Otázky v kategorii: Obchodní právo

počet otázek v kategorii: 616Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravenkový paušál u jednatele

ID27903 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel a zároveň společník firmy má smlouvu o výkonu funkce s měsíční odměnou 16 000 Kč. Práce jednatele je pro tuto osobu hlavní náplň práce. Tzn. odpracuje ve všední den víc než 3 hodiny (mnohdy i o víkendu). Celé roky dostával stravenky za každý všední den - tedy cca 21 stravenek měsíčně. Nyní chce využít stravenkového paušálu pro administrativní úsporu. Na přednášce jsem však zaslechl názor, že se u jednatelům stravenkový paušál nedoporučuje, protože nemají poměr podle ZP a nemají směny. Podle mého názoru by to mělo být obdobné jako u stravenek a ve smlouvě se může u tyto zaměstnanecké benefity jednatel „přihlásit“". Je možné uplatňovat stravenkový paušál u jednatelů a na jaké podmínky ve smlouvě apod. je potřeba pamatovat, aby to bylo obhajovatelné při případné kontrole FÚ?

Prodej části obchodního podílu

ID27741 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společník s. r. o. by chtěl prodat část obchodního podílu. Přišel s informací, že mu může přímo vyčlenit třeba pouze určený hmotný majetek a ten bude jeho podílem. Je toto prosím možné - že by měl i do budoucna nárok pouze na tento vyčleněný majetek, nikoliv podíl na chodu celé společnosti?

Možnosti financování s. r. o. společníkem

ID27811 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké jsou možnosti poskytování peněz na obchodní činnost s. r. o. u společníka kromě klasické půjčky? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Promlčení pohledávky, konfirmace

ID27838 | | Ing. Christian Žmolík

Firma posílá konfirmace pohledávek na přání auditora k 31. 12. svým odběratelům k potvrzení. Na konfirmaci je tabulka s evidovanými neuhranými pohledávkami k 31. 12. a textace, aby druhá strana "odsouhlasila" tyto konfirmace, nebo uvedla jiný stav. Firma má k 31. 12. 2020 neuhrazené pohledávky z 2017, ke kterým nebyla v roce 2017, 2018 a 2019 vytvořená zákonná OP. Podle všeobecného názoru jsou již pohledávky promlčené (pohledávky nemají upraveny podmínkami jinou lhůtu než je zákonná) a nejde k nim v roce 2019 vytvořit tedy zákonná opravná položka a následný daňový odpis. Auditor tvrdí, že na základě odsouhlasení konfirmace pohledávky od odběratele promlčené nejsou a lze vytvořit zákonná (daňová) OP. Jaký z těchto postupů je správný, případně kde je hranice, aby se mohla opravdu pohledávka v tomto případě považovat za nepromlčenou a mohla se k ní tvořit zákonná (daňová) OP?

Zápůjčka od s. r. o.

ID27809 | | Ing. Christian Žmolík

Může s. r. o., která se zabývá velkoobchodem, poskytnout půjčku další s. r. o. nebo fyzické osobě? Jde o částku 150 000 Kč.

Povinné ukládání dokumentů do Sbírky listin

ID27712 | | Ing. Martin Děrgel

Přebírám účtování společnosti jednočlenné s. r. o., MIKRO účetní jednotka, kde je ve sbírce listin pravidelně uložena pouze účetní závěrka. Rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozhodnutí a rozdělení zisku / úhrady ztráty uveřejněno není. Účetní jednotka tyto rozhodnutí má v listinné podobě "Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady", bez notářského zápisu, ale to by mělo být v pořádku pokud se nepletu. Pokud vím, tak žádná výjimka pro MIKRO účetní jednotky není a mělo by to být zveřejněno ve Sbírce listin. Má to společnost doplnit zpětně? A od jakého účetního roku? Od závěrky roku 2014 nebo od kdy? 

Registrace ochranné známky

ID27491 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak si může OSVČ, které má živnost na ruční práce, nechat zaregistrovat svou značku, resp. název tak, aby ho nikdo nemohl kopírovat apod. - u jakého úřadu? Kolik to stojí? Je tam jediný poplatek na začátku či další každý rok? Je nutný pouze název např. SLUNCE POPLETA či např. i logo, lze logo doplnit? Moc Vám děkuji za objasnění skutečností s tímto spojených.

Prodej obchodního podílu

ID27391 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsou 3 společníci s. r. o. Společnost založena v roce 2018. Každý vložil do společnosti 50 000 Kč. Každý má 1/3 podílu v s. r. o. Jeden chce vystoupit ze společnosti. Je možné svou třetinu prodat oběma společníkům, kteří v s. r. o. zůstanou - tj. 1/3 rozdělit na polovinu, aby pak zbývající dva společníci měli dva stejné podíly 50 a 50 %? Dojde k převodu podílu na společníky - tedy veškeré finanční pohyby mezi prodávajícím a kupujícími se odehrávají mimo s. r. o., tedy i mimo účetnictví s. r. o. Jakou je nutno sepsat smlouvu? Dle jakého zákona? Je nutno mít nějaký znalecký posudek - znalec v oboru s razítkem nebo stačí např. účetní závěrka a výše vlastního kapitálu a z něho určena cena či může být jakákoliv dohoda, resp. cena ve smlouvě dle dohody? Např. je-li výše vlastního kapitálu 120 000 Kč, pak druhý a třetí společník (kupující) zaplatí polovinu z 1/3, tj. odcházející společník dostane 20 a 20 000 od každého? Jak se nahlásí změna do rejstříků - od jakého data právě budou ve společnosti již jen dva společníci?

Promlčení pohledávek

ID26769 | | Ing. Martin Děrgel

Kdy budou promlčeny tyto pohledávky?

1) Pohledávka 20 000 Kč vznikla 15. 3. 2016, 10. 11. 2019 byla zahájena exekuce, dosud nebyla ukončena.

2) Pohledávka 10 000 Kč vznikla 31. 5. 2015, 25. 6. 2019 byla skončena exekuce, pohledávka nebyla vymožena v plné výši.

3) Pohledávka 5 000 Kč vznikla 12. 8. 2016, 28. 9. 2019 rozsudek OS - dlužník má pohledávku uhradit, dosud tak neučinil.

4) Pohledávka 12 000 Kč vznikla 30. 9. 2015, dlužník je od 15. 8. 2017 v úpadku.

Antivirus a jeho kombinace s Covid-nájemné

ID27199 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma (s. r. o. i OSVČ) čerpá program Anitivirus na zaměstnance a zároveň by chtěla požádat o Covid-nájemné, lze toto kombinovat? To samé, jestli nyní využívá Antivirus plus a bylo by schváleno nájemné i na další měsíce, nebude problém uplatnit obojí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru