Otázky v kategorii: Cestovní náhrady

počet otázek v kategorii: 440Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Cestovní náhrady zaměstnance

ID25334 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník společnosti ABC s. r. o. bezplatně vypůjčí své soukromé vozidlo zaměstnanci společnosti ABC s. r. o., který toto vozidlo použije pro firemní jízdu pro společnosti ABC s. r. o. Má zaměstnanec v takovém případě nárok na náhradu PHM a zároveň i náhradu za amortizaci daného vozidla? 

Teambuilding

ID25348 | | Ing. Christian Žmolík

Firma pořádá pro zaměstnance teambuilding. Zaplatila dopravu, pronájem sklípku, ubytování. Lze dát v rámci teambuildingu tyto výdaje jako daňové a uplatnit DPH? Dále mají zaměstnanci k této akci cestovní příkazy, opět prosím o informaci, jestli mají nárok na vyplacení diet.

Cestovní náhrady - zaokrouhlení stravného

ID25243 | | JUDr. Marie Salačová

Pokud je určena výše stravného za pracovní cestu, která trvá 12-18 hodin 150 Kč, při poskytnutí 1 jídla dojde ke krácení o 35%, výše stravného je tedy 97,50 Kč. Lze tuto částku za stravné rovnou zaokrouhlit na 98 Kč, nebo je nutné počítat s částkou 97,50 až do konečného vyúčtování cestovních náhrad a na celou korunu nahoru zaokrouhlit až konečnou částku, která se vyplácí zaměstnanci?

Cestovní náhrady

ID25293 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ vysílala v roce 2019 zaměstnance na služební cestu na Slovensko. Zaměstnanec ke služební cestě používal své soukromé vozidlo. Jako kompenzace za to, že se během služební cesty opotřebovává jeho soukromé vozidlo, byla mu poskytnuta náhrada za použití vozidla 4,10 Kč za každý ujetý kilometr jízdy, Vozidlo jezdí na naftu, takže mu náležela i náhrada 33,60 Kč za spotřebované PHM, dále mu bylo proplaceno zahraniční stravné dle vyhlášky ve výši 35 eur (jednalo se o více než 18 hodinovou cestu) a dle vnitřní směrnice OSVČ mu náleželo 40% procent kapesné. Na Slovensku pobýval při jednotlivých služebních cestách např. 3 až 4 dny. Jaký kurz České národní banky má OSVČ použít při při přepočtu české koruny? Vhodné je prý použití kurzu ke dni nástupu na pracovní cestu. Je to přesně den, kdy zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z místa pravidelného pracoviště, kdy ale zaměstnanci náleží tuzemské stravné. Anebo je to den, kdy zaměstnanec překročí hranice na Slovensko?

Náležitosti DPP a cestovního příkazu

ID25297 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Musí být na DPP do 10 000 Kč a cestovním příkazu uvedeno číslo občanského průkazu? Osoby pracující na DPP neevidujeme v žádném mzdovém SW.

Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.

ID25276 | | Ing. Martin Děrgel

Jednatel s. r. o. s názvem A je zároveň zaměstnancem s. r. o. s názvem B, kde každý měsíc vykazuje jízdy pro firmu B cestovními příkazy. Firma A má automobil zařazený v majetku s. r. o. Je možné tento automobil používat i pro firmu B a vykazovat na něj cestovní příkazy? Pokud ne, tak jak nejlépe tuto situaci vyřešit?

Cestovní výdaje členů rodiny při zahraniční služební cestě

ID25266 | | Ing. Christian Žmolík

Dva zaměstnanci IT firmy jsou vysláni na služební cestu do USA na 14 dní na odborná školení a sympozia. Zaměstnavatel svolil, že si zaměstnanci mohou vzít s sebou členy rodiny (manželku a děti). Je daňovým výdajem pro zaměstnavatele úhrada cestovních výdajů, tj. letenek a ubytování i pro tyto členy rodiny? Pokud ano, prosím o odkaz na paragraf a zákon. Pokud tyto výdaje pro člena rodiny nejsou daňovým nákladem společnosti, nebude nutné tyto výdaje zdanit ve mzdě a odvést z nich soc. + zdr. poj. zaměstancům, kterým byly náklady za rodinné příslušníky proplaceny jako nepeněžní daňový příjem? 

Použití soukromého automobilu OSVČ

ID25234 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba - OSVČ, vede daňovou evidenci - provozuje autodopravu. K podnikání využívá i několik soukromých automobilů (dodávek - které má v TP průkazu zapsaná na rodné číslo, tyto dodávky nikdy nebyly součástí obchodního majetku OSVČ, nikdy nebyl uplatněn odpočet DPH při pořízení automobilu). OSVČ má několik zaměstnanců, kteří v rámci výkonu své práce jezdí jednak firemními automobily (automobily na IČO, vložené v obchodním majetku OSVČ) a jednak jezdí soukromými automobily OSVČ (automobily na RČ, nevložená do obchodního majetku OSVČ). Z hlediska pojištění, bezpečnosti práce apod. s tímto není problém. V automobilu je vedena kniha jízd, na konci měsíce se spočítá počet ujetých firemních kilometrů a to se vynásobí náhradou za 1 km a zahrne do daňové evidence. Lze z hlediska daně z příjmů, cestovného - do výdajů uplatnit základní náhradu a náhradu za PHM za ujeté kilometry při použití soukromého automobilu pro firmu a mohou těmito automobily z hlediska daně z příjmů a cestovného mohou opravdu jezdit i zaměstnanci OSVČ?

Doplnění dotazu DAUCID 21873 Zahraniční studium

ID25096 | | Ing. Christian Žmolík

Vracím se k původnímu dotazu DAUC ID: 21873 (3. 10. 2018) - Za zaměstnance je hrazeno školné za studium na VŠ. Tato škola mu umožní v rámci jeho studia půlroční studijní stáž v Rakousku. Je možné poskytnout nějaký příspěvek zaměstnanci na pobyt v zahraničí, např. stravné? Je toto daňově uznatelné?

Cestovní náhrady

ID25051 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce konkrétní adresu sídla zaměstnavatele. Náleží mu cestovní náhrady, pokud se ve městě, kde sídlí zaměstnavatel, zúčastní: školení, má schůzku s obchodním partnerem nebo stráví den ve škole (má podepsanou kvalifikační dohodu)? Je zaměstnanec povinen vyplnit na tyto aktivity příkaz ke služební cestě? Náleží mu stravné, i když mu byl při uvedených aktivitách poskytnut oběd? Náleží mu stravné, i když v průběhu jednoho dne netrvá každá uvedená aktivita 5 hodin, ale v součtu ano?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru