Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti

ID26155 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme také činnost doplňkovou a jsme plátci DPH. Když nám dodavatel vystaví fakturu za nějakou činnost včetně DPH, u které bychom si DPH nemohli nárokovat – protože to není pro ekonomickou činnost, musíme na něm přesto požadovat vystavení faktury v režimu přenesené daňové povinnosti, pokud by předmět faktury do tohoto režimu spadal? Musíme režim přenesené daňové povinnosti hlídat my, nebo je to povinností dodavatele? U některých činností to není na první pohled zřejmé.

Zařazení stroje zakoupeného na finanční leasing s technickým zhodnocením

ID26135 | | Ing. Martin Děrgel

Pořídili jsme formou finančního leasingu vrtací stroj za 1,1 mil. EUR, který v roce 2020 odkoupíme za 50 EUR. K tomuto stroji máme v majetku technické zhodnocení za 1,9 mil. Kč, které se souhlasem leasingové společnosti odepisujeme. Technické zhodnocení bude účetně odepsáno až v roce 2029. Jak zařadíme vrtací stroj do majetku?

DPH u Drop-shippingu

ID26104 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient bude provozovat internetový obchod formou drop-shippingu. Bude to fungovat takto: přes jeho e-shop vezme objednávku od zákazníka - koncového zákazníka (nepodnikatele), vystaví mu fakturu svým jménem na celou částku, např. 1 000 Kč. Zboží objedná u dodavatele z Číny a zaplatí mu 800 Kč. Dodavatel z Číny pošle zboží přímo koncovému zákazníkovi svým jménem, koncový zákazník může být z jakékoliv země.

1) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v ČR?

2) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v jiném členském státě (státě, kam je zboží dodáno, pokud jde o EU)?

3) Musí se podnikatel stát Identifikovanou osobou a uvádět hodnotu tohoto zboží jako dovoz?

4) Pokud by se stal plátcem v daném státě, kam zboží putuje, změnilo by se něco v jeho situaci, tzn. musel by zákazníkovi účtovat místní DPH?

 5) Pokud by se stal plátcem v ČR, musel by účtovat české DPH (předpokládejme, že nepřesáhl obrat v jiné zemi pro registraci k DPH)?

Vnitřní firemní směrnice s. r. o.

ID26014 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jako jediný jednatel společnosti s. r. o. si vede sám podvojné účetnictví a personální agendu (pouze 3 zaměstnanci - je mikro účetní jednotkou). Má povinnost vypracovat vnitřní směrnice, případně které základní směrnice je nutné vypracovat?

Pořízení zboží z EU, před nákupem je na území ČR provedena oprava tohoto zboží

ID26091 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma se sídlem v Rakousku (rakouský plátce DPH) prodává do ČR nadrozměrné použité zboží, které po podpisu kupní smlouvy před předáním českému zákazníkovi (český plátce DPH), nechá na území ČR opravit jiným českým plátcem DPH. Oprava trvá cca týden. Jedná se u dodání zboží o intrakomunitární osvobozenou dodávku, nebo se kvůli opravě před prodejem na území ČR musí rakouská firma registrovat v ČR jako český plátce DPH?

Obědy pro zaměstnance a DPH

ID26128 | | Pavla Hadrabová

Obědy pro naše zaměstnance si necháváme dovážet ve várnicích a v závodní jídelně je naše zaměstnankyně dává na talíře. Někteří zaměstnanci si oběd sní v jídelně a jiní oběd odnesou v kastrůlku domů. V jaké sazbě DPH budeme účtovat obědy zaměstnancům v obou případech od 1. 5. 2020?

Zaměstnanec a insolvence

ID26122 | | JUDr. Vlasta Víghová

Do firmy nastoupil nový zaměstnanec. V době nástupu bylo u povinného již zahájeno insolvenční řízení, které není dosud schváleno insolvenčním soudem. V seznamu přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku jsou u povinného uvedeny přednostní i nepřednostní exekuce, exekuční příkazy však nebyly zaměstnavateli doručeny. Jsme povinni jako zaměstnavatel nahlížet do insolvenčního rejstříku, zda má povinný přednostní či nepřednostní pohledávky, a na základě této skutečnosti započít se srážkami a srážky deponovat?

Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka

ID26146 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je nutné se zaměstnancem uzavřít dohodu o mlčenlivosti (aby nevyzradil obchodní tajemství) nebo je to jeho povinnost - mlčet a tajemství neprozradit? Na základě jakého zákona? Je tato mlčenlivost nějak časově omezená? Jaké informace obecně podléhají obchodnímu tajemství? Musí být při uzavírání konkurenční doložky sjednány důvody, za kterých je možné od této doložky později odstoupit? Vztahuje se zákaz konkurenčního jednání i na jednatele a společníka?

Daň z nabytí nemovitosti (převod bytové jednotky)

ID26100 | | Ing. Jan Ployer

Dva členové SVJ si vyměnili byty, a jelikož by mohla být sporná výše daně z nabytí nemovitých věcí, nechali si vypracovat znalecké posudky. Posudky byly přílohou daňového přiznání k DNN podaného v říjnu 2018 a ve stejném měsíci byla zaplacena daň (záloha na daň). Jakou lhůtu má správce daně pro vyměření daně?

Odpisy majetku

ID26058 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. koupila v roce 2014 bagr (kupní smlouva, cena uhrazena). V letech 2014-2018 prováděla odpisy. Prodávající byl již v době prodeje v insolvenci. Prodej majetku byl insolvenčním správcem napadnut u soudu a v roce 2020 bylo soudem rozhodnuto, že se jednalo o neúčinný právní úkon a kupující je povinen majetek vrátit. Jak správně postupovat především z hlediska odpisů - měli jsme nárok uplatňovat odpisy do daňových nákladů? Nebo musíme podat dodatečná daňová přiznání za předchozí roky a zvýšit základ daně o uplatněné odpisy? Jak řešit DPH, v roce 2014 jsme uplatnili nárok na odpočet, musíme nyní DPH odvést?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru