Otázky v kategorii: Správa daní a poplatků

počet otázek v kategorii: 377Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Závaznost závěrů z jednání Koordinačních výborů Ministerstva financí a Komory daňových poradců

ID26308 | | Ing. Jan Matějka

Do jaké míry jsou pro poplatníka/účetní jednotku právně závazné zápisy závěrů z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců, například: Dodatek ke stanovisku MF k přepracovanému příspěvku č. 243/17.09.08?

Dodatečná registrace k DPH po dosažení příjmů dle zákona

ID26257 | | Ing. Matěj Nešleha

Můj soused přijde jednou ročně, většinou v březnu, abych mu udělala daňové přiznání k DPFO. Při zpracování DP za rok 2019 jsem zjistila, že měl být před rokem plátcem DPH. Na FÚ jsme zaslali žádost o registraci. I když se jedná o stavební práce, zpětně nelze uplatnit přenesenou daň. povinnost. Poplatník musí zaplatit DPH co nejdříve, aby minimalizoval penále. Ihned po registraci vystaví poplatník opravné daňové doklady s aktuálním datem vystavení a se DUZP za měsíce, jak zní smlouva o práci nebo fakturace. Má právo požadovat doplatek k původním fakturám (DPH), když na straně odběratele jsou všichni plátci DPH? Domnívám se, že pokud je uplatnění na vstupu DPH dobrovolné, nemusí odběratel DPH uplatnit, a tedy ani odevzdat. Jak účetně postupovat v této situaci, kdyby odběratel DPH na vstupu neuplatnil a na doplatek faktury nereflektoval? 

Registrace ke srážkové dani a zrušení registrace

ID26077 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obecně prospěšná společnost má v úmyslu zaměstnat na dohodu o pracovní činnosti pracovníka pro konkrétní projekt. Měsíční hrubá odměna by měla být 2 900 Kč měsíčně, bude z ní tedy odvedena srážková daň. Projekt končí za tři měsíce. Musí se OPS na finančním úřadu registrovat jako plátce srážkové daně (před zahájením projektu?) a po skončení projektu tuto registraci zrušit? Pokud by OPS v budoucnosti realizovala další projekt, musí se opět registrovat jako plátce srážkové daně?

Usnesení vlády a koronavirus

ID26042 | | JUDr. Vlasta Víghová

OSVČ podniká od roku 1996. Před dvěma lety si založil s. r. o., kde je jediným jednatelem a společníkem. Současně je v s. r. o. zaměstnán. Kromě toho je v s. r. o. jeden zaměstnanec v trvalém pracovním poměru a jedna studentka na DPP do 5 000 Kč. Pracovní smlouvu podepsal na jedné straně jako jednatel a na druhé straně jako zaměstnanec. Bude mít nárok na kompenzační bonus? I když podniká dál z důvodu, aby rozprodal sklad zboží, domnívám se, že podléhá-li jeho příjem sociálnímu pojištění, nemá na tzv. "25" nárok. Současně mám obavu, že nebude mít nárok na případně schválený bonus pro s. r.  o. jen proto, že je jednatelem. Jaký máte názor?

Přiznání k DPH - chybně vyplněná adresa

ID25974 | | Ing. Martin Svoboda

Identifikovaná osoba podává přiznání k DPH (přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1. Po uplynutí lhůty pro podání zjistí, že v některém z minulých přiznání (podaném v řádném termínu) ve formuláři omylem uvedla chybnou ulici a č. p. (kdysi bývalé bydliště). Finanční úřad i územní pracoviště jsou správně. Je přiznání s chybně uvedenou adresou platné? Je tato administrativní chyba z nepozornosti důvodem pro podání dodatečného přiznání k dani, když se výše daně nemění? Hrozí v případě nepodání sankce?

Zdanění příjmu fyzické osoby o rok dříve

ID25593 | | Ing. Petra Konderlová

U fyzické osoby došlo k nesprávnému zdanění příjmu za vydanou fakturu v roce vydání 2018, ačkoliv byla uhrazena až následující rok 2019 (chybné podklady pro účetní). Jak teď dále postupovat? Dodatečné přiznání + opravné přehledy? Jedná se o cca 1/7 z celkového obratu.

Registrace bankovního účtu na finančním úřadě

ID25531 | | Ing. Jan Matějka

Když jsem v roce 2013 začínala pronajímat byt, registrovala jsem na finančním úřadě bankovní účet, na který mi chodil nájem - příjem dle § 9 ZDP. Nyní chci tento bankovní účet zrušit. Nájem mi nájemník hradí hotově, případně vkladem na jiný bankovní účet. V DPFO za rok 2019 mi bude vycházet přeplatek a ten bych si za stávající situace musela nechat vyplatit na registrovaný účet (který bude do konce 2/2020 zrušen). Můj dotaz je - zda mám pouze zrušit registraci účtu nebo musím nahlásit účet nový. Mám příjmy pouze ze závislé činnosti a z nájmu nemovitosti dle § 9 ZDP. 

Poplatky SVJ za držení psa

ID25423 | | JUDr. Vlasta Víghová

V panelovém domě ve správě SVJ se množí počet uživatelů bytů, kteří jsou v nájmu (smlouva s vlastníkem jednotky) a mají v bytě psa. Má SVJ možnost zakázat pronajímání bytu nájemníkovi, který drží psa v bytě, když pes zjevně používá i společné části domu jako chodba, schodiště nebo výtah? Pokud takové právo SVJ nemá, může se souhlasem schůze SVJ vybírat poplatek na úhradu úklidu prostor a užívání výtahů? 

Vyúčtování daně při ukončení registrace

ID25157 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Náš klient je registrován jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. V průběhu roku přestal zaměstnávat zaměstnance a ukončil registraci k oběma daním. Jeho činnost pokračuje dál, ale bez zaměstnanců. Do jakého termínu je potřeba podat vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně? Týká se nás § 234 daňového řádu, tedy situace, kdy plátci daně zanikne povinnost vybírat daň srážkou a musí podat vyúčtování do konce následujícího měsíce po zániku povinnosti? Pokud ano, týká se toto ustanovení i daně ze závislé činnosti? Popř. pokud se na nás toto ustanovení vůbec nevztahuje, prosím o vysvětlení, ve kterých situacích dochází k zániku povinnosti vybírat daň srážkou.

Zastupitel a DPP

ID25179 | | Ing. Marta Ženíšková

Máme jednoho zastupitele, který má odměnu schválenou ve výši 1 500 Kč a je s ním uzavřena DPP ve výši 2 500 Kč. Zakládá se povinnost odvádět z toho příjmu zdravotní i sociální pojištění? Sčítají se tyto příjmy?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru