Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 4527Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kurzové rozdíly u finančního majetku

ID25890 | | Ing. Ivana Pilařová

Pořídili jsme majetkovou účast v cizí měně EUR (účtujeme na 061.1 - 100% podíl) se záměrem dlouhodobé držby a uplatňování rozhodujícího vlivu. K majetkové účasti evidujeme vedlejší náklady pořízení v CZK. Dlouhodobý finanční majetek se eviduje v cizí i české měně. K 31. 12. je potřeba majetkovou účast v cizí měně přecenit aktuálním kurzem. Domníváme se, že přecenění k rozvahovému dni podléhá jen část majetkové účasti v cizí měně, a vyčíslený rozdíl účtujeme na samostatný analytický účet oproti výsledku hospodaření, tj. MD 061.2/D 663, resp. MD 563/D 061.2.

Opravné položky k pohledávkám

ID25811 | | Ing. Ivana Pilařová

Účetní jednotka vytvořila v roce 2018 opravnou položku k pohledávkám z roku 2015 dle § 8a. V tu dobu pohledávky nebyly promlčené. Tato opravná položka nebyla nikdy zrušena a je stále v účetnictví. Je možné ji k 31. 12. 2019 zrušit a pohledávky, které jsou již promlčené, daňově odepsat? Je nutné opravné položky k pohledávkám z minulých účetních období vždy na začátku nového účetního období zrušit a vytvořit nové, nebo pokud nedojde k žádné změně je možné tyto opravné položky nerušit, ale nechat je v účetnictví do doby, než dojde k odpisu pohledávky?

Příspěvek na kanalizaci

ID25840 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme s. r. o., v letošním roce jsme vybudovali kanalizační přípojku a budeme ji letos prodávat VaK. Náš soused-firma s. r. o. nám na vybudování této přípojky přispěla částkou 100 000 Kč (vyfakturováno). Jak máme o této částce účtovat?

Oprava účetnictví a opravné přiznání k DPPO

ID25843 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V únoru 2020 bylo podáno řádné přiznání k DPPO za rok 2019. V březnu 2020 ještě poplatník obdržel doklad časově a věcně patřící do roku 2019. Může ještě poplatník otevřít účetnictví 2019, doúčtovat tento doklad? Do konce března 2020 podat opravné přiznání k DPPO za rok 2019 včetně opravené závěrky?

Platba soukromou kartou zaměstnance

ID25815 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanec mi přinesl paragon za nákup spotřebního materiálu pro firmu k proplacení z firemní pokladny. Paragon hradil zaměstnanec kartou ze svého soukromého účtu. Je možné zaúčtovat v pokladně MD 501/D 211 nebo je správný jiný postup ?

Prodej drobného majetku

ID25797 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o. má ve směrnici, že nákup drobného majetku od 3 000 Kč do 40 000 Kč účtuje na účet 501 a eviduje na jednotlivých kartách. Čím dál častěji se stává, že firma nakoupí drobný majetek a během pár měsíců ho prodá. Nevěděli jsme, že se bude prodávat, proto nebylo vedeno jako zboží. Jaký je prosím správný účet při prodeji drobného majetku, četla jsem, že 642 by to být neměl. Je lepší použít účet 648, popřípadě jiný nebo který je prosím správně? 

Účtování dlouhodobého majetku - automobil

ID25724 | | Ing. Jiří Nigrin

Co vše zařadit do pořizovací ceny dlouhodobého majetku při koupi ojetého automobilu? Patří tam i technická prohlídka a správní poplatek za evidenci motorového vozidla?

Hypoteční úvěr

ID25730 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o., založená na správu a pronájem nemovitosti, má sjednaný hypoteční úvěr. Banka klienta informovala o přiznání úvěru, finanční prostředky nepřevedla. Byla sjednána výše úvěru, banka vyúčtovala poplatky za zřízení úvěru a měsíční poplatky za vedení úvěru. Úvěr bude čerpán v r. 2020 - koupě nemovitosti. Jak o úvěru účtovat v r. 2019 a v účetní závěrce za r. 2019?

Souhrnná pojistka - náklad společnosti a přefakturace dalším subjektům

ID25749 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma A uzavřela pojištění majetku a společně se v této pojistné smlouvě pojistily i dvě další firmy. Je možné tuto pojistku zaúčtovat v jedné firmě a přeúčtovat poměrnou část výšši pojistky dalším dvou firmám? Může to takto být a současně se bude jednat o náklad obou společností? Je to takto možné proúčtovat zhlediska daně z příjmů, aby pojistné bylo ve všech firmám jako uznatelný daňový náklad?

Koupě závodu z pohledu kupujícího-účtování

ID25763 | | Ing. Ivana Pilařová

Na základě smlouvy o koupi závodu koupila s. r. o. závod fyzické osoby (daňová evidence). FO je lékař, který je zároveň jednatel a jediný společník kupující s. r. o. (spojené osoby). Ve smlouvě je oceněn DHIM a DHM cenou obvyklou. Fyzická osoba ukončila činnost k 31. 12. 2019 a uspokojila své závazky a pohledávky během ledna 2020 z účtu FO a ve svém DPFO 2019 upraví základ daně o neuhrazené pohledávky a závazky dle § 23 odst. 8 ZDP.

1. Na které účty se zaúčtuje koupě závodu v účetnictví s. r. o. 31. 12. 2019 (kupní cena závodu 400 000 Kč, z toho majetek celkem za 395000 Kč, rozdíl 5 000 Kč není ve smlouvě definován)?

2. Závazky a pohledávky FO, neuhrazené k 31. 12. 2019, byly „vyřešeny“ (dodaněny v § 7) v rámci fyzické osoby, takže do účetnictví s. r. o. se už v roce 2019 účtovat nemusí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru