Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 4446Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Právnická osoba - přijatý dar ve formě poukázek

ID25296 | | Ing. Martin Děrgel

Naše firma se domluvila s dodavatelem stravenek na bezplatném poskytnutí kupónů na nákup zdravotních potřeb, kulturních akcí. Mělo by to probíhat formou daru, tzn. ročně od nich dostaneme poukázky ve výši cca 15 000 Kč. Jak má poskytnutí vypadat (mají nám to prodat třeba za 1 Kč, má to být zdarma na základě nějaké smlouvy)? Kam budeme my jako obdarovaný tyto kupóny účtovat? Jak to bude při hodnotě cca 1 Kč a jak by to bylo, kdybychom poukázky dostali úplně zdarma. Zahrnujeme to do daňového přiznání (DPH, darovací, DPPO)?

Záloha zahraniční firmě z roku 2014

ID25299 | | Ing. Petra Konderlová

V roce 2014 zaplatila naše firma zálohu polské firmě v částce 227 000 Kč, přes veškeré soudní tahanice jsme soudní jednání vzdali, neboť nám bylo řečeno, že by soudní výlohy byly dražší než výše jmenovaná částka. Chtěla bych tuto částku odepsat do nákladů, váhám s tím, zda je, nebo není daňově uznatelná? 

Účtování fakturace se zahraničím

ID25210 | | Ing. Martin Děrgel

Zahraniční firma (Švýcarsko) nechá vyrábět v ČR a požaduje to účtovat při placení přes úvěr mezi výrobcem a odběratelem. Dle našeho názoru účtujeme u firmy v ČR takto: Zákazník uhradí 25 MD 311/D 604 faktura vystavená za 10 MD 221/D 311 zaplacená za 10 MD 221/D 314, 15 je přeplatek a účtujeme ho na zálohu na další fakturu. Zákazník však požaduje přeplatek ve výši 15 zaúčtovat jako úvěr a účtovat úrok do další vystavené faktury. Firmy však nemají uzavřenou žádnou úvěrovou či jinou smlouvu. Je náš názor správný?

Odpis pohledávek

ID25195 | | Romana Smékalová

V saldokontu nezaplacených vydaných faktur evidujeme i drobné přeplatky faktur. Přeplatek pohledávky z roku 2010 ve výši 580,76 Kč (odběratel a. s.) a přeplatek pohledávky z roku 2013 ve výši 39,80 Kč (odběratel soukromá osoba). Mohu tyto přeplatky, které akciová společnost nevrátila a nebude je odběratelům vracet (odběratelé je nikdy neupomínali) vyřadit z evidence tímto zápisem MD 546/D 311 nebo MD 548/D 311 nedaňově?

Přechod na daňovou evidenci

ID25273 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba, původně cizinec, podnikal ca od roku 1998 na území ČR. Vedl podvojné účetnictví. V roce 2015 podával poslední přiznání - bylo nulové a pak živnost přerušil. Nyní má nejen trvalý pobyt na úzení ČR, ale už je i občan ČR. Od dubna 2019 obnovil živnost a rád by vedl daňovou evidenci anebo jen uplatňoval paušál. Může nyní přejít anebo začít vést daňovou evidenci, anebo musí pokračovat v podvojném účetnictví? Pokud by mohl přejít na daňovou evidenci, tak nevím co se zůstatkem na účtu 491. Účet 211 je jasný - bude to počáteční stav pokladny.

Registrace k DPH

ID25274 | | Ing. Ladislav Pitner

Existuje nějaká výjimka, kdy FO - podnikatel překročí obrat 1 000 000 Kč a nemusí se stát plátcem DPH?

Parkové úpravy

ID25256 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na sídlišti. To znamená, že přidáme lavičky (1 ks za 10 000 Kč), stromy, keře, skalku (za 80 000 Kč), ztracené chodníky atd., v celkové hodnotě 800 000 Kč. Je nutné celou akci účtovat jako investici a nebo mohu napsat, že jde o jednotlivé úpravy již stávajícího parku, a tedy účtovat tuto akci jako neinvestiční?

Platba na účet hackera - daňová uznatelnost

ID25252 | | Ing. Christian Žmolík

Tuzemské společnosti s.r.o. odešly v roce 2018 z účtu peníze na účet hackera, cca 750 tis. Bankou byla vrácena nazpět částka cca 200 Kč jako kompenzace za vzniklou újmu. Společnost s.r.o. banku zažalovala a soud bohužel v roce 2019 pro podmínky stanovené při uzavření smlouvy o poskytování bankovních služeb prohrála. Společnost má k dispozici rozhodnutí soudu a protokol od policie, lze částku cca 750 tis. zaúčtovat do daňových nákladů? V případě, že ano, jaký nákladový účet použít?

Spropitné v restauraci - platba kartou

ID25231 | | Ing. Martin Svoboda

Potřebovala bych posouzení z pohledu DPH, daně z příjmů a účetnictví, jak postupovat v případě, kdy zákazník platí v restauraci, která je mým klientem, kartou a chce dát spropitné. Zahrnuje se toto spropitné do DPH (jaká sazba?) a do výnosů, resp. DPPO? Spropitné si obvykle ponechávají číšníci, jak postupovat, pokud zákazník platí kartou? 

OSVČ a přechod na podvojné účetnictví

ID25175 | | Ing. Jiří Vychopeň

Podnikatel - fyzická osoba - překročil v r. 2018 obrat 25 mil. Kč. Jak musíme upravit základ daně za r. 2019? Od r. 2020 musí vést účetnictví? Jak je to s novelou zákona o účetnictví, kde se má tato povinnost má zrušit?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru