Otázky v kategorii: Daň z nemovitostí

počet otázek v kategorii: 74Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem darované nemovité věci

ID23069 | | Ing. Jiří Nigrin

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Záloha na budoucí koupi bytu

ID21122 | | Ing. Jiří Nigrin

FO nepodnikatel, neplátce DPH, důchodce, bydlí v bytovém domě, kde se mu naskytla možnost odkoupit půdu. Na půdě plánuje vystavět dva byty a ty následně prodat. V roce 2017 přijal od budoucího kupce zálohu na byt ve výši 1 milion Kč. Veškeré ostatní transakce jako koupě půdy, výstavba a konečný prodej bytů proběhnou v roce 2018. Jak postupovat s přijatou zálohou v roce 2017 z pohledu DPFO, případně DPH - uvádí se někam do přiznání?

Prodej nemovité věci z hlediska ZDP a ZDPH

ID20494 | | Ing. Jan Kašpar

Firma s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, se dohodla se stavebním bytovým družstvem (SBD) o odkupu televizního kabelového rozvodu (TKR) v části města. Za tímto účelem byla stanovena cena na základě znaleckého posudku. SBD byl druhým vlastníkem TKR od roku 1992, kdy jej koupil od prvního vlastníka v rámci likvidace firmy. Je TKR považováno za stavbu nebo za inženýrské sítě? Je prodávají SBD povinno uplatnit daň z příjmu? Je tento prodej osvobozen od DPH nebo v jakém režimu se prodej uskuteční (režimu přenesené DPH nebo s DPH 21%)? Podléhá nabytí nové nemovité věci dani z nemovitých věcí?

Koupě pozemku

ID20063 | | Ing. Jan Kašpar

Při koupi pozemku byl podán návrh na vklad do katastru 3. 8., 29. 8. byl zaslán dopis z katastru, že byl vklad zapsán do katastru. Od kdy běží lhůta pro podání daňového přiznání a platby daně?

Výstavba bytového domu - daňové dopady

ID19521 | | Ing. Jan Ployer

Dva občané - nepodnikatelé - se dohodli, že koupí pozemek a postaví nebo nechají postavit bytový dům o 12 bytových jednotkách. Stavbu provede stavební firma (s. r. o.) jednoho z nich. Pak si dva byty nechají a ostatní prodají nebo pronajmou. Každý z nich bude vlastníkem jedné poloviny pozemku a jedné poloviny domu. Jaké jsou všechny daňové dopady? Kterých předpisů se tato akce dotýká?

DPH u stavebního pozemku

ID19505 | | Ing. Jan Ployer

Firma zhodnotila pozemky přivedením sítí, vybudování přístupové komunikace, vyřízený územní plán. Nyní geometrickým plánem oddělené pozemky, stále však v katastru nemovitostí "orná půda", pozemky neoplocené, nezastavěné, ale určené k výstavbě prodává. Pozemky v minulosti nebyly zatížený DPH, nyní se na kupujícího přenáší příslušná sazba DPH. Pozemek určený k zastavění tím, že je vše kolem připraveno bez stavby je zatížen 21 %. Podle územního plánu je možné stavět jen a pouze určitý druh domů, vymezené do " sociálního bydlení". Pokud by bylo do katastru nemovitostí vloženo i " právo stavby" splňující sociální bydlení, je prodej pozemku s 15% DPH nebo by stačilo o uzemní rozhodnutí, že nelze stavět více než vymezené domy?

Daň při koupi pozemku

ID19507 | | Ing. Jan Kašpar

Občan koupil na základě kupní smlouvy pozemek. Provedl zápis do katastru nemovitostí. Co je potřeba udělat z daňového hlediska a na jaký daňový úřad bude přiznání podávat - podle jeho místa bydliště nebo podle místa, kde se pozemek nachází?

Parcela - DPH

ID19270 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obec prodává stavební parcelu; podléhá tato parcela DPH a dani z nabytí nemovitých věcí?

Dan z příjmu při vyřazení majetku z podnikání do osobního užívání

ID18773 | | Ing. Tomáš Brokl

Synovi jsem prodali dům, ve kterém byla v 1. patře prodejna, další dvě patra nebyla využita, ale původně byty. Chtěl by vyčlenit v r. 2016 z podnikání a převést do osobního užívaní. S rekonstrukcí bytů již začal. Prodej (část domu měl ve vlastnictví od r. 1998)) posledního se uskutečnil v r. 2015. Nikdy tam nebydlel. Dům jsme odepisovali pouze v r. 2003. Kolik let musí mít ve vlastnictví, aby převod byl bez daně z příjmu? Při pořízení domu jsme neuplatnili DPH, a proto se domnívám, že DPH se toto netýká.

DPH při prodeji nemovité věci

ID17366 | | Ing. Jiří Nigrin

Malé zdravotní středisko s. r. o., 99,7 % osvobozené plnění bez nároku na odpočet - z toho 90 % lékařské výkony, 9 % pronájem ordinací, lékařům - neplátcům. V jednom samostatném objektu se provede rekonstrukce na rehabilitační pavilón. Původně místnosti v pronájmu - psycholog, ubytovna, léčitel a další. Vše vystěhováno, nové příčky, rozvody, sanita... Lze zvažovat, že došlo k podstatné změně stavby? Po dokončení zřejmě nebude možné posoudit jako opravy a udržování, protože se nejedná o uvedení do původního stavu, odstranění opotřebení? Mělo by být účtováno o zvýšené pořizovací ceně a nové odpisy. Současně však založena dceřiná společnost s. r. o. a tento opravený majetek bude vložen do dceřiné s. r. o. Protože došlo k podstatné změně, nelze při vkladu, prodeji zvažovat osvobozené plnění, ale při opravách nelze uplatnit DPH, protože 99 % je osvobozené plnění na výstupu? Kdyby se stala dceřiná společnost plátcem DPH, opět zde bude 100 % výkonů plnění osvobozené bez nároku na odpočet - lékařské služby na platby zdravotních pojišťoven, mohl by vklad být bez DPH. Bude nutné vklad ošetřit znaleckým posudkem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru