Otázky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

počet otázek v kategorii: 7421Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Registrace na Slovensku a osvobozená plnění

ID26991 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme firma, která používá třístranný obchod. Dodavatel firma 1. PL, prostřední firma 2. my CZ a koncový odběratel firma 3. SK. Další varianta třístranného obchodu je dodavatel firma 1. SK, my prostřední firma 2. CZ a koncový odběratel firma 3. ATU. Nyní se naše firma registruje na Slovensku, takže už třístranný obchod nemůžeme využívat. A já bych se chtěla zeptat, jak správně nyní budeme fakturovat. Ještě musím dodat, že v obou případech dopravu zařizuje dodavatel. 1. varianta firma1. PL a prostřední firma 2. my DIČ -SK (plnění osvobozené, dopravu zařizuje dodavatel), pak my DIČ -SK a koncový odběratel frma 3. SK ( plnění se slovenskou daní). Je postup správný? 2. varianta firma 1. SK a my firma 2. DIČ -SK (plnění se slovenskou daní) a koncový odběratel firma 3. ATU a myslím si, že nemůže osvobodit, když dopravu zařizuje dodavatel SK. Prosím o info, zda postup je správný a jestli je nějaká možnost, jak plnění do ATU osvobodit.

Nákup a prodej zboží v EU a mimo EU

ID27137 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká firma, plátce DPH. Uskutečnila nyní několik nákupů a prodej zboží, kdy v každém bodě toto zboží nebylo nikdy na území České republiky. Česká firma je prostředním článkem. Jak to prosím ovlivní DPH,přiznání k DPH a souhrnné hlášení. 1/ Česká firma pro polskou firmu/neplátce DPH / nakoupí zboží v Číně. Z účtu česká firma zaplatí do Číny za zboží a polská firma zaplatí české firmě. Zboží je přepraveno z Číny do Polska a nebo jinam mimo území ČR. 2/ Ten samý příklad jako bod 1, ale polská firma je plátcem polské DPH 3/ Česká firma pro polskou firmu/neplátce DPH / nakoupí zboží v Itálii/neplátce DPH/. Z účtu česká firma zaplatí do Itálie za zboží a polská firma zaplatí české firmě. Zboží je přepraveno z Itálie do Polska a nebo jinam mimo území ČR. 4/ Ten samý příklad jako bod 3, ale polská a italská firma jsou plátci jejich DPH Česká firma nezajišťuje žádnou dopravu. Nákupem a prodejem, zaplacením a přijetím plateb, pro ni obchod končí.

Vypořádání DPH po 10 letech od nákupu zboží

ID27153 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., provozuje montážní činnost v oboru instalatérství, provozuje obchod s instalatérským zbožím a pronajímá byty (osvobozené nájemné) - to vše ve svých prostorách v domě, který je obchodním majetkem společnosti. V roce 2010 koupila zboží-ohřívač vody (původní záměr byl následný prodej zákazníkovi, který nakonec od koupě odstoupil), uplatnila si DPH na vstupu a ohřívač vody evidovala jako zásobu zboží. V roce 2020 společnost ohřívač vody namontovala do bytu nájemníkovi. Společnost si sice uplatnila DPH při koupi ohřívače, ale protože ohřívač použila pro byt nájemníka (osvobozené nájemné) až za 10 let od nákupu, nemusí DPH vypořádat?

Přijatá platba postoupené pohledávky

ID27158 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost A vystavuje doklady za poskytnuté služby společnosti B. Společnost A má také uzavřenou smlouvu o postoupení pohledávek se společností C. Společnost B po obdržení faktury předá tuto fakturu společnosti C, která fakturu uhradí společnosti A, ale úhrada je ponížena o 4 % z faktury. Společnost A tak obdrží částku nižší než na kolik je faktura vystavena. Faktura bude zaúčtována MD 311/D 602 + 343 a bude odvedeno DPH. Po obdržení platby a jejím zaúčtování MD 221/D 311 bude stále na účtu 311 nedoplatek ve výši 4 % faktury, který si strhla společnost C při platbě. Jakým způsobem toto řešit účetně a z pohledu DPH u společnosti A?

Splátkový kalendář - uznání dluhu zaměstnance

ID27156 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec byl v roce 2019 na školení, výše školení byla 120 000 Kč bez DPH, DPH jsme si nárokovali. Se zaměstnancem byla sepsána dohoda o prohlubování kvalifikace, v roce 2020 dal výpověď. Na základě dohody o uznání dluhu nám bude 2 roky splácet 5 000 Kč/měsíc. Jakým způsobem to celé zaúčtovat? Je pro mne částka 120 000 Kč korun výnos již datem podepsání dohody o uznání dluhu, tzn. v roce 2020 nebo až jednotlivými splátkami? Nejasno mám i s DPH, podléhají splátky DPH? 

Sazba DPH u úklidu společných částí bytového domu

ID27157 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaké je správné uplatnění sazby DPH v rámci úklidových prací?Jedná se o úklid v těchto případech:

a) Úklid jen a jen společných částí bytového domu, bytové jednotky se neuklízejí.

b) Úklid garážového stání v suterénu bytového domu, ve kterém se bytové jednotky současně uklízí. Domnívám se, že garážové stání je součástí společných částí bytového domu. 

Nájem bytu ve společném jmění manželů a obrat pro DPH

ID27169 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba má příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů ze samostatné činnosti a zároveň má příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů z nájmu bytu. Příjmy z nájmu dosahuje ze společného jmění manželů. Budou se pro účely obratu pro DPH příjmy z nájmu přičítat k příjmům z podnikání? Hraje pro účely stanovení obratu pro DPH nějakou roli, že pronajímané byty jsou ve společném jmění manželů? 

Náležitost daňového dokladu - označení odběratele

ID27181 | | Ing. Jan Matějka

Je povinnost u řádného daňového dokladu u názvu a DIČ odběratele uvedení rovněž adresy odběratele, aby byly splněny podmínky § 29 zákona o DPH? Pokud ano, může být touto adresou i provozovna (pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy), nikoliv sídlo firmy? Dříve byl ze strany pracovníků FÚ umožněn odběrateli odpočet DPH z daňového dokladu, kde byla adresa provozovny jen za podmínky, že tato adresa byla na FÚ nahlášena formou oznámení.

Následné kontrolní hlášení před obdržením výzvy ke změně údajů

ID27135 | | Ing. Jan Matějka

Po podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení v řádném termínu plátce zjistil, že do něj nezahrnul jednu vystavenou fakturu, která do zdaňovacího období patřila. Podal tedy dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení, čímž svou chybu napravil. Zároveň doplatil rozdíl v DPH. Dva dny po podání tohoto následného kontrolního hlášení obdržel z FÚ výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů, s tím, že onu "zapomenutou" fakturu v kontrolním hlášení nevykázal. Následné kontrolní hlášení a výzva se očividně minuly. Musí plátce reagovat na výzvu (i když už je vše opravené) a znovu podat následné kontrolní hlášení (vlastně stejné, jen s uvedením čísla jednacího výzvy?).

Automobil na úvěr a odpisy

ID27154 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost V. koupila automobil. Doklad je přijatá faktura s DPH. Předpokládám, že DPH si společnost může uplatnit, nadměrný odpočet. Vlastníkem je úvěrová společnost a provozovatelem společnost V. Přímá platba ve výši 20 %.

Společnost V. je provozovatel, platí tedy silniční daň? Faktura přijatá za automobil jde do DPH - vznikne nadměrný odpočet? Automobil bude odpisován v celkové částce (samozřejmě v částce bez DPH)? Dle mého se jedná o úvěr, a tak by se měl majetek odpisovat.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru