Otázky v kategorii: Pracovní právo

počet otázek v kategorii: 2958Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zaručená mzda

ID24814 | | JUDr. Marcela Smutná

V dotazu ze dne 22. 11. 2016 DAUC ID 17255 je v odpovědi JUDr. Marcely Smutné uvedeno, že aby bylo osobní ohodnocení součástí min. zaručené mzdy, musí být stanoveno jako nárokové. V dotaze ze dne 3. 5. 2019 ID 23269 JUDr. Marcela Smutná odpovídá na podobný dotaz, ve kterém uvádí, že "Jiné složky mzdy, například prémie nebo odměny, se do mzdy zahrnují." Zde již není podmínkou, že např. prémie musejí být stanoveny jako nárokové, aby byly zahrnuty do min. zaručené mzdy.

Došlo za tuto dobu k nějakému výroku soudu či změnily se postupy, že dnes jakékoli odměny, prémie, osobní ohodnocení automaticky jsou započítávány do min. zaručené mzdy? Domnívali jsme se, že do zaručené mzdy spadají pouze nárokové složky mzdy.

Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna

ID24838 | | JUDr. Petr Bukovjan

Je možné zaměstnanci zaměstnanému na dohodu o provedení práce vyplatit mimořádnou nenárokovou odměnu? (např. z důvodu dobrých výsledků a udržení dohodářů ve firmě). Bude tato odměna mít stejný daňový režim jako standardní sjednaná odměna z DPP? Pokud ve stávající písemné smlouvě - DPP není o takové mimořádné odměně žádné ustanovení, je třeba písemně uzavřít nějaký dodatek?

Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy

ID24846 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma si zřídila prokuru na zastupování ve vedení firmy, prokurista je také řádně zapsán v obchodním rejstříku. Prokurista pobírá mzdu za tuto činnost a firma se při odměňování řídí zdaňováním obdobným jako u zaměstnance (sociální, zdravotní, daň), avšak neuplatňuje na takového prokuristu minimální zaručenou mzdu nápodobně jako u jednatele. Pracuje např. za 15 000 Kč hrubého. Jakou smlouvu by správně měl mít prokurista? Je tento postup s nereskepektováním výše zaručené mzdy v pořádku? Pokud by byl zaměstnán i společník (který není jednatelem), protože firmě vypomáhá s řízením firmy, tak se na něho také nevztahuje výše zaručených mezd? A jaký typ smluvní typ je u společníka vhodný - např. smlouva příkazní nebo smlouva o výkonu funkce společníka? Nebo dát je lepší dát tomuto společníkovi prokuru a zdaňovat ho dle výše zmíněného dotazu na prokuristu?

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

ID24844 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců, můžeme postupovat dle níže uvedeného rozpisu směn? Jedná se o obchod - otevírací doba je od 6.00 – 18.00 hod., 7 dní v týdnu. Zaměstnanci mají rozvrženou pracovní dobu nerovnoměrně – dlouhý a krátký týden: dlouhý týden: 06.00 – 18.00 hod., 11,5 hod., 0,5 hod. neplacená přestávka – PO, ÚT, PÁ, SO, NE; krátký týden: 06.00 – 18.00 hod., 11,5 hod., 0,5 hod., neplacená přestávka – ST, ČT. Vyrovnávací období je stanoveno na 26 týdnů. Smíme naplánovat rozpis směn i tak, že nebude směna přerušena (obchod se nebude na 0,5 hod. zavírat) a zaměstnancům proplatíme 12 hod., budou mít tedy 0,5 hod. placenou přestávku?

Dohoda o provedení práce - slovenský student do 10 000 Kč

ID24810 | | Josef Rajdl

Česká firma chce zaměstnávat na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč ve své provozovně v ČR prezenční studenty VŠ, kteří jsou však občané Slovenska a po celý rok tu studují. Řídí se DPP českými předpisy (Tzn. pokud slovenský student podepíše prohlášení a uplatní si slevu na poplatníka, je daň 0 Kč, dohoda nepodléhá ZP SP, + je tam povinnost na ÚP - to vím)? Pokud by takovýto student přestal studovat nebo byl studentem dálkovým, musí pro českou firmu obstarat kartu A1, aby bylo zřejmé, jestli může být DPP posuzována dle českých předpisů? Pokud by dohoda byla posuzována dle Slovenských předpisů, tak to znamená, že se firma musí registrovat na příslušné úřady na Slovensku, a tam odvádět pojistné (SP a ZP) a daň z příjmu „brigádníka“ dle tamních zákonů.

Pracovnělékařská prohlídka

ID24806 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec s pružným rozvržením pracovní doby (základní pracovní doba je 8:00 až 13:00 hod., volitelná pracovní doba je 6:00 až 8:00 hod. + 13:00 až 18:00 hod.) je vyslán na periodickou pracovnělékařskou prohlídku. V tento den nastoupí směnu v 6:30 hod. a od 7:15 do 8:15 hod. absolvuje prohlídku u našeho smluvního lékaře. Vzniká za dobu strávenou na pracovnělékařské prohlídce, která spadá do volitelné části pracovní doby (7:15 - 8:00 hod.) překážka v práci s náhradou mzdy?

Rodičovská do 4 let věku dítěte

ID24794 | | Josef Rajdl

Pokud zaměstnankyně požádá zaměstnavatele, aby ji nechal na rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte a on ji vyhoví, jedná se stále pro zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, kdy vykazuje na OSSZ a zdravotní pojišťovnu v přehledech odvod 0 Kč? 

Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské

ID24823 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je zaměstnavatel povinen vyplácet např. příspěvek na penzijní připojištění, multisportkartu či vánoční dárek pro zaměstnance také zaměstnancům, kteří v daný měsíc nic neodpracují z důvodu dlouhodobé nemocenské, mateřské či rodičovské dovolené? Je to považováno za diskriminaci v každé situaci? Existuje nějaká možnost vyjmutí vyplácení benefitů při zmíněných absencích a lze vázat tyto benefity pouze na výkon práce? 

Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem

ID24785 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost zamýšlí umožnit zaměstnancům samostatně výběr a nákup ochranné pracovní pomůcky - obuv. Cílem je umožnit jim výběr kvalitnější i dražší obuvi než jakou standardně zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnanec přinese účtenku za nákup, společnost mu ji zcela uhradí. V tomto případě jsme názoru, že pro společnost se jedná o daňově uznatelný náklad a zároveň má plný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Protože je společnost ochotna financovat obuv pouze do určitého limitu, zamýšlí o rozdíl mezi skutečnou cenou obuvi a stanoveným limitem snížit zaměstnanci variabilní složku mzdy. Systém chce popsat v rámci vnitropodnikových směrnic. Je tento postup zákonný nebo mu brání pracovněprávní předpisy?

Platba vysoké školy zaměstnanci

ID24802 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnavatel hradí zaměstnanci (zároveň jedinému jednateli společnosti) 100% nákladů na studium vysoké školy, obor nesouvisí s předmětem podnikání. Pro zaměstnavatele je to nedaňový náklad v plné výši? U zaměstnance je tento příspěvek nutno přidanit k výplatě a odvést daň, sociální i zdravotní pojištění? V případě že ano a částka byla uhrazena zaměstnavatelem najednou, tj. jednou platbou na roční období (ne měsíčně), musí toto zaměstnanec přidanit najednou v měsíci kdy byl tento příspěvek uhrazen či je možné postupně, tj. ve výplatách měsíčně připadajících na uhrazené období)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru