Otázky v kategorii: Mzdy

počet otázek v kategorii: 1584Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pracovní smlouva jednatele

ID27934 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Může mít jednatel společnosti sjednánu se svojí společností dohodu o provedení práce na činnost, kterou firma vykonává (např. stavební firma uzavře s jednatelem DPP na zednické práce)?

Kompenzace za nevyplacené odstupné

ID27847 | | RNDr. Libor Fiala

Zaměstnanec ukončil v listopadu 2020 pracovní poměr a vznikl mu nárok na vyplacení odstupného v prosinci 2020. Zaměstnavatel mu z důvodu insolvence do 31. 1. 2021 odstupné nevyplatil. V prosinci 2020 zaměstnanci vyplatil Úřad práce "kompenzaci za nevyplacené odstupné". Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o vystavení "potvrzení o zdanitelných příjmech" za rok 2020. Má být kompenzace z Úřadu práce uvedena na potvrzení v řádku 2 jako vyplacená mzda? Zaměstnavatel Úřadu práce kompenzaci z důvodu insolvence nezaplatil.

Dohoda o srážkách ze mzdy

ID27919 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je nutné v dohodách o srážce ze mzdy dle § 146 písm. b) zákoníku práce uvádět přesnou částku v Kč? Je možné nahradit konkrétní výši částky nahradit popisem výpočtu srážky či odkazem? Jedná se o tyto dohody o srážce:

1. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části stravenek. Počet stravenek se každý měsíc mění, tím pádem i se mění i celková výše srážky za stravenky za každý měsíc. Bylo by administrativně náročné podepisovat každý měsíc novou dohodu o srážce. Je možné v dohodě stanovit výši srážky popisem výpočtu, kdy výše srážky se bude každý měsíc rovnat součinu počtu stravenek náležejících za daný měsíc dle vnitřního předpisu zaměstnavatele a konkrétní výše příspěvku zaměstnance na 1 stravenku?

2. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části benefitu v oblasti vzdělávání (mimo rámec odborného rozvoje dle § 227 ZP). Dohoda o srážkách je součástí dohody o účasti v daném vzdělávacím kurzu. Po zaměstnanci se žádá v případě účasti na kurzu, aby uhradil i registrační poplatek, jehož výši však určuje poskytovatel kurzu v GBP. Sazebník poplatků je vyvěšen na www stránkách poskytovatele, v průběhu roku je neměnný. Poskytovatel fakturuje zaměstnavateli pak sice tyto částky v Kč, přepočítává je však kurzem, který dopředu není znám. Kurz pro přepočet měny bychom ostatně neznali ani v případě, kdyby poskytovatel fakturoval v GBP. Nejdříve je dohoda o vzdělávání, poskytovatel pak fakturuje tyto poplatky se zpožděním. Je nutné uzavírat samostatnou dohodu o srážkách ze mzdy na konkrétní částku srážky v Kč, až bude známa, nebo je možné v dohodě o srážce odkázat na platný sazebník poskytovatele v GBP s tím, že částka bude přepočtena na Kč kurzem poskytovatele?

Stravenkový paušál a daňová uznatelnost

ID27971 | | Ing. Ivana Pilařová

Limit pro příspěvek zaměstnavatele (s. r. o.) na stravenkový paušál je pro rok 2021 ve výši 75,60 Kč za směnu. Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnanci dát příspěvek vyšší, bude rozdíl u zaměstnance dodaňován a bude z něj odváděno SP a ZP.

Bude pro zaměstnavatele v takovém případě daňově uznatelný náklad:

1) Stravenkový paušál v celé poskytnuté výši bez omezení na základě nároku na stravenkový paušál uvedený ve vnitřním předpisu nebo pouze do výše limitu osvobozeného plnění na straně zaměstnance?

2) ZP a SP hrazené zaměstnavatelem ze stravenkového paušálu převyšujícího limit 75,60 Kč?

Výpočet průměrné čisté mzdy

ID27945 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak správně stanovit průměrnou čistou mzdu zaměstnanci, který ukončil PP v lednu 2021 (potvrzení pro ÚP). Máme stanovenu průměrnou hrubou mzdu za rozhodné období 4. čtvrtletí 2020. Jak z této hrubé mzdy spočítat čistou? Použít metodu roku 2020 vč. superhrubé mzdy a nebo použít metodu 2021, tedy po zrušení superhrubé mzdy? 

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně

ID27906 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Při výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců pro účely povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením máme některé zaměstnance pracující s úvazkem 37,5 hod týdně. Nejedná se však o vícesměnný ani nepřetržitý pracovní režim. Tito zaměstnanci mají sjednaný kratší úvazek, aby mohli chodit o půl hodiny dříve domů. Mají se odpracované hodiny u těchto zaměstnanců dělit hodinami pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hod. týdně nebo 37,5 hod. týdně? Tedy pro rok 2020 dělit číslem 2008 nebo 1882,5?

Vznik PN po ukončení pracovního poměru TZP zaměstnance

ID27842 | | Ing. Marta Ženíšková

V pracovním poměru jsme měli zaměstnance se třetím stupněm invalidity - TZP. Během pracovního poměru byla vždy PN na dobu 14 dnů. Dne 4. 2. 2021 byl pracovní poměr ukončen. Dne 5. 2. 2021 nám přišlo oznámení od ČSSZ o vzniku PN. Máme povinnost platit opět PN za 14 dnů, i když již není našim zaměstnancem? Dočetli jsme se, že pokud je zaměstnanec TZP, tak ukončením pracovního poměru končí také ochranná lhůta v případě nemoci. Je to pravda? 

Program Antivirus a nový zaměstnanec

ID27845 | | Ing. Marta Ženíšková

Pokud má firma uzavřené provozovny z důvodu vládních opatření (např. fitness, restaurace, vzdělávací agentura) a přijme nové zaměstnance, může i na tyto nové pracovníky čerpat dotace v rámci programu Antivirus?

Starobní důchod

ID27773 | | Ing. Marta Ženíšková

Společník své malé firmy s. r. o. je v této formě zaměstnaný, veden jako hlavní pracovní poměr. Dle své informativního listu je celkový počet evidových let je 22 roků x dnů. Zaměstnanec je daňový rezident a ročník 1962. V roce 2020 si kvůli epidemii koronaviru snížil hrubou mzdu na 5 000 Kč. Takže odvody na OSSZ jsou minimální. Při takové měsíční hrubé mzdě 5 000 bude mít nárok na starobní důchod i když minimální. A kolik let ještě bude muset pracovat, aby se mu vyplácel starobní důchod v ČR? 

Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)

ID27853 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnankyně podala výpověď z pracovního poměru v listopadu 2020. Pracovní poměr měl být ukončen výpovědí z její strany k 31. 1 .2021. Od 27. 1. 2021 je zaměstnankyně v karanténě, která stále běží. Jedná se o pedagogického pracovníka, který je v karanténě z důvodu, že se ve školce objevila nákaza Covid a školka je po dobu 10 dní uzavřená a všichni zaměstnanci v karanténě. Chtěla jsem se zeptat, zda bude pracovní poměr ukončen k 31. 1. 2021 nebo až po ukončení karantény? Náhradu budeme platit do 31. 1. 2021 nebo do konce karantény?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru