Program COVID - nájemné

ID27526 | | JUDr. Vlasta Víghová | Vytvořit záložku zpět Tisk

Je možné žádat o podporu COVID - nájemné v těchto následujících třech případech: 1. Pronajímatelem je fyzická osoba, otec nájemce, která pronajímá nemovitost synovi za účelem provozování hotelu, který byl nyní již několikrát nuceně uzavřen z důvodu nařízení vlády (opatření proti šíření viru covid-19). Nájemné nebylo ze strany otce nájemníkovi odpuštěno a bylo uhrazeno za všechny měsíce roku 2020. Je možné žádat o finanční podporu? 2. Pronajímatel, fyzická osoba dává do podnájmu část nemovitosti za účelem provozování restaurace, která nyní musela být také již několikrát uzavřena. Nájemcem je fyzická osoba, bratr pronajímatele. Podnájem nemovitosti byl také za všechny měsíce roku 2020 uhrazen. 3. Pronajímatelem je právnická osoba, která pronajímá nájemci movité věci - vybavení hotelu. Právnická osoba (pronajímatel) je společnost s ručením omezeným, kde jsou společníky ( i jednatelé) otec a matka nájemce - fyzické osoby. Lze žádat o podporu Covid-nájemné i v případě nájmu movitých věcí, nebo pouze nemovitosti? A jsou ve výše uvedených všech třech případech nájemních vztahů osoby blízké, což by bránilo podání žádosti o finanční podporu? V současné době se někteří dostávají do velice složité situace, kdy se např. u tohoto hotelu jedná o sezonní činnost, tudíž k datu 18. 12. 2020 nebyl ve stavu žádný zaměstnanec. Všichni se přijímají až před začátkem zimní sezony, cca v polovině prosince. Nyjí jim hrozí, že nebudou mít z tohoto důvodu nárok na podporu Covid-Gastro-uzavřené provozovny. Proto bychom potřebovali zjistit, zda alespoň nějakou podporu mohou získat. 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o doplnění jedné další situace, zda je možné žádat o podporu COVID - nájem, když je pronajímatelem fyzická osoba a nájemce je právnická osoba - s. r. o., a v této společnosti s ručením omezeným je společníkem i jednatelem osoba shodná s pronajímatelem? Jestliže dobře rozumím prvnímu odstavci ve Vaší odpovědi, (že ustanovení o osobách blízkých není aplikováno na orgány obchodních korporací), tak by toto nemuselo být překážkou získání podpory.

 


Znění odpovědi je zobrazeno jen přihlášenému uživateli.

Přístup ke znění odpovědi mají jen předplatitelé portálu www.otazkyodpovedi.cz

Objednejte si předplatné nebo se přihlaste a získejte tak přístup k databázi aktualizovaných odborných otázek a odpovědí od renomovaných autorů.


Diskuze (počet komentářů: 0)

zobrazit diskuzi přidat komentář

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru