Účtování dluhopisů

ID4758 | | Ing. Antonín Jeřábek | Vytvořit záložku zpět Tisk

Jsme právnická osoba – družstvo, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví, účtujeme podle vyhlášky č.500/2002 Sb. V r.2009 jsme nakoupili dluhopisy se splatností 11. 4. 2019 a se záměrem držet je do splatnosti. Při nákupu jsme uhradili i provizi, poplatky a alikvotní úrokový výnos.Cenu pořízení včetně AÚV, provize a poplatků jsme zaúčtovali na účet 065. Tyto dluhopisy nebudeme k 31. 12. oceňovat reálnou hodnotou. V případě jejich dřívějšího prodeje budeme účtovat tržbu z prodeje na účet 661 (cena poř. a AÚV) a zároveň zaúčtujeme do nákladů úroky,které byly do data prodeje zaúčtovány na dohadné položce a ve výnosech. Otázka zní, zda je tento postup správný? Pro daňové účely chceme vést v operativní evidenci všechny náklady související s pořízením a všechny příjmy související s prodejem cenných papírů (tržby z prodeje, úroky nebo dividendy za celou dobu držení cen. papírů). Záporný rozdíl z celkových příjmů a výdajů bychom pak přičetli k základu daně z příjmů. Je tento postup správný?


Znění odpovědi je zobrazeno jen přihlášenému uživateli.

Přístup ke znění odpovědi mají jen předplatitelé portálu www.otazkyodpovedi.cz

Objednejte si předplatné nebo se přihlaste a získejte tak přístup k databázi aktualizovaných odborných otázek a odpovědí od renomovaných autorů.


Diskuze (počet komentářů: 0)

zobrazit diskuzi přidat komentář

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru