Otázky v kategorii: Občanské právo

počet otázek v kategorii: 925Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příležitostný příjem

ID27175 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, která nemá oprávnění k podnikání, by naučila zástupce společnosti zabývající se gastronomickou činností několik receptů (jednalo by se o ukázku několika jídel), byla by to jednorázová akce, za kterou by dostala odměnu. Je to možné považovat za příležitostný příjem?

Oplocení hřiště

ID27079 | | Ing. Jan Ployer

Vybudovali jsme chodníček ke hřišti a oplotili stávající hřiště. Bude se jednat o zhodnocení hřiště, nebo o samostatné stavby? 

Místo podnikání spol. s r. o.

ID27042 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s r. o. je vlastníkem bytového domu, ve kterém provozuje ekonomickou činnost-instalatérství. Zároveň v domě pronajímá byt fyzické osobě (osvobozené nájemné). Nájemník požádal majitele bytového domu o souhlas, zda by mohla mít jako místo podnikání jeho společnost s r. o. místo podnikání v bytovém domě na stejné adrese, na které nájemník bydlí. Jaké povinnosti a jaká rizika plynou, pokud majitel bytového domu (společnost s r. o.), dá souhlas nájemníkovi s místem podnikání na adrese bytového domu?

Fakturace společníka do společnosti

ID26520 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společník účetní firmy ABC je zároveň i fyzická osoba, OSVČ, která vede účetnictví pravidelně na základě živnostenského listu svým klientům. Společník má ve firmě ABC zkrácený pracovní úvazek - pro účely obchodního vedení firmy a zajišťování provozních a personálních věcí ve firmě. Účetní práce ve firmě jako HPP nevykonává. Může takovýto společník jako fyzická osoba, OSVČ, fakturovat subdodavatelské účetní práce pro účetní firmu ABC? Účetní firma ABC má výhody v prezentaci k získávání nových zakázek a zároveň by spolupráce byla nastavena tak, že fakturace by probíhala v obvyklém hodinovém ohodnocení na trhu tak, aby účetní firma za ni neplatila větší náklady, než je na trhu typické. Zároveň by účetní firma měla na těchto zakázkách ziskovou marži jako u jiných pracovníků s ohledem na kvalifikaci, a bylo by to pro firmu ABC výhodné i ziskové. Společník účetní firmy by vykonával práci na svém HW a z velké části ve své provozovně OSVČ. Pokud by používal některé vybavení s. r. o., které jako společník (zaměstnanec) firmy s. r. o. má k dispozici, tak by docházelo k měsíční fakturaci za využití od účetní firmy ABC na OSVČ. Společenská smlouva není nijak speciálně upravena, že by tento postup činnosti pro společníka zakazovala. Byl by tento postup možný a při sporu zejména se správcem daně plně obhajitelný?

Pokud by tento 100% společník se stal i jediným jednatelem s odměnou na základě smlouvy o výkonu funkce, mohl by pak tuto fakturaci někdo napadnout?

Pokud by ve firmě ABC bylo víc společníků a jednatelů, tak zákaz konkurence jednatele vykonávající účetní činnost i jako OSVČ by mohl napadnout pouze další společník a další jednatel?

Pokud by se jednalo o stavební s. r. o. se společníkem, který je zedníkem jako OSVČ, nebo marketingové s. r. o., kde je společník také OSVČ jako marketingový poradce - funguje tento výše zmíněný model obdobně?

 

Covid-19 nájemné

ID26805 | | Ing. Martin Děrgel

Žadatel má v pronájmu prostor k podnikání (Živnost - MO prodej), kde majitelem nemovitosti je z 1/3 matka a ze 2/3 cizí soukromá osoba. S každým má žadatel uzavřenou smlouvu o nájmu samostatně a každému samostatně platí dohodnutý měsíční nájem. Má nárok žadatel na dotaci - COVID - nájem? Chce dotaci uplatnit na nájem pro soukromou osobu (2/3 vlastník) Nebo je zde problém spřízněných osob, i když neuplatňuje dotaci na nájem poskytovaný matce? 

Nemovitost zděděná na Slovensku

ID26728 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud manžel a manželka mají oba 1/2 nemovitosti na Slovensku. Mají zde trvalý pobyt a žijí zde. Nyní manžel zemřel a manželka po něm zdědí jeho polovinu. Vše v případě v přepisu na katastru zajistí notář, resp. soud, tj. bude to přepsáno automaticky nebo si bude muset nějakým způsobem manželka "oběhat" přepis nemovitosti sama? V případě, že si toto bude muset manželka zajistit sama - jaký bude muset vykonat postup, resp. jaké papíry k tomu bude potřebovat?

Zahrada nabytá darem a dědictví

ID26685 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zahradu nabyla matka a otec darem. Mají 2 děti a otec (3 dědicové) po úmrtí matky nárok na 1/2 zahrady v dědickém řízení? Jak lze vypořádat zahradu? Je to mimo dědictví?

Dědictví ze Slovenska

ID26680 | | JUDr. Vlasta Víghová

Můj teta a strýc žijí již 50 let na Slovensku. Strýc zemřel. Děti nemají. Teta zůstala sama - teta je sestra mé maminky - obě se narodily u nás v ČR a teta se přestěhovala před 50 lety na Slovensko. Kdo má ze zákona - zda podle našeho českého nebo slovenského nárok - na dědictví po strýci, resp. tetě? Nyní kolem majetku tety "začali kroužit" staří známí kamarádi a příbuzní. Strýc měl bratra, který nežije, jeho děti - neteř a synovec ano. Nyní by měla v dědictví získat všechno teta. Nebude-li sepsána závěť, kdo má nárok na dědictví po tetě? Teta měla jednu sestru, mou maminku, která již nežije. Strýc měl bratra, který také již nežije. Bratr měl dvě děti, kteří žijí na Slovenku. Jaká jsou pravidla v daném případě pro dědictví? Má nárok na dědictví po tetě a strýci - jak větev z ČR - tedy neteř a synovec či např. manžel tetiny sestry, tak i neteř a synovec ze strýcovy strany na Slovensku? 

Reklamace zboží

ID26661 | | JUDr. Vlasta Víghová

Koupili jsem si v kamenné prodejně kočárek. Používáme ho půl roku. Po půl roce kočárek změnil barvu z černé na šedivou až stříbrno-hnědou, jednoduše vybledl. Je opravdu ošklivý a bylo nám řešeno, že reklamaci z důvodu vyšisování barvy zamítají a nevyřizují. Kočárek je ošklivý, na první pohled je změna barvy patrná pokud si odhrneme kousek látky, která překrývá tu původní černou - rozdíl je patrný na první pohled. Máme nějakou šanci s reklamací uspět? Pokud máme jakoukoliv šanci s reklamací uspět - co bychom měli nejlépe uvést do reklamačního formuláře -  např. jaké ustanovení zákona se na toto vztahuje či jiné argumenty?

Mlčenlivost účetní

ID26596 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může účetní informovat společníka společnosti o hrozících daňových problémech společnosti nebo tím poruší mlčenlivost vyplývající ze zákonů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru