Otázky v kategorii: Clo

počet otázek v kategorii: 35Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Faktura od celního deklaranta, základ daně z dovozu

ID27905 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma dováží zboží z Číny přes velké dopravní společnosti (TNT, DHL), které zajistí i služby celní deklarace. Dopravní společnost nám vyfakturuje clo 1000 Kč ( bez DPH) a zajištění platby celních poplatků 500 Kč +105 (21% DPH). Do výpočtu základu daně z dovozu jde pouze clo, nebo i služby dopravní společnosti (včetně DPH nebo bez DPH)?

Přeprava z Číny společností z EU

ID27020 | | Ing. Ladislav Pitner

Přepravu při dovozu zboží z Číny nám zajišťuje společnost ze Slovinska. Tato společnost vystavila fakturu za přepravu v režimu reverse charge. Bude přeprava vykázaná v DPH jako samovyměření účetním kurzem nebo bude součástí základu daně spolu se clem a hodnotou zboží na JSD, a tedy přepočtena celním kurzem?

Celní služby - režim DPH

ID26922 | | Ing. Ladislav Pitner

Přepravní společnost nám vždy celní služby při dovozu osvobozovala od DPH. Nyní však DPH uplatňuje s následující argumentací. Ustanovení § 69 odst. 2 písm. a) ZDPH je od daně z přidané hodnoty osvobozeno poskytnutí služby přímo vázané na dovoz, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Současně, podle § 38 odst. 1 písm. b) ZDPH se do základu daně při dovozu zboží zahrnují také vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v tuzemsku. Předmětné služby však vznikly, resp. jejich poskytování bylo ukončeno až poté, co zboží dorazilo do prvního místa určení, a proto nemohou být zahrnuty do základu daně při dovozu zboží, a tudíž nemohou být osvobozeny od DPH. Je tento postup správný?

Zboží z Číny proclené v Holandsku

ID26964 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme společnost s r. o., plátce DPH, registrace v ČR. Obdrželi jsme zboží od čínského dodavatele (fakturu máme z Číny), který měl toto zboží uskladněno v holandsku v celním skladu. Celní sklad (mají platné holandské DIČ) provedl i celní odbavení na jméno naše společnosti, Od této společnosti, která clila toto zboží, jsme obdrželi holandský JSD a zprávu, že zboží je již procleno. Poté bylo zboží dopraveno do ČR do naší společnosti. Mám za to, že pokud se toto zboží clilo v Holandsku, že tato holandská společnost má vypořádat i DPH, tudíž na základě jejich JSD odvést a nárokovat si zpět DPH v Holandsku. Je to správně? A pokud ano, v kterém řádku v přiznání k DPH, bychom my česká společnost, měli vykázat tento případ? Kde uvést hodnotu zboží... mám uvést sumu zboží+doprava z Holandska do ČR? Pokud to není správně, jak máme postupovat?

Dovoz zboží z Číny, proclení v Polsku

ID25612 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost, plátce DPH dovezla zboží z Číny. S Čínou obchodujeme v USD měně. V Polsku bylo zboží propuštěno do volného oběhu a proclení zajistila polská společnost, která nás zastupovala v celním řízení a v řízení ohledně DPH v Polsku. Po té bylo zboží přepravcem dodáno do Čech. Jaké nám vznikají povinnosti v souvislosti s českým DPH? Jedná se ve finále o intrakomunitární dodej zboží a jakým kurzem by měl být uveden v přiznání k DPH, když clo je vyměřeno v PLN? Jaké nám vznikají povinnosti v souvislosti s polskou DPH? Jaké všechny doklady bychom si měli od polské společnosti vyžádat?

JSD doklad

ID25418 | | Ing. Ladislav Pitner

Nakoupili jsme zboží z Koreje, následně plulo do Hamburku. Celní úřad v Praze nám vystavil JSD a platební výměr. V předešlé době naše společnost neobchodovala se zahraničními dodavateli, proto jsem se nesetkala s JSD doklady. Když jsem posílala DPH za 12/2019 na finanční úřad,tak si se obratem ozvali, že nemám přiznané dovezené zboží ze zahraničí a paní z finančího úřadu mi i řekla jakou částku nemám přiznanou. Tak jsem našla vystavený celní výměr a JSD od celního úřadu. Na platebním výměru jsem našla základ, ze kterého se spočítalo clo a základ, ze kterého se se spočítalo DPH, ale tato částka nesouhlasila s částkou kterou jsem měla uvést v přiznání. Paní z finančního úřadu mi řekla, že se uvádí částka která je uvedena v kolence jako statistická hodnota + clo, ale důvod neví. Já stále nerozumím z jakého důvodu mám uvádět do daňového přiznání statistickou hodnotu zboží + clo, které je bez daně. Ani na celním úřadě, ani na finančním úřadě mi nebylo vysvětleno z jakého důvodu, proto se obracím na Vás.

Změna JSD

ID24579 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost vykázala dovoz zboží na základě JSD v 1/2019. Následně zjistila, že k proclení nebyly deklarantovi doloženy všechny faktury za zboží, které obsahovala zásilka. Po zjištění chyby deklarant požádal celní úřad o opravu JSD. Celní úřad po doložení této skutečnosti vyhověl a dne 30. 7. zaslal rozhodnutí a platební výměr, kde doměřil DPH (což je běžný postup, protože chybějící faktura nebyla doložena v okamžiku dovozu, ale později). Deklarant nám toto DPH vyúčtoval k úhradě.

1. Je vyúčtování DPH od deklaranta nákladovou položkou pro naši firmu?

2. Jakým způsobem vykázat změnu JSD v DPH? Opravou DPH 1/2019 nebo dnem vydání rozhodnutí, tedy 7/2019?

3. Je platební výměr od celního úřadu daňovým dokladem, na jehož naše společnost jako plátce může nárokovat DPH zpět? A pokud ano, nárokuje se tato vratka pouze interním dokladem a v kontrolním hlášení se uvádí v oddílu B3? A je případné vrácení DPH účtováno minusově do nákladů?

Vývoz výrobku

ID24551 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme česká firma, plátci DPH, zabývající se montáží speciálních LED svítidel. Nyní jsme obdrželi objednávku na zhotovení vzorku svítidla. Objednatel je firma ze třetí země, ze Spojených arabských emirátů. Cena za vzorek je 290 EUR. Objednatel si zajistí přes přepravní společnost vyzvednutí vzorku u nás v sídle společnosti a následné doručení k nim do třetí země. Jelikož se s touto obchodní transakcí vývozu do třetí země setkáváme poprvé, zajímal by nás postup, co všechno musíme učinit předtím, než zboží předáme přepravci. Musíme vyplnit nějaké speciální formuláře nebo hlásit celním úřadům? Na zhotovení vzorku bude vystavena řádná faktura. Můžeme osvobodit od DPH? 

Zboží objednané podnikatelem mimo EU a rozeslané koncovým klientům v rámci EU a mimo EU

ID24416 | | Ing. Ladislav Pitner

Kanadská firma (podnikatel) si u české firmy (plátce DPH) objedná výrobu šanonů a rozesílku jejich koncovým klientům (občanům) - 95 % zásilek v rámci EU, 5 % do zemí mimo EU. To znamená, že šanony vyrobíme a přepravcem zašleme ke konečnému spotřebiteli (občané). Půjde o vývoz zboží osvobozené od DPH a v přiznání k DPH to bude na řádku 26 a v kontrolním hlášení se neuvádí? A jak to bude s DUZP - bude to datum uvedené na přepravním dokladu z pošty?

Kanadské firmě (podnikateli) jsme za zboží zatím žádnou fakturu nevystavili a není registrovaná k dani v rámci EU. Nabývá vlastnictví ke zboží v momentě, kdy je předáno přepravci, který zajišťuje předání zboží konečnému spotřebiteli.

Ještě pro upřesnění, vyrobili jsme 300 šanonů. Těchto 300 šanonů jsme odeslali 300 koncovým spotřebitelům (70 % do České republiky Českou poštou, 25 % na Slovensko Slovenskou poštou, 5 % mimo EU Českou poštou. Podací archy z pošty jsme předali kanadské firmě, hlídají si doručení sami.

A jak by to vypadalo, kdybychom zajišťovali jenom dopravu bez výroby šanonů? Šlo by v tomto případě o službu osvobozenou od DPH?

Dovoz ze Švýcarska

ID24421 | | Ing. Ladislav Pitner

Dovezli jsme pomocí spediční dodávkové firmy zboží ze Švýcarska. Na vyžádání jsme obdrželi "Steuerbescheid", zásilka byla propuštěna do volného oběhu v Německu. Na potvrzení je uvedeno pouze "vertreten durch DE28635610000. Bohužel nevím, je-li to jejich EORI nebo neúplné DIČ. Kdo v tomto případě hlásí celnímu úřadu, platí clo a odvádí DPH? Jak to máme hlásit my, jako dovoz ze 3. země nebo odvést daň - reverse charge?

Jsme německá firma GmbH a máme společné EORI pro Německo a pobočku v ČR (ale každý má jiné DIČ/VAT), přepravní firma materiál proclila v Německu na naše EORI na německou adresu. Materiál, ale doručili až do ČR, k nám na pobočku.

Faktura od švýcarského dodavatele byla vystavena na naši německou firmu GmbH, jako zasílací adresu uvedli ČR. Myslím si, že nám přepravní firma zašle ještě fakturu (přefakturaci) s vyčísleným DPH a clem, bohužel zatím jsem fakturu neviděla. Tuto fakturu by účtovali kolegové v Německu, aby si mohli DPH nárokovat.

Domníváme se, že správný postup je tento:

-          fakturu od švýcarského dodavatele zaúčtují naši kolegové v Německu

-          zaúčtují také případnou fakturu s vyměřením cla a DPH

-          naskladní u nich v Německu

-          poté udělají přemístění k nám do ČR

-          my nahlásíme na jejich německé DIČ

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru