Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Paušální výdaje a podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku

ID25502 | | Ing. Jiří Nigrin

Může podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uplatňovat paušální výdaje? Pokud ano, tak účtuje doklady klasicky v podvojném účetnictví - myslím tedy jen FV? V přiznání vyplňuje přílohu číslo 1 - řádky 101, 102, 104? 

EET hostinská činnost x prodej zboží a služeb

ID25474 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ, neplátce DPH, má pouze zaměstnance na DPP, má řemeslnou živnost - hostinská činnost. Je to však opravdu hostinská činnost, pokud provozuje 2 x do měsíce zábavní akce pro dospělé (tance a diskotéky, kde si vždy pronajme sál či prostory k tomu určené), když prodává nakoupené zboží např. pivo, alko a nealko nápoje, drobné věci k zakousnutí, sám však nic nevaří, nevytváří maximálně namíchá míchaný alko či nealko nápoj (džin s tonikem atd..). O jaký typ živnosti se bude jednat - bude to opravdu hostinská činnost? A jaké paušální výdaje k této živnosti bude moci využít? Měl již povinnost se zaregistrovat k EET nebo ho to teprve čeká? Pokud se měl již zaregistrovat, jaký má zvolit postup - nějaká registrace zpětně? Může dostat nějakou pokutu? Slyšeli jsme o nějaké evidenci zjednodušené ETT - má nějaké omezení? Musel by v tomto zjednodušeném režimu při prodeji jednoho nápoje vystavit účtenku EET nebo by mohl příjmy evidovat nějak "společně" např. za celý večer? Jak toto nejlépe z daňového pohledu vyřešit a z pohledu EET?

 

Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka

ID25479 | | Ing. Martin Děrgel

Ve firmě již po několik let pracuje pracovník zahraniční německé mateřské společnosti na manažerské pozici. Německá společnost za tuto svoji službu externího manažera měsíčně fakturuje. Česká firma měsíčně odvádí zálohy na daň z příjmu fyzických osob. Vzhledem k tomu, že se již jedná o dlouhodobý vztah, německý pracovník již nemá k dispozici formulář A1 a sociální a zdravotní pojištění tedy již musí být hrazeno v České republice. V rámci zjednodušení administrativy se rozhodlo, že registraci pracovníka provede česká společnost tedy nikoliv právní, ale ekonomický zaměstnavatel. Sociální a zdravotní pojištění tedy v České republice odvádí česká společnost, přičemž částku pojistného, která má být srážena zaměstnanci přefakturuje na německou mateřskou společnost, ale pojistné, které je hrazeno za organizaci zůstává v nákladech na účtu 524 české společnosti. Můžeme tento náklad považovat za daňově uznatelný i vzhledem k tomu, že registraci pracovníka na pojišťovnách v počátku již zřejmě chybně provedla česká společnost místo německého právního zaměstnavatele?

DPH při montážní práci a při dodání zboží do SRN

ID25537 | | Ing. Martin Novák

Jsem OSVČ, truhlář, plátce DPH. Pro firmu v SRN (sdělili mi VAT) budu montovat terasu u nemovitosti, která je v SRN a dále budu dodávat volně stojící i vestavěný nábytek. Jedná se o osvobození od DPH? Je to reverse charge? Na přijatou zálohu vystavím daňový doklad? Na jakém řádku přiznání k DPH vykáži tato plnění?

Úroky z úvěru na pořízení automobilu se zajišťovacím převodem práva

ID25491 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak je tomu s daňovou uznatelností úroků z úvěru na pořízení vozidla se zajišťovacím převodem práva a smlouvou o výpůjčce? Celkové úroky činí 14 000 Kč. Úvěr je sjednán od 11. 2. 2019 do 11. 2. 2021 s tím, že výše úroků se postupně snižuje a splátka jistiny se naopak postupně zvyšuje. Celková výše úroků zaplacených v rámci splátek v roce 2019 činí 9 000 Kč. Je možno daňově uznat celých oněch 9 000 Kč, či je nutno učinit propočet na počet dní úvěru v roce 2019 (tj. 324 dní) a zbytek daňově vyloučit? V tomto konkrétním případě 14 000 Kč : 732 dní x 324 dní, tj. 6 196,72 Kč a vyloučit rozdíl částek?

Příjmy z pronájmu bytu - cizinec

ID25471 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba – cizinec vlastní v Praze byt. V České republice pobývá zhruba jeden měsíc v roce, žádné jiné příjmy v ČR nemá. Byt pronajímá prostřednictvím realitní agentury, která zprostředkovává pronájem. Příjmy od nájemníků chodí na bankovní účet agentury a ta je po zápočtu se svojí provizí posílá na bankovní účet majitele bytu. Nájemníky bytu jsou zejména cizinci, kteří jsou v Praze služebně nebo na rekreaci, sami si provádí úklid bytu a praní ložního prádla. Agentura zajišťuje opravy v bytě, platby za energie a právní servis. Doba pronájmu je individuální: 3 dny, týden, měsíc. Zájem je o nájemce s co nejdelší dobou pronájmu v době, kdy jej majitel nepotřebuje pro vlastní bydlení. Cizinec podává v ČR přiznání k dani z příjmu, ve kterém zdaňuje uvedené příjmy jako příjmy z pronájmu. Lze tyto příjmy posuzovat jako příjmy z pronájmu, nebo zhruba po roce pronájmu mají již charakter příjmů z podnikání? Pokud by se měly zdaňovat podle § 7 ZDP, je zde povinnost mít živnostenský list a odvádět sociální a zdravotní pojištění? Pokud by příjmy překročily hranici 1 mil. Kč během 12 měsíců po sobě jdoucích, je povinnost registrace k DPH a s jakou sazbou daně by byly tyto příjmy daněny?

Vystavení účtenky EET předem

ID25505 | | Ing. Jiří Nigrin

Je možné ze zákona vystavit účtenku EET předem? Např. podnikatel pořádá různé sportovní akce, kde má bar a tři přístroje na EET. Dále by potřeboval k zajištění vstupného další přístroj EET, ale u vstupu má většinou důchodce a ti s mobilní technikou moc neumí. Je možné, aby si např. den dopředu nebo ráno podnikatel vytiskl např. 100 vstupenek ve výši 50 Kč? Je to možné - může si vytisknout takto např. 100 dokladů, aby je mohl při vstupu rovnou rozdat? A případě, že by prodal např. 80 vstupenek, pak každou zvlášť může stornovat, např. po skončení akce či druhý den? Řeší toto nějak zákon, v jakém ustanovení se toto téma dá dohledat? Je možné, že na základě storna vstupenek a zaevidovaní tržby předem, aby přišel FÚ na kontrolu - byl by to FÚ "spouštěč" kontroly či je možné x nutné tento postup nahlásit na FÚ?

DPH - nedobytná pohledávka

ID25510 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost, plátce DPH eviduje pohledávky za dlužníkem (jinou českou společností, rovněž plátcem DPH). Společnost pozbyla živnostenská oprávnění, následně státní zastupitelství vyzvalo tuto společnost a jejího společníka k doplnění předmětu podnikání, nicméně zde nebyla žádná reakce. Soud poté jmenoval likvidátora, ten vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky, což jsme učinili. V srpnu byla předložena soudu konečná zpráva, že společnost nemá žádný majetek s návrhem na výmaz této společnosti. Soud společnost v září vymazal. Máme tedy jednozačně nedobytnou pohledávku, kterou již nikdy nevymůžeme. Máme nějakou možnost jak opravit základ daně podle § 46 a násl. zákona o DPH (registrace platná k DPH byla do dne předcházející dni výmazu)? 

Daň z nabytí nemovitých věcí - SJM

ID25513 | | JUDr. Alena Koutná

Manželé, manželka vlastní nemovitost mimo SJM. V zájmu klidného soužití se rozhodla vložit tuto nemovitost do SJM, aby měl manžel vlastnický podíl k této nemovitosti získané před manželství. Domníváme se, že notářským zápisem nevzniká žádná daňová povinnost - daň z nabytí, daň z příjmu. Jen se podá do 31. ledna následujícího roku daň z nemovitostí, kde vznikne spoluvlastnictví?

Paušální výdaj na dopravu

ID25515 | | Ing. Petra Konderlová

Uplatňuji paušální výdaj na dopravu na 3 vozidla, které nemám zahrunuty v majetku firmy. Co můžu ještě dát do výdajů kormě silniční daně a jak je to se zákonným a havarijním pojištěním...? Jsem plátce DPH. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru