Otázky v kategorii: BOZP

počet otázek v kategorii: 66Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky

ID26709 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme příspěvková oraganizace. V poslední době se setkáváme s problémem, kdy zaměstnanci nám odmítají absolvovat periodické prohlídky z obavy ze současné situace (Covid-19). Jak máme postupovat? Máme nějaké zákonné prostředky, jak "donutit" tyto prohlídky absolvovat? Mohou vůbec nadále pracovat bez platné zdravotní prohlídky (jedná se i o kategorie rizikové, druhé a třetí)?

Lékařská prohlídka zaměstnance

ID26149 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Zaměstnanec (do 50 roků) měl vstupní prohlídku v 5/2016, jedná se o kovoobráběče, který je zařazen ve 2. kategorii bez rizika, součástí jeho práce jsou ale i: práce jeřábníka, řidič VZV a pracuje v nočních směnách. Nyní má v květnu 2020 prohlídku po čtyřech letech (mezitím měl ještě periodické prohlídky na noční směny). Pokud má nyní v protokolu o zdravotní způsobilosti uvedeny všechny činnosti - kovoobráběč, řidič VZV, jeřábník a práce v nočních směnách, můžeme sloučit tuto prohlídku a počítat následující periodickou prohlídku za čtyři roky a nemusí jít znovu k lékaři za rok - což by mělo být původně v rámci 2. kategorie po pěti letech? Neřešíme noční, to půjde zase za dva roky.

 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky

ID25728 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, která mimo jiné poskytuje obory vzdělávání s výučním listem (kuchař, zahradník). Je povinností školy poskytnout těmto žákům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) při výkonu praktického vyučování?

Externí vedoucí pracovník

ID25101 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Ve firmě o cca 30 zaměstnancích pracují dělníci - zejména zámečníci, jejichž práci organizuje vedoucí výroby. Tento vedoucí výroby však není zaměstnancem společnosti, ale pracuje jako OSVČ pro jinou společnost, která jej poskytuje do zmíněné firmy pro výkon dané pozice. V příkazní smlouvě má v poli povinnosti příkazníka mimo jiné: • Řídit personální obsazení ve výrobě a v technickém úseku • Zajišťovat dodržování BOZP, PO, vč. poplachových směrnic, evakuačního plánu atd. Bude takovýto pracovník, přestože není zaměstnancem společnosti, odpovědný za případný vznik pracovního úrazu před orgány činnými v trestním řízení? Je v tomto případě jeho odpovědnost srovnatelná s odpovědnostní běžného vedoucího pracovníka? 

Platnost slovenských revizí

ID25084 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Je možné akceptovat u slovenského dodavatele, který působí na staveništi v ČR a provádí zde pracovní činnosti za pomoci svých zařízení, platnost slovenských odborných prohlídek u používaných zařízení. Např. používá na staveništi v ČR ruční elektrická zařízení, která byla protokolárně revidována podle STN 33 1600, vázací prostředky, které byly protokolárně revidovány v souladu s STN 270144 a STN 270150. 

Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace

ID24944 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Preventivní prohlídky – zdravotní dokumentace Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Naše zaměstnance vysíláme na lékařské preventivní prohlídky u našeho smluvního lékaře. Pokud není náš smluvní lékař současně jeho ošetřujícím lékařem, musí si daný zaměstnanec přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře. Jak starý může být tento výpis ze zdravotní dokumentace? (Např. 3 měsíce před preventivní pohlídkou)? 

Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ

ID24945 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Musí absolvovat vstupní prohlídku i zaměstnanci na základě dohod o provedení práce- DPP a dohod o pracovní činnosti – DPČ. Konkrétně bezpečnostní pracovník, který zajišťuje dohled nad žáky v posilovně.

Frekvence lékařských prohlídek

ID24808 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jak často musí zaměstnanci chodit na preventivní lékařské prohlídky v souvislosti s absolvováním školení pro vyhlášku č. 50/1978 Sb. V jakém předpise je to stanoveno, případně jak tato frekvence závisí na práci, kterou ten školený vykonává? Jestli pro tyto pracovníky, pokud jsou zařazeni v kategorii 1, platí také 6 a 4 roky (do 50 a nad 50 let věku), nebo je to 4 a 2 roky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., případně to určuje nějaký jiný předpis?

Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem

ID24816 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Popis situace - žáci v říjnu absolvovali pětidenní pobyt v Popradu. Na jednom pokoji se v penzionu vyskytly štěnice, které poštípaly naše dvě žákyně a ty skončily na pohotovosti s alergickou reakcí, kde byly ošetřeny. Vyučující okamžitě informovala smskou rodiče a po konzultaci s hygienou obě žákyně poučila, jak mají postupovat při desinsekci po návratu domů. Rodiče požádali školu o spolupráci při vymáhání kompenzace za způsobenou škodu a újmu na zdraví. Vše jsme konzultovali s naším pojišťovacím poradcem, který nám sdělil, že škola nenese vinu na vzniku události, a tím pádem ani povinnost na úhradu nákladů. Chtěli jsme rodičům alespoň trochu pomoct, a proto jsme oslovili i penzion a požádali jej o kompenzaci ve formě vrácení platby za ubytování a stravu, což se také stalo a rodiče dostali zpět celou platbu. Rodičům toto řešení ale nestačí a požadují, abychom jako zprostředkovatel zájezdu na penzionu vymáhali náhradu za majetkovou škodu a újmu na zdraví. Nejsme však schopni doložit, zda rodiče skutečně postupovali podle rad hygieny, jaké věci měly žákyně s sebou, jaké věci zničili a bylo-li to vůbec nutné apod. Můžete mi prosím poradit, jak správně postupovat?

Pes na pracovišti

ID24818 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

V administrativní budově mohou pobývat a často pobývají psi zaměstnanců. Nyní nastoupila kolegyně, která trpí alergií na psy. Jaká jsou doporučení pro řešení takovýchto situací? Dotýká se této problematiky některý ze zákonů? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru