Otázky v kategorii: Daňová evidence

počet otázek v kategorii: 159Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňový doklad v návaznosti na registraci k DPH

ID26749 | | Ing. Martin Novák

OSVČ nebyl plátcem DPH, ale při podání daňového přiznání k DPFO zjistil, že má povinnost k registraci DPH z důvodu překročení obratu. S firmou, pro kterou uklízí, se dohodl, že mu DPH doplatí. Původní doklad zní na 20 000 Kč s textem "Nejsem plátcem DPH". Vystaveno 20. 12. 2019, zaplaceno 28. 12. 2019. Má tento původní doklad stornovat s původním datem a vystavit opravný daňový doklad s aktuálním datem, ale s DUZP 20. 12. 2019? Existuje možnost vystavit nyní jen daňový doklad na 20 000 Kč + DPH a odečíst z něj zálohu zaplacenou 28. 12. 2019 nebo to odporuje zákonu o DPH?

Provize

ID26645 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba má živnostenské oprávnění na kosmetické služby. V rámci své činnosti kupuje u jedné společnosti přípravky, které buď jdou rovnou do spotřeby, nebo je prodává klientům. Tato společnost každý měsíc vyplácí provize za prodej přípravků. Jak se zaúčtuje tato provize v daňové evidenci, jako ostatní příjem? 

Nákup čtyřkolky na firmu

ID26656 | | Ing. Petra Konderlová

Za jakých podmínek lze odpisovat nákup čtyřkolky do firmy, uplatnit DPH a jak je to se silniční daní? Vedu daňovou evidenci.

Přijatá faktura za energie a kontrolní hlášení

ID26640 | | Ing. Petra Konderlová

Klientovi přijde daňový doklad k přijaté platbě za energie s datem vystavení 3. 8. 2020, datum platby je 1. 8. 2020. Částka je vyšší než 10 000 Kč. Které datum má být správně uvedeno v kontrolním hlášení? Dle vystavení dokladu nebo dle platby?

Předčasně ukončený leasing

ID26634 | | Ing. Ivana Pilařová

Účtujeme v daňové evidenci, pořídili jsme automobil na leasing, který jsme předčasně ukončili. Pořizovací cena automobilu byla 398 090 Kč, součet leasingových splátek včetně mimořádné je 421 750 Kč, smlouva na 54 měsíců, od 3. 4. 2017 do 7. 10. 2021. Odkup na základě žádosti 23. 7. 2020 za 73 786 Kč, kupní cena byla nižší než fiktivní zůstatková při rovnoměrném odepisování, dodaním tedy uplatněné leasingové splátky za rok 2017-2019. Automobil zařadím jako majetek datem 23. 7. 2020 a začnu odpisovat, ale z jaké částky? První zvýšená splátka u leasingu byla 36 190 Kč a dále 38 spl. x 8 020 Kč do 7. 6. 2020.

1) Pokud bych přičetla k pořizovací ceně 398 090 Kč ještě 36 190 Kč + 304 760 Kč (38 × 8 020 Kč), dostanu se na 702 850 Kč, což mi přijde neúměrně vysoká částka.

2) K pořizovací ceně nepřihlížím, ale odpisuji ze součtu předpokládaných leasingových splátek 421 750 Kč, což je cena, kterou by firma zaplatila při řádném placení leasingu.

Finanční dar od obce

ID26631 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ provozující maloobchod a poštovní služby prostřednictvím přepážky umístěné ve svých obchodních prostorech (tedy Pošta partner) na základě darovací smlouvy uzavřené mezi OSVČ a obcí, dostává měsíčně finanční dar od obce na udržení veřejných poštovních služeb pro obyvatelstvo. Tento dar za rok překročí částku 15 000 Kč. Bude OSVČ dar danit jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů nebo musí zdanit podle § 7 zákona o daních z příjmů? Podnikatel vede daňovou evidenci.

Přechod OSVČ z podvojného účetnictví na daňovou evidenci a zůstatek závazků

ID26539 | | Ing. Matěj Nešleha

OSVČ vedoucí účetnictví se rozhodla v r. 2020 přejít na daňovou evidenci. V rozvaze evidovala k 31.12. 2019 dva zůstatky na účtu 379. Jeden je z důvodu nesprávně zaúčtovaného osobního vkladu podnikatele - ten předpokládáme nebude mít při změně žádný vliv na daně. Druhý závazek vznikl tím, že OSVČ přijal v minulosti kauci. Z ní bude v r. 2020 polovinu vracet. Zbytek kauce již nikdy vracet nebude. Jaký vliv bude mít na daně a ve kterém přiznání se projeví:

a) část závazku z titulu kauce, který bude vrácený v r. 2020,

b) část závazku z titulu kauce, který neplánuje OSVČ nikdy vrátit?

Je nutné na FÚ zaslat opravenou rozvahu za r. 2019, kde bude závazek z titulu vkladu OSVČ převeden z účtu 379 na účet 491?

Oprava fasády a zateplení

ID26453 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ (plátce DPH) provedl na budově - penzionu - opravu fasády a zateplení, odstanění nalepení a začištění včetně dodávky materiálů. Předpokládám, že se jedná o technické zhodnocení - částka 138 400 Kč. Problém je, že jsem daňovou evidenci převzala před rokem a budova v majetku vložena není - FO patří a není pronajata. Mohu zadat technické zhodnocení na samostatnou kartu majetku a odepisovat v odpisové skupině 5 - tedy 30 let? Je zde třeba nějaký souhlas vlastníka, když jde o stejnou osobu? 

Pronájem nebytových prostor

ID26302 | | Ing. Ivana Pilařová

Podnikatel OSVČ, plátce DPH vede DE. Pronajímá v objektu (nevedený v obchodním majetku) nebytové prostory. Fakturuje nájemné, zálohy na energie a služby. Je nutné vést evidenci odděleně od DE podnikatelské?

Prominutí pohledávky

ID26455 | | JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, má z hlediska pojistného plnění vyčíslenu pohledávku, 10 000 Kč zaplatila pojištovna a 100 000 Kč má zaplatit obchodní partner který škodu způsobil. FO v rámci udržování dobrých obchodních vztahů ovšem navrhuje a chtěla by zcela tuto pohledávku v hodnotě 100 000 Kč obchodnímu partnerovi odpustit. Jak prosím postupovat dle zákona aby bylo vše v pořádku? Na doplnění jen uvádím, že se jednalo o hmotný majetek FO a škodu na něm celkově vyčíslenou pojištovnou si zcela opravil na vlastní náklady. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru