Otázky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

počet otázek v kategorii: 6940Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájemné za obchod a účtování energií

ID25370 | | Ing. Petra Konderlová

Můj klient si pronajal prodejnu (maloobchod s potravinami). Nájemní smlouva je uzavřena s manželi, jako spolumajiteli nemovitosti. Tito manželé pronajímají část této nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů. Nájemné se tedy hradí i bez DPH. V nájemní smlouvě je uzavřen i odstavec, podle kterého se smluvní strany dohodly na ročním vyúčtování zálohových plateb na služby spojené s užíváním prodejny a zálohových plateb hrazených za energie. Bohužel nyní donesl daňové doklady k platbám za energie, které jsou účtovány jejich dcerou, na kterou jsou prý tyto služby a energie účtovány dodavateli. Dcera vše účtuje i s DPH (registrace k DPH je v pořádku). Ovšem s nemovitostí ani s pronájmem nemá nic společného, jen to, že jsou na ní psané faktury za energie, které následně fakturuje mému klientovi. Chystají se to vyřešit Dodatkem k nájemní smlouvě, s tím, že energie a služby budou účtovány výše popsaným způsobem. Je možné takovéto náklady účtovat daňově a uplatnit si následně odpočet DPH? 

Vklad zboží společníkem do vlastní s.r.o.

ID25279 | | Ing. Matěj Nešleha

Pokud chce jednatel/společník vložit do s. r. o. zboží pro následný prodej (zboží je jeho domácí skladová zásoba), a nezná jeho kupní cenu, jakým způsobem má v ocenění postupovat a jakým způsobem ho může vložit do s. r. o.? Napadají mě 3 možnosti: 1. prodej do s. r. o. - on jako fyzická osoba by příjem z prodeje nemusel danit do 30 000 Kč za rok, 2. vklad do s. r. o. - jednalo by se o zaúčtování na účet 365, ale nevím jak zjistit cenu vkladu, 3. dar do s. r. o. - musí s. r. o. tento dar danit, když bude mít příjem z prodeje tohoto daru? Jaké daňové dopady by měly tyto 3 varianty jak v s. r. o. tak u společníka? 

CCS karty a uplatnění DPH nyní a po 1. 4. 2020

ID25374 | | Ing. Martin Novák

Jak správně postupovat při uplatnění DPH z pohoných hmot hrazených CCS kartou? Doposud uplatňuji DPH z daňového dokladu od CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o. Je povinnost k tomuto daňovému dokladu přikládat jednotlivé tankovací doklady? Doslechla jsem se, že po 1. 4. 2020 bude možné uplatňovat DPH pouze na základě tankovacích dokladů. 

DPH - změna zdaňovacího období v daňovém přiznání za prosinec 2019

ID25365 | | Ing. Martin Novák

Firma (s. r. o.), mnoho let plátce DPH, s obratem nad 10 miliónů měla za rok 2019 pokles až na 7 milionů tržeb. V přiznání za prosinec 2019 firma označila kódem Q že následující rok bude čtvrtletním plátcem. Stane se čtvrtletním plátcem automaticky, nebo to musí finanční úřad ještě potvrdit nějakým rozhodnutím?

Teambuilding

ID25348 | | Ing. Christian Žmolík

Firma pořádá pro zaměstnance teambuilding. Zaplatila dopravu, pronájem sklípku, ubytování. Lze dát v rámci teambuildingu tyto výdaje jako daňové a uplatnit DPH? Dále mají zaměstnanci k této akci cestovní příkazy, opět prosím o informaci, jestli mají nárok na vyplacení diet.

Přefakturace nákladů společnosti (sdružení)

ID25350 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost, dříve sdružení, má dva společníky s podílem 50 %, oba plátci DPH. Za společnost jedná jeden ze společníků svým jménem. V novém režimu DPH si společníci přefakturovávají náklady a tržby. Jakým způsobem si mají přefakturovat náklady na pořízení zboží z EU? Je vůbec nutné tyto náklady přefakturovávat, když nemají vliv na výši odváděného DPH (1. společník na základě dokladu uplatní DPH na vstupu i výstupu.)

Nákup a prodej aut z EU a třetích zemí

ID25359 | | Ing. Martin Novák

OSVČ, neplátce, bude podnikat v nákupu a prodeji aut. Auta bude pořizovat v EU, ale také ve Švýcarsku. Jak je to s registrací k DPH pokud bude nakupovat v EU a s registraci k DPH pokud bude nakupovat mimo EU? Auta bude opravovat a dále v ČR prodávat.

Nárok na DPH u faktury s IE DIČ

ID25356 | | Ing. Martin Novák

Objevila se mi v účetnictví faktura na nákup mobilní aplikace (krabicové řešení). Faktura má IE DIČ a je na ní uveden základ daně a česká 21% DPH. Mohu si DPH nějakým způsobem nárokovat? 

Kontrolní hlášení - nájemné

ID25352 | | Ing. Martin Novák

Musím dávat do kontrolního hlášení do kategorie B2 přijaté faktury za nájemné, i přesto, že hodnota faktury není vyšší než 10.000 Kč? Nejedná se o splátkový nebo platební kalendář, ale o obyčejnou fakturu - daňový doklad (například nájemné za operativní leasing). Na školeních ke kontrolnímu hlášení nás učili, že nájemné je výjimka a vždy náleží do kategorie B2, ale nevím, kde v zákoně toto najít. 

Osvobození při pořízení zboží z EU

ID25306 | | Ing. Martin Děrgel

Jak nejlépe postupovat při pořízení zboží z EU a následným dodáním? Náš zákazník, plátce CZ (jen registrace k CZ), si u nás objednal 3 kamiony zboží s tím, že by je chtěl odvést do Žiliny, my jsme plátci DPH CZ. Zboží si necháváme vyrobit u dodavatele v PL - registrovaný k DIČ PL, dodavatel fakturuje na nás CZ. Dopravu budeme zajišťovat my, můžeme si objednat dvě dopravy u přepravce jednu z PL do CZ Českého Těšína (kde zboží zkontrolujeme) a druhou Český Těšín-Žilina. Fakturace proběhne z PL na nás CZ jako dodání do EU a my na našeho odběratele CZ s českou DPH. Vzhledem k velkému množství nemůžeme zboží překládat. Můžeme si uplatnit osvobození při pořízení zboží z EU? Pokud bychom ještě na kamióny nakládali další zboží, nebo jej přebalovali a doprava by proběhla stejně, byl by v osvobození zboží z EU rozdíl? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru