Otázky v kategorii: Školství

počet otázek v kategorii: 819Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Bezúplatné příjmy

ID26995 | | Ing. Zdeněk Morávek

Prosím o vysvětlení problematiky bezúplatných příjmů. Kdy je třeba o bezúplatném příjmu účtovat, kdy postačí pouze zachycení výše bezúplatného příjmu v daňovém přiznání daně z příjmu (na kterých řádcích) a kdy se bezúplatným příjmem z pohledu účetnictví a daní nemusím vůbec zabývat? Co vše by měla smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění obsahovat, abychom mohli bezúplatný příjem zachytit v daňovém přiznání, případně o něm účtovat. Jsme veřejná vysoká škola. Většina poskytnutých bezúplatných plnění (zpravidla služeb) je poskytována pro naši hlavní činnost (vzdělávání). Je účel užití bezúplatného příjmu důležitý? Je rozdíl v postupu u bezúplatného příjmu pro hlavní (nehospodářskou) a doplňkovou (hospodářskou) činnost? Jako příklad bezúplatného plnění mohu uvést například služby kameramana, kostymérky nebo herecké výkony do studentských filmů, které jsou tvořeny v rámci výuky studentů na naší fakultě -audiovizuální tvorba. Vedle bezúplatných plnění probíhají i klasické nákupy služeb nutných pro tvorbu filmu. Jelikož jde o tvorbu filmů vlastní činností a nejsou určeny k obchodování, nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek ale přímo do nákladů a zachyceny v podrozvaze. Má být v tomto konkrétním případě účtováno i o bezúplatných příjmech? Pokud ano, jak má být zaúčtováno?

Stravování zaměstnanců v období pandemie

ID27058 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. V naší škole je i zařízení školní jídelny, takže stravování zaměstnanců je prováděno ve vlastní provozovně, zaměstnanec hradí jen cenu potravin, takže v podstatě za oběd platí asi 15 Kč a 15 Kč je příspěvek v FKSP. V současné době jsou školy uzavřeny z důvodu pandemie covid-19, takže naše školní jídelna nevaří. Poblíž je ale základní škola, její zřizovatel je obec, a ta nám obědy může poskytovat. Tedy pro některé zaměstnance, kteří stále do školy docházejí. Nebo mají distanční formu výuky a jsou místní. Obědy v této škole stojí asi Kč 70. Ptám se, jak správně postupovat? My chceme po základní škole, aby nám vždy na konci měsíce vystavila fakturu na adresu naší školy, jejíž přílohou bude seznam zaměstnanců a počty odebraných obědů. Tuto fakturu chceme uhradit z FKSP. Můžeme celou částku uhradit a po zaměstnancích nic nepožadovat, nebo po nich máme požadovat alespoň tu částku, kterou za obědy platí u nás? Co je prosím správně? Také bych se chtěla zeptat, v případě, že bychom zakoupili stravenky, jakou část si z nich musí platit zaměstnanec, nebo nemusí platit nic? 

Daňové odpisy u příspěvkové organizace zřízené obcí

ID27067 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme základní škola. Musím řešit u dlouhodobého majetku dobu odpisování dle daně z příjmu právnických osob nebo si určím počet let odpisování dle reálné životnosti a tyto účetní odpisy jsou zároveň daňovými náklady?

Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ

ID27068 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jako základní škola prosím o informaci, jak přistupovat k zaměstnancům, kteří mají dohodu o provedení práce (např. práce v kuchyni) v případě zavření škol z důvodu nařízené karantény z důvodu epidemie covid-19. U zaměstnanců na HPP máme překážku na straně zaměstnavatele a vyplácíme 100 % průměrného výdělku. Je možné u dohod o provedení práce proplácet jen skutečně vykonanou práci, nebo pro ně také platí překážka na straně zaměstnavatele a povinnost zaměstnavatele proplatit smluvenou mzdu?

Doplnění dotazu:

Mají na výplatu náhrady nárok i zaměstnanci, se kterými je uzavřena DPP a měsíčně jim není vyplaceno více než 10 000 Kč, tudíž neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pokud mají v DPP rozvrženo kdy a kde mají pracovat? Může pak zaměstnavatel požadovat náhradu v rámci programu Antivirus, nebo v jiném vládním kompenzačním programu? 

Krácení samostudia pedagoga

ID26867 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jak krátit nárok na 12 dní samostudia v případě kratšího úvazku? Např. úvazek 0,5, kdy zaměstnanec pracuje 5 dní v týdnu, znamená, že má za rok nárok na 6 dní samostudia, i když pracuje jen 4 hodiny denně (6x za rok nejde do práce), nebo se to bere jako dovolená a má 12 dní (vždy 4 hodiny denně)? Je jedno, zda pracuje např. 3 dny v týdnu nebo každý den? 

Nutriční terapeutka pro školní jídelnu

ID26673 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Máme také školní jídelnu, ve které se stravují žáci i zaměstnanci školy, případně v rámci doplňkové činnosti cizí strávníci. Asi 3 žáci musí mít bezlepkovou dietu. Prosím, musíme kvůli těmto žákům s bezlepkovou dietou platit každý měsíc nutriční terapeutku? Nestačilo by např. zaplatit za sestavení několika vhodných jídelníčků pro tyto žáky, které by se pak používaly? Vždyť naše kuchařky jsou samy schopné bezlepkovou stravu uvařit. Nebo nějaké jiné řešení?

Platové zařazení vyučujícího

ID26694 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Na základní školu (přísp. org.) jsme přijali do funkce "učitelku" - inženýrku s vysokoškolským vzděláním následujících oborů: - vysoká škola ekonomická - obor Učetnictví a finanční řízení podniku - ČVUT v Praze - absolvování programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. - program Master of Businness Administration. Samozřejmě absolvovala studium na střední ekonomické škole zakončené maturitní zkouškou. Bude vyučovat anglický jazyk na 2. stupni - plný úvazek. Zařazena byla do platové třídy 12. Kolik let ji budeme odečítat z dosažené praxe, když splňuje vysokoškolské vzdělání, nikoli magisterské nebo bakalářské?

FKSP – Rekreace - placení

ID26466 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Můžeme svému zaměstnanci uhradit fakturu za rekreaci i v hotovosti? Dovolená a rekreace (§ 8) Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Příspěvek z fondu může získat zaměstnanec, který je v pracovním poměru déle než jeden rok a jeho rodinní příslušníci. Příspěvek lze čerpat pouze bezhotovostně, a to ve výši Kč 3 600 na 1 zaměstnance a 1 rok. Podmínkou je faktura, vystavená na adresu zaměstnavatele. Zaměstnanec nejdříve uhradí zaměstnavateli rozdíl mezi částkou na faktuře a nárokovým příspěvkem z FKSP. Následně uhradí zaměstnavatel celou fakturu. Přispíváno může být pouze na akce, které organizuje, spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizace zaměstnavatel. Zaměstnanci, kteří budou čerpat tento příspěvek, nemohou využívat příspěvku na penzijní připojištění a obráceně. Příspěvek je možno uplatnit nejpozději do 10. prosince daného roku. Nyní v období koronaviru mají zaměstnanci strach si dovolenou zamlouvat dopředu. Bylo by možné nechat vystavit fakturu na zaměstnavatele a uhradit ji v hotovosti? Velmi Vám děkuji za odpověď.

Závazky

ID26396 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem. V loňském roce jsme měli škodu na školní trafostanici. nahlásili jsem pojišťovně. abychom mohli rychle trafostanici opravit, kraj nám poskytl příspěvek na provoz s tím, že až se vyřídí pojistka a obdržíme na účet částku pojistného plnění, pak tuto obdrženou částku zašleme na účet kraje. Pojistku platí kraj hromadně za všechny svoje organizace. Majetek máme v hospodaření. Částka teprve nyní dorazila. Protože je přelom měsíce a než nám kraj sdělí číslo účtu, kam prostředky zaslat, potřebuji zaúčtovat na nějaký závazkový účet. Mohu použít 378? Tedy 241/378 a pak po zaslání na kraj 378/241? Je zrovna pololetí - odevzdávání výkazů. Pak ještě si chci upřesnit prodej majetku : vyřazený majetek ze školní jídelny: 311/646 343 / dlouhodobý majetek 311/649 343 /drobný majetek/ 548/416 tržba z dlouhodobého majetku - je již odepsán .

Uznání odpracované doby pedagoga

ID26471 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Přijímáme učitele odborných předmětů pro truhláře. Doložil nám zápočet o odpracované době z funkce truhláře, OSVČ - lektorská činnost měkkých dovedností, dále doložil potvrzení od Sboru Křesťanského společenství, kde pracoval 14 let jako lektor, přednášková činnost, pastorační poradenství a jako pedagogogickou činnost má uvedeno pouze tři roky. Dále pracoval v Americe na Harvest Bible College, odkud doložil potvrzení za dobu od roku 2006 do 2012, zde učil základy hebrejštiny, řečtiny a náboženství. Toto potvrzení není doloženo s razítkem výstupní organizace. Prosím o zodpovězení dotazu, zda a v jaké výši mohu započítat odpracovanou dobu pro zařazení do 12. platové třídy pedagoga. Dále mám dotaz ohledně zápočtu praxe zástupce ředitele střední školy, kde jmenovaný pracoval jako nepedagog-správa majetku, vedoucí pracovník. Od srpna bude pracovat na stejné škole jako pedagog-zástupce ředitele pro odborný výcvik, vzdělání má splněno. Prosím o sdělení, zda pro funkci zástupce ředitele mohu uznat práci nepedagoga plně, nebo 2/3. Jedná se o to, že jako zástupce bude mít úvazek složen i z nepedagogických-managerských činností. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru