Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 520Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Oddlužení

ID24797 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jako věřitelům nám přišlo oznámení o zahájení insolvenčního řízení - oddlužení našeho dlužníka. Byli jsme vyzváni, abychom svoji pohledávku do tohoto řízení přihlásili. Mohu přihlásit pohledávku do řízení a zároveň nesouhlasit, aby bylo dlužníkovi oddlužení povolené? Jedná se mi o to, že se bojím, abychom vůbec něco dostali. Je to dlužník, který dluží všude možně. Jelikož je prý zrušená podmínka splacení 30 % dluhu a prý postačí, jen aby se prokázala snaha, tak si myslím, že moje obavy jsou namístě. I když dle mě, snahu splácet do této doby opravdu neprokázal. Možná však, že jiným věřitelům splácel, to já nevím. Na druhé straně se bojím, že i kdyby přes můj nesouhlas mu oddlužení bylo povoleno, tak aby byla naše pohledávka do případného splácení zařazena, kdybych nesouhlasila s oddužením. Co je pro nás prosím nejvýhodnější? Jak máme postupovat? 

EET a faktury za hotové

ID24694 | | Josef Rajdl

Pokud OSVČ vystaví řádnou fakturu nad 10 000 Kč, forma úhrady hotově, bude se na tento typ dokladu vztahovat EET? Pokud OSVČ bude chtít využít možnost off-line papírové evidence, musí tudíž použít účtenky vydané finanční správou. Jenže zákon zakazuje použít zjednodušený daňový doklad u transakcí nad 10 000 Kč. Jaký tedy bude správný postup?

Pronájem a DPH

ID24702 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na tenis, volejbal apod. Je plátce DPH. Stálí klienti využívají halu pravidelně např. každý týden. Nyní zdaňuje 15% sazbou DPH. Pokud halu pronajme buď zájmovému sportovnímu spolku, nebo fyzické osobě, kteří nejsou plátci DPH, např. na půl roku nebo i celý rok (dlouhodobý pronájem), bude tento pronájem bez DPH, nebo s DPH? A jak to budou účtovat dotyční (spolek či FO)? Budou muset být plátci DPH, pokud budou dále halu pronajímat po hodinách? A nově se EET bude vztahovat na majitele haly, pokud ji bude pronajímat on?

Ochrana osobních údajů

ID24360 | | advokáti s.r.o. Holubová

Při ukončení pracovního poměru je povinnost předat zaměstnanci veškeré písemnosti týkající se jeho osobních údajů, nebo je možná i ta alternativa, že celá složka s písemnostmi (pracovní smlouva, osobní dotazník, vstupní prohlídka, vysvědčení) se uloží do archivu školy, pokud proti tomu zaměstnanec nic nemá?

Vstupní cena dlouhodobého majetku - zahrnutí dalších nákladů

ID24168 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost provozuje balírnu suchých plodů na balicích linkách. V prostoru balírny jsou v současné době tři balicí linky a letos budeme pořizovat čtvrtou. Aby se nová linka do balírny vešla, museli jsme nechat pootočit jednu ze stávajících balicích linek o 90 stupňů. K tomu bylo nutné, aby dodavatel upravil jednu z jejích podpěrných nohou pro stojan, namontoval ji a znovu propojil tuto stávající linku s pásovým dopravníkem zboží. Měli bychom tuto úpravu stávající linky zahrnout do vstupní ceny nové balicí linky a odepisovat nebo je možné ji zaúčtovat rovnou do nákladů?

EET

ID24141 | | Ing. Tomáš Brokl

OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na hraní tenisu, volejbalu apod. Bude se ho po schválení týkat elektronická evidence tržeb, nebo nikoli ?

EET při prodeji vyřazeného majetku

ID23971 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., dříve výrobní firma, nemá již aktivní činnost, ale postupně odprodává vyřazený majetek. Může úhradu za tento majetek inkasovat v hotovosti, aniž by musela evidovat v EET? 

EET

ID23968 | | Ing. Tomáš Brokl

Pokud podnikatel začne vozit ojetá auta z EU, která následně opraví a opravená pak prodá v hotovosti v tuzemsku, vztahuje se na něho již v současnosti platná vlna EET?

Skartace a archivace z hlediska GDPR

ID23921 | | advokáti s.r.o. Holubová

Je možné archivovat pracovní smlouvy elektronicky, tzn. naskenované v počítači bez uchování papírových podob? Dále jsem se chtěla zeptat, které dokumenty máme archivovat z pohledu GDPR v pracovních a osobních složkách současných i bývalých zaměstnanců? Vím, že mzdové listy 30 let, ale nevím co pracovní smlouvy, prohlášení, podklady k výpočtu daně apod. 

EET při prodeji automobilu

ID23978 | | Ing. Petra Konderlová

Musí být prodejce ojetých automobilů zaregistrován k EET, a pokud prodá automobil a zákazník platí hotově, odeslat tržbu na FU?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru