Otázky v kategorii: Daňový řád

počet otázek v kategorii: 356Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Možnosti financování s. r. o. společníkem

ID27811 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké jsou možnosti poskytování peněz na obchodní činnost s. r. o. u společníka kromě klasické půjčky? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Zápůjčka od s. r. o.

ID27809 | | Ing. Christian Žmolík

Může s. r. o., která se zabývá velkoobchodem, poskytnout půjčku další s. r. o. nebo fyzické osobě? Jde o částku 150 000 Kč.

Termín podání daňového přiznání za rok 2020

ID27754 | | Ing. Jan Matějka

Vzhledem k možnosti podat daňové přiznání za rok 2020 elektronicky o měsíc později, tedy k 1. 5. 2021, lze takto postupovat i v případě, že OSVČ podávají daňová přiznání prostřednictvím své účetní, která má generální zmocnění za tyto subjekty ke všem úkonům na FÚ a podává běžně daňová přiznání (DPH, silniční daň, DPFO atd.) přes její datovou schránku? I takto podané elektronicky daňové přiznání lze podat k datu 1. 5. 2021. 

Ztráta minulých let v DPFO

ID27751 | | Ing. Jan Matějka

Poplatník si dělal sám daňové přiznání a v letech 2014 - 2018 vykazoval ztrátu v § 7 ZDP. Jiné příjmy neměl. Nyní se obrátil na účetní a požádal o zpracování DPFO za rok 2019. Je možné, aby se zřekl uplatnění ztrát minulých let a tím snížil možnost kontroly z 8 let na 3 roky?

Dodatečné daňové přiznání

ID27718 | | Ing. Jan Matějka

Je možné podávat dodatečné daňové přiznání za období, které je předmětem postupu k odstranění pochybností? 

Změna způsobu uplatňování výdajů u pronájmu nemovitosti a odpisy

ID27604 | | Ing. Martin Děrgel

Bytovou jednotku pronajímají 2 spoluvlastníci - sourozenci s podílem 50/50 každý od roku 2010. Předpokládám, že bylo možné, aby jeden uplatňoval paušální výdaje ke svým příjmům a druhý se rozhodl pro skutečné výdaje vč. odpisů. Na odpisy byla použita kupní cena za byt, protože k odpisování došlo do 5 let od koupě bytu. Sourozenec, který využíval zákonné možnosti paušálních výdajů zjistil, že je výhodnější byt odpisovat a případně zahrnout do výdajů další náklady jako např. daň z nemovitosti. Z roku 2019 má znalecký posudek na cenu bytu. V roce 2020 musí odpisovat jako 2. sourozenec z původní kupní ceny, nebo bude odepisovat z ceny znalce, když cena je o dost vyšší? Došlo by totiž u jednoho objektu k různým odpisům jen proto, že sourozenci použili každý z nich jinou metodu uplatnění výdajů. Je možné podat též dodatečné DP za rok 2019 a změnit metodu z paušálních výdajů na skutečné, když jsou skutečné výdaje výhodnější, ale příjem zůstal stejný?  Je možné podat dodatečné DP za rok 2019 s tím, že budou změněny výdaje z paušálních na skutečné? Ani jeden z vlastníků není OSVČ, příjmy mají po celou dobu jen z § 6 (zaměstnání) a § 9 ZDP.

Podnikající právnická osoba a ukončení podnikání z důvodu podmínek BREXIT

ID27605 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba podnikající v ČR již 15 let má společníky z Velké Británie. Situace na trhu s dárkovým zbožím zaznamenala po roce 2016 klesající tendenci, proto se jednatel rozhodl zboží ve skladu prodat a postupně podnikání utlumit. Zaměstnance nemá od roku 2018. V roce 2019 byl zisk již minimální, navíc nebyly jasné vztahy mezi EU a VB. Firma proto již nepodnikala, závazky měla vypořádané a postupně získané peníze z pohledávek zdanila. K 31.12.2020 již nemá ani majetek, protože auto prodala do bazaru. Se správou daní, sociálním i zdravotním pojištěním má vše vyrovnáno do nuly. V rámci účetní závěrky bude VZZ vykazovat účetní ztrátu s ohledem na nutné výdaje jako např. správní poplatky. V rozvaze zůstávají prakticky jen zůstatky v pokladně a bance a na straně pasiv základní jmění a nerozdělený zisk. Je možné podat DP k DPPO nulové s tím, že účetní ztráta bude z rozhodnutí účetní jednotky považována za daňově neúčinnou? Jak dlouho má správce daně možnost takovou firmu kontrolovat? Za celé období byla firma ve zisku a platila řádně daně, jediným rokem ztráty byl rok 2014, ale ztráta již byla uplatněna. Do kterého roku má firma uschovat v ČR doklady a které již může zlikvidovat, aby měla před odjezdem majitelů do ciziny vše v pořádku?

Placení paušální daně - Prodlení s úhradou

ID27571 | | Ing. Jan Matějka

Paušální daň se platí v měsíci, na který je určená, pouze lednová je splatná až v únoru. V únoru tedy zaplatím paušální daň 2x a pak už každý měsíc pravidelně? Jakým způsobem se bude řešit prodlení nebo nezaplacení paušální daně? Jaké jsou tam sankce? Bude třeba sankcí i zrušení paušálního režimu?

Pokuta za nepodání přiznání k dani z příjmu

ID27572 | | Ing. Jan Matějka

Co se stane, pokud nově vzniklá s. r. o. (vznik ve 2020) nepodá vůbec daň z příjmu PO, ani po vyzvání finančním úřadem? Pokud je to relevantní, tak firma měla během roku 2020 pouze asi 10 přijatých faktur v celkové výši 50 000 Kč, jinak žádný příjem. (Ale toto se asi FU nedozví, pokud přiznání nepodáme). 

Doplňující otázka:

Jak u nově vzniklé společnosti může fin. úřad "doměřit daň podle pomůcek". Co to vlastně znamená a jak to udělá, když nemá vůbec žádnou minulou historii podaných přiznání?

Plná moc

ID27585 | | Ing. Jan Matějka

Společnost je prvním rokem auditovaná, daňové přiznání bude podávat daňový poradce. Do kdy se musí plná moc na daňového poradce doručit na FÚ? Zasílá tuto plnou moc svou datovou schránkou na FÚ daňový poradce nebo společnost?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru