Otázky v kategorii: Pracovní právo

počet otázek v kategorii: 3204Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pracovní smlouva jednatele

ID27934 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Může mít jednatel společnosti sjednánu se svojí společností dohodu o provedení práce na činnost, kterou firma vykonává (např. stavební firma uzavře s jednatelem DPP na zednické práce)?

Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené

ID27955 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně ukončí mateřskou dovolenou dne 15. 4. 2021. Poté má požádáno o čerpání nevyčerpané dovolené z roku 2020, a to v délce 15 pracovních dní, tj. do 6. 5. 2021. Následně chce čerpat od 7. 5. 2021 dovolenou v délce celého nároku, který ji vznikne v roce 2021. Její TPD je 40 h, rozvrh směn je pondělí až čtvrtek 8,5 h, pátek 6 h. Jakým způsobem se jí vypočítá nárok na rok 2021? Započítává se nárok na dovolenou i v letošním roce u těchto případů stejně jako v roce 2020? Pokud jí vznikne nárok např. 73 h, jakým způsobem si vyčerpají poslední hodiny, když jí nevyjdou do celého fondu pracovní doby určitý den? Mám na mysli, zda je možné v jednom dni čerpat např. 3 h dovolenou a zbytek už rodičovskou dovolenou? 

Pohřeb - placené volno

ID27993 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec přinesl potvrzení z pohřební služby, že se zúčastnil pohřbu svého strýce. Má na základě tohoto dokumentu nárok na placené volno, nebo nikoliv. Se strýcem nežil ve společné domácnosti, ale navštěvoval ho, když bylo třeba nakoupil.

Dovolená za rok 2021

ID27989 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně se 40hodinovou TPD (po-pá denní úvazek 8h) v roce v 2021 čerpá od 1. 1. do 2. 3. 2021 mateřskou dovolenou. Od 3. 3. do 18. 3. 2021 požádala o poskytnutí 12 dní dovolené z roku 2020 bezprostředně návazně na tuto mateřskou dovolenou. Dále žádá o čerpání dovolené za rok 2021, po zbytek roku bude poskytnuta rodičovská dovolená. Kolik hodin dovolené náleží za rok 2021? Od jakého data bude rodičovská dovolená? 

Sleva na dítě a studenta

ID27904 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Od kolika let může být dítě zaměstnáno, je hranicí 15 let? Může si rodič uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě a současně si dítě může uplatňovat slevu na studenta? 

Rodičovská dovolená v době od roku 2019 do roku 2021 a nárok na dovolenou

ID27902 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou dne 20. 5. 2018. Dítě se narodilo dne 24. 6. 2018. Mateřská dovolená skončila dne 1. 12. 2018. Nárok na dovolenou je u zaměstnavatele do konce roku 2020 určen na dobu 25 dnů (při pracovní době 40 hod. týdně). Z roku 2017 je zůstatek zaměstnankyně ve výši 1,5 dne (tzv. stará dovolená). Nárok na dovolenou v dané zaměstnankyně činí roce 2018 tedy činí 23 dne (nárok 25 dnů, 1.12.2018 konec MD, dne 2. 12. 2018 nástup na RD, tzn. odpracováno 11 měsíců = 11/12 z 25 dnů = 23 dny), celkem tedy nárok v roce 2018 i se starou dovolenou ve výši 24,5 dne. V roce 2018 vyčerpala 10 dnů řádné dovolené, zůstává k čerpání 14,5 dne. Mezi MD a RD zaměstnankyně na řádnou dovolenou nenastoupila, k čerpání RP (rodičovského příspěvku) došlo bezprostředně po skončení MD. Za dobu od 2. 12. 2018 do 31. 12. 2020 zameškala celkem 544 pracovních dnů. 1/12 výměry dovolené (25 dnů) činí 2,08 dne. Za prvních 100 zmeškaných dnů byla dovolená krácena o 1/12 (2 dny), zůstává k čerpání 12,5 dne, zameškaných dnů zbývá 444. Za každých dalších zameškaných 21 dnů se dovolená krátí o 1/12 (2,08 dne = zaokrouhleně o 2 dny) 444/21 = 21,14 (zaokrouhleně 21) 21 × 2 = 43 dny. Můžeme tedy krátit o 43 dny. Ke konci roku 2020 tedy nezbude žádný nárok na dovolenou = vše je pokráceno. Od roku 2021 došlo k novele - zaměstnankyně má nárok na řádnou dovolenou za 20 týdnů rodičovské dovolené. Rodičovskou dovolenou bude čerpat do konce roku 2021. Zaměstnavatel upravil celozávodně nárok na dovolenou v čerpání 4 týdnů (= 160 hodin) pro rok 2021. Bude mít tedy zaměstnankyně nárok na dovolenou za rok 2021 ve výši 62 hodin?

Zaměstnanec vyslaný na montáž

ID27766 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnanec je vyslaný na montáž v době 6:00-18:00. Dle § 88 zákoníku práce zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytl nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Je při delší pracovní směně více přestávek na jídlo a oddych? V jakých intervalech a jak dlouhé mají být přestávky? 

Stravenkový paušál a dohoda o provedení práce

ID27763 | | Ing. Ivana Pilařová

V zákoně o daních z příjmů je uvedena podmínka uznatelnosti příspěvku na stravování do nákladů zaměstnavatele: přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny alespoň 3 hodiny. Chápeme to dobře, že v případě DPP, kdy předem nestanovujeme rozvrh - směnu (zaměstnanec pracuje různou dobu dle potřeb zaměstnavatele) by nebyl poskytnutý příspěvek na stravování (stravenka nebo stravenkový paušál) daňově uznatelný u zaměstnavatele, i kdyby zaměstnanec na DPP odpracoval v daný den více než 3 hodiny? 

Vrácení odstupného

ID27776 | | JUDr. Petr Bukovjan

V roce 2018 jsme zrušili místo „účetní" zaměstnankyni na RD. S jejím návratem 18. 8. 2020 (po 3 letech věku dítěte) jsme spojili odstupné 7 mezd.  Od září 2019 ale začala zaměstnankyně spolupracovat na DPP na zcela jiné pozici. V lednu 2020 podepsala dohodu o odchodu z HPP účetní. Od 1. března 2020 jsme s ní DPP změnili na DPČ. V dubnu 2020 jí bylo vyplaceno 7 mezd za zrušené místo. Spolupracuje s námi nadále. Myslíte, že by měla odstupné vrátit?

Doplnění dotazu:

  • 1. 3. 2020  měníme DPP na DPČ zaměstnankyně na její žádost – nikdy nepřekročena minimální mzda
  • záznam v SAPu  - 1. 4. vyplaceno 7 mezd
  • 30. 4. 2020 nástup do zaměstnání (byť RD končí až 18. 8. 2020) výpověď s nárokem na 7 mezd v rámci optimalizace
  • 1. 5. 2020 výstup

Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)

ID27953 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec nám lživě udal místo pobytu své dovolené a odcestoval do Egypta, což jsme zjistili až v průběhu jeho pobytu v zahraničí. Dovolenou má schválenou pouze do 16. 2 2021. Dne 17. 2. 2021 by měl normálně nastoupit do práce, ale dle nařízení vlády ze dne 15. 2. 2021, odstavec 15 (poznámka redakce: jde o ochranné opatření MZDR ČR čj.: MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN, čl. I bod 15), jej jako zaměstnavatel nesmíme vpustit na pracoviště. Došlo zde jednoznačně k chybě na straně zaměstnance, odcestoval do rizikové země, ačkoliv věděl, že bude muset následně do karantény a nepožádal tak o delší dovolenou. Na pracoviště může být vpuštěn až po prokázání se negativním testem, takže předpokládám, že půjde o 5 dnů + dva dny na test. Jakým způsobem mi doporučujete řešit těchto 7 dnů jeho nepřítomnosti v práci, pokud mu lékař nepředepíše karanténu a DPN? Dívala jsem se na překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Takové překážky zde nejsou nikde uvedeny. Mohu mu nařídit dovolenou? Popř. jaké jiné řešení v tomto případě vidíte?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru