Otázky v kategorii: Cestovní náhrady

počet otázek v kategorii: 462Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přefakturace cestovních nákladů OSVČ společnosti s.r.o., pro niž vykonává zakázku

ID26938 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s. r. o. si pro plnění svých zakázek sjednává služby u různých OSVČ, které fyzicky tyto sjednané služby potom vykonávají. Je možné, aby tyto OSVČ přefakturovávaly svoje cestovní a ubytovací náklady (spojené s plněním sjednaných zakázek) zadávající s. r. o.? A to i formou samostatné faktury (na faktuře není uvedena současně i vykonaná služba, příp. materiál s ní spojený, ale jenom cestovní náklady). Před mnoha lety jsem se při kontrole na FÚ setkala s názorem, že s. r. o. nemůže platit jízdné či ubytování za jinou osobu než svoje zaměstnance. 

Průměrná spotřeba dle TP u cestovních náhrad

ID26869 | | JUDr. Marie Salačová

Zákoník práce v § 158 odst. 4 říká, že při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. Může si zaměstnavatel stanovit ve své vnitřní směrnici, že všechny průměrné spotřeby bude počítat aritmetickým průměrem bez ohledu na uvedenou normu, a bude cestovní náhrada daňově účinná bez jiných daňových dopadů? 

Doklad na ubytování od Airbnb ve vyúčtování služební cesty zaměstnance

ID26836 | | Ing. Martin Novák

Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu v rámci ČR ale s přespáním. Ubytování si vybírají zaměstnanci sami, musí se vejít co limitu na noc. Zaměstnanec předložil doklad na ubytování vystavený Airbnb, kde je uvedeno, že poskytovaletem ubytování je "jméno fyzické osoby a adresa v ČR", dále pak že zaplacením firmě Airbnb Payments, jako inkasnímu agentovi ubytovatele jsou všechny platební povinnosti vůči ubytovali splněné. Dále je na dokladu uvedena cena za ubytování, úklid a servisní poplatek a pak cena uhrazená celkem. Nakonec je na dokladu uvedena firma Airbnb Ireland a její adresa a její evropské DIČ. Zaměstnanec má nárok na proplacení nákladů na ubytování ale úplně nevíme, jak naložit s předloženým dokladem. Máme ho brát jako doklad od ubytovatele, tzn. od fyzické osoby z ČR uvedené na dokladu, neplátce DPH? Nebo se jedná o doklad od Airbnb Ireland, která si na dokladu uvedla své evropské DIČ a použít princip reverse charge.

Stravné při zahraniční pracovní cestě

ID26800 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnanec byl vyslán na jednodenní zahraniční pracovní cestu. Při této zahraniční pracovní cestě mu nevznikly žádné výdaje. Stravné bylo vyplaceno z valutové pokladny v EUR. Jaký kurz se použije, při zaúčtování účetního případu ve valutové pokladně? Pro přepočet stravného na účet 512 se použije kurz ČNB toho dne, kdy byl zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu nebo pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá? Při účtování na účet 211 se použije pevný měsíční kurz, který účetní jednotka používá? 

Cestovné - náhrady

ID26802 | | JUDr. Marie Salačová

Zaměstnavatel má sídlo v Ostravě a zaměstnanci mají pro účely cestovních náhrad ve smlouvě místo výkonu Ostravu (mají konkrétní adresu). Může zaměstnanec, který bydlí ve Frýdku a jede vlakem na služební cestu do Prahy, mít lístek na vlak Frýdek - Praha a nechat si ho v cestovním příkazu proplatit a uvést zahájení služební cesty Frýdek? 

Letenka z Thajska do ČR pro budoucího zaměstnance

ID26461 | | Ing. Jiří Vychopeň

S. r. o. má v předmětu činnosti masáže - thajské masáže. Může dát do nákladů letenky z Thajska do ČR pro svého budoucího zaměstnance? Zároveň může nárokovat DPH? Zaměstnanec bude v ČR 12 měsíců a pak zase odletí zpět do Thajska.

Cestovní náhrady v rámci jednoho kraje

ID26426 | | JUDr. Marie Salačová

Společnost provozuje autodopravu. Chceme se zeptat, když mají řidiči ve smlouvě místo výkonu Karlovy Vary a vyjíždějí po celém území Karlovarského kraje, náleží jim proplacení cestovních náhrad (při práci nad 5 hodin mimo město)?

Stravenka a stravné

ID26295 | | JUDr. Marie Salačová

Zaměstnanec odpracoval celou směnu (7-15:30) a po směně jel na služební cestu. Vrátil se až další den. Má první den nárok jak na stravenku, tak i na stravné? 

Cestovní náhrady jednatele

ID26268 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s r. o. má dva společníky - jednatele s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce. Oba používají pro cestovní náhrady svá vlastní vozidla. Vozidlo společníka A má průměrnou spotřebu podle TP 6,7 l/100 km, zatímco vozidlo společníka B má průměrnou spotřebu 11,4 l/100 km. Je možné do smlouvy o výkonu funkce stanovit strop pro čerpání cestovních náhrad např. na 30 000 Kč měsíčně?

Pracovní cesta a bezplatné stravování

ID26187 | | Josef Rajdl

Zaměstnanec (v mém případě jednatel, který má dle smlouvy nárok na cestovní náhrady stejně jako kdyby byl zaměstnanec) byl na pracovní cestě za účelem seznámení se s novým potenciálním produktem přímo ve výrobě a navázání obchodních kontaktů. Cestoval se skupinou několika obchodníků z jiných firem, cesta byla organizována z ČR jedním z obchodních partnerů, vzhledem k cílové zemi bylo vše takto bezpečnější. Organizátor cesty zajistil m.j. i celodenní stravování (snídaně, obědy i večeře - většinou v hotelu, kde byli ubytováni), které následně společně s ostatními náklady rozpočítal a vyfakturoval jednotlivým účastníkům. Můj dotaz směřuje k tomu zajištěnému stravování. Můžeme dát jeho hodnotu do daňově uznatelných nákladů, pokud pokrátíme denní stravné za tři poskytnutá "bezplatná" jídla? Uvažuji správně, že by to mohla být analogie k situaci, kdy cena stravy zaměstnance na školení je daňově uznatelná? Pokud ne, jak s tím správně naložit? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru