Otázky v kategorii: Daň darovací

počet otázek v kategorii: 157Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem darované nemovité věci

ID23069 | | Ing. Jiří Nigrin

Soukromá osoba (nemá IČO) pronajímá darovanou nemovitou věc (výrobní hala) např. manželovi (vlastní s. r. o.). Když je příjem cca 50 000 Kč/měs., stačí příjmy z pronájmu uvést do svého daňového přiznání (kde může uplatnit náklady 30 %) nebo musí vést účetnictví s tímto příjmem? Musí přiznat hodnotu nemovitosti finančnímu úřadu či jinému úřadu? Když v ročním vyúčtování zaplatí daň 15%, musí platit sociální či zdravotní pojištění (příjem pronájem)? Platí se nějaká darovací či jiná daň?

Oproti tomu firma: Má odhad na nájem a uzavřenou smlouvu zatím na dobu neurčitou, platí nájemné. Když nájemce potřebuje zabezpečit objekt (smluvně ošetřeno tak, že pronajímatel nechce investovat nic, ale se změnou souhlasí), musí zhodnocení pronajatého majetku (bezpečnostní dveře, nová vrata, plot…) podle výše nákladů nad 40 000 odpisovat, jako kdyby investoval do svého majetku? I když investuje do pronajaté dílny a v případě ukončení smlouvy to pravděpodobně zůstane pronajímateli, protože to nájemce má zabudované? Vybavení kanceláře – koberec, stoly, skříně – když částka nepřesáhne 40 000 Kč/rok, ale jsou v pronajaté budově, může se vše sledovat odděleně – a účtovat do přímých nákladů (max. časově rozlišit) nebo se musí odpisovat?

Dar poskytnutý synovi v roce 2009

ID22995 | | Ing. Jan Kašpar

V roce 2009 a 2011 jsem poskytla svému synovi finanční částku 200 000 Kč bezúčelově. Podléhal tento dar dani darovací? 

Dar zahraniční fyzické osobě

ID21587 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme česká právnická osoba, která poskytla k významnému životnímu jubileu společníkovi firmy, který je zahraniční fyzickou osobou (Německo) dar (zlatou minci) v hodnotě 45 000 Kč. Firma si bude tento náklad účtovat jako nedaňový výdaj. Je společník povinen odvést z tohoto daru daň (případně právnická osoba za společníka)? Pokud ano, kdo daň odvádí, v jaké zemi a jak se postupuje?

Stravenky

ID21033 | | Ing. Jiří Nigrin

Kupujeme zaměstnancům stravenky v hodnotě 90 Kč. Účtujeme: 55 % z 90 Kč = 49,50 Kč (MD 527/D 321), 45 % z 90 Kč = 40,50 Kč srážíme z čisté mzdy. Teď jsme změnili firmu a ta na faktuře má vyfakturovanou provizi 216 Kč + 21 % DPH. Jak mám prosím zaúčtovat? Četla jsem, že by se DPH nemělo uplatnit. 

Zboží jako dar

ID20907 | | Ing. Jiří Vychopeň

Otec, fyzická osoba, plátce daně, vede podvojné účetnictví a syn, fyzická osoba, plátce daně, vede daňovou evidenci, oba podnikají na samostatné IČ V budově, kterou vlastní otec. Syn v prvním poschodí, drogistické zboží, hračky, papír, otec v přízemí potraviny. Otec se rozhodl, že přenechá prodejnu potravin synovi. Budova zůstane otci a syn bude v pronájmu místo ½, tak v celé budově. Otec vlastní ještě další prodejnu potravin na jiné lokalitě, kterou si ponechá. Za této situace se otec rozhodl, že zboží z prodejny potravin předá synovi jako dar. Zboží v prodejně bude zaplacené a bude uplatněno DPH na vstupu. Zajímá mě: 1. Je tento způsob předání zboží možný? 2. Jestli ano, jaký je další postup, aby tento úkon byl v souladu s právními předpisy? 3. Základem bude asi inventura zboží v jakém ohodnocení (nákupní cena, nebo jiná). 4. Bude to mít vliv na DPH? V případě, že ano - jaký? 5. Bude tento úkon podléhat nějakým správním poplatkům nebo daním?

Zřízení transparentního účtu pro účely poskytnutí finančního daru pozůstalým po zaměstnanci

ID20701 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnavatel (s. r. o.) zřídil za účelem daru pozůstalým po zemřelém zaměstnanci transparentní účet. Na tento účet zaslal finanční dar. Na transparentní účet zaslali finanční částky i jiné subjekty (s. r. o.) a fyzické osoby (nepodnikatelé), kteří se zemřelým dříve spolupracovali a znali jej. Některé subjekty (s. r. o.) budou požadovat doklad o daru. Jak účetně a daňově vyřešit finanční částky, které zaslali na transparentní účet jiní dárci? 

Dar do zahraničí

ID20703 | | Ing. Martin Děrgel

Při poskytnutí daru fyzické osobě do zahraničí do hodnoty 15 000 Kč se postupuje stejně jako u příjemce daru – rezidenta ČR, tzn. tento dar je od daně osvobozen. Pokud se však jedná o věcný dar v hodnotě 60 000 Kč, pak se postupuje jakým způsobem? Předpokládám, že dar podléhá zvláštní sazbě daně v ČR, kterou sráží poskytovatel daru (právnická osoba). Jakým způsobem je nutné doložit, do jakého státu byl dar poskytnut? Pokud je fyzická osoba ze státu EU, podléhá dar zvláštní sazbě daně ve výši 15 %. Nebudeme však mít samozřejmě žádné potvrzení o přijetí (např. ofocený osobní doklad). Vyplývá z toho tedy, že je nutné danit 35% sazbou? 

Poskytnutí finančního daru pozůstalé po zaměstnanci

ID20564 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnavatel (s. r. o.) zvažuje poskytnou finanční výpomoc družce (nepodnikající fyzická osoba) zaměstnance, který při výkonu práce zemřel. Co by to pro obě strany znamenalo po účetní (daňové) stránce? Jak to nejlépe vyřešit?

Cizinec, daňový rezident ČR a daň darovací

ID20295 | | Ing. Martin Děrgel

Cizinec, občan Velké Británie, s trvalým pobytem v ČR, který je zde zároveň daňovým rezidentem, je nyní obdarován svými rodiči. Je toto dědictví předmětem daně darovací v ČR nebo podléhá dani ve Velké Británii?

OSVČ příjem peněz - danění

ID20148 | | JUDr. Vlasta Víghová

Mám přítele, OSVČ, který má několik půjček a pravidelně je splácí. Já bych mu ale chtěla dát nějaké peníze, asi 80 000 Kč, aby mohl něco splatit předčasně. Lze to ale splatit jen z jeho účtu, který používá k podnikání i soukromým účelům, takže pokud bych mu je dala hotově a on je vložil na účet, nebude někdo zkoumat, kde je vzal? Nejsme spolu ani rok, takže nesplňujeme podmínku pro osvobozený příjem. Je nutné něco sepsat, aby s tím pak neměl problémy? Já je po něm zpět chtít nebudu, ale když mu je daruju, je z toho počítána daň, ZP i SP? Pokud by to byla půjčka, tak se to do přiznání neuvádí? Je nutné mít smlouvu o půjčce a v ní určený úrok, nebo lze poskytnout i bezúročnou půjčku, stačí i ústní dohoda? Nebo je ještě jiná možnost, jak se vyhnout dani? Pokud bych za něj např. ze svého účtu zaplatila plánovanou opravu auta, což by mohlo do budoucna sloužit k prokázání "společné domácnosti" a on za ušetřené peníze splatil půjčku, mohl by to někdo napadnout, nebo toto by bylo v pořádku? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru