Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 551Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

EET - v hotovosti jen výdajové pokladní doklady

ID25848 | | Ing. Ivana Pilařová

Musí firma zavádět EET, pokud má jen výdajové pokladní doklady v hotovosti, jinak na výrobky se vystavují faktury? Tedy - firma má pokladnu, kam se vybírají peníze z účtu na pokladní výdajové doklady (jako jsou např.: nafta do firemního auta, různé režijní doklady).

EET a příjem za prodej hmotného majetku u živnostníka před začátkem povinnosti evidovat od 1.5.2020 platby v hotovosti

ID25748 | | Ing. Jiří Nigrin

Živnostník provozující jen přepravu materiálu § 7 a jiných surovin prodá nyní hmotný majetek v hotovosti, Musí tuto tržbu již nyní zaevidovat EET, když se dle své činnosti má povinnost začít evidovat až k 1. 5. 2020? 

Hotovostní příjem v EET

ID25789 | | Ing. Ivana Pilařová

Majitel firmy Nakup s.r.o. někdy zamění platební kartu služební a soukromou. Modelová situace, majitel si koupí do svého auta PHM , zaplatí služební kartou. Při dohledání v současném systému doklad zaúčtujeme jako výdej nesouvisející na účet 395. Následně majitel dlužnou částku vloží do pokladny. V systému EET se může jednat o "hotovostní příjem". Ale současně nejde o tržbu k evidenci do příjmů společnosti, ale o vyrovnání pohledávky mimo náklady a výnosy, vyrovnání účtu 395. Hlášením do EET zavedeme " tržbu", která tržbou není. Je tedy správné, že takováto platba nepodléhá evidenci EET?

Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců

ID25637 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsem zaměstnavatelem více než 50 % osob se zdravotním postižením za rok 2019 (po celý rok, uzavřena dohoda s Úřadem práce). Pro stanovení výše limitu, který mohu poskytnout odběratelům výrobků (náhr. plnění) pro rok 2020 provedu výpočet ročního přepočteného stavu zaměstnanců OZP. Započítám při výpočtu svého limitu osoby ve třetím stupni invalidity 3krát? 

EET u zprostředkování prodeje auta - autobazar

ID25623 | | Ing. Jiří Nigrin

Autobazar (plátce DPH) prodá na základě smlouvy o zprostředkování prodeje automobil majitele A novému majiteli B. Prodej bude uskutečněn na místě autobazaru. Faktura vystavena dodavatel A a odběratel B. Autobazar vystaví pouze fakturu na zprostředkování daného prodeje. Faktura je zaplacena v hotovosti, kde peníze za majitele A inkasuje zprostředkovatel na základě příjmového dokladu a následně pak vyplatí peníze dodavateli A. Příjmový doklad, který vystaví zprostředkovatel na příjem v hotovosti za dodavatele A bude podléhat režimu EET? V případě že ano, tak nebude přímá vazba na přiznání k DPH, protože zprostředkovatel prodeje tento prodej do svého přiznání k DPH neuvádí. Nebo se EET režim nevztahuje na tento případ a neměla by se účtenka zasílat na EET? 

Doplnění ID 24638 - EET hostinská činnost

ID25567 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud tedy provozuje OSVČ kulturní akce - zábavy, které jsou zařazeny pod volnou živnost a zároveň nabízí občerstvení na baru, tak jak je zvykem na plesech, diskotékách atd. Pak tedy musí mít OSVČ obě živnosti zapsány živnostenským úřadem? Jak tedy živnost volnou, tak tedy živnost řemeslnou, je to tak? A jak je to pak s přiznáním k DPFO, pokud OSVČ uplatňuje paušální výdaje - na živnost volnou je výše 60 % a na živnost řemeslnou - hostinskou činnost je 80 %? Musí mít OSVČ rozděleny pro přiznání příjmy z baru - prodej alka, nealka, drobného občerstvení jako jsou lupínky, chipsy atd. - zařadí mezi řemeslnou - hostinskou činnost? Jedná se opravdu o hostinskou činnost pokud nic sama nevaří? A prodej vstupenek včetně šatny musí zařadit pod paušál 60 %? Jak se toto řeší, resp. lze dát do jedné skupiny paušálu 60 % nebo 80 % všechny příjmy OSVČ? Já osobě bych to zahrnula všechno pod paušál 60 % neboť OSVČ pořádá kulturní akce jako hlavní náplň činnosti a prodej pochutin, resp. nápojů je k tomu pouze doplňkový ačkoliv vyšší příjmy jsou samozřejmě z prodeje nápojů a drobného občerstvení.

Provize vyplacená podnikateli bez živnostenského listu

ID25560 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zjistili jsme, že náš obchodní partner, kterému vyplácíme provize za zprostředkování prodeje našich výrobků, nemá živnostenské oprávnění. Jeho činnost není nahodilá, ale dělá ji pravidelně, předpokládáme tedy, že by živnostenské oprávnění mít měl. Neplynou z toho pro nás nějaké sankce? Jsme povinni si ověřovat, že náš obchodní partner má pro podnikání potřebná povolení?

EET - spolupracující osoby

ID25534 | | Ing. Petra Konderlová

Pochopila jsem dobře změnu v EET - že podnikatel, který nemá spolupracující osobu, jako třeba manželku, a nemá žádné zaměstnance, nemusí mít EET? Jedá se mi o tuto změnu: Též se nově (od 1. 11. 2019) nemusí evidovat následující činnosti: Tržby poplatníka daně z příjmu fyz. osob, který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v předchozím bodě (ZTP/P)?

Doplnění dotazu: Vzhledem k EET - je člověk, kterého máme na smlouvu o provedení práce, brán jako náš zaměstnanec? 

EET ve školství

ID25487 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i v rámci doplňkové činnosti např. ubytování, stravování pronájmy atd. Také jsme plátci DPH. Bude se nás týkat také EET? Na nějakém školení, kde byla naše paní účetní, říkali, že se to škol týkat nebude, ale nejsme si jistí. Většina plateb probíhá bezhotovostně, ale přesto někdo uhradí za stravu v hotovosti, nebo při pronájmu tělocvičny jsou některé platby v hotovosti, stejně tak u ubytování osob. Jaké je správné řešení?

EET - prodej na předváděcí akci

ID25521 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost vlastní jeden certifikát pro účely EET. Na základě tohoto certifikátu vystavuje stvrzenky pro platby v hotovosti přijaté v sídle společnosti. Společnost však bude prodávat své výrobky také na předváděcí akci, která se bude konat mimo prostory sídla společnosti. Potřebuje pro tyto účely ještě další certifikát EET nebo může pro použít certifikát stávající?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru