Otázky v kategorii: Daňová evidence

počet otázek v kategorii: 186Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Omylem zaplacený závazek fyzické osoby-jednatele s. r. o. z účtu společnosti

ID27926 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel-fyzická osoba je i jednatel ve své s. r. o.  Na konci roku 2020 zaplatil jednatel s. r. o. omylem závazek fyzické osoby z účtu s. r. o. Tuto chybnou platbu vrátila fyzická osoba na účet s. r. o. až následující rok 2021. Je možné u fyzické osoby tento uhrazený závazek uplatnit jako výdaj již v roce 2020 nebo až v roce 2021?

Platba insolvenčnímu správci

ID27607 | | Ing. Jiří Vychopeň

Klient vede daňovou evidenci, je plátce DPH, od roku 2018 je v insolvenci, měsíční poplatek insolvenčnímu správci činí 10 000 Kč. Je tento poplatek daňovým nebo nedaňovým výdajem poplatníka?

Provoz e-shopu v USA

ID27475 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba neplátce DPH, vedoucí daňovou evidenci má volnou a řemeslnou živnost. Provozuje e-shop v ČR a dále prodává zboží přes e-shop v USA (platforma pro prodej zboží od více prodejců) - jedná se o designové návrhy, které FO navrhla a zákazník si je přes americký e-shop zakoupí. Dle místa objednání se produkt vytiskne (může to být jak EU, tak USA), přičemž americký e-shop se postará o veškerou logistiku a zboží dopraví zákazníkovi. Z firemního účtu FO odejdou peníze pro vytvoření zboží a jakmile za něj zákazník zaplatí z USA přijdou peníze z celkové ceny z e-shopu v USA. Zboží kupují občané nepodnikatelé. FO v ČR nic neskladuje.

1) Počítají se příjmy z platformy v USA do obratu FO?

2) Jaký by byl daňový vliv (DPH), kdyby zboží kupovali i podnikatelé?

3) Jaké daňové dopady tento prodej může mít a na co si dát pozor?

 

Odpisy při úmrtí člena společnosti (sdružení fyzických osob)

ID27597 | | Ing. Jiří Vychopeň

Sdružení otec a dva synové, vedou daňovou evidenci. Otec 29. 9. 2020 zemřel, synové pokračují. Příjmy a výdaje dělí - synové po 45 0%, otec 10 %. Jak odpisovat majetek ze sdružení? Ke dni 28. 9. 2020 bylo podáno DPFO za otce a uplatněn u něj 1/2 odpis z jeho 10 % podílu. Dědické řízení zatím nebylo ukončeno. Jak s odpisy dále: u otce od 29. 9. - 31. 12. 2020 mohu zase uplatnit 1/2 odpis? A jak uplatní za rok 2020 odpisy synové?

Pořízení auta ze zahraničí a zařazení do obchodního majetku

ID27736 | | Ing. Jiří Vychopeň

Podnikatel OSVČ vedoucí daňovou evidenci pořídil automobil z DE. Pořizovací cena je 27 647 EUR, což je ke dni vystavení dokladu přepočet 695 185 Kč. Podnikatel zaplatil automobil ve výši 27 647 EUR přes účet, kde mu bylo strženo z účtu 708 470 Kč (přepočet). V které ceně zařadí podnikatel automobil do užívání pro odpisy? Pokud v ceně 695 185 Kč, co bude tedy s rozdílem mezi cenou pořízení 695 185 Kč a zaplacenou částkou 708 470 Kč? Jedná se u tohoto rozdílu o daňově účinný výdaj dávaný rovnou do výdajů? Nebo tento rozdíl vstupuje do ceny pořízení, tzn. zařazení do užívání bude v hodnotě 708 470 Kč? 

OSVČ - důchodce ukončení podnikání

ID27602 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ bez zaměstnanců je plátcem DPH a vede DE. V majetku má osobní auto koupené r. 2016, odpisované zrychleně dle zákona. K 31. 12. 2019 byla ZC ve výši možného odpisu 5. rokem. Závazky i pohledávky měl k 31. 12. 2020 vyrovnané, Materiál ani zboží k 31. 12. 2020 nevlastnil, v nádrži auta zůstalo cca 10 litrů PHM. - Je možné vyřadit auto z obchodního majetku do soukromého vlastnictví již v lednu 2020 a výdaje s autem spojené vyřadit jako daňově neúčinné? - Pokud by vyřadil auto z obchodního majetku k 31. 12. 2020 a za ten rok ještě uplatnil odpis, jaký to bude mít dopad na ZDP a na DPH? - Nebylo by jednodušší uzavřít rok 2020 a podnikání zrušit až k 31. 1. 2021 s odregistrováním na všech daních (DP, DPH, daň silniční)?

Pojištění přerušení provozu

ID27634 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Fyzická osoba podnikající, plátce DPH, daňová evidence. Výplata pojistného plnění z titulu pojištění přerušení provozu restaurace (tj. ušlý zisk + úhrada stálých a variabilních nákladů). Jedná se o příjem z podnikání podle § 7 a není předmětem daně z přidané hodnoty?

Rozdělení spotřeby energií v rodinném domě a provozovně

ID27646 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH provozuje živnost v rodinném domě, který užívá k trvalému bydlení, trvalé bydliště má ale formálně jinde. Elektroměr je v domě 1, nelze tedy přesně rozdělit spotřebu osobní a spotřebu provozovny. Smlouva o dodávce elektřiny je uzavřena na fyzickou osobu-nepodnikatele. Je možné rozdělit podle podlahové plochy spotřebu i za této situace, nebo je nutné uzavřít smlouvu s dodavatelem na fyzickou osobu-podnikatele? 

Prodej automobilu

ID27518 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel (fyzická osoba - plátce DPH) koupil v roce 2013 auto, které zařadil do obchodního majetku. Vzhledem k tomu, že auto používal z 20 % i pro soukromé účely, krátil odpočet DPH o 20 % a všechny výdaje související s autem (odpisy, opravy, DPH) uplatňoval jen ve výši 80 %. V roce 2019 bylo auto zcela odepsané. V roce 2020 přešel podnikatel z uplatňování skutečných výdajů na výdaje uplatňované procentem z příjmů. V roce 2021 se chystá auto prodat, příjem bude zdaňovat jako ostatní příjem podle § 10 ZDP. Může si při prodeji auta uplatnit jako výdaj neuplatněnou část odpisů (20 %) - §  23 odst. 4 písm. e ZDP? Neuplatněnou část DPH při nákupu auta (20 %) nepoužil ani jako součást pořizovací ceny, ani jako daňově účinný výdaj - může i tuto částku použít jako výdaj při prodeji auta?  Bude při prodeji auta odvádět DPH v plné výši nebo jen v poměrné výši, tj. 80 %? Pokud bude DPH odvedeno jen v poměrné výši, tj. 80 %, zbylých 20 % DPH se stane součástí příjmů, které budou zdaňovány podle § 10 ZDP?

Paušální výdaj - automobil zahrnutý v obchodním majetku

ID27532 | | Ing. Petra Konderlová

Daňová evidence, plátce DPH - klient eviduje v obchodním majetku 2 auta a uplatňuje z PHM DPH. Je možné uplatnit paušální výdaj na obě auta ve výši měsíčně 5 000 Kč, nákupy za PHM evidovat jako nedaňové plnění s odpočtem DPH a do nákladů zařadit i odpisy a náklady na opravy? Knihy jízd klient vede.

Doplňující dotaz:

Při uplatnění paušálního výdaje na dopravu, lze do nákladů zařadit i odpisy a náklady na opravy, parkovné?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru