Otázky v kategorii: Školství

počet otázek v kategorii: 825Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Časové rozlišení služeb

ID27725 | | Ing. Zdeněk Morávek

Firma s. r. o. zajišťuje IT služby pro školy. Na konci roku má firma přijatou fakturu za IT služby od externího dodavatele, které uskutečnil v prosinci. Školám tyto služby firma přefakturováva spolu s dalšími až v příštím roce. Jak správně zaúčtovat časové rozlišení?

Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)

ID27853 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnankyně podala výpověď z pracovního poměru v listopadu 2020. Pracovní poměr měl být ukončen výpovědí z její strany k 31. 1 .2021. Od 27. 1. 2021 je zaměstnankyně v karanténě, která stále běží. Jedná se o pedagogického pracovníka, který je v karanténě z důvodu, že se ve školce objevila nákaza Covid a školka je po dobu 10 dní uzavřená a všichni zaměstnanci v karanténě. Chtěla jsem se zeptat, zda bude pracovní poměr ukončen k 31. 1. 2021 nebo až po ukončení karantény? Náhradu budeme platit do 31. 1. 2021 nebo do konce karantény?

Poplatky za stravu pro cizí žáky

ID27562 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Z důvodu karantény ve školní jídelně na sousední základní škole, jejímž zřizovatelem je obec, vaříme také pro žáky a učitele této školy. Běžně takovéto vaření provádíme v rámci své doplňkové činnosti – hostinské činnosti. Protože jsme plátci DPH, účtujeme také DPH. Když vaříme pro žáky základní školy – je to pro ně vlastně školní stravování, je zde osvobození od DPH, nebo máme postupovat stejně, jako v případě ostatních cizích strávníků? U učitelů základní školy bychom postupovali jako u cizích strávníků. 

Krácení dovolené

ID27541 | | JUDr. Petr Bukovjan

Prosím o výklad paragrafu 223 Zákoníku práce-krácení dovolené. Naše zaměstnankyně (jsme základní škkola) čerpala na začátku roku 2020 dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Po té rodičovskou čerpala pouze od 4.6. do 31. 8. 2020. Od 1. 9. 2020 nastoupila na zkrácený úvazek. Rozvrh má rozložený jen do 4 dnů v týdnu, a proto jí mzdový program teď ve výplatě za prosinec krátí dovolenou na celý rok o 5 dní a strhává za tyto dny peníze. Máme právo na základě paragrafu 223 odst.1 vůbec dovolenou krátit ?

DPH u náhradních dílů z jiného členského státu

ID27417 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola. Nyní naši učitelé objednali náhr. díly na CNC u zahraničního dodavatele. Na faktuře je uvedeno: Osvobozeno od DPH dle článku 138 směrnice Evropské komise o DPH. Musím to dodanit? Musím udělat souhrnné hlášení nebo to jen nějak uvést do přiznání DPH? 

Dar s účelovým určením

ID27321 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Dostali jsme finanční dar na účely školství a k podpoře školních aktivit – finančních nákladů na soutěž středních škol ve stavbě Stirlingova motoru. Dar jsme dostali zásluhou pana učitele, který se touto soutěží se žáky zabýval. Je možné z těchto účelových prostředků uhradit i cestovné a náhrady za stravu pro žáky, kteří se soutěže zúčastnili? Případně může se těmto žákům z výše uvedeného daru zaplatit i další občerstvení, případně nějaké odměny – dárky? Poraďte, jak můžeme výše uvedený dar plně využít pro daný účel?

Bezúplatné příjmy

ID26995 | | Ing. Zdeněk Morávek

Prosím o vysvětlení problematiky bezúplatných příjmů. Kdy je třeba o bezúplatném příjmu účtovat, kdy postačí pouze zachycení výše bezúplatného příjmu v daňovém přiznání daně z příjmu (na kterých řádcích) a kdy se bezúplatným příjmem z pohledu účetnictví a daní nemusím vůbec zabývat? Co vše by měla smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění obsahovat, abychom mohli bezúplatný příjem zachytit v daňovém přiznání, případně o něm účtovat. Jsme veřejná vysoká škola. Většina poskytnutých bezúplatných plnění (zpravidla služeb) je poskytována pro naši hlavní činnost (vzdělávání). Je účel užití bezúplatného příjmu důležitý? Je rozdíl v postupu u bezúplatného příjmu pro hlavní (nehospodářskou) a doplňkovou (hospodářskou) činnost? Jako příklad bezúplatného plnění mohu uvést například služby kameramana, kostymérky nebo herecké výkony do studentských filmů, které jsou tvořeny v rámci výuky studentů na naší fakultě -audiovizuální tvorba. Vedle bezúplatných plnění probíhají i klasické nákupy služeb nutných pro tvorbu filmu. Jelikož jde o tvorbu filmů vlastní činností a nejsou určeny k obchodování, nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek ale přímo do nákladů a zachyceny v podrozvaze. Má být v tomto konkrétním případě účtováno i o bezúplatných příjmech? Pokud ano, jak má být zaúčtováno?

Stravování zaměstnanců v období pandemie

ID27058 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. V naší škole je i zařízení školní jídelny, takže stravování zaměstnanců je prováděno ve vlastní provozovně, zaměstnanec hradí jen cenu potravin, takže v podstatě za oběd platí asi 15 Kč a 15 Kč je příspěvek v FKSP. V současné době jsou školy uzavřeny z důvodu pandemie covid-19, takže naše školní jídelna nevaří. Poblíž je ale základní škola, její zřizovatel je obec, a ta nám obědy může poskytovat. Tedy pro některé zaměstnance, kteří stále do školy docházejí. Nebo mají distanční formu výuky a jsou místní. Obědy v této škole stojí asi Kč 70. Ptám se, jak správně postupovat? My chceme po základní škole, aby nám vždy na konci měsíce vystavila fakturu na adresu naší školy, jejíž přílohou bude seznam zaměstnanců a počty odebraných obědů. Tuto fakturu chceme uhradit z FKSP. Můžeme celou částku uhradit a po zaměstnancích nic nepožadovat, nebo po nich máme požadovat alespoň tu částku, kterou za obědy platí u nás? Co je prosím správně? Také bych se chtěla zeptat, v případě, že bychom zakoupili stravenky, jakou část si z nich musí platit zaměstnanec, nebo nemusí platit nic? 

Daňové odpisy u příspěvkové organizace zřízené obcí

ID27067 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme základní škola. Musím řešit u dlouhodobého majetku dobu odpisování dle daně z příjmu právnických osob nebo si určím počet let odpisování dle reálné životnosti a tyto účetní odpisy jsou zároveň daňovými náklady?

Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ

ID27068 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jako základní škola prosím o informaci, jak přistupovat k zaměstnancům, kteří mají dohodu o provedení práce (např. práce v kuchyni) v případě zavření škol z důvodu nařízené karantény z důvodu epidemie covid-19. U zaměstnanců na HPP máme překážku na straně zaměstnavatele a vyplácíme 100 % průměrného výdělku. Je možné u dohod o provedení práce proplácet jen skutečně vykonanou práci, nebo pro ně také platí překážka na straně zaměstnavatele a povinnost zaměstnavatele proplatit smluvenou mzdu?

Doplnění dotazu:

Mají na výplatu náhrady nárok i zaměstnanci, se kterými je uzavřena DPP a měsíčně jim není vyplaceno více než 10 000 Kč, tudíž neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pokud mají v DPP rozvrženo kdy a kde mají pracovat? Může pak zaměstnavatel požadovat náhradu v rámci programu Antivirus, nebo v jiném vládním kompenzačním programu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru