Otázky v kategorii: Silniční daň

počet otázek v kategorii: 377Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Silniční daň - osvobození od daně, dodatečné daňové přiznání

ID27702 | | Mgr. Václav Pikal

Jsem OSVČ, vedu daňovou evidenci. V roce 2017 jsem si koupil osobní automobil, který využívám výhradně pro svou ekonomickou činnost. Podle technického průkazu se jedná o kategorii vozidla M1, palivo BA+LPG. Vozidlo jsem v roce 2017 přihlásil k platbě silniční daně a silniční daň jsem platil, protože jsem nevěděl, že vozidlo s palivem LPG je od daně osvobozeno. Chci podat dodatečná daňová přiznání k silniční dani od roku 2017, protože mi vznikla jiná daňová povinnost (nižší). Jakým způsobem mám dodatečné daňová přiznání podat? Jaké řádky daňového přiznání mám opravit?

Automobil - silniční daň a odpisy

ID27805 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma koupila osobní auto do majetku firmy na konci roku (listopad, prosinec), jedná se o nákladní auto. Vyřídila TP v starém roce, ale jako plátce silniční daně se přihlásila až v novém roce. V starém roce nebude uplatňovat žádné daňové náklady na auto (PHM, dalniční známka, pojištění), až když bude plátce silniční daně? V kterém případě nemusí platit silniční daň, i když je auto v majetku firmy - např. (dlouhodobá nemoc? )A jak uplatňovat daňové odpisy?

Silniční daň

ID27612 | | Mgr. Václav Pikal

Česká firma, sídlo v ČR, si pronajímá dva vozy ze zahraničí od německé firmy - vlastníci vozů. Za tyto vozy platí měsíční pronájem. Těmito vozy jezdí zaměstnanci české firmy, výhradně v tuzemsku, PHM si dává firmy do nákladů. Jsme povinni v ČR platit za tyto vozy silniční daň?

Paušál na dopravu

ID27675 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. používá na základě smlouvy o výpůjčce osobní automobil fyzické osoby - jednatele. Fyzická osoba musí na dobu výpůjčky zaplatit silniční daň a zahrnout příjem ze smlouvy jako příjem podle § 9 ZDP? Společnost se může uplatnit paušál a dopravu a PHM evidovat nedaňově? Pakliže by výpůjčka netrvala celý měsíc, paušál se krátí, anebo se nedá použít? Netrvá-li výpůjčka kalendářní měsíc, ale "fiskální" měsíc, tj. např. od 15. do 15. - lze paušál uplatnit, nebo ne?

Silniční daň u vozidla nad 3,5t

ID27444 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem ojetých vozidel převážně nad 3,5 t. Společnost koupila 30. 10. vozidlo nad 3,5t, toto bylo v evidenci vozidel stejného dne přepsáno na společnost a současně tentýž den byly značky odevzdány do depozita. Dle § 8 (1) by v tomto případě měla vzniknout daňová povinnost za říjen již novému vlastníkovi, prodávající by hradil silniční daň naposledy za září. Bude to takto i v případě, že kupující současně ve stejném dni přepisu vozidla odevzdal značky do depozita? Musí naše s. r. o. uhradil silniční daň za 10/2020?

Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

ID27473 | | Mgr. Václav Pikal

Lze v DPFO uplatnit paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem dle § 24/odst. 2 písm. zt) i v měsíci, kdy OSVČ čerpala kompenzační bonus?

Silniční daň

ID27482 | | Mgr. Václav Pikal

OSVČ (truhlářství) pořídila v roce 2020 nový osobní automobil s hybridním pohonem (spalovací motor + elektromotor), který využívá k ekonomické činnosti. Je tento osobní automobil nějak osvobozen od silniční daně?

Silniční daň

ID27331 | | RNDr. Libor Fiala

V roce 2011, byla uhrazena silniční daň, ale nebyla v roce 2011 přeúčtována do nákladů. Můžeme odepsat silniční daň z roku 2011 jako daňový náklad v roce 2020?

Silniční daň občan N2 5,5 tuny

ID25314 | | Mgr. Václav Pikal

Klientka v únoru roku 2019 začala podnikat jako OSVČ, provádí výkopové práce. Koupila si menší bagr, který se na místo, kde jsou prováděny práce, musí převážet. Manžel občan koupil v roce 2014 nákladní automobil N2, 2 nápravy, 5990 kg, první registrace 12. 3. 1998. Nepodával přiznání k silniční dani, měl pouze toto auto. Měl manžel povinnost podat přiznání k silniční dani v letech 2014 - 2018? (Pokud by využil § 6 odst. 9 ZDP.) V roce 2019 toto auto bude používat manželka k převozu výše uvedeného bagru. Manžel se v roce 2019 zaregistroval k silniční dani a bude platit tuto daň již po celý rok. Je to tak v pořádku?

Paušál na dopravu - smlouva o výpůjčce

ID27349 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ (neplátce DPH) využívá ke svému podnikání automobil, který zakoupila ještě před začátkem podnikání jako soukromá osoba - občan. Vozidlo je používáno jak k ekonomickým, tak k soukromým účelům - ze svého soukromého účtu platí PHM. Vozidlo není zahrnuto v obchodním majetku. 1) Může OSVČ v tomto případě využít paušální výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč/měsíc? 2) Je povinnost, aby měla OSVČ uzavřenou se sebou (občanem) smlouvu o výpůjčce vozidla v případě využitého paušálu na dopravu? 3) Pokud je na TP uveden jako vlastník automobilu občan - kdo má povinnost podat přihlášku k silniční dani?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru