Otázky v kategorii: Daň z nabytí nemovitých věcí

počet otázek v kategorii: 165Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daň z nabytí nemovitých věcí - termín pro podání přiznání

ID26391 | | JUDr. Alena Koutná

Společnost s r. o. koupila garáž s pozemkem. Do kdy se musí podat přiznání k dani z nabytí nemovitostí a k dani z nemovitosti? 

Daň z nabytí nemovitých věcí u komitenta

ID25952 | | JUDr. Alena Koutná

Komitent společnost s r.o. se dohodla s komisionářem (fyzickou osobou - občanem) na zajištění koupě družstevních bytů. Komisionář tedy byty "nakoupil" a komitent byty zaplatil. Následně bylo v katastru nemovitostí zapsáno vlastnictví bytů nejdříve na komisonáře. Nyní se byty "převádějí" na komitenta a budou se přepisovat do katastru na komitenta. Moje otázka zní, zda-li platí komitent při převodu bytů daň z nabytí nemovitých věcí. Samotný převod z komisionáře na komitenta je totiž bezúplatný (resp. komisionáři se za zprostředkování zaplatí odměna, ale nikoliv už cena za byty), tudíž tam by daň z nabytí NV být neměla, nejedná se o úplatný převod. Ovšem pokud se na celou transakci podíváme jako na celek, tak v podstatě se jedná o převod z prodávajícího na komitenta, komisionář celý obchod pouze zprostředkuje, kde by normálně daň z nabytí NV figurovat měla. Kdo tedy platí daň z nabytí NV? Jak se na to prosím díváte? 

Vrácení daně z nabytí a odměny za znalecký posudek

ID26854 | | Ing. Jan Kašpar

Dne 24. 9. 2020 byl zákon, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů. Pokud poplatník splňuje podmínky pro vrácení daně z nabytí nemovitých věcí, může požádat o její vrácení. Jak postupovat při podání žádosti o vrácení daně z nabytí nemovitých věcí? Jak postupovat při poddání žádosti o úhradu odměny a nákladů znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

ID26726 | | Ing. Jan Kašpar

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nemovitost. Do pořizovací ceny byla zahrnuta i daň z nabytí nemovitých věcí a z ní byly vypočteny odpisy. Vklad na katastrálním úřadě byl povolen v prosinci 2019. Pokud bude zrušena tato daň z nabytí a koupě nemovitosti bude od ní zpětně osvobozena, jak v roce 2020 opravím pořizovací cenu, kterou bych měla snížit o tuto daň? Muselo by se podávat dodatečné přiznání k dani z příjmů kvůli snížení odpisů, nebo by se oprava mohla zaúčtovat v roce 2020?

Darování nemovitosti a následný prodej

ID26431 | | Ing. Jan Kašpar

V roce 2019 rodiče darovali dceři bytovou jednotku, ve které měla dcera od narození trvalý pobyt. Následně v roce 2020 dcera byt prodala za částku vyšší jak 5 mil. Kč. Jak to prosím bude s oznamovací povinností osvobozených příjmů za rok 2019 a rok 2020? Dále jaké jsou povinnosti dcery z pohledu daně z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí?

Prodej nemovitosti ze s. r. o. společníkovi - daňové a účetní aspekty

ID26296 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. (plátce DPH) má ve vlastnictví nemovitost - dům, kde jsou kanceláře. Nemovitost je vedena jako administrativní budova. Tato nemovitost byla postavena a zkolaudována v roce 2010. Nyní se společnost rozhodla, že nemovitost prodá svému společníkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nemovitost se sestává z budovy, oplocení - daňově odepisovány a pozemku - bez odpisů. Zajímalo by jaké všechny daně se budou muset platit, konkrétně? 1) DPH - bude muset být při prodeji k prodejní ceně připočtena DPH? Pokud ano, v jaké sazbě? 2) Bude s.r.o. platit nějakou daň z prodeje nemovitosti? 3) Účtováno bude náklad (nezúčtované odpisy) a výnos (prodej - cena prodeje), jelikož neodepsaná částka je téměř shodná s cenou prodejní, daň z příjmu bude téměř nula - je to takto v pořádku? 4) Bude fyzická osoba, nový majitel nemovitosti muset platit při koupi nějakou daň? 5) Pokud bude fyzická osoba nemovitost dále firmě s. r. o. pronajímat, bude muset platit pouze 15% srážkovou daň, je to tak? Žádná další daň, sociální a zdravotní se z pronájmu nepočítá? 6) Je ještě nějaká další daň, poplatky, odvody, který z uvedeného případu vyplývají?

Daně při prodeji pozemku

ID26227 | | Ing. Jan Kašpar

Jaké daně musí zaplatit sousedé, když si prodávají část pozemku? Vlastník pozemku prodá 80 m2 sousedovi - bude platit daň z příjmů fyzických osob, je možné od této daně osvobodit? Jaké doloží náklady, jaká bude sazba daně? Nový nabyvatel pozemku platí daň z nabytí nemovitostí, nebo už je zrušena pro všechny? Do kdy platí toto ustanovení o zrušení daně? Nemusí mít posudek pro finanční úřad, aby doložil kupní cenu pozemku? 

Daň z nabytí nemovitosti (převod bytové jednotky)

ID26100 | | Ing. Jan Ployer

Dva členové SVJ si vyměnili byty, a jelikož by mohla být sporná výše daně z nabytí nemovitých věcí, nechali si vypracovat znalecké posudky. Posudky byly přílohou daňového přiznání k DNN podaného v říjnu 2018 a ve stejném měsíci byla zaplacena daň (záloha na daň). Jakou lhůtu má správce daně pro vyměření daně?

Daň z nabytí nemovitých věcí a platba

ID25660 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. loni vydražila dům, převod zapsaný v katastru nemovitostí byl v listopadu. Daň z nabytí nemovitosti uhradí letos do konce února. Bude tento náklad hrazený až letos součástí vstupní cena majetku, který se bude již za r. 2019 odpisovat, nebo bude až nákladem letošního roku?

Rozdělení domu do podílového spoluvlastnictví

ID25676 | | Ing. Jan Kašpar

Jak to bude z pohledu daně z příjmů a daně z nabytí nemovitých věcí, zda budou muset některou daň platit, když se manželé rozvedli cca před 20 lety a dosud u nemovitostí je v katastru nemovitostí poznámka o společném jmění manželů? Teď je záměr si to rozdělit do podílového spoluvlastnictví 50 na 50, aby podíly potom mohli volně převádět na své některé děti. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru