Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 4657Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Koprodukční příspěvek - natáčení filmu

ID26734 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost, která točí film, uzavře koprodukční smlouvu, na základě které obdrží příspěvek, který bude dostávat ve splátkách po dobu tvorby filmu. Jak bude tento koprodukční příspěvek účtován u firmy, která točí film?

Zatřídění měřícího přístroje

ID26739 | | Ing. Matěj Nešleha

Klient, automechanik, nakoupil diagnostický přístroj pro osobní a nákladní automobily bez SW. Následně dokoupil SW a také aktualizaci tohoto SW (přes 65 000 Kč) a také různé adaptéry, přechody, propojení a notebook nutný pro vyhodnocení informací ze zařízení (bez SW to stálo celkem 90 000 Kč). Mám toto zařízení zatřídit zvlášť SW a HV nebo jako celek? Do které odpisové skupiny to bude patřit - zda do 1 nebo 2 [našel jsem v 1 skupině - (1-21) 26.51 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy], ale nejsem si jistý, zda to v tomto případě splňuje. Jak by se účtovalo v účetnictví a jak v daňové evidenci s ohledem na cenu softwaru nad 65 000 Kč? 

Rozdíl mezi majetkem a službou

ID26743 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze přesně určit hranici, kdy se v účetnictví jedná o službu a kdy o majetek? Konkrétní případ: Objednáme si u truhláře vestavěnou skříň za 50 000 Kč. Truhlář hlavní komponenty skříně vyrobí, sestaví a přiveze do sídla firmy. A zde skříň sestaví (vlastně jen přišroubuje a doplní o pár maličkostí). Jedná se o majetek nebo o službu? Co je tam rozhodující? 

Zápůjčka

ID26756 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o., plátce DPH, má jednu jednatelku. Jednatelka má přítele, který nemá s firmou nic společného, není zaměstnaný ve firmě, ale dává do firmy své peníze, které účtuji na účet 249 (krátkodobě), je takto správně? Přítel jednatelky si se soukromou osobou domluvil půjčku, pán půjčku poslal na firemní účet. Je bezúročná, vrátí to, co dostal, na který účet cca 1 000 000 Kč zaúčtovat? 

Nezplacená faktura přijatá nájemné

ID26721 | | Ing. Tomáš Brokl

V 12/2020 bude přijata faktura za nájemné na rok 2021 v celkové výši 10 000 Kč bez DPH (zaúčtování: MD 381/D 321). Jak se prosím řeší situace, kdyby tato faktura nebyla do konce roku 2020 uhrazená? Zůstalo by nájemné na účtu 381, nebo je potřeba ho přeúčtovat na jiný účet a případně který?

Prodej pohledávky

ID26715 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba vedoucí účetnictví má pohledávku z roku 2016 částečně neuhrazenou. Letos v červenci jsem vytvořila 100% daňovou opravnou položku MD 558/D 991. Nyní to vypadá, že bude možné pohledávku odprodat, zatím nevím za jakou cenu. Jde o fakturu vydanou. Mohla bych poprosit o podrobné zaúčtování těchto operací? 

Změna přenesené daňové povinnosti na prodej materiálu

ID26750 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma vystavila ve 12/2019 zálohovou fakturu a po zaplacení nevystavila daňový doklad na přijatou platbu, protože se jednalo o montáž (RPDP) a odběratel je plátcem DPH. Za dobu 7 měsíců k montáži nedošlo, ale odběratel je ochoten vrata odkoupit jako materiál. Doklad o přijaté platbě dodavatel nevystavil, protože se jednalo o přenesenou daňovou povinnost (daň odvede zákazník). Může dodavatel vystavit řádný daňový doklad s DPH v září 2020 a stornovat původní zálohu bez DPH? Jaký je v takovém případě správný postup?

Zúčtování zůstatků dotace

ID26705 | | Ing. Martin Děrgel

Jak zúčtovat zůstatky dotací? Problém nastal prodejem pohledávky vůči MPO (účet 378), ke kterému došlo mezi propojenými společnostmi na základě smlouvy o prodeji obchodního závodu, kdy se prodávala aktiva a pasiva z a. s. do s. r. o.

Účtování dotace v a. s.: MD 378/DAL 346 - 6 500 000 Kč nárok na dotaci na vývojové práce na období 2017 až 2019 MD 346/DAL 648 - 4 450 000 Kč zúčtování dotace 2018 (žádost o úhradu dotace) MD 211/ DAL 378 - 4 450 000 Kč úhrady dotace z MPO 2018 MD 346/DAL648 - 1 050 000 Kč žádost o dotaci 2019 MD 548/DAL378 - 2 050 000 Kč.

Prodej pohledávky do s. r. o. 1. 1. 2020 (na základě smlouvy o prodeji obchodního závodu - a. s. a s. r. o. jsou spřízněné).

Zůstatky na účtech a. s. po prodeji do s. r. o.: MD 378200 – 0 Kč/DAL 346200 1 000 000 Kč, 31. 8. 2020 MD221/DAL378 - 1 050 000 Kč.

Je správné zaúčtovat úhradu dotace na účet 378200? Tuto částku převedeme přes MD 378200 do s. r. o, kde je na 378 pohledávka 2 050 000 Kč (byla by to částečná úhrada, zůstatek v s. r. o. by činil 1 000 000 Kč). Touto platbou jsou dotace ukončené.

Jak zúčtovat zůstatky účtů: K 1. 9. 2020 v a. s. zůstatek: DAL 346200 1 000 000 Kč, v s. r. o. zůstatek MD 378200 1 000 000 Kč?

Ukončení činnosti společníka v. o. s. z účetního a daňového pohledu

ID26657 | | Ing. Jiří Vychopeň

Veřejná obchodní společnost (finanční poradenství) měla dva společníky, majetkově 50 % / 50 %. Jeden ze společníků ukončil svoji činnost k 30. 6. 2020 postoupením smlouvy na jiného společníka. Odcházející společník jako vyrovnání obdržel od společnosti "nepeněžní vyrovnání" v podobě klientského kmene, tedy 50/50. Nyní potřebuji dořešit správné účetní a daňové vyrovnání s odcházejícím společníkem k 30. 6. 2020. Společnost nemá žádný vlastní kapitál, tam tedy k žádnému vyrovnání nedojde. Jak je to ale s výsledkem hospodaření k uvedenému datu? Zisk zaúčtuji MD 596/D 364 a společnost společníkovi zisk vyplatí, a on si pak zisk za tento půl rok dá do daňového přiznání? Nebo si zisk vyplatí oba původní společníci, a dají do daňových přiznání? Současní společníci mají 99%/1%. Nebo je to všechno ještě jinak, a odcházející společník byl vyrovnán "nepeněžně"? 

Odměny jednatelům po schválení výsledku hospodaření valnou hromadou - tvorba rezervy

ID26681 | | Ing. Matěj Nešleha

Po schválení účetní závěrky za rok 2019 byly vypláceny v roce 2020 odměny jednatelům a představenstvu. Je nutné pro tyto případy tvořit rezervy nebo fondy ze zisku?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru