Otázky v kategorii: FKSP

počet otázek v kategorii: 91Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příspěvek na dopravu z FKSP

ID25837 | | Ing. Zdeněk Morávek

Je možné přispívat zaměstnancům z FKSP na dopravu např. 20 Kč/odpracovaný den za předpokladu, že bude odvedena daň, SP a ZP, tedy společně se mzdou - peněžité plnění? (OO je názoru, že tato forma není možná a že je možné hradit takový příspěvek pouze nepeněžní formou - př. nabití karet.)

Příspěvek na léčebnou péči - zubní lékaři, ortodontická péče

ID25654 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme spol. s r. o., chtěli bychom ze sociálního fondu přispívat zaměstnancům popř. rodinným příslušníkům na preventivní péči na úseku dentální hygieny, preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče. Novelou byl vložen nový odstavec: Příspěvek lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem. Jaké náležitosti musí mít vystavený doklad od lékaře, že na tato léčebná péče nebyla hrazena ze zdravotního pojištění? Lze přispět třeba na zubní náhradu zaměstnance, na kterou by měl zaměstnanec doplácet 5 000 Kč (přitom ověřeno u lékaře příspěvek pojišťovny je cca 400 Kč). Jakým způsobem můžeme ověřit výše uvedené?

Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění

ID25669 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost podle vnitřního předpisu o sociálním fondu přispívá svým zaměstnancům na sportovní a kulturní akce. Probíhá tak, že zaměstnanec si koupí vstupenku a předloží ji do pokladny, kde mu je částka za vstupenku proplacena. V takovém případě nejde dle našeho názoru o nepeněžní plnění a zaměstnavatel musí částku zdanit ve mzdě zaměstnance a odvést pojistné jak za zaměstnance, tak za podnik. Jak by byla posuzována situace z hlediska peněžního nebo nepeněžního plnění, pokud by společnost poskytla (půjčila) zaměstnanci podnikovou platební kartu a zaměstnanec by provedl platbu za vstupenku při jejím nákupu touto kartou? 

Účtování elektronických stravenek na přelomu roku

ID25587 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanci dostávají benefit - plně hrazené stravenky, za odpracované dny. Počet stravenek za prosinec, je znám až v lednu, kdy jsou stravenky, respektive nahrání bodů na stravenkové karty, objednány, zaplaceny a nahrány na karty zaměstnanců. Jedná se o náklady prosincové (spadající do minulého roku) nebo lednové (spadající do nového roku)?

Danění poukázek Cadhoc

ID25542 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme organizační složkou státu a vztahuje se na nás vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP. V souladu s § 14 vyhlášky poskytujeme zaměstnancům dary při pracovních, životních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu atd. Pro tyto příležitosti jsme využili nabídku poukázek Cadhoc, kdy nás poskytující firma ubezpečila, že při plnění daru do 2 000 Kč pro zaměstnance v rámci jednoho roku se tyto poukázky nedaní. Nyní jsme se však dozvěděli, že se jedná o jinou formu peněžního plnění - jedná se o ceninu -, a pak je nutné je zpětně zaměstnancům zdanit. Můžete mi prosím poradit? Bohužel i názory finančních úřadů se různí s tím, že záleží, jak si kdo zákon vyloží.

FKSP – příspěvek organizace na penzijní připojištění

ID25457 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době přispíváme svým zaměstnancům z FKSP na penzijní připojištění částku Kč 3.600 za rok. Platbu provádíme na začátku prosince daného roku. Od 1. 7. 2020 nesmí být tato platby vyšší než platba, kterou si na svůj účet přispívá sám zaměstnanec. Znamená to tedy prosím to, že naši zaměstnanci si musí hradit na účet minimálně Kč 300, tzn. za rok 3.600, abychom jim my mohli také přispět částkou Kč 3.600. Nebo mohou případně do termínu naší platby vložit částku individuálně, tzn. např. doplatit 1.200? Pokud si hradí měsíčně jen např. 200, můžeme jim přispět částkou Kč 2.400? Jak můžeme zjistit, kolik si zaměstnanec aktuálně platí na své spoření? Můžeme po nich požadovat nové předložení smluv – jak víme, že jsou platné? Je to dostačující, nebo si máme nějakým čestným prohlášením nechat potvrdit výši jejich spoření a závazek, že v případě snížení nás budou informovat? Vždyť smlouvu si mohou kdykoliv změnit. 

Dárky pro zaměstnance

ID25049 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. by svým zaměstnancům ráda dala dárek k pracovnímu jubileu (např. 5 let ve společnosti, 10 let ve společnosti atd.) a případně také ke „kulatým“ narozeninám (např. 30 let, 40 let). Jak postupovat, aby zaměstnanci nemusela být hodnota tohoto daru zdaněna ve mzdě? Musí se společnosti s. r. o. řídit vyhláškou o FKSP?

Odvod prostředků za porušení rozpočtové kázně u právnické osoby zřízené obcí

ID24990 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Z jakých zdrojů lze hradit odvod do rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v případě, že se jedná o nesprávné čerpání FKSP? Jedná se o právnickou osobu zřízenou obcí.

Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela

ID24537 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o radu, jak lze pomoci zaměstnankyni, které zemřel manžel. Manžel byl také náš zaměstnanec, jeho žena má nyní finanční problémy, firma by ji ráda co nejrychleji pomohla jednorázovou výpomocí cca 50 000 Kč. Je nějaká možnost, abychom z toho my ani ona neodváděli daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP

ID24512 | | Ing. Zdeněk Morávek

V případě, že jsou pro zaměstnance v souladu s vyhláškou FKSP objednány masáže, které ovšem neposkytuje zdravotnické zařízení, ale osoba, která není v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, jakým způsobem zaměstnanec tento příjem dodaní? Jak a kdy se tato operace promítne v účetnictví?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru