Otázky v kategorii: Mzdy

počet otázek v kategorii: 1353Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náležitosti DPP a cestovního příkazu

ID25297 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Musí být na DPP do 10 000 Kč a cestovním příkazu uvedeno číslo občanského průkazu? Osoby pracující na DPP neevidujeme v žádném mzdovém SW.

Průměrný výdělek - výpočet

ID25170 | | JUDr. Eva Dandová

Máme zaměstnance, který pracoval celý rok 2019, v říjnu 2019 dostal výpověď kvůli nadbytečnosti, zároveň má konkurenční doložku. Od listopadu si měl vyčerpat část zbývají dovolené a poté pobíral náhradu mzdy, jelikož už zaměstnavatel pro něj neměl práci. V prosinci obdržel odstupné a zároveň roční bonus a celý měsíc pobíral náhradu mzdy. Od ledna 2020 má mít vyplacenou konkurenční doložku ve výši 50 % průměrné mzdy za kalendářní měsíc. Jak mám postupovat při výpočtu průměrného výdělku za 4Q. čtvrtletí 2019 - patří do výpočtu náhrada mzdy, nebo nikoliv? Jak se poté počítá konkurenční doložka je to průměrný výdělek * počet pracovních dní (včetně svátků)?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

ID25261 | | Ing. Matěj Nešleha

Zaměstnavatel (s. r. o.) dle vnitropodnikové směrnice přispívá svým zaměstnancům ročně na penzijní připojištění 50 000 Kč. Tento příspěvek zaplatí jednorázově v prosinci daného roku, kterého se příspěvek týká. V roce 2019 v prosinci zapomněl tento roční příspěvek za rok 2019 poslat a poslal ho v lednu 2020. Bude tento příspěvek v nákladech s. r. o. v roce 2019 nebo 2020? A jak to bude s osvobozením u zaměstnanců? Další příspěvek pro rok 2020 bude vyplácet v prosinci 2020 ve stejné výši.

Dovolená

ID25258 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je správně stanoven nárok na dovolenou u těchto zaměstnanců? 1) pracuje 20 hodin týdně - PO, ÚT každý den 4 hodiny, ST 0 hodin, ČT 8 hodin, PÁ 4 hodiny = nárok na dovolenou 10 dnů za kalendářní rok 2) pracuje 20 hodin týdně - PO, ÚT 0 hodin, ST a ČT každý den 8 hodin, PÁ 4 hodiny = nárok na dovolenou 10 dnů za kalendářní rok. Zaměstnavatel poskytuje 20 dnů dovolené za kalendářní rok. 

Chybně vyplacené odstupné

ID25267 | | JUDr. Petr Bukovjan

K 31. 8. 2019 v naší organizaci skončil zaměstnanec a odcházel z odstupným. Bohužel jsme mu chybně vyplatili 3 měsíční odstupné, i když měl podle zákoníku práce nárok pouze na 2 měsíční. Přišli jsme na to na konci prosince a v našem účetnictví jsme si to opravili. Teď ale nevíme, jaké kroky máme směrem k bývalému zaměstnanci podniknout, aby nám navíc vyplacené peníze vrátil, je-li to vůbec možné. Jsme příspěvková organizace. 

Roční zúčtování - souběh zaměstnání

ID25257 | | Ing. Petra Konderlová

Potřebovala bych radu ohledně ročního zúčtování daně pro naši zaměstnankyni. Zaměstnankyně byla celý rok 2019 zaměstnána u společnosti A, nicméně čerpala mateřskou dovolenou a pak jí navázala rodičovská dovolená. Mezi tímto přechodem čerpala řádnou dovolenou a z toho důvdou na měsíce 6-7/2019 podepsala u společnosti A prohlášení k dani. Takže po celý rok 2019 byla zaměstnancem a jediným příjmem byla v červnu a červenci náhrada za dovolenou. Nicméně tato zaměstnankyně má ještě DPP u společnosti B, u které má od 8/2019 do 12/2019 podepsané prohlášení a příjmy za tyto měsíce jsou vždy do 5.000,- měsíčně. Chci se tedy zeptat, zda si musí podávat daňové přiznání sama, když platila zálohovou daň ale nikoli současně v jednom měsíci u dvou zaměstnavatelů, ale vždy pouze u jednoho v jiných měsících? A nebo jí mohu udělat roční zúčtování daně (zaměstnankyně má souběh zaměstnání, ale nikoliv příjmů).

Spropitné v restauraci - platba kartou

ID25231 | | Ing. Martin Svoboda

Potřebovala bych posouzení z pohledu DPH, daně z příjmů a účetnictví, jak postupovat v případě, kdy zákazník platí v restauraci, která je mým klientem, kartou a chce dát spropitné. Zahrnuje se toto spropitné do DPH (jaká sazba?) a do výnosů, resp. DPPO? Spropitné si obvykle ponechávají číšníci, jak postupovat, pokud zákazník platí kartou? 

Vyúčtování daně při ukončení registrace

ID25157 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Náš klient je registrován jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. V průběhu roku přestal zaměstnávat zaměstnance a ukončil registraci k oběma daním. Jeho činnost pokračuje dál, ale bez zaměstnanců. Do jakého termínu je potřeba podat vyúčtování daně ze závislé činnosti a vyúčtování srážkové daně? Týká se nás § 234 daňového řádu, tedy situace, kdy plátci daně zanikne povinnost vybírat daň srážkou a musí podat vyúčtování do konce následujícího měsíce po zániku povinnosti? Pokud ano, týká se toto ustanovení i daně ze závislé činnosti? Popř. pokud se na nás toto ustanovení vůbec nevztahuje, prosím o vysvětlení, ve kterých situacích dochází k zániku povinnosti vybírat daň srážkou.

Příplatek za vedení pro ředitele

ID25196 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Ředitel příspěvkové organizace (statutární orgán), jejímž zřizovatelem je město, je zařazen do 11. platové třídy. Ředitel řídí práci vedoucích zaměstnanců, kteří řídí práci dalších podřízených zaměstnanců. Zřizovatel odmítá se zvýšením tarifu od nového roku 2020 doplatit řediteli příplatek za vedení v minimální výši 20 % z platového tarifu, s odůvodněním, že je ve 2.stupni řízení. Domníváme se však, že příplatek za vedení podle § 124 ZP, by měl být vypočítán dle 3. stupně řízení, tedy v rozsahu 20–50 % platového tarifu.

Jednočlenné s. r. o.

ID25137 | | Josef Rajdl

V právnické osobě (s. r. o.), ve které je jediný společník zároveň jediným jednatelem. Tento jediný společník (a jednatel) vykonává obchodní vedení společnosti a zároveň vykonává pro tuto společnost pracovní činnost jakožto zubní lékař.

Jaká z níže uvedených je nejvhodnější forma příjmu této fyzické osoby ze své společnosti (kromě výplaty podílu na zisku):

a) jen odměna jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce (na obou stranách smlouvy jedna a tatáž osoba),

b) jen mzda na základě pracovní smlouvy s popisem práce "zubní lékař" (na obou stranách smlouvy opět jedna a tatáž osoba),

c) odměna dle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP (musela by v tomto případě být povinnost práce společníka a výše odměny zakotvena v zakladatelské listině společnosti?),

d) kombinace výše uvedených možností?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru