Otázky v kategorii: Pracovní právo

počet otázek v kategorii: 3110Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odstupné

ID26790 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec zruší pracovní poměr dle § 56 odst. 1b. V době zrušení je zaměstnán u zaměstnavatele 11 měsíců. Náleží mu při zrušení náhrada ve výši průměrného výdělku, který odpovídá délce výpovědní doby (zpravidla 2 měsíce). Náleží mu i odstupné ve výši 1 měsíce z důvodu toho, že u zaměstnavatele pracoval do 1 roku?

Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti

ID26785 | | JUDr. Petr Bukovjan

Z důvodu nařízení vlády a situace, která nastala v březnu z důvodu Covid-19, se naše družstvo uzavřelo od 16. 3. 2020. Jsme družstvo, které z tohoto omezení ubyly zakázky a zaměstnanci čerpají částečnou nezaměstnanost. Do zaměstnání se chodí dle zakázek. Ale je tady část zaměstnanců, pro které práce nebyla, nebo v omezeném množství. A z toho důvodu, má část zaměstnanců neodpracováno více jak 100 pracovních dnů. Máme dovolenou z tohoto důvodu krátit o poměrnou část nebo nato máme nahlížet jako na náhradu, a nekrátit? Částečnou nezaměstnanost vyplácíme 60 % z průměru.

Učitel v karanténě

ID26760 | | JUDr. Marcela Smutná

Z jakého právního předpisu vychází tato možnost: "Učitel v karanténě jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (Manuál MŠMT)." Takto to vypadá, že jsou dvě možnosti placení karantény. Po dohodě s ředitelem 100 % platu nebo při nedohodě pak dle zákoníku práce (60% jako neschopenka). Učiteli v naší škole byla KHS nařízena karanténa a druhý den přišlo do datové schránky z OSSZ potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti z důvodu karantény pro tohoto zaměstnace. Jakým postupem lze tedy docílit využití možnosti být v karanténě a pracovat z jiného místa a být placen 100 %?

Změna harmonogramu směn

ID26781 | | JUDr. Petr Bukovjan

Lze po předchozím souhlasu (dohodě) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem měnit v průběhu měsíce plánované (harmonogram) směny jen ústně? 

Odměna jednatele při čerpání dovolené

ID26717 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Pokud jednatel, který dostává odměnu za výkon funkce ve výši 100 000 Kč, měsíčně čerpá dle smlouvy o výkonu funkce dovolenou, přepočítává se tato dovolená průměrným hodinovým výdělkem, anebo dostane odměnu ve výši 100 000 Kč nezávisle na tom, zda čerpá dovolenou, či nikoliv?

Krácení dovolené

ID26738 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnankyně má 8 dnů dovolené z roku 2019. V lednu odpracovala 24 dnů + vyčerpala 2 dny dovolené a od 31. 1. 2020 je nemocná. Od října půjde na mateřskou dovolenou. Jaký bude mít nárok na dovolenou za rok 2020? Lze krátit dovolenou za dobu nemoci i z roku 2019? 

Pracovní činnost pro s. r. o.

ID26607 | | Ing. Jiří Vychopeň

Mala rodinná společnost provozuje prodej nábytkového kování. Oba společníci jsou v důchodu, prodejnu mají ve svém domě. Mají oficiální pracovní dobu, ale než živobytí je to láska k celoživotní práci. Nyní řešíme, že stále dobíhá systém pracovní doba, minimální mzda, odvody OSSZ , VZP, daň, Podíl na zisku nula, protože to není supermarket. Lze pro společnost vykonávat práci " v pracovním poměru = prodejní doba = skutečný výkon práce v prodejně" nebo lze jako společník pracovat bez pracovní smlouvy, bez mzdy, bez povinných odvodů zaměstnance?

Výpočet dovolené v roce 2021

ID26624 | | JUDr. Marcela Smutná

Žádáme o stanovisko k výpočtu nároku na dovolenou v roce 2021 při zameškané době (dle § 216 zákoníku práce) delší než dvacetinásobek stanovené týdenní pracovní doby. Jedná se nám o skutečnost, zda se do propočtu nároku na dovolenou zahrnují pouze celé násobky odpracované stanovené týdenní pracovní doby (jako u poměrné části dovolené) nebo se počítá i desetinnými místy. Příklad: Pracovní poměr trvající celý kalendářní rok, stanovená týdenní pracovní doba (TPD) 40 hodin: • Odpracováno 1232 hodin • Dočasná pracovní neschopnost od ledna do května 2021 - celkem 856 hodin • Výpočet: Počet hodin dovolené = (odpracovaná doba + 800 hod. překážek)/TPD x TPD/52 x výměra dovolené • tj.: (1232 + 800)/40 x 40/52 x 5 = 50,8 x 40/52 x 5 Použije se při výpočtu CELÝ násobek odpracované stanovené TPD, jako v případě výpočtu poměrné části dovolené (tedy 50, výpočet uvedený pod písm. a)) nebo včetně desetinného místa (tedy 50,8)? a. (1232+ 800)/40 = 50,8, tj 50 celých TPD počet hodin dovolené = 40/52 x 50 x 5 = 192,30 b. (1232+ 800)/40 = 50,8 počet hodin dovolené = 40/52 x 50,8 x 5= 195,38. 

Pracovní smlouva zaměstnance

ID26636 | | JUDr. Marcela Smutná

Jsme s. r. o. máme 5 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Nyní jsme získali zakázku v Německu, dlouhodobější realizace. Není to záležitost dne nebo týdne. Jedná se o dva měsíce. Firma tyto zaměstnance vyšle do Německa. V současné době mají standardní pracovní smlouvu (samozřejmě jsme čerpali z dostupnosti internetu, takže žádná specifika).

1) Jak by měla vypadat pracovní smlouva, co je potřeba do ní zahrnout, aby zaměstnanci mohli být vysláni do Německa na tyto práce? Víme, že budeme muset požádat o výpomoc při realizaci zakázky zhruba 3 osoby, které nejsou našimi zaměstnanci, jsou to brigádníci. Nechceme je zaměstnávat na tak krátkou dobu ( příhlašování a odhlašování). Jedním z pracujících bude i jednatel společnosti, může mít normální pracovní smlouvu nebo je potřeba ke smlouvě o výkonu funkce jednatele uzavřít smlouvu pracovní na výkon práce ( přesná specifikace).

2) Je možné to vyřešit na DPP? Nebo nějaká smlouva o díl?

3) Má osoba, která je na DPP také nárok na cestovní náhrady (stravné v EU)?

4) Pokud by firmě pomáhal i OSVČ, vystaví fakturu za práci v Německu, jak dlouho pro mne může tuto činnost vykonávat, aby se na to nepohlíželo jako na Schwarz systém? 

Mlčenlivost účetní

ID26596 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může účetní informovat společníka společnosti o hrozících daňových problémech společnosti nebo tím poruší mlčenlivost vyplývající ze zákonů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru