Otázky v kategorii: Mezinárodní zdanění příjmů

počet otázek v kategorii: 134Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zdanění mzdy u DPP u cizinců

ID26236 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnáváme na DPP ruskou studentku. Výdělek má vyšší než 10 000 Kč. Jak bude mzda zdaněna a bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění? Od studentky máme tuto informaci: jako cizinka žijící a studující doktorandské studium má statut "Rodinného příslušníka občana EU" - nemá trvalý pobyt, ale dlouhodobý a nemusí se tímto za ni odvádět daně při smlouvě DPP - při uzavření HPP pak ano + v říjnu uzavírá sňatek.

Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny

ID26248 | | Ing. Martin Děrgel

Máme zaměstnance z Ukrajiny, který zde pracuje již 3 roky. Prozatím byl a je veden jako daňový nerezident. Dle jeho sdělení za ním přicestovala na podzim roku 2019 manželka i dítě a žijí zde v pronajatém bytě. Daňové přiznání za rok 2019 zaměstnanec podával sám při konzultaci na finančním úřadě, kde mu za jeden měsíc přiznali slevu na dítě. Na finančním úřadě mu zároveň sdělili, že jsem mu roční zúčtování daně měla provést já (měla jsem ale pochybnosti a neměla od něj žádné doklady, domnívám se tedy, že vše bylo v pořádku, když jsem jej na FÚ poslala).

Mohu měsíčně uplatňovat slevu na dani na dítě nebo mám raději počkat na konec roku 2020, a ji uplatnit za celých 12 měsíců? Postačí mi potvrzení o pobytu v ČR a potvrzení ze školy, že je zde dítě studentem základní školy? Nebo musí mít zaměstnanec navíc i potvrzení z FÚ, že je již považována za daňového rezidenta ČR?

Literární scénář a poskytnutí licence

ID26251 | | Ing. Martin Děrgel

Česká firma s. r. o. (natáčení filmů), plátce DPH se sídlem v ČR si objednalo od slovenského občana scénář (autorská práva), nepodnikatele, neplátce DPH, daňového rezidenta na Slovensku. Byla sepsána smlouva o vytvoření literárního scénáře a poskytnutí licence k jeho užití. Platba bude provedena za vytvoření díla a za poskytnutí licence na základě předávacího protokolu. Scénář je psán na Slovensku - místo plnění není v ČR. Je nutné zaplatit za tohoto slovenského občana zajišťovací daň v ČR? Je nutné v ČR nějaké zdanění - jak daně z příjmů, tak DPH? Na co je nutné si dát pozor? Akce nebude jen jedna, ale bude se opakovat.

Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku

ID26173 | | Josef Rajdl

Jsem rezident ČR a mám celý rok příjmy ze závislé činnosti v ČR (pracovní poměr), v roce 2019 jsme ještě měla dohodu na Slovensku s příjmem za měsíce 7-12 celkem 1800 Euro a daň 342 Euro. Jak tento příjem zahrnu do daňového přiznání v ČR za rok 2019?

Zdanění příjmů z Austrálie

ID26238 | | Ing. Martin Děrgel

Daňovému rezidentovi České republiky, je vyplácen příspěvek z Austrálie, kde žil 28 let. Během pobytu v Austrálii přispíval do programu zaměstnavatele ze své čisté mzdy, ze kterého je mu nyní vyplácen příspěvek. Podléhá tento příjem dani z příjmů? 

DPH u Drop-shippingu

ID26104 | | Ing. Ladislav Pitner

Klient bude provozovat internetový obchod formou drop-shippingu. Bude to fungovat takto: přes jeho e-shop vezme objednávku od zákazníka - koncového zákazníka (nepodnikatele), vystaví mu fakturu svým jménem na celou částku, např. 1 000 Kč. Zboží objedná u dodavatele z Číny a zaplatí mu 800 Kč. Dodavatel z Číny pošle zboží přímo koncovému zákazníkovi svým jménem, koncový zákazník může být z jakékoliv země.

1) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v ČR?

2) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v jiném členském státě (státě, kam je zboží dodáno, pokud jde o EU)?

3) Musí se podnikatel stát Identifikovanou osobou a uvádět hodnotu tohoto zboží jako dovoz?

4) Pokud by se stal plátcem v daném státě, kam zboží putuje, změnilo by se něco v jeho situaci, tzn. musel by zákazníkovi účtovat místní DPH?

 5) Pokud by se stal plátcem v ČR, musel by účtovat české DPH (předpokládejme, že nepřesáhl obrat v jiné zemi pro registraci k DPH)?

Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ

ID26158 | | Ing. Martin Děrgel

a) Česká s. r. o. zaměstnává řidiče kamionu, který pendluje po celý rok 4-5 pracovní dny mezi ČR a Německem. Sice jsou v Německu déle než 183 dnů v kalendářním roce, ale české s. r. o. nevznikla v Německu stálá provozovna. Zdanění mezd tedy probíhá v ČR (jsme v souladu s čl. 15 SZDZ ČR-SRN).

b) Pokud ale tato česká s. r. o. přidělí řidiče do Německa dle § 43a zákoníku práce a řidiči zase pendlují CZ-DE 4-5 dnů v týdnu? Mzdy vyplácí česká s. r. o., řidiči jsou řízeni od německého uživatele, kamiony má v majetku německý uživatel, CZ řidič musí mít stejné mzdové podmínky jako DE řidič (§ 43a ZP).

Výplata podílů na zisku do Německa

ID25956 | | Josef Rajdl

Německý občan a zároveň daňový rezident Německa, má podíl v české s. r. o., ve výši 25 %. Společnost má v úmyslu vyplácet každoročně společníkům podíly na zisku. Otázka tedy zní, jakou daň srazit z podílu tohoto německého společníka? V ZDZP je uvedena srážková daň 15 %, ale ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je uvedeno v čl. 10 odst. 2b, že osoby mající podíl na ZK nejméně 25 %, mohou být zdaněny maximálně 5 %. Na první pohled mi tedy vyplývá, že bychom tomuto společníku měli srazit pouze 5 %. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je má dedukce správná, nebo zde jsou ještě další okolnosti, které je potřeba zohlednit? A pokud by mělo být opravdu sraženo jen 5%, ale společnost dosud srážela 15 %, lze dodatečně výši těchto srážek opravit? 

Zdanění příjmu námořníka občana jiného státu EU, ale s trvalým pobytem v ČR (doplnění DAUCID 25053)

ID25954 | | Ing. Martin Děrgel

Dobrý den, děkuji za odpověď na otázku č. 25053 panu Děrgelovi. Původně jsem chybně zadala vlastnictví lodi. Vlastníkem lodi je společnost registrovaná v Libérii, která má stálou provozovnu v Řecku a belgická společnost. Loď pluje pod vlajkou Libérie a je registrovaná v registru hlavního města Libérie. I v tomto případě bude příjem ze závislé činnosti kapitána lodi vyjmut se zdanění v ČR?

Zdanění příjmu námořníka občana jiného státu EU, ale s trvalým pobytem v ČR

ID25911 | | Ing. Martin Děrgel

Občan Rumunska pracuje jako námořník. Má licenci k této činnosti udělenou rumunskou vládou a je registrován jako námořník Rumunska. Námořník má registrován trvalý pobyt v ČR. Je ženatý a má jedno dítě, žena (která má také rumunské občanství) s dítětem žije trvale v České republice. Námořník tráví většinu roku na moři po celém světě a několikrát za rok se vrací za rodinou do České republiky. V ČR tráví méně než 183 dní za rok. Smlouvu má uzavřenu s Řeckou lodní společností a tato příjmy námořníka nezdaňuje. Je námořník považován za rezidenta České republiky a je povinen tady své příjmy zdanit daní z příjmů? Pokud ano, bude se jednat o příjem ze závislé činnosti? S řeckou lodní společností má smlouvu v angickém jazyce s názvem Seamen employement cotract - na činnost kapitána lodi. Zdanění není ve smlouvě nijak zmíněno.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru