Otázky v kategorii: Neziskové organizace

počet otázek v kategorii: 138Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Druh práce v pracovní smlouvě

ID24566 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Chtěli bychom se zeptat, co vlastně znamená „druh práce“. V pracovní smlouvě např. uvedeme, že zaměstnankyně bude vykonávat druh práce sekretářka, nebo činnost sekretářky. Pracovní náplň však např. odpovídá katalogu prací část 1.01.01 – 8.1.2, což je administrativní a spisový pracovník. Jak to má být správně?

Spolek - dar nemovitosti

ID24359 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek, který byl založený za účelem (mimo jiné) zkvalitnění infrastruktury a dokončení komunikací v obci, dostane darem od členů spolku - fyzických osob - pozemky, na kterých zbuduje příjezdovou cestu. Prostředky dostane částečně od členů spolku a částečně z dotace. Vybudovanou komunikaci (příjezdovou cestu) pak daruje nebo prodá za symbolickou cenu (např. 1 Kč) městu. Jaké budou daňové dopady této transakce? Bude dar pozemku spolku předmětem daně z příjmů? A příspěvky na její vybudování? Nebo by bylo lepší, aby spolek pozemek za symbolickou cenu koupil? 

Přefakturace nákladů do Švédska

ID24369 | | Ing. Martin Novák

Naše firma, plátce DPH v ČR, přefakturuje do Švédska neziskové organizaci, která pořádá taneční soutěže, mzdové náklady. Bude tato služba bez DPH? 

„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace

ID24224 | | Ing. Zdeněk Morávek

Umožňuje vyhláška č. 114/2002 Sb., aby zřizovatel (město) přidělil příspěvkové organizaci do FKSP více, než činí základní příděl, a to každoročně?

Faktura vystavená neziskové organizaci - DPH

ID24298 | | Ing. Jiří Nigrin

Vystavujeme faktury za úklidové práce, se sazbou DPH 21 %. Bude se sazba lišit v závislosti na tom, komu fakturujeme? Nebude u plnění nižší sazba, pokud budeme vystavovat fakturu neziskové nebo např. rozpočtové organizaci? 

Obecně prospěšná společnost - majetková účast v o. p. s.

ID24225 | | JUDr. Vlasta Víghová

Obecně prospěšná společnost má tři zakladatele, přičemž dle stanov obecně prospěšné společnosti zakladatel nevkládá do majetku obecně prospěšné společnosti žádný vklad. Majetkové vklady do obecně prospěšné společnosti nebyly jednotlivými zakladateli vloženy. Mají dva zakladatelé z celkového počtu všech tří zakladatelů většinovou majetkovou účast v obecně prospěšné společnosti ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zejména na ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) tohoto zákona?

Zrušení účasti na táboře a vrácení zaplacené částky

ID24235 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Jsme spolek, pořádáme v létě sportovní soustředění, účastní se členové spolku na základě zaplaceného mimořádného členského příspěvku. Někteří rodiče hradí z benefitů, které jim poskytuje zaměstnavatel. V případě, že je účast zrušena, vracíme platbu. Předpokládám správně, že uhrazený členský příspěvek lze poslat zpět pouze tomu, kdo soustředění uhradil - tedy zaměstnavateli, nikoliv rodiči na jeho zvolený účet? 

Dar určený na správu veřejně prospěšného poplatníka

ID24175 | | Ing. Zdeněk Morávek

Veřejně prospěšný poplatník (o. p. s.) obdržel dal určený na správu společnosti. Společnost provozuje pouze hlavní (veřejně prospěšnou) činnost, doplňkovou činnost neprovádí. Je v tomto případě dar na správu osvobozen od daně z příjmů?

Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení

ID24137 | | JUDr. Marcela Smutná

Jsme příspěvková organizace a máme zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Vyrovnavací období je 4 měsíce. Plánujeme směny jinak pondělí až pátek a jinak na sobotu, neděli a svátek (poskytujeme terénní sociální služby a respektujeme požadavky klientů). Pokud se vyskytne svátek třeba ve středu, pak již při plánování jej obsazujeme jako víkendové směny, s tímto plánem jsou zaměstnanci seznamováni předem. Zaměstnanci, kteří nejsou na směně (a nyní i odborový orgán), požadují proplatit svátek, na který neměli naplánovanou směnu, a tudíž nebyli v práci. Postupujeme správně, když v plánu směn mají uvedené volno, a tudíž svátek nemají proplacený ani započítán do počtu odpracovaných směn na rozdíl od rovnoměrně rozvrženého pracovního režimu?

DPH u topení plynem

ID23994 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace, která má jako vedlejší hospodářskou činnost pronájem nemovitostí. Nájemníkům účtujeme náklady na plyn, který je ovšem určen k topení a ohřevu vody. Doposud jsme na vstupu i výstupu uplatňovali DPH ve výši 21%. nyní jsem se však setkala s názorem, že nájemníkům by se mělo účtovat topení ve výši DPH 15%, jelikož topení jako takové skutečně spadá do 15% sazby, ale týká se to i plynu? Jak správně postupovat? Na naší straně problém není, ale nájemníci-plátci DPH by mohli mít problém s neoprávněným odpočtem vyšší sazby. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru