Otázky v kategorii: Ostatní

počet otázek v kategorii: 586Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kompenzační bonus OSVČ - maloobchod, velkoobchod

ID27149 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ provozuje dle živnostenského oprávnění maloobchod, velkoobchod. Vše v jedné provozovně a jeden druh sortimentu - stavebniny. Musí kvůli případnému nároku na kompenzační bonus zjišťovat, z které části prodeje má v rozhodném období příjmy vyšší a jak? Porovnáním účtenek X faktur pro zákazníky OSVČ/firmy? 

Vzájemný zápočet v EUR

ID27062 | | Ing. Martin Děrgel

Náš obchodní partner z Německa nám vždy zašle e-mailem sdělení, které pohledávky a závazky proti sobě započetl. Nečeká na odsouhlasení z naší strany a nepošle mimo e-mailu žádný doklad. Fakturace je v EUR a splatnost faktur v zápočtu ještě nenastala. Zápočet je proveden dopředu. Můj dotaz zní, k jakému datu mám udělat zápočet, jakým kurzem. Dle tohoto dne budu mít kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu. Naše faktura je splatná ke dni 15. 12. 2020 a faktura německého partnera je splatná 10. 1. 2021. Ani jedna faktura není po splatnosti a německý partner pošle 3. 11. 2020 oznámení o zápočtu. Jakým kurzem mám udělat zápočet - kurzem ČNB ke dni 3.11.2020 - dnem jeho sdělení a naší oboustrannou dohodou? Ještě doplním, že používáme denní kurz ČNB.

Omezení činnosti profesionálního fotografa v nouzovém stavu

ID27072 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je v současnosti kvůli opatřením proti koronaviru vládou zakázáno i vykonávání činnosti profesionálního fotografa, OSVČ, zdaňujícího příjmy z činnosti dle § 7 zákona o daních z příjmů? Případně je tato činnost nějak omezena – například jen na focení v exteriéru, focení jen jednoho člověka, jedné rodiny bez roušky?

COVID nájemné II.

ID27006 | | Ing. Ivana Pilařová

Jaké nájemné je rozhodné pro výpočet dotace z dotačního programu Covid Nájemné II? Firma má stanovené nájemné smlouvou, ale na měsíce 7-9/2020 poskytl pronajímatel slevu. Domnívám se, že rozhodné nájemné je to po slevě, je to tak?

Archivace dokladů

ID26977 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma s. r. o. má zpracovanou archivní směrnici, ve které má uvedeno, že vystavené faktury (daňové doklady) bude archivovat 10 roků. Do firmy nastoupila nová účetní, která obchodnímu oddělení řekla, aby kopie fa netiskly, že jsou v počítači. Nevím, zda je tento postup správný. Můj názor je, že by se měly faktury vydané nějak archivovat. Jak mám dále postupovat: doplnit archivační směrnici, uvést způsob archivace, předat digitální archivaci nějaké externí firmě?

Nové opatření vlády - covid z 21. 10. 2020

ID26997 | | JUDr. Vlasta Víghová

Kam mám zařadit naše podnikání, provozovnu v novém nařízení vlády proti covidu z 21.10. Jsme firma která prodává a montuje garážová vrata a venkovní brány a máme i provozovnu. Nevím, či spadáme do výjimek, nebo nikoli. 

Vytištěný doklad EET

ID26939 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, poskytuje služby zákazníkům v oblasti telekomunikačních služeb. V rámci své činnosti provádí montážní pracovníci různé instalační a opravárenské práce přímo v bytech zákazníků. Jsou montážníci povinni na místě vydat zákazníkovi při zúčtování prací vytištěný EET doklad nebo jej firma může doručit následně jiným způsobem (mailem, poštou atd.). Platí termín zavedení 1. 1. 2021 platí pro 3 a 4 fázi?

Antivirus C

ID26888 | | Ing. Marta Ženíšková

Má na podporu z programu Antivirus C nárok i firma, která splňuje formální požadavky, ale nebyla žádným způsobem postižena mimořádnými opatřeními vlády a nenesla žádné ekonomické následky? Firma nemá žádné odbytové ani jiné potíže, její obrat během pandemie mírně roste.

Datum splatnosti pro tvorbu opravné položky

ID26879 | | Ing. Jan Matějka

Společnost bude uplatňovat opravnou položku k pohledávce. Součástí faktury, která je předmětem pohledávky, byl splátkový kalendář. Faktura v neuhrazené výši 50 000 Kč měla být placena 5 splátkami, k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018... vždy k 1. v měsíci. Faktura vystavena v lednu 2018. Od jakého data máme počítat dny pro tvorbu opravné položky, každou splátku zvlášť nebo k datu splatnosti první splátky? Odběratel nezaplatil ani jednu.

Covid-19 nájemné

ID26805 | | Ing. Martin Děrgel

Žadatel má v pronájmu prostor k podnikání (Živnost - MO prodej), kde majitelem nemovitosti je z 1/3 matka a ze 2/3 cizí soukromá osoba. S každým má žadatel uzavřenou smlouvu o nájmu samostatně a každému samostatně platí dohodnutý měsíční nájem. Má nárok žadatel na dotaci - COVID - nájem? Chce dotaci uplatnit na nájem pro soukromou osobu (2/3 vlastník) Nebo je zde problém spřízněných osob, i když neuplatňuje dotaci na nájem poskytovaný matce? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru