Otázky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

počet otázek v kategorii: 7046Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem bytů neplátcům DPH a odpočet DPH z přijaté faktury na výměnu oken

ID25839 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme a. s., plátci DPH, mimo naši hlavní činnost pronajímáme dům s byty občanům, neplátcům DPH. Naše roční tržby z tohoto pronájmu činí cca 300 000 Kč, DPH na výstupu ř. 1 a 2 za rok činí 10 miliónů Kč. Toto nájemné je dle §56a osovobozeno od daně bez nároku na odpočet ř. 50 daň. přiznání, dále nám nájemníci platí zálohy na vodné a stočné – zde odvádíme 15% DPH a zálohy na el. energii ze společných prostor – zde 21% DPH. Je toto správně? Dále se chci zeptat, v dubnu proběhne výměna oken na těchto bytech za plastová, jak to bude s odpočtem DPH? Nevím, jestli bude fakturováno s TRC, tak prosím ještě o odpověď, Jak by to bylo i v tomto případě? Okna budeme současně měnit i na části provozovny – je lepší mít zvlášť fakturu na okna v provozu a zvlášť pro pronajímaný dům nebo je to jedno? 

DPH u služeb klinického psychologa

ID25853 | | Ing. Martin Novák

Klinický psycholog, poskytovatel zdravotnických služeb, poskytuje svoje služby a má je proplaceny ze zdravotních pojišťoven. Jedná se o služby, které jsou osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet?

Golfový klub a sazba DPH

ID25756 | | Ing. Zdeněk Morávek

Tuzemský spolek Golfový klub je plátcem DPH, provozuje tuto činnost jak pro své členy, tak jako hospodářskou činnost. Klienti si mohou zakoupit žetony na zapůjčení golfových míčků. Jaké je správné uplatnění sazby DPH pro tuto činnost, snížená sazba jako sportovní činnost nebo základní jako pronájem?

Výpočet poměrné části spotřeby energií v provozovně

ID25754 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, plátce DPH, provozuje živnost v rodinném domě, který není a nebyl vložen do obchodního majetku. Dům má jedno podlaží. Celé přízemí je využíváno jako provozovna, v patře je bytová jednotka, kde fyzická osoba bydlí. Zastavěná plocha domu je dle KN 184 m2, plocha provozovny (přízemí) 80 m2. K zastavěné ploše patří malé nádvoří. Lze při určování poměrné výše spotřeby energií vycházet z předpokladu, že horní patro nemá větší plochu než přízemí (což skutečně nemá), kde je provozovna, a tudíž lze rozdělit spotřebu energií na 50 % podnikání a 50 % osobní spotřeba, nebo je nutné vycházet z výměry dle KN?

Postoupení technického zhodnocení najatého majetku

ID25733 | | Ing. Jan Ployer

Nájemce hotelu (plátce DPH) se souhlasem pronajímatele provedl a odpisoval technické zhodnocení. Na základě smlouvy původní nájemce úplatně postoupil na nového nájemce práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy vč. provedeného technického zhodnocení. Zhodnocení bylo pro účely stanovení náhrady oceněno zůstatkovou daňovou cenou u původního nájemce (uplatňoval zrychlené odpisy). Bude úplata za převod TZ podléhat DPH na výstupu? Hotel byl pořízen v roce 2000 a je u majitele zařazen v 5. odpisové skupině. Nový nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Pozdní úhrada splátky dle splátkového kalendáře

ID25705 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost má automobil na leasing a hradí splátky dle splátkového kalendáře, kde je stanoveno datum úhrady na 15, den v měsíci. V lednu a únoru bohužel splátky neodešly (skončila platnost trv. příkazu), takže se doplácejí se zpožděním. S jakým datem máme splátky zařadit do kontrolního hlášení? Má to být 15. 1. a 15. 2., přestože k úhradě došlo až v březnu?

Rezervační poplatek a DPH

ID25820 | | Ing. Martin Svoboda

Realitní firma, plátce DPH, vybírá jako zprostředkovatel od klientů rezervační poplatek na zvláštní rezervační účet při uzavření smlouvy o rezervaci a s těmito prostředky zprostředkovatel nesmí nakládat. Teprve v okamžiku, kdy je zprostředkován skutečný prodej nemovitosti a je uzavřená smlouva o prodeji nemovitosti, dojde k převodu tohoto rezervačního poplatku na běžný účet zprostředkovatele a stává se tento rezervační poplatek provizí realitní firmy. Kdy má být odvedeno DPH? V okamžiku úhrady rezervačního poplatku na rezervační účet nebo až v okamžiku, kdy je převedená částka na běžný účet zprostředkovatele a může s ním začít nakládat jakožto se svojí provizí?

Platba soukromou kartou zaměstnance

ID25815 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanec mi přinesl paragon za nákup spotřebního materiálu pro firmu k proplacení z firemní pokladny. Paragon hradil zaměstnanec kartou ze svého soukromého účtu. Je možné zaúčtovat v pokladně MD 501/D 211 nebo je správný jiný postup ?

Sazba DPH - stavební činnost

ID25824 | | Ing. Martin Novák

Společnost s. r. o. se zabývá stavební činností - např. zemní práce s vlastními stavebními stroji - bagr a nakladač, práci vykonávají zaměstnanci firmy. Můžeme uskutečněné zdanitelné plnění vyfakturovat v sazbě DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 15 % v případě, že se jedná o přípravu terénu pro vybudování základů nové provozovny pro jinou firmu (OSVČ)?

DPH u prodeje zasíťovaných pozemků nezahrnutých do obchodního majetku

ID25836 | | Ing. Martin Svoboda

Občan, plátce DPH, před 10 lety nakoupil pozemky, které byly časem zařazeny do územního plánu a nyní na nich provádí zasíťování. Pozemky nebyly zařazeny do podnikání, koupil je jako FO nepodnikatel. Bude prodej zasíťovaných pozemků podléhat odvodu DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru