Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Rezident USA a zdanění příjmů při prodeji nemovitosti

ID12791 | | Ing. Barbora Krížová

Prosím o radu při zdanění příjmu rezidenta USA. Rezident USA prodal v ČR nemovitost, kterou nabyl v rámci dědického řízení. Prodej se uskutečnil do 2 let od nabytí nemovitosti. Jak bude postupovat? Musí si podat DPFO za rok 2014 - tj. do 31. 3. 2015? Bude danit podle § 10 jako ostatní příjem? lze proti tomuto příjmu postavit i náklady, které měl v souvislosti s prodejem nemovitosti? Mezi USA a ČR je podepsaná smlouva o zamezení dvojího zdanění - co to pro něho znamená? Pokud v ČR zaplatí daň z příjmu - bude mu uznaná v USA?

Úhrada faktury v cizí měně z účtu CZK

ID13950 | | Ing. Miroslava Kočová

Jsme s. r. o. a prosím o odpověď na následující dotaz: 1. Zaevidovala jsem přijatou fakturu ze země EU, částka v EU. Použila jsem kurs ČNB platný ke dni vystavení faktury. 2. Úhrada proběhla z korunového účtu, na výpise přepočteno podle kurzu uhrazující banky, tj. o cca 300 Kč více. 3. Při spárování platby a faktury v účetním sw jsem zadala kurs ČNB ke dni platby. Vznikl kursový rozdíl cca 30 Kč, tj. přepočteno kursy ČNB. 4. Co s kursovým rozdílem, který vzniká z důvodu jiného kursu uhrazující banky?

Půčka společnosti společníkovi

ID9747 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s. r. o. půjčí v dubnu 2012 svému jedinému společníkovi (a zároveň jednateli) půjčku 500 000 Kč. Půjčka bude splácena měsíčními splátkami ve výši 100 000 Kč od března 2013. Ve smlouvě o půjčce je sjednáno, že jde o bezúročnou půjčku. Podle pravidel o půjčkách mezi spřízněními osobami musí společnost zdanit úrok v obvyklé výši, i když byla půjčka bezúročná? Pokud ano stačí pouze zvýšit základ daně nebo musí vzniknout závazek za společníkem z titulu úroků a musí společník úroky skutečně společnosti splatit? Lze půjčku splácet hotově, když dlužník i jediný statutární zástupce věřitele jsou stejná osoba? Lze případné úroky splácet hotově (při respektování Zákona o omezení plateb v hotovosti)? Má v takovém případě správce daně právo požadovat další důkazy, že fakticky ke splacení došlo, když pokladní doklad pokládá za nevěrohodný? Jaký další důkaz v takovém případě předložit? Má správce daně právo požadovat po poplatníkovi prokázání původu peněz na splácení půjčky?

Servisní práce a přenesená daňová povinnost

ID17078 | | Ing. Petra Konderlová

Provádíme, kromě jiných montážních a stavebních prací, také servisní práce kotlů. Podléhají servisní práce přenesené daňové povinnosti?

Chybějící opravný daňový doklad - Čína

ID18860 | | Ing. Jiří Vychopeň

V loňském roce jsem na základě JSD, faktury i dodání zboží/služby zaúčtovala závazek vůči čínskému dodavateli. Jednalo se ale o reklamaci, kterou dodavatel na základě déle trvající komunikace se společností nakonec uznal, ale opravný doklad již nezaslal. K úhradě faktury nedošlo. Jak mám danou záležitost v účetnictví vyřešit? 

Cestovní náhrady do zahraničí

ID6187 | | JUDr. Marie Salačová

Jsme fyzická osoba, plátci DPH, vedoucí podvojné účetnictví. Chtěla bych se ujistit, zda používáme správné kurzy při cestovních náhradách do zahraničí. V účetnictví používáme měsíční pevné kurzy. Příklad: Zaměstnanci jsme poskytli dne 27. 9. 2010 zálohu na zahraniční pracovní službu do Itálie 1.000 EUR, pro zaúčtování jsme použili pevný měsíční kurz ČNB k 1. 9. 2010. Dne 4. 10. 2010 se zaměstnanec vrátil z pracovní cesty. Téhož dne předložil doklady a došlo k vyúčtování. Nárok zaměstnance činil 700 EUR (použit pevný měsíční kurz ČNB ze dne 1. 10. 2010). Do eurové pokladny bylo vráceno 300 EUR (použit pevný měsíční kurz ČNB ze dne 1. 10. 2010). Postupujeme správně při stanovení kurzů?

Pronájem nemovitostí z hlediska DPH

ID14404 | | Ing. Ladislav Pitner

Fyzická osoba - plátce DPH vlastní dům, ve kterém jednotlivé jednotky pronajímá jak plátcům DPH (nájem fakturuje s DPH), tak i běžným lidem. Náklady na opravy nemovitosti, resp. DPH vázané k těmto nákladům pak příslušným koeficientem, který jí každý rok vyjde, krátí. Pokud by však celou nemovitost smluvně pronajala (a nájem účtovala s DPH) tato fyzická osoba společnosti s r. o. (plátci DPH), kde je tato fyz. osoba jediným společníkem a tato společnost by si pak jednotlivé jednotky pronajala sama. Veškeré náklady na opravy nemovitosti by nadále nesla fyzická osoba a tímto by se tak vyhnula krácení PDH na vstupu. Je to samozřejmě děláno účelově a otázka zní: je možné takto přistoupit k zákonu, resp. jej takto obejít?

Ukončení podnikání v souvislosti s DPH

ID16586 | | Ing. Jiří Nigrin

Klient, fyzická osoba plátce DPH, ukončí činnost na živnostenský list a současně ukončí činnost plátce DPH. Zůstali mu zásoby, u kterých si v minulosti neuplatnil DPH, a to ani při přechodu z neplátce na plátce DPH v roce 2012. Zásoby jsou neprodejné, jedná se o náhradní díly na automobily 10 let staré. Je možné nyní při ukončení činnosti ŽL a ukončení plátce DPH tyto zásoby vyřadit z obchodního majetku a současně neodvést DPH? A kdyby přece jenom našel kupce, je možné tyto zásoby prodat bez odvodu DPH, když si u těchto zásob neuplatnil DPH, jak píši výše?

Technické zhodnocení a DPH

ID15422 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH začne provádět na nemovité věci, kterou má v obchodním majetku, technické zhodnocení. Jak správně vyplňovat přiznání k DPH při nákupu materiálu na toto technické zhodnocení? Má se toto technické zhodnocení začleňovat do řádku č. 47?

Úmrtí podnikatele

ID15667 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel, plátce DPH vedl daňovou evidenci. Zemřel 1. 8. 2015. Podali jsme veškerá daňová přiznání do 3 měsíců. Jeho syn byl pověřen podnikáním do soudního řízení o dědictví. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30. 11. 2015. Od 1. 12. 2015 budou jeho 2 synové pokračovat v podnikání jako sdružení fyzických osob. Vše bude psáno na DIČ a IČ syna Ludvíka, druhý syn Pavel si zřídil také živnost, ale bude uplatňovat pouze podíl ze sdružení. Jak to bude s DPH? Podali jsme přiznání za listopad 2015, ale na DIČ zemřelého ještě dobíhají faktury v prosinci. Zatím jsme registraci k DPH nezrušili. Bude se v přiznání nějak vracet DPH z drobného majetku, který je v ceně 828 000 Kč? Nebo když synové pokračují v podnikání, tak se vracet nemusí? Jak vložit do sdružení zděděný majetek? Každý syn zdědil automobil, jedno bylo v majetku firmy zemřelého, jedno ne. Obě auta chtějí vložit do sdružení. Vloží ho v ceně, která je v usnesení dědictví? A jak s DPH? Jak zapsat vložení do daňové evidence? Dále zdědily z firmy vysokozdvižný vozík, který má zůstatkovou hodnotu 43 000 Kč. Budou dále pokračovat v odpisech jako zemřelý, nebo vloží vozík do sdružení a začnou odepisovat?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru