Otázky v kategorii: Daň z příjmů

počet otázek v kategorii: 11247Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Bezúplatné plnění - dary

ID27931 | | Ing. Zdeněk Morávek

Lze od základu daně odečíst dar, kdy ve svém potvrzení spolek uvedl, že peníze použije na tisk materiálů propagujících veganství?

Nájem nemovitosti, kterou vlastní partner

ID27830 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba pronajímá jako OSVČ nemovitost, kterou vlastní její partner, se kterým dlouhodobě žije. Partner s pronájmy souhlasí. Tzn. partner, jehož je nemovitost, má příjmy z pronájmu 0 a jeho partnerka vše uvádí do daňového základu. Musí mít od partnera nájemní smlouvu, nebo to není nutné a může pronajímat jeho nemovitost bez toho, aniž by mu platila nájem a zároveň mu nebylo v případě kontroly nic dodaněno?  

Pokud by vlastník nemovitost družce pronajal, může si družka uplatnit z příjmů z pronájmu uvedené nemovitosti (pro daň z příjmu fyzických osob) výdajový paušál 30 % dle § 9 ZDP. 

Doplatek u zaměstnance v daňovém přiznání

ID27873 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec vyplňuje přiznání k dani z příjmů (má ještě příjmy z podnikání) a dostal jedno potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. V potvrzení má vyplněny mj. i tyto řádky:

  • ř. 5 - doplatek příjmů dle § 5 odst. 4,
  • ř. 7 - úhrn pojistného z řádku 5 a
  • ř. 11 a další běžné řádky 1, 2, 6, 8, 9, 12.

Pokud nevyplní další své příjmy z podnikání do přiznání, vznikne mu doplatek ve výši 1 200 Kč. Je možné, že se stala chyba ve mzdové účtárně? Pokud by přiznání vyplnil bez těchto řádků (bez doplatku ř. 5 a souvisejícího odvodu sociálního ř. 7 a zálohy ř. 11), vyšel by mu přeplatek 120 Kč, což by bylo v pořádku neboť rozdíl vznikne kvůli rozdílnému zaokrouhlení ve mzdách oproti přiznání.

Ale pokud tam zahrne i doplatek včetně souvisejícího odvodu sociálního pojištění a zálohu (je uvedeno v potvrzení o příjmů za rok 2020), pak vznikne nedoplatek ve výši 1200 Kč.

Musí tedy zaměstnanec tuto částku doplatit skrze daňové přiznání nebo opravu provede zaměstnavatel? Nebo to to nemáme řešit a podat přiznání i s částkou doplatku, která vyšla z potvrzení? Musí tedy zaměstnanec „opsat“ všechna čísla z potvrzení do přiznání včetně řádků 5, 7 a 11, ačkoliv z toho vznikne nedoplatek? 

Pronájem kanceláře v bytě

ID27890 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, která je zároveň plátcem DPH, vlastní byt, ve kterém bydlí. V tomto bytě je současně zapsané i sídlo jejího s. r. o. - také plátce DPH. Od roku 2021 chce tato fyzická osoba pronajmout svému s. r. o. v bytě vymezenou plochu jako kancelář.

1) Na základě jakých parametrů určit nájemné - postačí m2?

2) Nájemné musí být s DPH či může být bez DPH?

3) Na jakém řádku v daňovém přiznání bude vykazovat FO a s. r. o. nájemné v případě uplatněného DPH?

4) Případný jakýkoliv prodej bytu je osvobozen od DPH u této FO plátce DPH?

Prekluzivní lhůty

ID27920 | | Ing. Jan Matějka

Daňový subjekt, právnická osoba, vykazoval ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob od roku 2007 až do roku 2014 daňové ztráty. Od roku 2015 již vykazuje kladné daňové základy. K jakému datu končí prekluzivní lhůty pro vyměření daně za zdaňovací období let 2007 až 2014? 

Prošlé potraviny

ID27739 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak máme daňově a účetně řešit likvidaci prošlých potravin (po datu "spotřebujte do")? Konkrétně se jedná o pivo. Prošlé pivo vylili naši zaměstnanci do kanálu. Není sepsán žádný protokol o likvidaci. Je vystavena pouze výdejka ze skladu. 

Zdanění přijatých kompenzací během epidemie covid-19

ID27946 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Platí stále, že všechny ostatní podpory se zdaňují, jen kompenzační bonus zdanění nepodléhá? V případě rozhodování, zda čerpat kompenzační bonus jako OSVČ, či v programu COVID-Gastro jako zaměstnavatel, může hrát tato skutečnost velkou roli.

Překročení limitu paletového konta

ID27717 | | Ing. Martin Děrgel

Naše firma se zabývá autodopravou. Pro jednoho ze zákazníků jezdíme pravidelně, pro přepravy zboží používáme zákazníkovy palety. Máme u nich nastaveno konto, abychom nemuseli řešit každou paletu zvlášť. Nyní ale došlo k překročení tohoto konta a zákazník nám vyfakturoval náhradu škody za překročení paletového konta, jedná se o vysokou částku 900 000 Kč. Až mu palety vrátíme, vystaví nám na celou částku dobropis. Jak to účtovat? Přijde mi nesmyslné účtovat v roce 2020 částku 900 000 Kč do nákladů, když víme, že nám v roce 2021 bude dobropisována. 

Úroky - nízká kapitalizace

ID27923 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným má tři společníky (A, B a C) , kteří jsou zároveň jednateli této společnosti. Tato společnost přijala určené půjčky od níže uvedených osob:

1) společníků A, B a C,

2) dlouholeté přítelkyně společníka A,

3) jiné společnosti, která je z 100% vlastněná společníkem B,

4) jiné společnosti, která je z 51 % vlastněná společníkem C.

Na které z úroků z výše uvedených půjček je třeba aplikovat pro tzv. nízké kapitalizace? 

Daňové zvýhodnění na dítě

ID27884 | | Josef Rajdl

Zaměstnankyně chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Nemá ale rozsudek soudu, že má dítě v péči. Má pouze protokol z OSPOD, že se dohodli na předávání dítěte a výživném. Stačí to pro uplatnění daňového zvýhodnění? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru