. Není mi jasné, jaké výdaje si může zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelné v případě spotřeby elektřiny, když zaměstnanec nabíjí "z domova". GFŘ v KOOV 561/29.01.20 připustilo referenční cenu dle vyhlášky č. 358/2019. Avšak pokud se bude jednat o vozidlo, kde máme např. smlouvu o výpůjčce z důvodu úvěru, tak podle §24/2/k lze uplatnit pouze výdaje v prokázané výši. A to bude při nabíjení z domova asi problém. Dále mi není jasný praktický postup dle projednaného KOOV č. 561 - jak stanovím výši nepeněžního příjmu zaměstnanci, pokud bude nabíjet na vlastní náklady? Bude muset zaměstnanec tedy doložit cenu, za kterou energii pořídil, zaměstnavatel mu ji na základě např. dokladu o použití proplatí a následně mu stanoví nepeněžní příjem formou váženého průměru nákupních cen z dokladů, které mu doloží zaměstnanec - např. nákupy u dodavatelů, doložená cena za dobíjení doma atd? Pokud zaměstnanec nedokáže prokázat cenu, bude pak možné pracovat s cenou referenční - stanovená vyhláškou? Zajímal by mne hlavně praktický postup. 

Bezúplatný převod nemovitosti z majetku s. r. o. na společníky

ID26904 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. podniká v oboru pronájmu nemovitostí a uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Pronajímaný majetek (bytové a nebytové jednotky) byl získán privatizací obecního majetku v 90. letech. Za tímto účelem byla tehdy založena tato s. r. o. Majetek byl 25 let pronajímán, zhodnocován a odepisován. Nyní se společníci rozhodli vyjmout 1 bytovou jednotku z majetku s. r. o. a převést ji do svého vlastnictví. Lze převést tuto bytovou jednotku na společníky (manželé) bezúplatně – stejně jako se na družstevníky převádějí bezúplatně bytové jednotky z vlastnictví bytových družstev, která tehdy vznikala za stejným účelem, tzn. privatizace obecních bytů? Pokud nelze uskutečnit bezúplatný převod, jaké jsou možnosti pro převod bytové jednotky do vlastnictví společníků?

Daň z příjmu právnických osob

ID26985 | | Ing. Christian Žmolík

Zjistila, jsem, že jsem zapomněla zaúčtovat DPPO v roce 2019. Jedná se o 83 040 Kč. Co s tím - opravit přiznání? Nedá se uplatnit až v letošním roce? 

Občerstvení

ID26986 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost zaměstnancům poskytuje stravenky. Navíc jim však občas koupí občerstvení - např. nápoje, káva, sendviče - podáváno na poradách v sídle společnosti, na nočních směnách apod. Předpokládám, že pro společnost jde o nedaňové náklady, pro zaměstnance je toto občerstvení osvobozeno od daně z příjmů. Na jaké účty by se občerstvení mělo správně účtovat?

Insolvence zaměstnance

ID26987 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnavateli bylo doručeno Usnesení o schválení insolvence zaměstnankyně a příkaz ke srážkám. Insolvence se týká dlužníků - naší zaměstnankyně a jejího manžela. Jedná se o přednostní pohledávku. Máme pro výpočet srážek odečíst základní částku povinného 7 771 Kč a také za jejího manžela 2 590 Kč?

Sazba DPH u testu na koronavirus

ID26990 | | Ing. Ladislav Pitner

Obchodní společnost, jejíž obor není poskytování zdravotnických ani podobných služeb, provádí testování na koronavirus, a to takto. Provede odběr prostřednictvím odběrové sady, které si sama společnost vyrábí, odběr provede zdravotní sestra, která pracuje u této společnosti na DPP a odebraný materiál se odešle do certifikované laboratoře, která zjistí, zda vzorek je či není pozitivní. Za tento test si laboratoř, která není plátce DPH, řekne určitou sumu. K této sumě si pak společnost přihodí svoji marži, připočte odběrový set a úkon sestry a celou částku zdaní různými sazbami DPH a to pak zaplatí klient. Otázka zní, jakou výši DPH u těchto tří položek (odběrová sada, výkon laboratoře, úkon sestry) vyměřit? A u laboratoře z celé sumy nebo jen z marže? Nyní je jejich názor takový, že celý výkon laboratoře zdanit 15% DPH a úkon sestry a odběrový set 21% DPH. 

Sazba DPH u dodávky a montáže kuchyňské linky v rodinném domě

ID26993 | | Ing. Martin Svoboda

Jaká bude sazba DPH při montáži kuchyňské linky v případě, že bude přimontována ke zdi? Jaká bude sazba DPH při dodávce kuchyňské linky, pokud část je u zdi a část bude jako ostrůvek volně stojící v prostoru?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru