Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Faktura přijatá za 0 Kč

ID26663 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme s. r. o., plátce DPH, máme přijatou fakturu od Vodafone za novou SIM kartu. Celková částka je 0 Kč. Máme ji zadávat do účetnictví, nebo ne? Názory jsou různé. 

Zabezpečovací systém

ID26617 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o., plátce DPH,  má v pronájmu dvě provozovny, obdržela přijatou fakturu na montáž kamerového, zabezpečovacího systému a videotelefonu. Faktura je na celkovou částku 56 674 Kč, režim přenesené daňové povinnosti. Ve faktuře jsou zahrnuty položky jako kamery, zásuvky, lišty, klávesnice, baterie, siréna, el. otvírač, kabeláž atd, jednotlivé položky stojí cca od 160 Kč do 9 000 Kč. Bude tento majetek technické zhodnocení? Bude se odepisovat ve skupině jako je budova nebo jako el. zařízení nebo se nebude odepisovat? Firma nemovitosti neodepisuje, je v nájmu. 

Společník a prokurista a jednatel s. r. o. pracující bez odměny

ID26667 | | Josef Rajdl

Společnost s r. o. je vlastněna z 60 % německým společníkem č. 1, který je zároveň prokuristou, a z 40 % dalším německým společníkem č. 2, který je jednatelem. Oba společníci pracují pro s. r. o. bez odměny, oba společníci používají firemní automobil a mobilní telefon. Má toto nastavení negativní vliv na nepeněžní příjem na straně společníků nebo na případnou neuznatelnost daňových nákladů aut (odpisy, PHM) na straně s. r. o.? Společník č. 1 žije z pronájmu nemovitostí v Německu a společník č. 2 žije z výkonu zaměstnání v Německu. Společník č. 1 se stal českým rezidentem (trvale žije v ČR, bydlí v majetku s. r. o.), společník č. 2 je rezidentem v SRN. 

Prodloužení leasingu v souvislostí s epidemií Covid-19

ID26679 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v souvislosti s epidemií Covid-19 využila možnosti prodloužení leasingové smlouvy o 6 měsíců, tj. z původních 60 měsíců na 66 měsíců. Do konce leasingu zbývalo 11 měsíců. Po ukončení leasingu má společnost právo odkupu předmětu leasingu za částku 1 000 Kč bez DPH. Původní splátkový kalendář (zároveň daňový doklad) měl splátky ve stejné výši. Po uzavření dodatku k leasingové smlouvě byly splátky po dobu 6 měsíců sníženy na minimální hodnotu. Jak postupovat při účtování do nákladů? Je možné, že bychom zbývající splátky, tj. 17 splátek rovnoměrně rozpouštěli do nákladů 17 měsíců nebo můžeme 6 měsíců účtovat snížené splátky a zbývajících 11 splátek už v původní výši?

Přerušení podnikání a DPH

ID26684 | | Ing. Martin Novák

Jsem OSVČ, plátce DPH. Chci nyní přerušit podnikání na 2 roky. Mám v majetku osobní automobil 3 roky, u kterého jsem odečetl celou DPH. Musím při přerušení automaticky zrušit registraci k DPH? Nebo mám počkat, až mě k tomu vyzve FÚ?

Příjem z nájmu nemovitosti

ID26690 | | Ing. Jan Kašpar

Podnikatel FO, plátce DPH, dostal darem nemovitost od nemocné matky, která bohužel již zemřela a tuto nemovitost jako podnikatelka odpisovala. Obdarovaný má představu, že bude tuto nemovitost pronajímat a příjem danit v § 9 DPFO. Výdaje chce uplatňovat ve skutečné výši a uplatňovat i odpisy. Může v daném případě pokračovat v započatém odpisování po matce a nebo bude vycházet ze vstupní ceny oceněného majetku soudním znalcem? Součástí této nemovitosti jsou i místa k parkování vozidel. Půjde v daném případě o jeden celek zdaňovaný v § 9 DPFO nebo se bude muset nájem z míst k parkování uvádět ve smyslu §56a odst.1 písm b) ZDPH a uplatnit DPH na výstupu? 

Oprava nemovitosti - část podnikání, část soukromá

ID26698 | | Ing. Jan Kašpar

Nemovitost vložena do majetku: 40 % pro podnikání a 60 % soukromá část. Pokud bude oprava provedená VÝHRADNĚ na části pro podnikání (na kanceláři) - uvažuji správně, že celou fakturu zaúčtuji do nákladů?

Stavební práce v ČR pro jiného plátce v EU

ID26704 | | Ing. Ladislav Pitner

Český plátce DPH provedl stavební úpravy kanceláří pro společnost, která je registrována k DPH v Belgii. Bude faktura za stavební práce vystavena s českou DPH? 

Odpočet DPH u pořízení vozidla

ID26692 | | Ing. Martin Novák

Fyzická osoba, nepodnikatel, plátce DPH, má do 31. 12. 2020 příjmy dle § 9 ZDP, které zdaňuje paušálem. Od 1. 1. 2021 mu přibude i živnost a bude zdaňovat pronájmy v § 9 ZDPa příjmy ze živnosti v § 7 ZDP. V 12/2020 si koupí vozidlo - tzn. v době, kdy ještě zdaňuje podle § 9 ZDP paušálem, ale uvedené vozidlo bude využívat hlavně pro příjmy ze živnosti. Může si už v 12/2020 nárokovat DPH z vozidla koeficientem pro rok 2020? Nebo bude lepší vložit vozidlo až v 01/2021 do obchodního majetku? Nepřijde tím o část DPH? Když bude vozidlo používat pouze pro živnost dle § 7 ZDP, kde na výstupu bude plně odvádět DPH, může si uplatnit DPH ve výši 100 % bez použití koeficientu, který používá u pronájmů? 

Neplátce a nákup zboží v EU

ID26682 | | Ing. Martin Novák

Neplátce DPH, fyzická osoba, chce nakupovat zboží z EU a prodávat formou maloobchodu. Dostane se do plátcovství DPH , kde a kdy? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru