Otázky v kategorii: Občanské právo

počet otázek v kategorii: 920Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nemovitost zděděná na Slovensku

ID26728 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud manžel a manželka mají oba 1/2 nemovitosti na Slovensku. Mají zde trvalý pobyt a žijí zde. Nyní manžel zemřel a manželka po něm zdědí jeho polovinu. Vše v případě v přepisu na katastru zajistí notář, resp. soud, tj. bude to přepsáno automaticky nebo si bude muset nějakým způsobem manželka "oběhat" přepis nemovitosti sama? V případě, že si toto bude muset manželka zajistit sama - jaký bude muset vykonat postup, resp. jaké papíry k tomu bude potřebovat?

Zahrada nabytá darem a dědictví

ID26685 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zahradu nabyla matka a otec darem. Mají 2 děti a otec (3 dědicové) po úmrtí matky nárok na 1/2 zahrady v dědickém řízení? Jak lze vypořádat zahradu? Je to mimo dědictví?

Dědictví ze Slovenska

ID26680 | | JUDr. Vlasta Víghová

Můj teta a strýc žijí již 50 let na Slovensku. Strýc zemřel. Děti nemají. Teta zůstala sama - teta je sestra mé maminky - obě se narodily u nás v ČR a teta se přestěhovala před 50 lety na Slovensko. Kdo má ze zákona - zda podle našeho českého nebo slovenského nárok - na dědictví po strýci, resp. tetě? Nyní kolem majetku tety "začali kroužit" staří známí kamarádi a příbuzní. Strýc měl bratra, který nežije, jeho děti - neteř a synovec ano. Nyní by měla v dědictví získat všechno teta. Nebude-li sepsána závěť, kdo má nárok na dědictví po tetě? Teta měla jednu sestru, mou maminku, která již nežije. Strýc měl bratra, který také již nežije. Bratr měl dvě děti, kteří žijí na Slovenku. Jaká jsou pravidla v daném případě pro dědictví? Má nárok na dědictví po tetě a strýci - jak větev z ČR - tedy neteř a synovec či např. manžel tetiny sestry, tak i neteř a synovec ze strýcovy strany na Slovensku? 

Reklamace zboží

ID26661 | | JUDr. Vlasta Víghová

Koupili jsem si v kamenné prodejně kočárek. Používáme ho půl roku. Po půl roce kočárek změnil barvu z černé na šedivou až stříbrno-hnědou, jednoduše vybledl. Je opravdu ošklivý a bylo nám řešeno, že reklamaci z důvodu vyšisování barvy zamítají a nevyřizují. Kočárek je ošklivý, na první pohled je změna barvy patrná pokud si odhrneme kousek látky, která překrývá tu původní černou - rozdíl je patrný na první pohled. Máme nějakou šanci s reklamací uspět? Pokud máme jakoukoliv šanci s reklamací uspět - co bychom měli nejlépe uvést do reklamačního formuláře -  např. jaké ustanovení zákona se na toto vztahuje či jiné argumenty?

Mlčenlivost účetní

ID26596 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může účetní informovat společníka společnosti o hrozících daňových problémech společnosti nebo tím poruší mlčenlivost vyplývající ze zákonů?

Revizor SVJ a jeho písemnosti

ID26537 | | JUDr. Vlasta Víghová

Revizor SVJ řeší stížnost jednoho z vlastníků bytu. Korespondují si jen elektronicky. Revizor informuje výbor průběžně, ale jen ústně. Korespondenci odmítá předsedovi výboru přeposlat. Má na to právo? Jak se má předseda nebo výbor bránit, když byl revizor řádně zvolen shromážděním vlastníků jednotek a jeho funkční období ještě neskončilo?

Údržba plastových oken v panelovém domě

ID26538 | | Ing. Kateřina Kurková

BD instalovalo v domě plastová okna v r. 2004 a do r. 2011 je neudržovalo. Servis prováděn nebyl. V r. 2013 vzniklo ze zákona SVJ a podle Prohlášení vlastníka jsou okna společným majetkem. Okna jsou v dobrém stavu a výbor tedy dosud o servisu neuvažoval. Vlastníci si pravděpodobně křídla oken udržují sami. Životnost oken je 15 - 20 let. - musí se okna po době životnosti měnit nebo, je-li jejich stav dobrý, mohou se jen dál udržovat - jak často by měl být prováděn servis oken (předpokládáme správně, že tato povinnost je uložena správci domu se zodpovědností výboru SVJ) - je možné, aby výbor rozhodl o tom, že údržba oken bude dána do povinností uživatele jednotky, tedy vlastníkovi nebo toto musí rozhodnout Shromáždění? 

Promlčení pohledávky

ID26443 | | JUDr. Vlasta Víghová

Prodlužuje se doba promlčení pohledávky, pokud ve lhůtě do 36 měsíců od vzniku pohledávky dojde k vydání elektronického platebního rozkazu nebo návrhu na exekuci?

Používání digestoře v bytech se starým systémem větrání

ID26099 | | JUDr. Vlasta Víghová

Vlastník bytu si pořídil do kuchyně digestoř a na lodžii umístil čističku vzduchu. Mohl by digestoř zapustit do větrací šachty, aniž by ohrozil sousedy nad ním? Může bez souhlasu výboru SVJ upravit okenní tabuli tak, aby skrz ni protáhl vyústění čističky? Obě řešení jsou z důvodu, že SVJ nechce povolit zásah do nové fasády. 

Převod peněz na jiný účet v den úmrtí majitele účtu

ID26358 | | JUDr. Vlasta Víghová

Životní partner - druh vážně onemocněl a požádal o převod peněz z jeho účtu na účet synovce své družky, který mu byl vždy oporou. Příkaz k převodu peněz byl vystaven dne 2. 6. 2020, ale z účtu odešly dne 3. 6. 2020. K večeru dne 2. 6. 2020 druh - majitel účtu zemřel. Jak se postupuje v tomto případě v dědickém řízení, bude částka, která odešla z účtu, podléhat dědickému řízení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru