Otázky v kategorii: Silniční daň

počet otázek v kategorii: 341Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výpočet silniční daně u obytného vozidla

ID24481 | | Mgr. Václav Pikal

Vozidlo má uvedeno v technickém průkazu - vozidlo zvláštního určení SA obytný automobil, kategorie M1. Jakým způsobem se počítá u tohoto vozidla silniční daň - dle zdvihového objemu nebo dle počtu náprav a hmotnosti?

Nákup ojetého automobilu na úvěr

ID24453 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

Silniční daň a zahraniční vozidlo

ID24379 | | Mgr. Václav Pikal

Občan z Rakouska vlastní na území ČR nemovitost, kterou pronajímá. Ke zdanitelným příjmům uplatňuje skutečné výdaje, nyní se rozhodl, že chce také uplatnit dopravní paušál ve výši 4 000 Kč/měs., jelikož jezdí na území ČR k této pronajímané nemovitosti. Vozidlo je registrované v Rakousku, musí z tohoto vozidla platit silniční daň v ČR?

Silniční daň - soukromé auto jednatele

ID24319 | | Mgr. Václav Pikal

Jednočlenná s. r. o. vznikla v 9-2018. Jednatel od té doby používá svůj soukromý automobil pro firemní účely. Automobil firmě nikdy nepronajal. V TP je provozovatelem vozidla jednatel. Od 9-2018 do 5-2019 byl jednatel bez odměny. Jak za toto období vyřešit silniční daň? Je nutné ji zaplatit a kdo ji má zaplatit? Od 6-2019 už má jednatel smluvně sjednánu odměnu i cestovní náhrady, tudíž poplatníkem silniční daně bude s. r. o. 

Automobil v majetku fyzické osoby

ID24291 | | Ing. Martin Děrgel

Pan R. (OSVČ) si na základě kupní smlouvy koupil automobil - cena 350 000 Kč - od pana M. Dohodli se na splátkách. Hotově zaplatil 90 000 Kč - při předání automobilu. Jenže se dohodli, že vlastníkem automobilu je stále pan M. (prodejce) a provozovatelem je pan R. - ten, co auto koupil. Jak prosím postupovat dál - zajímá mě postup u pana R. - tedy OSVČ.

1. Kdo bude platit silniční daň - předpokládám, že provozovatel vozidla - tedy kupující - je napsaný i v technickém průkazu?

2. Pan R. si automobil chce vložit do majetku - zatím mám automobil zaúčtovaný na účtu č. 042, ale nevím, zda ho můžu vložit do majetku před zaplacením a zda ho můžu odepisovat?

3. Jaké náklady mohu u tohoto automobilu zaúčtovat do účetnictví jako daňové (pan R. automobil samozřejmě používá)? Jde mi hlavně o opravy, pojištění, benzin ... veškeré náklady spojené s automobilem.

Ještě jednou zdůrazňuji, že pan R. je jen provozovatelem automobilu a vlastníkem do zaplacení je stále prodávající - fyzická osoba, která není podnikatelem. Pokud není možné automobil vložit do majetku a uplatňovat náklady, tak prosím o vysvětlení a možné řešení této situace.

 

Silniční daň

ID24144 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost U. s.r.o. je vlastníkem automobilu. Provozovatelem je FO (není to ani jednatel společnosti). Předpokládám, že silniční daň musí platit provozovatel automobilu? Za jakých podmínek by mohl vlastník platit silniční daň? Provozovatel ani auto nepoužívá. Automobil používá vlastník. Předpokládám, že vlastník, který si vloží auto do majetku, tak může uplatňovat odpisy, i když je provozovatelem někdo jiný, ale co ostatní náklady? Opravy, paušál na automobil, doklady za naftu - myslím odpočet DPH + další výdaje. Ještě jednou zdůrazňuji, že provozovatel je někdo jiný, ale auto používá vlastník. A co provozovatel? Má to na něj nějaký dopad? Pokdu by byl provozovatel jednatel společnosti - mění se nějak situace? 

Silniční daň

ID24108 | | Mgr. Václav Pikal

Kdo je plátcem silniční daně - vlastník automobilu a nebo provozovatel automobilu? 

Pronájem nemovité věci

ID23560 | | Ing. Jiří Nigrin

Občan, fyzická osoba, pronajímá nemovitou věc, kterou zakoupil v roce 2016 za pořizovací cenu 4 000 000 Kč. Pronajímat ji začínal v roce 2017. V roce 2017 danil v příjmy z pronájmu v § 9 procentem z příjmů 30 %. Od roku 2018 by chtěl přejít na skutečné výdaje.

1) Bude za rok 2018 počítán odpis budovy z původní ceny 4 000 000 Kč?

2) Je rok 2018 prvním rokem odpisování budovy?

3) Může tato fyzická osoba uplatnit paušální výdaj na dopravu krácený (Kč 4 000 Kč), pokud má příjmy v § 9 zákona o daních z příjmů? Platila by se z tohoto automobilu silniční daň? 

Silniční daň - automobil

ID23409 | | Mgr. Václav Pikal

Fyzická osoba, podnikatel, má v evidenci automobil (kategorie N1, hmotnost 3 t - dodávka). Od února 2018 je automobil nepojízdný v důsledku závady, nepoužívá ho tedy k podnikání, ale stále ho eviduje v majetku. 1) Je potřeba od února do prosince 2018 platit silniční daň? 2) Bylo by to stejné v případě, pokud by poplatníkem právnická osoba?

Automobil v majetku - bez přepisu v technickém průkazu

ID23463 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s. r. o. v květnu 2018 pořídila osobní automobil za cenu 400 000 Kč bez DPH. V účetnictví je přijatá faktura za vozidlo, uhrazena bankou. Dosud však nebyl proveden přepis v technickém průkazu, tudíž zřejmě nelze vozidlo zařadit do užívání. Jak to bude s náklady na vozidlo (PHM, opravy, servis, odpisy)? Budou daňově uznatelné?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru