Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ošetřovné pro OSVČ

ID27915 | | Ing. Jan Matějka

Podléhá ošetřovné pro OSVČ zdanění?

Stravenkový paušál - 12hodinové směny

ID27924 | | Ing. Ivana Pilařová

V naší společnosti pracují zaměstnanci ve dvanáctihodinových směnách. Do konce roku 2020 jim byl zaměstnavatelem přiznáván nárok na dvě stravenky (příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů) na jednu odpracovanou směnu. Od ledna 2021 naše společnost začala zaměstnancům poskytovat příspěvek na stravování ("stavovací paušál") ve výši 70 Kč na odpracovanou směnu. Podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů je na straně zaměstnavatele daňově uznatelným příspěvek na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny bude delší než 11 hodin. Zaměstnancům na dvanáctihodinové směně je tedy poskytován příspěvek na stravování v dvojnásobné výši, v částce 140 Kč za odpracovanou směnu. Bude tento příspěvek podléhat dani a dalším odvodům na straně zaměstnance?  

Cestovní náhrady - stravné

ID27864 | | JUDr. Marie Salačová

V pracovních smlouvách máme uvedeno místo výkonu Kladno a Středočeský kraj. Pravidelné pracoviště nemáme sjednáno - sídlo firmy je Kladno. Když zaměstnanec pojede vykonávat práci v rámci Středočeského kraje, má nárok na stravné?

Práce přesčas o víkendu a stravné

ID27907 | | JUDr. Marie Salačová

Máme zaměstnance, kteří pracují 40 hodin týdně. V sobotu pracovali mimořádně 8 hodin přesčas. Náleží jim vždy za tento přesčas stravné jako při pracovní cestě, tj. za 5-12 hod. nejméně 91 Kč, a zaměstnancům, kteří jsou z jiného města ještě cestovní náhrady? Nebo můžeme místo stravného zvolit stravenky, popř. stravenkový paušál?

Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance

ID27842 | | Ing. Marta Ženíšková

V pracovním poměru jsme měli zaměstnance se třetím stupněm invalidity - TZP. Během pracovního poměru byla vždy PN na dobu 14 dnů. Dne 4. 2. 2021 byl pracovní poměr ukončen. Dne 5. 2. 2021 nám přišlo oznámení od ČSSZ o vzniku PN. Máme povinnost platit opět PN za 14 dnů, i když již není našim zaměstnancem? Dočetli jsme se, že pokud je zaměstnanec TZP, tak ukončením pracovního poměru končí také ochranná lhůta v případě nemoci. Je to pravda? 

Kindergeld a daňové zvýhodnění

ID27781 | | Josef Rajdl

Otec pracuje v Německu a pobírá tzv. Kindergeld. Matka pracuje v ČR a chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Je to možné? Jaké potvrzení musí svému zaměstnavateli matka přinést - od německého zaměstnavatele otce nebo stačí čestné prohlášení otce, že zvýhodnění neuplatňuje?

Program Antivirus a nový zaměstnanec

ID27845 | | Ing. Marta Ženíšková

Pokud má firma uzavřené provozovny z důvodu vládních opatření (např. fitness, restaurace, vzdělávací agentura) a přijme nové zaměstnance, může i na tyto nové pracovníky čerpat dotace v rámci programu Antivirus?

Starobní důchod

ID27773 | | Ing. Marta Ženíšková

Společník své malé firmy s. r. o. je v této formě zaměstnaný, veden jako hlavní pracovní poměr. Dle své informativního listu je celkový počet evidových let je 22 roků x dnů. Zaměstnanec je daňový rezident a ročník 1962. V roce 2020 si kvůli epidemii koronaviru snížil hrubou mzdu na 5 000 Kč. Takže odvody na OSSZ jsou minimální. Při takové měsíční hrubé mzdě 5 000 bude mít nárok na starobní důchod i když minimální. A kolik let ještě bude muset pracovat, aby se mu vyplácel starobní důchod v ČR? 

Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)

ID27853 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnankyně podala výpověď z pracovního poměru v listopadu 2020. Pracovní poměr měl být ukončen výpovědí z její strany k 31. 1 .2021. Od 27. 1. 2021 je zaměstnankyně v karanténě, která stále běží. Jedná se o pedagogického pracovníka, který je v karanténě z důvodu, že se ve školce objevila nákaza Covid a školka je po dobu 10 dní uzavřená a všichni zaměstnanci v karanténě. Chtěla jsem se zeptat, zda bude pracovní poměr ukončen k 31. 1. 2021 nebo až po ukončení karantény? Náhradu budeme platit do 31. 1. 2021 nebo do konce karantény?

Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizce

ID27859 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme dodavatelem zboží převážně do základních škol a mateřských školek, kde jsou zřizovatelem převážně obce, MŠ je příspěvkové organizace apod. Týká se posun hranice odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč i obcí, příspěvkových organizací apod.? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru