Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 569Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

Pronájem - vyúčtování služeb

ID26337 | | Ing. Jan Ployer

Nájemník uzavřel smlouvu o nájmu, kde má domluveno vyúčtování záloh na služby (otop, voda, elektřina, atd). Ve smlouvě je dané vyúčtování služeb 1x za rok. Nyní pronajímatel chce uhradit po nájemníkovi tyto položky: 1. dlouhodobá záloha na opravy, 2. pojištění domu, 3. poplatek za správu, 4. komíny Je možné tyto položky na nájemníka přeúčtovávat? Jaké položky smí pronajímatel extra zahrnout do výdajů na zálohy služeb – je uveden někde seznam v zákoně? Na vyúčtování služeb se smluvně dohodli 1x za rok a ve vyúčtování figuruje dlouhodobá záloha na opravy – je toto možné? Kdo má přesně platit pojištění domu – pronajímatel nebo nájemce?

Antivirus C - soukromý lékař

ID26378 | | Ing. Marta Ženíšková

Nárok na prominutí sociálního pojistného u Antiviru C nemá poskytovatel zdravotních služeb...viz pokyny MPSV. Mám klienty soukromé lékaře, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, ale neví, co je to "podle zvláštního právního předpisu má nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky.." Kde najdu podrobnější vysvětlení? Nárok nemá žádný poskytovatel zdravotních služeb se smlouvou s pojišťovnou?

Podíly na zisku a program Antivirus

ID26292 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud by si společník chtěl vyplatit v letošním roce podíly na zisku za minulé roky, bude mít nárok na dotaci z programu Antivirus B a C?

EET - úhrada pokuty od nájemce

ID26293 | | Ing. Martin Děrgel

V rámci naší ekonomické činnosti poskytujeme finanční i operativní leasing osobních vozidel. V praxi se stává, že když řidič zapůjčeného vozidla způsobí dopravní přestupek, je pak následně správním orgánem předepsán k úhradě vlastníkovi vozidla, kterým je naše společnost. Přestupek správnímu orgánu uhradíme a současně jej ve stejné výši vymáháme po viníkovi, který dopravní přestupek způsobil. Transakci účtujeme rozvahově, tj. vznik závazku uhradit pokutu se účtuje rovnou proti vzniku pohledávky za viníkem. Viník (nájemce) uhradí naši pohledávku v hotovosti. Jedná se v případě hotovostní úhrady této pohledávky o rozhodný příjem, který jsme povinni evidovat jako transakci přes systém EET?

Penalizace faktur

ID26276 | | JUDr. Vlasta Víghová

Klient je FO, plátce DPH, a zároveň je jednatelem a společníkem 50% podílem v s. r. o. Jako FO fakturuje za prodej zboží s. r. o., ale tato společnost faktury nehradí (problém s druhým společníkem). Je možné tyto nezaplacené faktury penalizovat (není nějaká výjimka, že je FO i v s. r. o.?) a pokud tyto svoje nezaplacené pohledávky prodá firmě, která se zabývá vymáháním pohledávek, může tato firma firma penalizovat dle data splatnosti na faktuře nebo až od data odkoupení?

Kompenzační bonus - oprava žádosti

ID26315 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ podala žádost o kompenzační bonus jen za některé dny v měsíci dubnu, protože byla jen v některých dnech bez práce. Protože byl tento postup chybný, tak po domluvě se zaměstnancem Finančního úřadu podala další žádost o kompenzační bonus jen na zbývající dny v měsíci. Následně volal jiný zaměstnanec z FÚ, že je tento postup nesprávný, že měla OSVČ oznámit změnu pouze mailem a měsíc duben již nelze opravit (prý nelze podat dvě žádosti na jedno bonusové období). Bylo nám řečeno, že aby FÚ mohl vyplatit zbývající částku, vyplatí ji z měsíce března. Může OSVČ v budoucnu hrozit nějaká sankce nebo postih za tento postup, když FÚ např. při kontrole zjistí, že v březnu nedošlo z důvodu koronavirové krize k žádné újmě, nebo že OSVČ podala dvě žádosti na jedno období?

Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci

ID26204 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec nemohl pracovat v prodejně s textilem z důvodu mimořádných opatření vlády do 26. 4. 2020. Od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 zůstal doma z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (zaměstnavatel otevřel, ale prodával sám). Požádali jsme o náhradu v programu Antivirus v režimu A za období od 1. 4. 2020 do 26. 4. 2020 a dále v režimu B za období od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Je tento postup správný, když se jedná o jednoho zaměstnance a jednu provozovnu?

Dotace na nájem v případě uzavření provozovny kvůli koronaviru

ID26207 | | Ing. Martin Děrgel

Jsem OSVČ a provozuji restauraci. Dle nájemní smlouvy platím měsíčně nájemné za nebytové prostory a nájem věcí movitých, které potřebuji k provozu restaurace. Pokud se dohodnu s pronajímatelem na slevě 30 % a já uhradím 20 %, budu mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu „COVID – Nájemné“? 

Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele

ID26234 | | Ing. Christian Žmolík

Zaměstnavatel (s. r. o.) dle směrnice přispívá svým zaměstnancům ročně na penzijní připojištění 50 000 Kč. Tuto částku však odeslal na bankovní účet svých zaměstnanců a ne na účet penzijní společnosti. Dle § 6 odst. 9 písm. p) má být příspěvěk na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti. Jedná se tedy stále o daňově uznatelný náklad firmy a u zaměstnance o osvobozené plnění? Dále tato společnost má hospodářský rok od 1.4.-31.3. Je možné, aby společnost zaměstnancům vyplatila penzijní připojištění ve výši 50 000 Kč např. 6/2020 a následně dalších 50 0000 Kč v 3/2021? Budou náklady pro s.r.o. stále daňově uznatelné a pro zaměstnance osvobozené?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru