Otázky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

počet otázek v kategorii: 7622Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dobropis za zboží z EU, vykazování DPH

ID28008 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma pořizuje zboží od dodavatele osoby registrované v EU. Jedná se o standardní režim a plnění vykazuje na ř. 3 a 43. Dodavatel nedodal však vše perfektně (zboží chybí, nebo je poškozené), proto dodavatel z EU vystavil další měsíc fakturu tzv. credit note s minusovou hodnotou tohoto „vadného zboží“. Firma tento přijatý opravný doklad z EU snižující původní fakturu za zboží dá do DPH záporně na ř. 3 a 43. Je to správně?

Prodej štěpky pro výrobu pelet

ID27957 | | Ing. Martin Novák

Společnost zabývající se obchodem s dřevní hmotou prodává dřevní štěpku, případně piliny odběrateli, který tento materiál používá pro výrobu pelet. Jaká sazba DPH by měla být v případě těchto prodejů uplatněna? 

Přiznání k DPH zahraničního subjektu registrovaného k DPH i v ČR

ID27956 | | Ing. Martin Novák

Zahraniční firma (e-shop) se sídlem v zahraničí (ale v EU) se v ČR v minulosti registroval k DPH (má CZ DIČ) a DPH zde i podává a odvádí. Mělo dojít k možnosti podávat a odvádět DPH v domácí zemi i za plnění v ostatních členských zemích. Od kdy je tato možnost, je to jen možnost, či přímo povinnost, jakmile to je/bude možné (nebo lze postupovat „postaru“ a podávat DPH v každé zemi)? Pokud to bude již jen v domácí zemi, jak postupovat s českou registrací a DIČem (zrušit/ponechat)?

DPH - pronájem bytu

ID27768 | | Ing. Jan Ployer

Od 1. 1. 2021 novelou zákona o DPH nelze zatížit nájem bytu plátci sazbou DPH, ale jedná se vždy o plnění osvobozené. Jak pohlížet na služby související s nájmem - energie, lze nadále účtovat s platnou sazbou DPH? Pokud máme byt v nájmu a sami si uplatňujeme odpočty DPH z energií (plyn, elektrická energie, vodné) související s užíváním bytu máme nárok na odpočet DPH z těchto pořízených služeb? Uskutečňujeme plnění, která jsou ekonomickou činností neosvobozenou od DPH.

Pronájem kanceláře v bytě

ID27890 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba, která je zároveň plátcem DPH, vlastní byt, ve kterém bydlí. V tomto bytě je současně zapsané i sídlo jejího s. r. o. - také plátce DPH. Od roku 2021 chce tato fyzická osoba pronajmout svému s. r. o. v bytě vymezenou plochu jako kancelář.

1) Na základě jakých parametrů určit nájemné - postačí m2?

2) Nájemné musí být s DPH či může být bez DPH?

3) Na jakém řádku v daňovém přiznání bude vykazovat FO a s. r. o. nájemné v případě uplatněného DPH?

4) Případný jakýkoliv prodej bytu je osvobozen od DPH u této FO plátce DPH?

Prošlé potraviny

ID27739 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak máme daňově a účetně řešit likvidaci prošlých potravin (po datu "spotřebujte do")? Konkrétně se jedná o pivo. Prošlé pivo vylili naši zaměstnanci do kanálu. Není sepsán žádný protokol o likvidaci. Je vystavena pouze výdejka ze skladu. 

Zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH

ID27958 | | Ing. Ladislav Pitner

Obchodujeme se uměleckými předměty ve zvláštním režimu dle § 90, odvádíme DPH z přirážky na ř. 1 přiznání DPH. Máme uvádět nákupní cenu v ř. 26 přiznání DPH? V popisu tohoto řádku je napsáno, že se jedná o ostatní plnění s nárokem na odpočet. Ale u nákupu uměleckých předmětů DPH na vstupu neuplatňujeme, protože předpokládáme, že není nárok. 

BREXIT- stav zásob u zpracovatele (není vlastník materiálu) k 31. 12. 2020

ID27976 | | Ing. Ladislav Pitner

Zpracovatel (plátce DPH v ČR) má na skladě v ČR zásoby materiálu od společnosti z Britského království (osoba registrovaná ve Spojeném království). Plátce DPH v ČR není vlastníkem materiálu, plátce v ČR zpracuje z materiálu produkt. Má český plátce DPH zdanit „stav zásob“ materiálu společnosti z Britského království?

Vratky DPH z nákupu drobného majetku při přerušení podnikání

ID27813 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud OSVČ ukončí podnikání a ve lhůtě do jednoho roku před ukončením podnikání zakoupil drobný majetek s uplatněním DPH na vstupu větším nebo rovno 2 100 Kč, musí vrátit za každý měsíc, který zbývá do lhůty 12 měsíců, 1/12 z uplatněného DPH. Vztahuje se toto ustanovení i na přerušení podnikání? V případě že ano a OSVČ se neodregistruje od DPH, musí DPH odvést najednou v přiznání k datu přerušení činnosti, či jiným způsobem? 

Havarijní pojštění a úhrada DPH servisu

ID27900 | | Ing. Martin Svoboda

Zaměstnanec měl nehodu se služebním vozidlem firmy. Vozidlo bylo dáno do smluvního servisu pojišťovny u které bylo sjednáno havarijní pojištění. Servis provedl opravu a vystavil nám fakturu na částku 25 655,28 Kč bez DPH (31042,89 s DPH) Mezi tím došel dopis od pojišťovny, že servisu uhradí předloženou fakturu od servisu za opravu bez DPH = 25 655 Kč. mínus 3000 Kč spoluúčast. Celkem tedy pojišťovna servisu uhradí 22 655 Kč. Nyní po nás chce servis doplatit DPH a spoluúčast, tedy rozdíl z nám vystavené faktury na celkovou částku 31 042,89 Kč a částkou 22 655 Kč co jim zaplatila pojišťovna. Po nás tedy chtějí doplatit 5387,61 DPH + 3000 Kč spoluúčast. Chci se zeptat, jak to tedy celé zaúčtovat, když od servisu máme kompletní fakturu na částku 31 042,89 Kč. Jak zaúčtovat to DPH a jak zaúčtovat, aby nám ho zase stát vrátil a jak zaúčtovat tu spoluúčast.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru