Otázky v kategorii: Školství

počet otázek v kategorii: 806Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

FKSP – alkohol jako občerstvení

ID26363 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Pro své zaměstnance pořádáme různé kulturní akce hrazené z FKSP. Jednou z akcí je např. akce na závěr školního roku, kde zaměstnancům poskytujeme občerstvení. Můžeme na tuto akci zakoupit z prostředků FKSP i alkoholické pivo, případně víno? 

Doložení totožnosti uchazeče u jednotné přijímací zkoušky

ID26307 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může střední škola požadovat po uchazeči doklad totožnosti (pas, tramvajenka, ISIC karta) před konáním jednotných testů z českého jazyka a matematiky?

Příspěvek z FKSP na rekreaci

ID26213 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace ÚSC a poskytli jsme příspěvek z FKSP na rekreaci zaměstnanci v zahraničí, která se měla uskutečnit v červenci 2020. V souvislosti s opatřeními proti COVID-19 cestovní kancelář rekreaci zrušila a poskytla zaměstnanci voucher platný do 31. 8. 2021. Zaměstnanec tedy tento voucher využije až v následujícím kalendářním roce, musí příspěvek z FKSP určený na rok 2020 organizaci vrátit? Lze příspěvek z FKSP na rok 2021 poskytnout již v roce 2020?

Pracovní smlouva - školství

ID26255 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Délka pracovního poměru učitelky na dobu určitou přesáhla dobu 3 let. Paní učitelka trvá na pracovním poměru v naší organizaci dále. Překlápí se pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou, a není třeba tedy upravovat pracovní smlouvu, nebo doporučujete dodatkem změnit původní smlouvu z doby určité na dobu neurčitou? Případně vystavit novou pracovní smlouvu na dobu neurčitou?

Technické zhodnocení do 40 000 Kč za rok

ID26144 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola,příspěvková organizace zřízená krajem. Na jedné z budov proběhlo technické zhodnocení – výměna dvou dveří za vrata za 15 000 Kč. Další technické zhodnocení již v letošním roce na této budově neproběhne. Tato částka je hrazena z provozních prostředků školy. Musíme tento náklad dát v daňovém přiznání jako daňové neúčinný? My předpokládáme, že ne, neboť jak z pohledu daňového, tak účetního se jedná o technické zhodnocení do 40 000 Kč.

FKSP – DDHM a náhradní díly

ID26181 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Z FKSP byl zakoupen pro potřeby zaměstnanců kávovar. Z jakých prostředků máme hradit případné náhradní díly k tomuto kávovaru, např. nový filtr nebo opravu kávovaru? Můžeme to hradit z FKSP, nebo se to již musí hradit z provozních prostředků organizace? 

Nárok na stravenky - home office

ID26221 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme SŠ bez jídelny, a proto našim zaměstnancům vydáváme stravenky místo obědů. Od 16. 3. 2020 jsme všem zaměstnancům dali na výběr - mohli po uzavření škol i nadále pracovat na pracovišti, nebo si zvolit home office. Upozornili jsme je, že v případě přítomnosti na pracovišti v rozsahu minimálně 3 hodin, budou i nadále mít nárok na stravenku. V případě volby home office nárok na stravenku ztratí. Je tento postup v pořádku? 

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti

ID26155 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme také činnost doplňkovou a jsme plátci DPH. Když nám dodavatel vystaví fakturu za nějakou činnost včetně DPH, u které bychom si DPH nemohli nárokovat – protože to není pro ekonomickou činnost, musíme na něm přesto požadovat vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti, pokud by předmět faktury do tohoto režimu spadal? Musíme režim přenesené daňové povinnosti hlídat my, nebo je to povinností dodavatele? U některých činností to není na první pohled zřejmé.

Změna smlouvy na dobu neurčitou

ID26171 | | JUDr. Petr Bukovjan

Učitelka v MŠ byla přijata jako zástup za kolegyni, která odešla na mateřskou dovolenou. S novou učitelkou byla sepsána smlouva na dobu určitou, která již byla dvakrát prodloužena. V měsíci červnu by se tedy jednalo o třetí prodloužení smlouvy na dobu určitou - uplynou tři roky (kolegyně na mateřské dovolené má druhé dítě a je stále na mateřské/rodičovské). Má nárok nová učitelka na změnu smlouvy na dobu neurčitou dle § 39 odst. 2 zákoníku práce? Nebo je to v případě zástupu na mateřskou/rodičovskou jinak? Nová učitelka by mě zájem o smlouvu na dobu neurčitou - jaké jsou její možnosti? 

Dary z FKSP - odvody

ID26061 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škol, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době vyplácíme svým zaměstnancům dary při 50 letech věku a při prvním odchodu do důchodu. Prosím, platí se z těchto odměn sociální a zdravotní pojištění? Daň z příjmů se odvádí. Neodvádí se jen z věcného daru maximálně do 2 000 Kč. Nevím, jak tomu mám rozumět, protože když vykážu ve mzdovém programu Vemy přímo tady ten druh odměny – např. při odchodu do důchodu, tak se mi tam zaměstnanci to sociální a zdravotní pojištění napočítá.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru