Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 575Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Údržba plastových oken v panelovém domě

ID26538 | | Ing. Kateřina Kurková

BD instalovalo v domě plastová okna v r. 2004 a do r. 2011 je neudržovalo. Servis prováděn nebyl. V r. 2013 vzniklo ze zákona SVJ a podle Prohlášení vlastníka jsou okna společným majetkem. Okna jsou v dobrém stavu a výbor tedy dosud o servisu neuvažoval. Vlastníci si pravděpodobně křídla oken udržují sami. Životnost oken je 15 - 20 let. - musí se okna po době životnosti měnit nebo, je-li jejich stav dobrý, mohou se jen dál udržovat - jak často by měl být prováděn servis oken (předpokládáme správně, že tato povinnost je uložena správci domu se zodpovědností výboru SVJ) - je možné, aby výbor rozhodl o tom, že údržba oken bude dána do povinností uživatele jednotky, tedy vlastníkovi nebo toto musí rozhodnout Shromáždění? 

COVID nájemné

ID26495 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ si pronajímá taneční sál od Domu dětí a mládeže Hlavního města Prahy. Spadá majetek Hlavního města Prahy pod státní majetek? Tím pádem je potřeba za období 4-6/2020 zaplatit 80 % nájemného a 80 % dostane OSVČ jako podporu z programu Covid nájemné?

Antivirus C a statutární orgán

ID26450 | | Ing. Marta Ženíšková

V případě, že statutární orgán má uzavřenou pracovní smlouvu, kterou podepsala na obou stranách jedna a tatáž osoba nebylo možné program Antivirus A a B využít, je tomu tak i v případě programu Antivirus C? Pokud by měl jednatel uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, tak snížení pojistného na něho také neplatí?

EET po koronaviru

ID26454 | | Ing. Ivana Pilařová

Manžel je fyzická osoba podnikající - vedení daňové evidence. Je řemeslník a měl být přihlášený k EET od 1. května. Z důvodu koronového období byly nějaké změny a pochopili jsme, že od 1. května být přihlášeny nemusíme. Nyní k tomuto nemohu najít žádné informace. Jak to nyní prosím je?

EET při platbě kartou u prodeje zboží

ID26410 | | Ing. Petra Konderlová

JSem FO vedoucí DE a zabývající se prodejem v kamenném obchodě. Měli jsme prodej pouze v hotovosti, což jde přes evidenci EET. Nyní začínáme prodávat i přes terminál platebních karet. Je povinnost i tyto tržby (platba kartou) evidovat v EET dle § 5 písm. b) zákona o EET?

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

ANTIVIRUS C

ID26364 | | Ing. Martin Děrgel

Naše dceřiná firma do 50 zaměstnanců si bude žádat o antivirus v režimu C. Mimo jiné má statutárního ředitele, který má sepsánu smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele, měsíční odměna 100 000 Kč a pak další čtyři "statutáry" se smlouvou o výkonu funkce, také měsíční odměna 5 000 Kč. Můžeme si snížit vyměřovací základ o 4 x 5 000 Kč a o 52 253 Kč, nebo se to na tento typ pracovního poměru nevztahuje? 

Pronájem - vyúčtování služeb

ID26337 | | Ing. Jan Ployer

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Antivirus C - soukromý lékař

ID26378 | | Ing. Marta Ženíšková

Nárok na prominutí sociálního pojistného u Antiviru C nemá poskytovatel zdravotních služeb...viz pokyny MPSV. Mám klienty soukromé lékaře, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale neví, co je to "podle zvláštního právního předpisu má nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky.." Kde najdu podrobnější vysvětlení? Nárok nemá žádný poskytovatel zdravotních služeb se smlouvou s pojišťovnou?

Podíly na zisku a program Antivirus

ID26292 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud by si společník chtěl vyplatit v letošním roce podíly na zisku za minulé roky, bude mít nárok na dotaci z programu Antivirus B a C?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru