Otázky v kategorii: Silniční daň

počet otázek v kategorii: 364Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Automobil na úvěr a odpisy

ID27154 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost V. koupila automobil. Doklad je přijatá faktura s DPH. Předpokládám, že DPH si společnost může uplatnit, nadměrný odpočet. Vlastníkem je úvěrová společnost a provozovatelem společnost V. Přímá platba ve výši 20 %.

Společnost V. je provozovatel, platí tedy silniční daň? Faktura přijatá za automobil jde do DPH - vznikne nadměrný odpočet? Automobil bude odpisován v celkové částce (samozřejmě v částce bez DPH)? Dle mého se jedná o úvěr, a tak by se měl majetek odpisovat.

Vyřazení automobilu z obchodního majetku OSVČ a jeho dopad na DPH

ID26767 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, zařadil v roce 2018 do svého obchodního majetku osobní automobil v hodnotě 20 000 Kč, DPH na vstupu si neuplatnil. Automobil měl pouze v evidenci drobného majetku, odpisy neuplatňoval. V roce 2020 v měsíci srpnu tento osobní automobil z evidence majetku vyřadil, protože si koupil jiný automobil. Do konce roku 2020 vyřazený automobil prodá. Bude muset z tohoto prodeje odvádět DPH na výstupu? Jak je to s daní z příjmů FO - bude muset tento příjem z prodeje zdaňovat ve svém daňovém přiznání za rok 2020? Silniční daň za vyřazené vozidlo přestane platit ke dni vyřazení z obchodního majetku? 

Zrušení registrace k silniční dani

ID26733 | | Mgr. Václav Pikal

Jak mám postupovat, jestliže jsem obdržel z FÚ rozhodnutí o zrušení registrace k silniční dani? Bude se muset podat daňové přiznání k silniční dani? Pokud ano, tak kdy? Nyní se musí podat za období 01-09/2020 nebo až v lednu 2021? 

Nákup vozidla, dodatečný odpočet DPH, daň z příjmů

ID26670 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem OSVČ, v současnosti neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. V listopadu 2020 si jako neplátce koupím pro podnikání nové auto. V únoru 2021 se po překročení obratového limitu přihlásím k plátcovství DPH. Je možné si dodatečně uplatnit odpočet DPH z nákupu vozidla? A případně kdy a na jakém řádku v přiznání DPH má být odpočet uveden? Musím v tomto případě vozidlo vložit do obchodního majetku? Bude se platit (případně jak) silniční daň? Jak by to bylo s DPH a daní z příjmů v budoucnu, pokud bych chtěla vozidlo převést zpět do soukromého užívání a případně pak i prodat? Jsou nějaká limitující období v souvislosti s těmito úkony a daněmi (DPH, daň z příjmů - kdy se daně musí odvést a kdy už ne)? Pokud bych musela danit příjem z prodeje vozidla, je možné si oproti němu uplatnit nějaký výdaj?

Nákup čtyřkolky na firmu

ID26656 | | Ing. Petra Konderlová

Za jakých podmínek lze odpisovat nákup čtyřkolky do firmy, uplatnit DPH a jak je to se silniční daní? Vedu daňovou evidenci.

Pronájem automobilu

ID23497 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost s r. o. si pronajme od svého zaměstnance automobil. Ve smlouvě je uvedeno, že společnost si bude hradit PHM, běžné opravy. Jak je to prosím se silniční daní? Společnost ji uhradí, přiznání bude podávat zaměstnanec, ale daňově uznatelný výdaj to u společnosti asi nebude, že? Může ovlivnit náklady u společnosti (PHM) nějak to, že zaměstnanec měl automobil dříve ve svém podnikání, které již ukončil a auto bylo na leasing (úvěr asi na nic vliv nemá)? 

Provozovatel versus majitel auta ve VTP a daňové souvislosti

ID26473 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ - plátce DPH - zakoupila automobil a uplatnila si DPH na vstupu. Ve VTP je jako majitel auta zapsaná OSVČ, jako provozovatel auta je ve VTP zapsaná jiná OSVČ (syn). Důvodem je fakt, že auto bude využívat ke svému podnikání nejen majitel vozidla (matka), ale bude ho využívat ke svému podnikání i syn. 1) SD má povinnost platit majitel vozidla. Pokud je ve VTP zapsán jiný provozovatel, mohou se dohodnout, kdo se k SD zaregistruje a zároveň ji bude platit s tím, že pro tohoto bude náklad daňově uznatelný? 2) Syn bude matce platit měsíčně nájemné v ceně obvyklé (určené dle cen komerčních půjčoven a počtu odježděných dnů). Pokud by se dohodli, že bude syn částečně zajišťovat opravy a údržbu, jak nejlépe vymezit jejich rozsah, aby pro něj byly výdaje daňové? Limitem za jednotlivou opravu, či max. měsíční částkou? 3) Pokud se budou o auto střídat, jakým způsobem určit do jaké míry budou pro každého doklady za nákup PHM daňově uznatelnými? Stačí ve smlouvě ustanovit, že předání auta bude probíhat vždy s plnou nádrží? Pak by byly dle našeho názoru doklady na nákup PHM u každého přesně ve výši spotřebovaných PHM.

Silniční daň

ID26312 | | Mgr. Václav Pikal

Podnikatel používá automobil ke své podnikatelské činnosti. Nicméně tento automobil nemá zařazen v obchodním majetku, neuplatňuje si v souvislosti s automobilem žádné náklady (PHM, opravy atd), ani cestovné. O automobilu vůbec neúčtuje (nemá ho žádným způsobem ve své evidenci). Musí platit silniční daň? 

Traktor - silniční daň

ID26147 | | Mgr. Václav Pikal

Podnikatel zakoupil traktor, ale neprovozuje ani zemědělskou ani lesnickou činnost, traktor zakoupil za účelem úklidu sněhu. Je i takový traktor od silniční daně osvobozen, přesněji řečeno - není předmětem daně podle § 2 zákona o silniční dani?

Silniční daň - auto registrované na Slovensku, používané k podnikání v ČR

ID25796 | | Mgr. Václav Pikal

OSVČ slovenské národnosti podnikající a platící daně v ČR využívá ke své podnikatelské činnosti automobil, který je registrovaný na Slovensku, má slovenskou poznávací značku. Kde by se měla platit silniční daň, na Slovensku nebo v Česku? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru