Otázky v kategorii: Pracovní právo

počet otázek v kategorii: 3001Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Minimální mzda a mzdový výměr

ID25260 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec má mzdový výměr při plném úvazku např. na 14 000 Kč. K tomu dostává pohyblivou složku mzdy v podobě bonusu. Vždy dosáhne minimální mzdy včetně bonusu stanovené pro letošní rok, tedy 14 600 Kč. Je to v pořádku? Není v rozporu, že nemá ve mzdovém výměru 14 600 (dostává např. 14 000 Kč + 600 Kč odměna)?

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

ID25248 | | JUDr. Marcela Smutná

Je možné se zaměstnancem, s nímž máme uzavřenou dohodu o provedení práce na úklidovou činnost, po naplnění 300 hodin sjednat návazně dohodu o pracovní činnosti na stejnou činnost?

Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020

ID25246 | | JUDr. Marcela Smutná

Musí být u dohody o provedení práce v r. 2020 výše mzdy stanovena minimálně ve výši zaručené mzdy, nebo zde stačí dodržet pouze výši minimální mzdy? 

Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)

ID25280 | | JUDr. Petr Bukovjan

Navazuji na dotaz ID: 25267 | DAUCID: 24436. Naše organizace vyplatila zaměstnanci tříměsíční odstupné namísto dvouměsíčního. Na chybu organizace přišla při závěrečné kontrole mzdových prostředků. Bývalý zaměstnanec byl vyzván k vrácení přeplatku, ale bohužel peníze nevrátil. Jak má organizace v tomto případě dál postupovat? K přeplacení odstupného došlo jednoznačně chybou zaměstnance, který odstupné posílal (zaměstnanci bylo sděleno, že dostane 3měsíční odstupné a bylo tak i vypočítáno a posláno a až s odstupem se přišlo na to, že to bylo chybně).

Krácení dovolené dlouhodobě nemocnému zaměstnanci

ID25286 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnankyně uzavřela pracovní smlouvu k 31. 1. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2019. Zkušební doba byla sjednána v délce 3 měsíce. Byl jí předepsán nárok dovolené na 11 měsíců poměru tedy 18,5 dne. Zaměstnankyně řádně odpracovala všechny pracovní dny v rozmezí od 31. 1. do 4. 3. 2019 (tedy 23 dní). Od 5. 3. do 31. 12. byla soustavně nemocná. K 31. 12. 2019 jí rovněž skončila pracovní smlouva, kterou dále neobnovuje. V jaké výši má skutečný nárok na dovolenou?

Dovolená

ID25258 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je správně stanoven nárok na dovolenou u těchto zaměstnanců? 1) pracuje 20 hodin týdně - PO, ÚT každý den 4 hodiny, ST 0 hodin, ČT 8 hodin, PÁ 4 hodiny = nárok na dovolenou 10 dnů za kalendářní rok 2) pracuje 20 hodin týdně - PO, ÚT 0 hodin, ST a ČT každý den 8 hodin, PÁ 4 hodiny = nárok na dovolenou 10 dnů za kalendářní rok. Zaměstnavatel poskytuje 20 dnů dovolené za kalendářní rok. 

Chybně vyplacené odstupné

ID25267 | | JUDr. Petr Bukovjan

K 31. 8. 2019 v naší organizaci skončil zaměstnanec a odcházel z odstupným. Bohužel jsme mu chybně vyplatili 3 měsíční odstupné, i když měl podle zákoníku práce nárok pouze na 2 měsíční. Přišli jsme na to na konci prosince a v našem účetnictví jsme si to opravili. Teď ale nevíme, jaké kroky máme směrem k bývalému zaměstnanci podniknout, aby nám navíc vyplacené peníze vrátil, je-li to vůbec možné. Jsme příspěvková organizace. 

Výpovědní doba/nárok na dovolenou

ID25214 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec byl odvolán z pracovního místa vedoucího zaměstnance, zároveň mu zaměstnavatel oznámil, že pro něj dále nemá vhodnou práci odpovídající zejména jeho kvalifikaci. Takže po dobu výpovědní doby, která bude dle smlouvy trvat 9 měsíců, mu bude plynout náhrada mzdy (překážky ze strany zaměstnavatele). Výpověď z pracovního poměru byla předána (oboustranně podepsána) 3. 12. 2019, překážky ze strany zaměstnavatele od 4. 12. 2019 do 30. 9. 2020. Bude mít nárok na dovolenou po dobu výpovědní doby 1-9/2020 a případně kolik dnů? Nárok ve firmě je 25 dnů/rok dovolené.

Příplatek za vedení pro ředitele

ID25196 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.

Odstupné

ID25203 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec dostane od zaměstnavatele výpověď dle § 52 písm. c) ZP. Dle § 67 odst. 1 písm. c) ZP náleží zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku, jelikož daný zaměstnanec odpracoval u zaměstnavatele 15 let. Nicméně u zaměstnavatele působí odborový orgán a byla sjednána kolektivní smlouva, na základě které má daný zaměstnanec nárok na odstupné ve výši pětinásobku jeho průměrného výdělku. Podléhá toto odstupné nebo některá jeho část odvodům na sociální a zdravotní pojištění?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru